รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลพบุรี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว31739585ทำแล้ว 30/06/255953209172172172
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5167146146ทำแล้ว 21/06/2560135737372
3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4241241241ทำแล้ว 07/06/25593072434040
4. เทศบาลเมืองลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4109111107ทำแล้ว 29/06/255957121212
5. เทศบาลตำบลกกโก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5264264264ทำแล้ว 25/05/2559312641199
6. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6160160160ทำแล้ว 30/05/2559279363031
7. เทศบาลตำบลเขาพระงาม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6195189189ทำแล้ว 11/05/2559127867882
8. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6224212200ทำแล้ว 31/05/2559341393939
9. เทศบาลตำบลโคกตูม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5292297297ทำแล้ว 31/05/2560231583444
10. เทศบาลตำบลโคกสลุด (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5312324382ทำแล้ว 24/05/2559290535351
11. เทศบาลตำบลโคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6276277277ทำแล้ว 31/05/25591413139
12. เทศบาลตำบลดีลัง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6424426426ทำแล้ว 18/05/2559109413030
13. เทศบาลตำบลถนนใหญ่ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว10229230230ทำแล้ว 01/04/25594111727271
14. เทศบาลตำบลท่าโขลง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5198198198ทำแล้ว 23/05/2559583555
15. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5107110106ทำแล้ว 31/05/255973595959
16. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5299201184ทำแล้ว 31/08/255998262424
17. เทศบาลตำบลบางงา (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6272106105ทำแล้ว 29/06/256011171413937
18. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว6576152ทำแล้ว 01/06/255932777
19. เทศบาลตำบลป่าตาล (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว7174148218ทำแล้ว 31/05/2559761133
20. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5879595ทำแล้ว 19/05/2559132161616
21. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว510912466ทำแล้ว 27/05/255920103747473
22. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว14141249236ทำแล้ว 20/06/255919161616
23. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว7406410408ทำแล้ว 31/05/255957262626
24. เทศบาลตำบลหนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว4163140143ทำแล้ว 25/05/255995565656
25. อบต.กุดตาเพชร (ลำสนธิ)ทำแล้ว5757275ทำแล้ว 07/04/2559151353535
26. อบต.เกาะแก้ว (โคกสำโรง)ทำแล้ว67464ทำแล้ว 30/05/25592261161616
27. อบต.เกาะรัง (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5128133133ทำแล้ว 31/05/2559663333332
28. อบต.แก่งผักกูด (ท่าหลวง)ทำแล้ว5126193225ทำแล้ว 31/05/2559135131313
29. อบต.โก่งธนู (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6149108102ทำแล้ว 27/06/255983606059
30. อบต.เขาน้อย (ลำสนธิ)ทำแล้ว5287199199ทำแล้ว 11/04/255921130858585
31. อบต.เขารวก (ลำสนธิ)ทำแล้ว4110194210ทำแล้ว 13/06/25592079575757
32. อบต.เขาสมอคอน (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว51455650ทำแล้ว 24/05/25592574373734
33. อบต.เขาแหลม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5425413385ทำแล้ว 12/05/255910410210298
34. อบต.คลองเกตุ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5204189161ทำแล้ว 24/06/255918999
35. อบต.โคกกระเทียม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว51013937ทำแล้ว 20/06/25598107393731
36. อบต.โคกเจริญ (โคกเจริญ)ทำแล้ว5156217202ทำแล้ว 13/05/2559103796565
37. อบต.โคกลำพาน (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4939896ทำแล้ว 13/05/255963434235
38. อบต.โคกสลุง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6373373373ทำแล้ว 29/07/255991643
39. อบต.โคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6159143118ทำแล้ว 27/05/2559875757575
40. อบต.โคกแสมสาร (โคกเจริญ)ทำแล้ว6139122114ทำแล้ว 16/05/2559152343433
