รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระยอง ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6946368226ทำแล้ว 31/05/25591593181513333
2. เทศบาลนครระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว8296126119ทำแล้ว 29/06/2559256256256256
3. เทศบาลเมืองบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว7135200122ทำแล้ว 31/05/2559124868686
4. เทศบาลเมืองมาบตาพุด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6324132164ทำแล้ว 31/05/255990206142142130
5. เทศบาลตำบลกองดิน (แกลง)ทำแล้ว6162108108ทำแล้ว 27/05/255921147118118118
6. เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว61782513ทำแล้ว 29/07/255948137636363
7. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ปลวกแดง)ทำแล้ว51117777ทำแล้ว 13/05/255911105101101100
8. เทศบาลตำบลชากบก (บ้านค่าย)ทำแล้ว61159079ทำแล้ว 23/05/255934118929192
9. เทศบาลตำบลชำฆ้อ (เขาชะเมา)ทำแล้ว513412566ทำแล้ว 31/05/25593074605452
10. เทศบาลตำบลชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว516711837ทำแล้ว 31/05/2559498575756
11. เทศบาลตำบลเชิงเนิน (เมืองระยอง)ทำแล้ว5239131125ทำแล้ว 20/06/255934202132131129
12. เทศบาลตำบลทับมา (เมืองระยอง)ทำแล้ว7226692685ทำแล้ว 07/09/2559116914539
13. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว91239746ทำแล้ว 31/05/255921116868686
14. เทศบาลตำบลน้ำคอก (เมืองระยอง)ทำแล้ว5157136121ทำแล้ว 25/05/2559189636359
15. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (แกลง)ทำแล้ว6110141138ทำแล้ว 25/05/2559198858585
16. เทศบาลตำบลเนินพระ (เมืองระยอง)ทำแล้ว51047884ทำแล้ว 31/05/255985754039
17. เทศบาลตำบลบ้านค่าย (บ้านค่าย)ทำแล้ว6137121120ทำแล้ว 26/05/255952161414
18. เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา (บ้านค่าย)ทำแล้ว8143283273ทำแล้ว 31/05/255915901477
19. เทศบาลตำบลบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว614421ทำแล้ว 30/05/255924110706360
20. เทศบาลตำบลบ้านนา (แกลง)ทำแล้ว7918787ทำแล้ว 30/05/2559281606060
21. เทศบาลตำบลบ้านเพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6462291315ทำแล้ว 26/05/2559190131131129
22. เทศบาลตำบลปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6151216164ทำแล้ว 31/05/255930110727068
23. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส (แกลง)ทำแล้ว7140120103ทำแล้ว 26/05/2559127858483
24. เทศบาลตำบลพลา (บ้านฉาง)ทำแล้ว6185170138ทำแล้ว 25/05/2559126857877
25. เทศบาลตำบลมะขามคู่ (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว5172127118ทำแล้ว 30/05/255928117888888
26. เทศบาลตำบลมาบข่า (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6145116107ทำแล้ว 31/05/255937116686866
27. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว58980250ทำแล้ว 30/05/2559541411267373
28. เทศบาลตำบลเมืองแกลง (แกลง)ทำแล้ว6196ทำแล้ว 30/05/2559163260183182167
29. เทศบาลตำบลสองสลึง (แกลง)ทำแล้ว71879685ทำแล้ว 31/05/2559280595857
30. เทศบาลตำบลสำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว7887793ทำแล้ว 25/05/25591281787271
31. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ (แกลง)ทำแล้ว6183106113ทำแล้ว 31/05/255935163126126122
32. อบต.กระแสบน (แกลง)ทำแล้ว5589588589ทำแล้ว 12/05/255921105888888
