รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด จันทบุรี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.จันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว41397474ทำแล้ว 31/05/255918971098
2. เทศบาลเมืองขลุง (ขลุง)ทำแล้ว71258382ทำแล้ว 31/05/255955151115111106
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51023211ทำแล้ว 27/05/255959100100725
4. เทศบาลเมืองจันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5380243234ทำแล้ว 13/06/255960315265232265
5. เทศบาลเมืองท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51745860ทำแล้ว 31/05/25599315310810589
6. เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ท่าใหม่)ทำแล้ว3261181166ทำแล้ว 30/09/255922101606060
7. เทศบาลตำบลเกวียนหัก (ขลุง)ทำแล้ว6110104104ทำแล้ว 29/06/2559977555555
8. เทศบาลตำบลเกาะขวาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5115161158ทำแล้ว 30/05/255977165145144143
9. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ท่าใหม่)ทำแล้ว6936452ทำแล้ว 31/05/25593689666664
10. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ท่าใหม่)ทำแล้ว6726961ทำแล้ว 30/05/2559443272625
11. เทศบาลตำบลคลองพลู (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว71285480ทำแล้ว 30/05/2559252303030
12. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7217154101ทำแล้ว 24/05/25596220323029
13. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว817112098ทำแล้ว 30/09/25592868322
14. เทศบาลตำบลจันทเขลม (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว72346145ทำแล้ว 26/05/25592041232318
15. เทศบาลตำบลฉมัน (มะขาม)ทำแล้ว7148287ทำแล้ว 31/05/255981565656
16. เทศบาลตำบลชากไทย (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว71238584ทำแล้ว 26/05/2559358252523
17. เทศบาลตำบลช้างข้าม (นายายอาม)ทำแล้ว5133137106ทำแล้ว 26/04/255931311913
18. เทศบาลตำบลซึ้ง (ขลุง)ทำแล้ว5119110109ทำแล้ว 26/05/2559251343432
19. เทศบาลตำบลตกพรม (ขลุง)ทำแล้ว6993829ทำแล้ว 29/06/2559145222222
20. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว679109481ทำแล้ว 31/05/2559571575653
21. เทศบาลตำบลทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว6151151151ทำแล้ว 23/05/25591578474745
22. เทศบาลตำบลทับช้าง (สอยดาว)ทำแล้ว5270615127ทำแล้ว 09/06/25591023222
23. เทศบาลตำบลทับไทร (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว51488586ทำแล้ว 09/05/25592296787875
24. เทศบาลตำบลท่าหลวง (มะขาม)ทำแล้ว570237147ทำแล้ว 05/10/255924444
25. เทศบาลตำบลนายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5209136112ทำแล้ว 27/05/25598121828282
26. เทศบาลตำบลเนินสูง (ท่าใหม่)ทำแล้ว5432617ทำแล้ว 21/11/2559238222118
27. เทศบาลตำบลบ่อ (ขลุง)ทำแล้ว5817676ทำแล้ว 30/05/2559154181818
28. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ (ขลุง)ทำแล้ว6515443ทำแล้ว 24/05/255950383837
29. เทศบาลตำบลบางกะจะ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51338784ทำแล้ว 31/05/255973131212
30. เทศบาลตำบลปัถวี (มะขาม)ทำแล้ว69583127ทำแล้ว 27/05/255936141211
31. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (แหลมสิงห์)ทำแล้ว62419886ทำแล้ว 18/05/2559105167127127127
32. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว9116118108ทำแล้ว 28/04/2559104998
33. เทศบาลตำบลพลวง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7179140130ทำแล้ว 30/05/2559751295
34. เทศบาลตำบลพลับพลา (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว10429345339ทำแล้ว 21/06/255939212118
35. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5190110109ทำแล้ว 31/05/255939133717170
36. เทศบาลตำบลพลิ้ว (แหลมสิงห์)ทำแล้ว61965550ทำแล้ว 31/05/2559358121212
37. เทศบาลตำบลพวา (แก่งหางแมว)ทำแล้ว61737254ทำแล้ว 24/05/255922103545452
38. เทศบาลตำบลมะขาม (มะขาม)ทำแล้ว962171ทำแล้ว 10/06/255949252525
39. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (มะขาม)ทำแล้ว7392393392ทำแล้ว 30/06/2559761999