41. อบต.งิ้วราย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6186213144ทำแล้ว 13/06/255938999
42. อบต.ช่องสาริกา (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8132129130ทำแล้ว 23/05/2559663464339
43. อบต.ชอนน้อย (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8904744ทำแล้ว 13/05/255972626261
44. อบต.ชอนม่วง (บ้านหมี่)ทำแล้ว816916135ทำแล้ว 24/06/25592934343433
45. อบต.ชอนสมบูรณ์ (หนองม่วง)ทำแล้ว4146159136ทำแล้ว 31/05/255963515148
46. อบต.ชอนสารเดช (หนองม่วง)ทำแล้ว5113209246ทำแล้ว 22/06/2559258353431
47. อบต.ชัยนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6596767ทำแล้ว 30/06/2559143413941
48. อบต.ชัยบาดาล (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5134163163ทำแล้ว 31/05/2559541672
49. อบต.เชียงงา (บ้านหมี่)ทำแล้ว699135135ทำแล้ว 31/05/2559712597
50. อบต.ซับจำปา (ท่าหลวง)ทำแล้ว4705454ทำแล้ว 30/06/255965131210
51. อบต.ซับตะเคียน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6239240240ทำแล้ว 14/06/255970373219
52. อบต.ซับสมบูรณ์ (ลำสนธิ)ทำแล้ว7402414412ทำแล้ว 19/06/25581156373737
53. อบต.ดงดินแดง (หนองม่วง)ทำแล้ว8143219170ทำแล้ว 13/05/255998404037
54. อบต.ดงมะรุม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4203224311ทำแล้ว 27/05/255952139878786
55. อบต.ดอนดึง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6166166166ทำแล้ว 23/05/25596733333
56. อบต.ดอนโพธิ์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว3646571ทำแล้ว 23/05/255928121110
57. อบต.ตะลุง (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5544545ทำแล้ว 29/06/2559229444
58. อบต.ถลุงเหล็ก (โคกสำโรง)ทำแล้ว6111133131ทำแล้ว 13/06/255977323232
59. อบต.ทะเลชุบศร (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5128129129ทำแล้ว 31/03/102753122949491
60. อบต.ท่าแค (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว62043124ทำแล้ว 13/06/255960164757474
61. อบต.ท่าดินดำ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6287299299ทำแล้ว 14/06/2559100927621
62. อบต.ท่ามะนาว (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6323186158ทำแล้ว 14/06/2559137105105105
63. อบต.ท้ายตลาด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว514311091ทำแล้ว 02/06/2559853404040
64. อบต.ท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5936659ทำแล้ว 13/05/25592278646464
65. อบต.ท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว6697962ทำแล้ว 06/06/255937544
66. อบต.ทุ่งท่าช้าง (สระโบสถ์)ทำแล้ว5477479475ทำแล้ว 30/05/25595944887
67. อบต.นาโสม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว691207271ทำแล้ว 26/05/2559261131313
68. อบต.น้ำสุด (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6136139139ทำแล้ว 14/06/255956403939
69. อบต.นิคมลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6224314183ทำแล้ว 31/05/25592248101010
70. อบต.นิยมชัย (สระโบสถ์)ทำแล้ว6194195194ทำแล้ว 31/05/255934161515
71. อบต.บ่อทอง (หนองม่วง)ทำแล้ว73349951ทำแล้ว 14/09/25592195424040
72. อบต.บัวชุม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6193155153ทำแล้ว 06/06/2559636761
73. อบต.บางกะพี้ดงพลับ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4200204210ทำแล้ว 30/06/25592569696969
74. อบต.บางขันหมาก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5773432ทำแล้ว 30/06/255977666
75. อบต.บางขาม (บ้านหมี่)ทำแล้ว5837373ทำแล้ว 13/05/255948373737
76. อบต.บางคู้ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6927675ทำแล้ว 30/06/25582761077
77. อบต.บางพึ่ง (บ้านหมี่)ทำแล้ว5116139125ทำแล้ว 12/05/255958443333
78. อบต.บางลี่ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6186146146ทำแล้ว 31/05/25595722177
79. อบต.บ้านกล้วย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6114125125ทำแล้ว 27/05/25595250424241
80. อบต.บ้านข่อย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6747574ทำแล้ว 08/06/255933141411
81. อบต.บ้านชี (บ้านหมี่)ทำแล้ว6286351456ทำแล้ว 15/06/25592061111
82. อบต.บ้านทราย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6998482ทำแล้ว 27/05/255946353535
