รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8632138136ทำแล้ว 31/05/2559205468266208202
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7287208204ทำแล้ว 31/05/255991111111
3. เทศบาลเมืองผักไห่ (ผักไห่)ทำแล้ว72298056ทำแล้ว 27/06/255941125383837
4. เทศบาลเมืองลำตาเสา (วังน้อย)ทำแล้ว5197181152ทำแล้ว 19/05/255961122686853
5. เทศบาลเมืองเสนา (เสนา)ทำแล้ว61269483ทำแล้ว 38125666
6. เทศบาลเมืองอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7145131117ทำแล้ว 24/06/255958159112110110
7. เทศบาลตำบลคลองจิก (บางปะอิน)ทำแล้ว7252149140ทำแล้ว 25/05/255932100555555
8. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด (เสนา)ทำแล้ว9435312294ทำแล้ว 30/05/25594123333333
9. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (บางปะอิน)ทำแล้ว7155136129ทำแล้ว 28/06/255911126858584
10. เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ (บางปะอิน)ทำแล้ว8756361ทำแล้ว 18/05/255942976
11. เทศบาลตำบลท่าเรือ (ท่าเรือ)ทำแล้ว6433939ทำแล้ว 30/06/255933111
12. เทศบาลตำบลท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว9108111116ทำแล้ว 12/05/25593977343432
13. เทศบาลตำบลนครหลวง (นครหลวง)ทำแล้ว6989764ทำแล้ว 29/06/2559441301009592
14. เทศบาลตำบลบางกระสั้น (บางปะอิน)ทำแล้ว5136133127ทำแล้ว 03/06/255924104595856
15. เทศบาลตำบลบางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว7253172168ทำแล้ว 26/05/2559250555
16. เทศบาลตำบลบางไทร (บางไทร)ทำแล้ว719010398ทำแล้ว 30/05/2559137444
17. เทศบาลตำบลบางนมโค (เสนา)ทำแล้ว82087635ทำแล้ว 27/05/25591243232220
18. เทศบาลตำบลบางบาล (บางบาล)ทำแล้ว6186143100ทำแล้ว 21/06/25592648151514
19. เทศบาลตำบลบางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว61319584ทำแล้ว 27/06/255975151515
20. เทศบาลตำบลบางปะอิน (บางปะอิน)ทำแล้ว715314865ทำแล้ว 29/06/2559729999
21. เทศบาลตำบลบ้านกรด (บางปะอิน)ทำแล้ว81676027ทำแล้ว 30/06/2559296292928
22. เทศบาลตำบลบ้านแพรก (บ้านแพรก)ทำแล้ว6315115107ทำแล้ว 18/05/25593282424240
23. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บางปะอิน)ทำแล้ว6200160156ทำแล้ว 31/05/2559160311
24. เทศบาลตำบลปราสาททอง (บางปะอิน)ทำแล้ว81197775ทำแล้ว 30/05/25591069422
25. เทศบาลตำบลพระอินทราชา (บางปะอิน)ทำแล้ว7836361ทำแล้ว 25/05/2559469141313
26. เทศบาลตำบลภาชี (ภาชี)ทำแล้ว5833332ทำแล้ว 30/06/25591688585858
27. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ (บางบาล)ทำแล้ว652161ทำแล้ว 30/05/2559320161616
28. เทศบาลตำบลมหาราช (มหาราช)ทำแล้ว6192188139ทำแล้ว 03/10/2559548252525
29. เทศบาลตำบลราชคราม (บางไทร)ทำแล้ว7495050ทำแล้ว 31/05/255943414141
30. เทศบาลตำบลโรงช้าง (มหาราช)ทำแล้ว5120177163ทำแล้ว 30/05/2559561212121
31. เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผักไห่)ทำแล้ว9271380272ทำแล้ว 27/05/25596121626161
32. เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว9125132132ทำแล้ว 15/06/255918777
33. เทศบาลตำบลสามกอ (เสนา)ทำแล้ว7197150136ทำแล้ว 27/06/25591388605652
34. เทศบาลตำบลสามเมือง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว51298885ทำแล้ว 09/06/2559188535353
35. เทศบาลตำบลหัวเวียง (เสนา)ทำแล้ว6345333328ทำแล้ว 31/05/2559468292927
36. เทศบาลตำบลอรัญญิก (นครหลวง)ทำแล้ว91777979ทำแล้ว 30/06/2559284292720
