รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อ่างทอง ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.อ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว4319391188ทำแล้ว 31/05/2559293736059
2. เทศบาลเมืองอ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5340206196ทำแล้ว 31/05/2559100152888885
3. เทศบาลตำบลเกษไชโย (ไชโย)ทำแล้ว618510093ทำแล้ว 18/05/2559259141211
4. เทศบาลตำบลโคกพุทรา (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว51127061ทำแล้ว 30/06/2559105666666
5. เทศบาลตำบลไชโย (ไชโย)ทำแล้ว52023131ทำแล้ว 30/05/255980333333
6. เทศบาลตำบลทางพระ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6134135135ทำแล้ว 30/05/255954222
7. เทศบาลตำบลท่าช้าง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5170177144ทำแล้ว 27/05/25592122909086
8. เทศบาลตำบลบางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7592727ทำแล้ว 31/05/2559459212121
9. เทศบาลตำบลป่าโมก (ป่าโมก)ทำแล้ว5103102102ทำแล้ว 31/03/25602221
10. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7136105101ทำแล้ว 23/05/255954363634
11. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (แสวงหา)ทำแล้ว7207207207ทำแล้ว 23/05/255928179827146
12. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6177113106ทำแล้ว 11/05/255977353534
13. เทศบาลตำบลโพสะ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว61486262ทำแล้ว 28/06/25593079605959
14. เทศบาลตำบลม่วงคัน (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6140222153ทำแล้ว 31/05/25592351232323
15. เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6128129127ทำแล้ว 30/05/25591081606056
16. เทศบาลตำบลรำมะสัก (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5248109101ทำแล้ว 25/05/25591135222222
17. เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7144125124ทำแล้ว 27/06/25591173534848
18. เทศบาลตำบลศาลาแดง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6139122123ทำแล้ว 30/05/255997929180
19. เทศบาลตำบลสามโก้ (สามโก้)ทำแล้ว51891919ทำแล้ว 31/05/25591483515151
20. เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5179201185ทำแล้ว 22/12/2559656353434
21. เทศบาลตำบลแสวงหา (แสวงหา)ทำแล้ว61229189ทำแล้ว 31/05/2559290666
22. เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7155219183ทำแล้ว 31/05/2559962464645
23. อบต.คลองขนาก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7111124101ทำแล้ว 30/05/2559581195
24. อบต.คลองวัว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5956059ทำแล้ว 14/06/255944139212020
25. อบต.คำหยาด (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5134171109ทำแล้ว 23/05/255938383238
26. อบต.จำป่าหล่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว676135133ทำแล้ว 24/05/255950221814
27. อบต.จำลอง (แสวงหา)ทำแล้ว7164152161ทำแล้ว 31/05/2559164151514
28. อบต.ชัยฤทธิ์ (ไชโย)ทำแล้ว6857876ทำแล้ว 31/05/255954353333
29. อบต.ตลาดกรวด (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว61297674ทำแล้ว 25/05/25591429232323
30. อบต.ตลาดใหม่ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5121111107ทำแล้ว 27/06/2559275282828
31. อบต.เทวราช (ไชโย)ทำแล้ว7999696ทำแล้ว 30/05/255935131211
32. อบต.นรสิงห์ (ป่าโมก)ทำแล้ว7848282ทำแล้ว 31/05/25591175282626
33. อบต.บางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7135133133ทำแล้ว 23/05/255969333333
34. อบต.บางเจ้าฉ่า (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว71224747ทำแล้ว 27/05/255964221815
35. อบต.บางพลับ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว63033ทำแล้ว 23/05/25594573595759
36. อบต.บางระกำ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5295152140ทำแล้ว 23/05/25591244111111
37. อบต.บางเสด็จ (ป่าโมก)ทำแล้ว485279ทำแล้ว 24/05/255964313130
38. อบต.บ้านพราน (แสวงหา)ทำแล้ว6219256265ทำแล้ว 30/05/25595180282828
39. อบต.บ้านแห (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5787878ทำแล้ว 10/05/255949343434
40. อบต.บ้านอิฐ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6185129137ทำแล้ว 30/05/2559918833
41. อบต.ป่างิ้ว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6275289217ทำแล้ว 30/06/255927117868580
42. อบต.โผงเผง (ป่าโมก)ทำแล้ว81021610ทำแล้ว 20/06/255943866
43. อบต.ไผ่จำศีล (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5462814ทำแล้ว 13/05/25591348373636
44. อบต.ไผ่วง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5947982ทำแล้ว 12/05/255928121111
45. อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ (สามโก้)ทำแล้ว6164169169ทำแล้ว 19/05/2559254844
46. อบต.ยางช้าย (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5986161ทำแล้ว 30/05/255950130112111110
47. อบต.ย่านซื่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว711898119ทำแล้ว 19/05/25591581574751
48. อบต.ยี่ล้น (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6282303302ทำแล้ว 16/06/255968221916
49. อบต.ราชสถิตย์ (ไชโย)ทำแล้ว4165208205ทำแล้ว 27/05/255976282828
50. อบต.โรงช้าง (ป่าโมก)ทำแล้ว58412567ทำแล้ว 27/09/255958414141
51. อบต.วังน้ำเย็น (แสวงหา)ทำแล้ว7356356353ทำแล้ว 24/05/255968171717
52. อบต.ศรีพราน (แสวงหา)ทำแล้ว610014730ทำแล้ว 13/05/25593948434343
53. อบต.ศาลเจ้าโรงทอง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6156115108ทำแล้ว 26/05/255934555
54. อบต.สายทอง (ป่าโมก)ทำแล้ว7164113108ทำแล้ว 12/05/255953161616
55. อบต.สีบัวทอง (แสวงหา)ทำแล้ว6165262315ทำแล้ว 16/05/25592793232323
56. อบต.หนองแม่ไก่ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6134146148ทำแล้ว 14/06/2559134464645
57. อบต.หลักแก้ว (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7232209166ทำแล้ว 25/05/255943876
58. อบต.ห้วยไผ่ (แสวงหา)ทำแล้ว789327217ทำแล้ว 26/05/255929116807877
59. อบต.หัวตะพาน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6118119116ทำแล้ว 19/05/2559172585652
60. อบต.หัวไผ่ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7152153203ทำแล้ว 17/05/2559455303029
61. อบต.องครักษ์ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว71034833ทำแล้ว 30/05/255925443
62. อบต.อบทม (สามโก้)ทำแล้ว5251251251ทำแล้ว 24/05/2559114737370
63. อบต.อ่างแก้ว (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว71039498ทำแล้ว 26/05/255935333333
64. อบต.อินทประมูล (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว67811972ทำแล้ว 17/05/2559472525251
65. อบต.เอกราช (ป่าโมก)ทำแล้ว6107114114ทำแล้ว 30/05/25596881286
รวม 65 อปท.653879,7198,8227,945656034,8742,3612,2662,186
ข้อมูล ณ 07/08/2563