83. อบต.บ้านเบิก (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว7258261261ทำแล้ว 27/05/25596735103
84. อบต.บ้านใหม่สามัคคี (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6194198198ทำแล้ว 20/12/25595188989898
85. อบต.ไผ่ใหญ่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว5108111126ทำแล้ว 25/05/255961363533
86. อบต.พรหมมาสตร์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว79574125ทำแล้ว 14/06/25591356272625
87. อบต.พุคา (บ้านหมี่)ทำแล้ว5697070ทำแล้ว 31/05/255956382623
88. อบต.เพนียด (โคกสำโรง)ทำแล้ว514614972ทำแล้ว 30/05/2559484866
89. อบต.โพธิ์เก้าต้น (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6141144119ทำแล้ว 13/05/25597120888887
90. อบต.โพธิ์ตรุ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว61069898ทำแล้ว 27/05/25592281754
91. อบต.โพนทอง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6190190190ทำแล้ว 11/05/2559646333331
92. อบต.ม่วงค่อม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6267267267ทำแล้ว 12/05/255941414136
93. อบต.มหาโพธิ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว7141132113ทำแล้ว 12/05/25595220118
94. อบต.มหาสอน (บ้านหมี่)ทำแล้ว5674135ทำแล้ว 13/05/255943777
95. อบต.มะนาวหวาน (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5131131131ทำแล้ว 14/06/255921555
96. อบต.มุจลินท์ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5134142141ทำแล้ว 30/05/255912121949494
97. อบต.ยางโทน (หนองม่วง)ทำแล้ว687118118ทำแล้ว 07/06/25591956181816
98. อบต.ยางราก (โคกเจริญ)ทำแล้ว5497495495ทำแล้ว 27/06/2559113333
99. อบต.ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว81549599ทำแล้ว 23/06/2559270353230
100. อบต.ลำสนธิ (ลำสนธิ)ทำแล้ว5173171189ทำแล้ว 28/06/255979404037
101. อบต.วังขอนขว้าง (โคกสำโรง)ทำแล้ว4888888ทำแล้ว 06/06/255988727171
102. อบต.วังจั่น (โคกสำโรง)ทำแล้ว4919898ทำแล้ว 27/05/255972313131
103. อบต.วังทอง (โคกเจริญ)ทำแล้ว5223227227ทำแล้ว 17/06/255915663292321
104. อบต.วังเพลิง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6775858ทำแล้ว 01/06/255965282726
105. อบต.ศิลาทิพย์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5161187165ทำแล้ว 14/06/25596116162
106. อบต.สนามแจง (บ้านหมี่)ทำแล้ว4181174172ทำแล้ว 13/06/2559641414141
107. อบต.สะแกราบ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5242193193ทำแล้ว 16/05/2559122959594
108. อบต.สายห้วยแก้ว (บ้านหมี่)ทำแล้ว7876263ทำแล้ว 26/05/255963181817
109. อบต.หนองกระเบียน (บ้านหมี่)ทำแล้ว4154160165ทำแล้ว 27/05/255958888
110. อบต.หนองแขม (โคกสำโรง)ทำแล้ว494186186ทำแล้ว 27/05/255930106929292
111. อบต.หนองเต่า (บ้านหมี่)ทำแล้ว31067475ทำแล้ว 26/05/2559165209155149148
112. อบต.หนองทรายขาว (บ้านหมี่)ทำแล้ว5178178178ทำแล้ว 10/10/255945272526
113. อบต.หนองบัว (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6120120120ทำแล้ว 03/05/25591578462726
114. อบต.หนองผักแว่น (ท่าหลวง)ทำแล้ว7147156123ทำแล้ว 25/05/255936242421
115. อบต.หนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว61326767ทำแล้ว 20/06/2559996505050
116. อบต.หนองมะค่า (โคกเจริญ)ทำแล้ว6196209209ทำแล้ว 29/06/2559442555
117. อบต.หนองเมือง (บ้านหมี่)ทำแล้ว611912580ทำแล้ว 31/10/2559349666
118. อบต.หนองยายโต๊ะ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5157157157ทำแล้ว 31/05/255911666
119. อบต.หนองรี (ลำสนธิ)ทำแล้ว6234307268ทำแล้ว 20/05/2559438777
120. อบต.หลุมข้าว (โคกสำโรง)ทำแล้ว5305390390ทำแล้ว 03/06/255918111
121. อบต.ห้วยขุนราม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5290292292ทำแล้ว 28/06/255971191916
122. อบต.ห้วยโป่ง (โคกสำโรง)ทำแล้ว5177244101ทำแล้ว 19/05/255919123515051
123. อบต.ห้วยหิน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว516010172ทำแล้ว 24/05/25591161212020
124. อบต.หัวลำ (ท่าหลวง)ทำแล้ว6468459473ทำแล้ว 01/06/255989535353
125. อบต.หัวสำโรง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6728759ทำแล้ว 13/05/2559145282828
126. อบต.หินปัก (บ้านหมี่)ทำแล้ว5170172172ทำแล้ว 30/05/255958404039
รวม 126 อปท.12670422,01321,46520,7831261,3099,3504,8314,5494,356
ข้อมูล ณ 07/08/2563