37. เทศบาลตำบลอุทัย (อุทัย)ทำแล้ว71688972ทำแล้ว 30/05/25591388525048
38. อบต.กบเจา (บางบาล)ทำแล้ว6814646ทำแล้ว 27/05/2559276525252
39. อบต.กระจิว (ภาชี)ทำแล้ว71478848ทำแล้ว 31/05/25591139777
40. อบต.กระแชง (บางไทร)ทำแล้ว6135162ทำแล้ว 19/05/255922555
41. อบต.กุฎี (ผักไห่)ทำแล้ว9113102103ทำแล้ว 31/05/255947292928
42. อบต.เกาะเกิด (บางปะอิน)ทำแล้ว6826752ทำแล้ว 17/05/25592367414041
43. อบต.เกาะเรียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว927258ทำแล้ว 10/10/25593930766
44. อบต.ข้าวงาม (วังน้อย)ทำแล้ว7827773ทำแล้ว 27/06/2559657292927
45. อบต.ข้าวเม่า (อุทัย)ทำแล้ว53381ทำแล้ว 30/05/2559129433
46. อบต.คลองตะเคียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8142135117ทำแล้ว 17/05/2559238242422
47. อบต.คลองน้อย (บ้านแพรก)ทำแล้ว6825350ทำแล้ว 26/05/25591755272727
48. อบต.คลองพระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7173156156ทำแล้ว 29/06/255998373737
49. อบต.คลองสระบัว (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6605354ทำแล้ว 30/05/25591343282728
50. อบต.คลองสะแก (นครหลวง)ทำแล้ว514443ทำแล้ว 04/05/255938712127
51. อบต.คานหาม (อุทัย)ทำแล้ว41129773ทำแล้ว 13/05/25591664383732
52. อบต.คู้สลอด (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6308254230ทำแล้ว 27/05/2559308141414
53. อบต.โคกช้าง (บางไทร)ทำแล้ว6113178ทำแล้ว 18/05/2559749393936
54. อบต.โคกม่วง (ภาชี)ทำแล้ว8996857ทำแล้ว 31/05/2559368222221
55. อบต.จำปา (ท่าเรือ)ทำแล้ว7764755ทำแล้ว 13/06/25591761303030
56. อบต.ชะแมบ (วังน้อย)ทำแล้ว6323128ทำแล้ว 29/06/255910111
57. อบต.ชายนา (เสนา)ทำแล้ว7244244260ทำแล้ว 25/05/255980595959
58. อบต.ดอนทอง (เสนา)ทำแล้ว7856968ทำแล้ว 30/05/2559169525151
59. อบต.ดอนลาน (ผักไห่)ทำแล้ว7217217216ทำแล้ว 29/09/255965181813
60. อบต.ดอนหญ้านาง (ภาชี)ทำแล้ว7596054ทำแล้ว 31/05/25591542282827
61. อบต.ตลิ่งชัน (บางปะอิน)ทำแล้ว81476284ทำแล้ว 15/06/2559361343031
62. อบต.ตานิม (บางปะหัน)ทำแล้ว7107107107ทำแล้ว 27/05/2559125433
63. อบต.ทับน้ำ (บางปะหัน)ทำแล้ว6916560ทำแล้ว 19/05/2559238292727
64. อบต.ท่าเจ้าสนุก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7117115113ทำแล้ว 31/05/255935444
65. อบต.ท่าดินแดง (ผักไห่)ทำแล้ว5909292ทำแล้ว 04/05/255990111110
66. อบต.ท่าตอ (มหาราช)ทำแล้ว7686567ทำแล้ว 30/05/25593391297
67. อบต.ท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว91057353ทำแล้ว 18/04/25592865312520
68. อบต.เทพมงคล (บางซ้าย)ทำแล้ว71129084ทำแล้ว 30/05/2559761383838
69. อบต.ธนู (อุทัย)ทำแล้ว91212611ทำแล้ว 23/05/2559845333
70. อบต.นาคู (ผักไห่)ทำแล้ว5115134123ทำแล้ว 21/09/255925135323230
71. อบต.น้ำเต้า (บางบาล)ทำแล้ว9177135323ทำแล้ว 25/05/2559555371111
72. อบต.บ่อตาโล่ (วังน้อย)ทำแล้ว7696865ทำแล้ว 04/05/25592331066
73. อบต.บ่อโพง (นครหลวง)ทำแล้ว5983340ทำแล้ว 30/05/25591577303029
74. อบต.บางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว9738385ทำแล้ว 10/05/255915666
75. อบต.บางเดื่อ (บางปะหัน)ทำแล้ว81248583ทำแล้ว 14/06/25591048373330
76. อบต.บางนา (มหาราช)ทำแล้ว6144144144ทำแล้ว 31/05/255933212117
77. อบต.บางประแดง (บางปะอิน)ทำแล้ว69889102ทำแล้ว 27/05/25591499311
78. อบต.บางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว61009280ทำแล้ว 17/05/2559166383838
