รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตราด ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7355209161ทำแล้ว 31/05/255983166958080
2. เทศบาลเมืองตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7764144ทำแล้ว 30/05/25591263515151
3. เทศบาลตำบลเกาะช้าง (เกาะช้าง)ทำแล้ว71059192ทำแล้ว 30/05/2559116113107
4. เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ (เกาะช้าง)ทำแล้ว6123123123ทำแล้ว 23/06/2559747262623
5. เทศบาลตำบลเขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว7190166164ทำแล้ว 21/06/2559856555555
6. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว61269596ทำแล้ว 31/05/25591292706769
7. เทศบาลตำบลชำราก (เมืองตราด)ทำแล้ว31929895ทำแล้ว 30/05/2559298424242
8. เทศบาลตำบลตะกาง (เมืองตราด)ทำแล้ว71439188ทำแล้ว 31/05/2559301221039993
9. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว61168790ทำแล้ว 30/05/255927105534444
10. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว (แหลมงอบ)ทำแล้ว7172243127ทำแล้ว 29/06/2559120848484
11. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว715912497ทำแล้ว 07/06/255910137828282
12. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว6989180ทำแล้ว 27/05/255986414139
13. เทศบาลตำบลหนองบอน (บ่อไร่)ทำแล้ว7706561ทำแล้ว 24/06/255938232323
14. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด (เมืองตราด)ทำแล้ว6233171172ทำแล้ว 30/05/25591114102102102
15. เทศบาลตำบลหาดเล็ก (คลองใหญ่)ทำแล้ว7293215174ทำแล้ว 31/05/2559147999997
16. เทศบาลตำบลแหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว7845453ทำแล้ว 31/05/25591794757575
17. อบต.เกาะกูด (เกาะกูด)ทำแล้ว886161126ทำแล้ว 13/06/255971666
18. อบต.เกาะหมาก (เกาะกูด)ทำแล้ว7131113114ทำแล้ว 30/06/255936988
19. อบต.เขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6986869ทำแล้ว 30/06/2559280605959
20. อบต.คลองใหญ่ (แหลมงอบ)ทำแล้ว6156182226ทำแล้ว 27/06/25591867474746
21. อบต.คลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว9327151131ทำแล้ว 30/06/255985181818
22. อบต.ช้างทูน (บ่อไร่)ทำแล้ว71253218ทำแล้ว 15/06/255970522
23. อบต.ด่านชุมพล (บ่อไร่)ทำแล้ว7110107107ทำแล้ว 30/05/2559298767676
24. อบต.ท่ากุ่ม (เมืองตราด)ทำแล้ว618819993ทำแล้ว 30/06/25598476727272
25. อบต.ท่าโสม (เขาสมิง)ทำแล้ว6143172159ทำแล้ว 17/06/255939153828182
26. อบต.ทุ่งนนทรี (เขาสมิง)ทำแล้ว8193193193ทำแล้ว 23/06/2559739333333
27. อบต.เทพนิมิต (เขาสมิง)ทำแล้ว6181136111ทำแล้ว 17/05/2559389212120
28. อบต.นนทรีย์ (บ่อไร่)ทำแล้ว71096996ทำแล้ว 23/06/255924120797979
29. อบต.เนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว61147727ทำแล้ว 14/06/255994757474
30. อบต.บ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว714013017ทำแล้ว 19/05/255924443
31. อบต.บางปิด (แหลมงอบ)ทำแล้ว5111131118ทำแล้ว 15/06/25591667494949
32. อบต.ประณีต (เขาสมิง)ทำแล้ว6133173119ทำแล้ว 31/05/2559250312623
33. อบต.ไม้รูด (คลองใหญ่)ทำแล้ว7243199ทำแล้ว 19/05/25591268303030
34. อบต.วังกระแจะ (เมืองตราด)ทำแล้ว7276442384ทำแล้ว 17/05/25599018910410496
35. อบต.วังตะเคียน (เขาสมิง)ทำแล้ว7104250250ทำแล้ว 27/06/2559157333333
36. อบต.สะตอ (เขาสมิง)ทำแล้ว789277153ทำแล้ว 16/05/255966303030
37. อบต.แสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว616710084ทำแล้ว 31/05/2559656303030
38. อบต.หนองคันทรง (เมืองตราด)ทำแล้ว159813599ทำแล้ว 31/05/25591584848284
39. อบต.หนองโสน (เมืองตราด)ทำแล้ว5108126126ทำแล้ว 30/06/2559155141212
40. อบต.ห้วงน้ำขาว (เมืองตราด)ทำแล้ว5636417ทำแล้ว 25/05/255917623576
41. อบต.ห้วยแร้ง (เมืองตราด)ทำแล้ว6211144113ทำแล้ว 23/06/255923130919191
42. อบต.แหลมกลัด (เมืองตราด)ทำแล้ว7203122106ทำแล้ว 30/06/25591116898984
43. อบต.แหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว8189169137ทำแล้ว 146333218
44. อบต.อ่าวใหญ่ (เมืองตราด)ทำแล้ว61355339ทำแล้ว 27/05/25591588757572
รวม 44 อปท.442966,7665,9594,958446013,7622,3292,2502,202
ข้อมูล ณ 06/08/2563