40. เทศบาลตำบลวังแซ้ม (มะขาม)ทำแล้ว5198194200ทำแล้ว 30/05/25601467454443
41. เทศบาลตำบลวันยาว (ขลุง)ทำแล้ว419810692ทำแล้ว 26/05/25591075444339
42. เทศบาลตำบลสนามไชย (นายายอาม)ทำแล้ว5210222226ทำแล้ว 22/06/25592181524328
43. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง (ท่าใหม่)ทำแล้ว51248364ทำแล้ว 30/05/25591253393939
44. เทศบาลตำบลแสลง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6152261212ทำแล้ว 15/06/2559478464539
45. เทศบาลตำบลหนองคล้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว815528ทำแล้ว 21/09/255932444
46. เทศบาลตำบลหนองตาคง (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7462322ทำแล้ว 31/05/255934211616
47. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5455788ทำแล้ว 31/05/2559142242323
48. เทศบาลตำบลอ่างคีรี (มะขาม)ทำแล้ว6853825ทำแล้ว 31/05/2559115222167
49. อบต.กระแจะ (นายายอาม)ทำแล้ว611810092ทำแล้ว 01/06/2559777515051
50. อบต.เกาะเปริด (แหลมสิงห์)ทำแล้ว592238ทำแล้ว 23/05/2559356383733
51. อบต.แก่งหางแมว (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5717171ทำแล้ว 11/05/25592262434139
52. อบต.ขุนซ่อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว51857882ทำแล้ว 29/06/255924174126105104
53. อบต.เขาแก้ว (ท่าใหม่)ทำแล้ว4963334ทำแล้ว 15/06/2559465484848
54. อบต.เขาวงกต (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5139140174ทำแล้ว 04/05/25591498686868
55. อบต.โขมง (ท่าใหม่)ทำแล้ว61207967ทำแล้ว 04/10/255952292825
56. อบต.คมบาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว57574227ทำแล้ว 25/05/25593165544846
57. อบต.คลองขุด (ท่าใหม่)ทำแล้ว5140ทำแล้ว 24/06/255990442
58. อบต.คลองนารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6535054ทำแล้ว 11/04/255933202020
59. อบต.ตรอกนอง (ขลุง)ทำแล้ว7696969ทำแล้ว 13/05/25591457474643
60. อบต.ตะกาดเง้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว5147237ทำแล้ว 31/05/25591158434338
61. อบต.ตะปอน (ขลุง)ทำแล้ว4541819ทำแล้ว 03/10/2559939161616
62. อบต.ทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว69998105ทำแล้ว 12/05/2559277494947
63. อบต.ท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว58373203ทำแล้ว 31/05/2559181494543
64. อบต.ทุ่งขนาน (สอยดาว)ทำแล้ว61184343ทำแล้ว 25/05/25591102676053
65. อบต.ทุ่งเบญจา (ท่าใหม่)ทำแล้ว5468468468ทำแล้ว 31/05/2559187515150
66. อบต.เทพนิมิต (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7199199199ทำแล้ว 15/06/25592169221615
67. อบต.นายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5214199156ทำแล้ว 30/06/2559602752
68. อบต.บางกะไชย (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5198138136ทำแล้ว 31/05/25591983646459
69. อบต.บางชัน (ขลุง)ทำแล้ว8865340ทำแล้ว 24/06/2559322222222
70. อบต.บางสระเก้า (แหลมสิงห์)ทำแล้ว7511523ทำแล้ว 18/05/2559754383737
71. อบต.ปะตง (สอยดาว)ทำแล้ว453143ทำแล้ว 13/05/2559545383738
72. อบต.โป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5299200208ทำแล้ว 30/09/25591390525252
73. อบต.มาบไพ (ขลุง)ทำแล้ว51117586ทำแล้ว 27/05/2559677494744
74. อบต.รำพัน (ท่าใหม่)ทำแล้ว6208208208ทำแล้ว 19/05/25591573545454
75. อบต.วังโตนด (นายายอาม)ทำแล้ว5614639ทำแล้ว 15/06/25593466504943
76. อบต.วังสรรพรส (ขลุง)ทำแล้ว5110261ทำแล้ว 13/05/2559139191818
77. อบต.วังใหม่ (นายายอาม)ทำแล้ว5199199199ทำแล้ว 22/06/255974585858
78. อบต.สะตอน (สอยดาว)ทำแล้ว7282179152ทำแล้ว 19/08/2559276393939
79. อบต.สามพี่น้อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว8755865ทำแล้ว 30/05/2559273626260
80. อบต.สีพยา-บ่อพุ (ท่าใหม่)ทำแล้ว71097264ทำแล้ว 18/05/255929292929
81. อบต.หนองชิ่ม (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6932626ทำแล้ว 15/06/2559164111111
82. อบต.หนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5959495ทำแล้ว 13/05/25591185666660
รวม 82 อปท.8247612,0349,1168,733821,0936,2373,7223,4613,353
ข้อมูล ณ 06/08/2563