33. อบต.กองดิน (แกลง)ทำแล้ว61399074ทำแล้ว 29/06/25592112929091
34. อบต.กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6298298298ทำแล้ว 29/06/2559237725959
35. อบต.แกลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว61279192ทำแล้ว 30/05/2559107102102102
36. อบต.เขาชะเมา (เขาชะเมา)ทำแล้ว6203216216ทำแล้ว 04/04/25594898726966
37. อบต.เขาน้อย (เขาชะเมา)ทำแล้ว81428781ทำแล้ว 11/08/256076565553
38. อบต.คลองปูน (แกลง)ทำแล้ว6241384384ทำแล้ว 09/10/255920114939393
39. อบต.ชากโดน (แกลง)ทำแล้ว619316298ทำแล้ว 31/05/25592396535353
40. อบต.ชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว9156152134ทำแล้ว 30/05/255985333333
41. อบต.ตะพง (เมืองระยอง)ทำแล้ว4241206188ทำแล้ว 13/05/255994203139138138
42. อบต.ตาขัน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6185160159ทำแล้ว 30/05/2559154132131127
43. อบต.ตาสิทธิ์ (ปลวกแดง)ทำแล้ว6170115107ทำแล้ว 19/05/255935142918483
44. อบต.ทางเกวียน (แกลง)ทำแล้ว6126218218ทำแล้ว 30/05/255917102716564
45. อบต.ทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว6154ทำแล้ว 31/08/255939133101101100
46. อบต.นาตาขวัญ (เมืองระยอง)ทำแล้ว5221296200ทำแล้ว 27/05/2559198535151
47. อบต.น้ำเป็น (เขาชะเมา)ทำแล้ว7111102100ทำแล้ว 24/06/25593276353532
48. อบต.นิคมพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว812310685ทำแล้ว 01/10/255911234264
49. อบต.บางบุตร (บ้านค่าย)ทำแล้ว8216142135ทำแล้ว 27/05/255910131939391
50. อบต.บ้านแลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6170143121ทำแล้ว 26/05/25591071231411
51. อบต.ปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6244144138ทำแล้ว 12/05/255956237190190188
52. อบต.ป่ายุบใน (วังจันทร์)ทำแล้ว81139893ทำแล้ว 31/08/2559383626259
53. อบต.พนานิคม (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว61938579ทำแล้ว 30/05/255928119554141
54. อบต.พลงตาเอี่ยม (วังจันทร์)ทำแล้ว71343022ทำแล้ว 16/05/25593103686866
55. อบต.พังราด (แกลง)ทำแล้ว61124747ทำแล้ว 12/05/25591488696969
56. อบต.เพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6233208203ทำแล้ว 13/05/255915102747160
57. อบต.มาบยางพร (ปลวกแดง)ทำแล้ว8282242138ทำแล้ว 27/05/255921239197195193
58. อบต.แม่น้ำคู้ (ปลวกแดง)ทำแล้ว7184137135ทำแล้ว 13/05/25592871636363
59. อบต.ละหาร (ปลวกแดง)ทำแล้ว7160158157ทำแล้ว 11/05/2559398565049
60. อบต.วังจันทร์ (วังจันทร์)ทำแล้ว8185138138ทำแล้ว 25/05/255992706970
61. อบต.วังหว้า (แกลง)ทำแล้ว6135129120ทำแล้ว 30/05/25594102777777
62. อบต.สำนักทอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6270263260ทำแล้ว 30/05/255947140757574
63. อบต.สำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว81195969ทำแล้ว 13/05/255992525048
64. อบต.หนองตะพาน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6148145114ทำแล้ว 28/06/255913100666666
65. อบต.หนองบัว (บ้านค่าย)ทำแล้ว6304216194ทำแล้ว 12/05/255910178159150155
66. อบต.หนองไร่ (ปลวกแดง)ทำแล้ว6141181165ทำแล้ว 13/05/25591566515049
67. อบต.หนองละลอก (บ้านค่าย)ทำแล้ว6121239823ทำแล้ว 13/05/255982203161150151
68. อบต.ห้วยยาง (แกลง)ทำแล้ว7147321198ทำแล้ว 25/05/25591099676756
รวม 68 อปท.6843113,07010,93210,549681,5618,6085,9725,5485,438
ข้อมูล ณ 06/08/2563