รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สิงห์บุรี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.สิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7205164134ทำแล้ว 30/06/2559134565656
2. เทศบาลเมืองบางระจัน (บางระจัน)ทำแล้ว71549388ทำแล้ว 01/06/255930126102102102
3. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6149118118ทำแล้ว 21/06/255935321
4. เทศบาลตำบลถอนสมอ (ท่าช้าง)ทำแล้ว7164178247ทำแล้ว 31/05/255927101101010
5. เทศบาลตำบลทับยา (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6124108103ทำแล้ว 19/05/25592589767676
6. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (พรหมบุรี)ทำแล้ว613989112ทำแล้ว 25/05/255963353535
7. เทศบาลตำบลพรหมบุรี (พรหมบุรี)ทำแล้ว7108116131ทำแล้ว 19/05/255975424238
8. เทศบาลตำบลโพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว64411ทำแล้ว 27/06/255944555
9. เทศบาลตำบลอินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6339102102ทำแล้ว 06/06/25591132711
10. อบต.คอทราย (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6343434ทำแล้ว 03/10/25597946464645
11. อบต.ค่ายบางระจัน (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6187164161ทำแล้ว 16/05/255910101010
12. อบต.งิ้วราย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว61018481ทำแล้ว 11/04/255973514749
13. อบต.จักรสีห์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6134102101ทำแล้ว 30/05/255982434342
14. อบต.ชีน้ำร้าย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7986441ทำแล้ว 31/05/25593263271515
15. อบต.ต้นโพธิ์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว8129128123ทำแล้ว 07/02/256011911114
16. อบต.ทองเอน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7247219219ทำแล้ว 18/10/25596353282725
17. อบต.ท่าข้าม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7858688ทำแล้ว 31/05/255943252524
18. อบต.ท่างาม (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6869186ทำแล้ว 13/05/255966414141
19. อบต.น้ำตาล (อินทร์บุรี)ทำแล้ว663110101ทำแล้ว 13/05/2559439343434
20. อบต.บางกระบือ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7138144113ทำแล้ว 12/05/2559971353030
21. อบต.บางมัญ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7251ทำแล้ว 31/05/25597375424242
22. อบต.บ้านจ่า (บางระจัน)ทำแล้ว7164129121ทำแล้ว 19/05/255937111
23. อบต.บ้านแป้ง (พรหมบุรี)ทำแล้ว6546868ทำแล้ว 17/05/25592812129
24. อบต.บ้านหม้อ (พรหมบุรี)ทำแล้ว6118119119ทำแล้ว 10/06/2559118181816
25. อบต.ประศุก (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7238188218ทำแล้ว 10/05/255951353535
26. อบต.พระงาม (พรหมบุรี)ทำแล้ว68999101ทำแล้ว 16/05/2559256131211
27. อบต.พักทัน (บางระจัน)ทำแล้ว6925232ทำแล้ว 26/05/255912666
28. อบต.โพกรวม (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6129116122ทำแล้ว 27/06/2559367363634
29. อบต.โพทะเล (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7130216ทำแล้ว 11/05/2559171535349
30. อบต.โพธิ์ชัย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว8149137170ทำแล้ว 30/05/255922108757474
31. อบต.โพประจักษ์ (ท่าช้าง)ทำแล้ว6229257242ทำแล้ว 31/05/2559122111
32. อบต.โพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6391ทำแล้ว 12/05/25595111
33. อบต.ม่วงหมู่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว5998379ทำแล้ว 23/05/2559566555453
34. อบต.แม่ลา (บางระจัน)ทำแล้ว71017173ทำแล้ว 30/05/255944444144
35. อบต.ไม้ดัด (บางระจัน)ทำแล้ว6133104103ทำแล้ว 13/05/255939999
36. อบต.โรงช้าง (พรหมบุรี)ทำแล้ว7117108107ทำแล้ว 19/05/2559350373736
37. อบต.วิหารขาว (ท่าช้าง)ทำแล้ว6262626ทำแล้ว 28/05/25595442554
38. อบต.สระแจง (บางระจัน)ทำแล้ว61026262ทำแล้ว 16/05/255984535247
39. อบต.หนองกระทุ่ม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7595351ทำแล้ว 30/06/25597074444432
40. อบต.ห้วยชัน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว718718597ทำแล้ว 31/05/255945131313
41. อบต.หัวไผ่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว613211297ทำแล้ว 13/06/255946212121
42. อบต.อินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว610181125ทำแล้ว 15/12/25594086666
รวม 42 อปท.422715,2184,2724,204425482,5601,2671,2311,187
ข้อมูล ณ 06/08/2563