รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยนาท ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว51627069ทำแล้ว 20/06/255965110322524
2. เทศบาลเมืองชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว51729186ทำแล้ว 26/05/2559611331019997
3. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว5857975ทำแล้ว 25/05/255974331717
4. เทศบาลตำบลเจ้าพระยา (สรรพยา)ทำแล้ว5152179151ทำแล้ว 31/05/255969363435
5. เทศบาลตำบลชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว615011856ทำแล้ว 29/06/25592810108
6. เทศบาลตำบลดงคอน (สรรคบุรี)ทำแล้ว555419783ทำแล้ว 16/12/255968442221
7. เทศบาลตำบลดอนกำ (สรรคบุรี)ทำแล้ว6496462ทำแล้ว 01/06/25597284464241
8. เทศบาลตำบลตลุก (สรรพยา)ทำแล้ว61264753ทำแล้ว 08/08/255933792611
9. เทศบาลตำบลธรรมามูล (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5623231ทำแล้ว 31/05/2559146222
10. เทศบาลตำบลนางลือ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5103118125ทำแล้ว 02/05/2559959454545
11. เทศบาลตำบลเนินขาม (เนินขาม)ทำแล้ว663314631ทำแล้ว 24/05/25595012109
12. เทศบาลตำบลบางขุด (สรรคบุรี)ทำแล้ว62109396ทำแล้ว 20/12/2559101595834
13. เทศบาลตำบลบางหลวง (สรรพยา)ทำแล้ว7124132131ทำแล้ว 24/06/255983575756
14. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว62143332ทำแล้ว 26/05/2559108134474747
15. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน (หันคา)ทำแล้ว5468464463ทำแล้ว 27/07/255989155111
16. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (สรรคบุรี)ทำแล้ว5685247ทำแล้ว 10/05/2559146121212
17. เทศบาลตำบลโพงาม (สรรคบุรี)ทำแล้ว6517521521ทำแล้ว 29/12/255943222220
18. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ (สรรพยา)ทำแล้ว5778171ทำแล้ว 31/05/2559245111
19. เทศบาลตำบลโพนางดำตก (สรรพยา)ทำแล้ว6141141141ทำแล้ว 31/05/25591648231917
20. เทศบาลตำบลโพนางดำออก (สรรพยา)ทำแล้ว596104110ทำแล้ว 22/04/255982474747
21. เทศบาลตำบลมโนรมย์ (มโนรมย์)ทำแล้ว6796658ทำแล้ว 31/05/2559256464646
22. เทศบาลตำบลวังตะเคียน (หนองมะโมง)ทำแล้ว6110167102ทำแล้ว 31/05/255948117104102102
23. เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (วัดสิงห์)ทำแล้ว5101100100ทำแล้ว 30/05/25596276414139
24. เทศบาลตำบลศิลาดาน (มโนรมย์)ทำแล้ว7846844ทำแล้ว 28/06/25591062393939
25. เทศบาลตำบลสรรคบุรี (สรรคบุรี)ทำแล้ว5105165ทำแล้ว 31/05/255957444
26. เทศบาลตำบลสรรพยา (สรรพยา)ทำแล้ว5106123111ทำแล้ว 23/05/255944343433
27. เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (หันคา)ทำแล้ว6634543ทำแล้ว 27/05/2559564424238
28. เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา (หันคา)ทำแล้ว41748659ทำแล้ว 08/10/2559171111111
29. เทศบาลตำบลเสือโฮก (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6108128171ทำแล้ว 30/06/255939512222
30. เทศบาลตำบลหนองขุ่น (วัดสิงห์)ทำแล้ว5139124121ทำแล้ว 31/05/2559755111
31. เทศบาลตำบลหนองแซง (หันคา)ทำแล้ว9189201172ทำแล้ว 23/05/25593678393937
32. เทศบาลตำบลหนองน้อย (วัดสิงห์)ทำแล้ว6236242242ทำแล้ว 03/10/2559143733
33. เทศบาลตำบลหนองมะโมง (หนองมะโมง)ทำแล้ว51919261ทำแล้ว 04/11/2559101211
34. เทศบาลตำบลห้วยกรด (สรรคบุรี)ทำแล้ว650190178ทำแล้ว 31/05/2559653535349
35. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (สรรคบุรี)ทำแล้ว6116115105ทำแล้ว 31/05/2559641377
36. เทศบาลตำบลห้วยงู (หันคา)ทำแล้ว6170168125ทำแล้ว 11/05/2559104411119
37. เทศบาลตำบลหันคา (หันคา)ทำแล้ว61312343ทำแล้ว 27/05/255958855
38. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (มโนรมย์)ทำแล้ว6182169178ทำแล้ว 31/05/25596186454544
39. เทศบาลตำบลหาดท่าเสา (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว61017778ทำแล้ว 27/06/255939111
40. เทศบาลตำบลหาดอาษา (สรรพยา)ทำแล้ว6217126129ทำแล้ว 31/05/2559901686722
41. อบต.กะบกเตี้ย (เนินขาม)ทำแล้ว5137143143ทำแล้ว 25/05/255996484846
42. อบต.กุดจอก (หนองมะโมง)ทำแล้ว811033ทำแล้ว 03/05/255946343434
43. อบต.เขาแก้ว (สรรพยา)ทำแล้ว5240240240ทำแล้ว 11/05/2559574282828
44. อบต.เขาท่าพระ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5290180170ทำแล้ว 27/05/25591131066
45. อบต.เด่นใหญ่ (หันคา)ทำแล้ว6241248247ทำแล้ว 26/05/2559873322
46. อบต.ท่าฉนวน (มโนรมย์)ทำแล้ว5827267ทำแล้ว 16/05/2559384626262
47. อบต.ท่าชัย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6176146200ทำแล้ว 31/05/255958282827
48. อบต.เที่ยงแท้ (สรรคบุรี)ทำแล้ว512410189ทำแล้ว 13/05/255952111
49. อบต.บ่อแร่ (วัดสิงห์)ทำแล้ว6545537539ทำแล้ว 27/05/2559107137959588
50. อบต.ไพรนกยูง (หันคา)ทำแล้ว6245231184ทำแล้ว 25/04/2559239931
51. อบต.มะขามเฒ่า (วัดสิงห์)ทำแล้ว6749577ทำแล้ว 27/05/2559768494746
52. อบต.ไร่พัฒนา (มโนรมย์)ทำแล้ว6879073ทำแล้ว 30/05/2559968393939
53. อบต.วังไก่เถื่อน (หันคา)ทำแล้ว6123173147ทำแล้ว 31/05/255921666
54. อบต.วังหมัน (วัดสิงห์)ทำแล้ว538321590ทำแล้ว 27/05/2559353393938
55. อบต.วัดโคก (มโนรมย์)ทำแล้ว5361361361ทำแล้ว 27/10/255930811
56. อบต.สะพานหิน (หนองมะโมง)ทำแล้ว5215169133ทำแล้ว 25/05/255950811
57. อบต.สุขเดือนห้า (เนินขาม)ทำแล้ว5788991ทำแล้ว 31/05/255963555555
58. อบต.หนองบัว (วัดสิงห์)ทำแล้ว5222222212ทำแล้ว 26/05/255920555
59. อบต.หันคา (หันคา)ทำแล้ว6227364315ทำแล้ว 30/05/2559761303029
60. อบต.อู่ตะเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว6193121149ทำแล้ว 30/05/255946125909071
รวม 60 อปท.6033910,9688,9188,086601,0254,1691,9231,6801,594
ข้อมูล ณ 06/08/2563