79. อบต.บางยี่โท (บางไทร)ทำแล้ว7184183183ทำแล้ว 13/05/25592284484848
80. อบต.บ้านกลึง (บางไทร)ทำแล้ว87013580ทำแล้ว 13/05/255912443
81. อบต.บ้านเกาะ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว81006847ทำแล้ว 26/05/2559165141414
82. อบต.บ้านขล้อ (บางปะหัน)ทำแล้ว6476459ทำแล้ว 30/05/25591543191717
83. อบต.บ้านขวาง (มหาราช)ทำแล้ว71063629ทำแล้ว 17/05/255951212020
84. อบต.บ้านคลัง (บางบาล)ทำแล้ว7985146ทำแล้ว 11/07/255965111110
85. อบต.บ้านแค (ผักไห่)ทำแล้ว9541616ทำแล้ว 30/06/25592521265
86. อบต.บ้านช้าง (อุทัย)ทำแล้ว7145123105ทำแล้ว 27/09/25594222
87. อบต.บ้านชุ้ง (นครหลวง)ทำแล้ว6805564ทำแล้ว 31/05/2559252666
88. อบต.บ้านนา (มหาราช)ทำแล้ว6316315315ทำแล้ว 25/05/255955121212
89. อบต.บ้านป้อม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7164168162ทำแล้ว 31/05/2559427222
90. อบต.บ้านแป้ง (บางปะอิน)ทำแล้ว5415859ทำแล้ว 12/05/25591653343333
91. อบต.บ้านพลับ (บางปะอิน)ทำแล้ว9512733ทำแล้ว 10/05/2559753363636
92. อบต.บ้านแพน (เสนา)ทำแล้ว9124118110ทำแล้ว 14/06/2559662494949
93. อบต.บ้านโพ (บางปะอิน)ทำแล้ว6427418419ทำแล้ว 30/12/255980424242
94. อบต.บ้านโพธิ์ (เสนา)ทำแล้ว5125116105ทำแล้ว 27/05/255925111110
95. อบต.บ้านม้า (บางไทร)ทำแล้ว7909183ทำแล้ว 18/05/255922421144
96. อบต.บ้านร่อม (ท่าเรือ)ทำแล้ว6125130139ทำแล้ว 03/05/255959232321
97. อบต.บ้านลี่ (บางปะหัน)ทำแล้ว71026967ทำแล้ว 12/05/25591466484848
98. อบต.บ้านหลวง (เสนา)ทำแล้ว7969275ทำแล้ว 27/12/2559761303030
99. อบต.บ้านหว้า (บางปะอิน)ทำแล้ว797136134ทำแล้ว 30/05/255976483735
100. อบต.บ้านหีบ (อุทัย)ทำแล้ว986112112ทำแล้ว 11/04/255967555
101. อบต.บ้านใหม่ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว61239181ทำแล้ว 23/05/2559121555
102. อบต.บ้านใหม่ (มหาราช)ทำแล้ว4162136120ทำแล้ว 11/05/255911116292929
103. อบต.ปลายกลัด (บางซ้าย)ทำแล้ว7121109124ทำแล้ว 30/05/25592475131312
104. อบต.ปากกราน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6844444ทำแล้ว 23/05/25591582286
105. อบต.ปากจั่น (นครหลวง)ทำแล้ว611410491ทำแล้ว 23/05/2559761484847
106. อบต.ปากท่า (ท่าเรือ)ทำแล้ว6675567ทำแล้ว 16/05/255940777
107. อบต.ไผ่พระ (บางไทร)ทำแล้ว8664438ทำแล้ว 29/06/255930999
108. อบต.ไผ่ล้อม (ภาชี)ทำแล้ว51321933ทำแล้ว 16/05/255911999
109. อบต.พยอม (วังน้อย)ทำแล้ว6881110ทำแล้ว 19/05/255959113806868
110. อบต.พระแก้ว (ภาชี)ทำแล้ว8143145144ทำแล้ว 31/05/2559153191717
111. อบต.พระขาว (บางบาล)ทำแล้ว7152175180ทำแล้ว 12/05/255980383736
112. อบต.พระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7198164116ทำแล้ว 19/05/2559862272727
113. อบต.พุทเลา (บางปะหัน)ทำแล้ว7855249ทำแล้ว 31/05/255932212121
114. อบต.โพแตง (บางไทร)ทำแล้ว6905754ทำแล้ว 27/06/255928533
115. อบต.โพธิ์สามต้น (บางปะหัน)ทำแล้ว5785257ทำแล้ว 26/05/25591154444242
116. อบต.โพธิ์เอน (ท่าเรือ)ทำแล้ว6968266ทำแล้ว 19/05/25592355252523
117. อบต.โพสาวหาญ (อุทัย)ทำแล้ว7139141133ทำแล้ว 01/06/255947373634
118. อบต.ภูเขาทอง (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว91418068ทำแล้ว 15/11/25592046303030
119. อบต.มารวิชัย (เสนา)ทำแล้ว7161120102ทำแล้ว 19/05/255954272422
120. อบต.แม่ลา (นครหลวง)ทำแล้ว9745252ทำแล้ว 24/05/25592474141412
121. อบต.ไม้ตรา (บางไทร)ทำแล้ว91669659ทำแล้ว 04/05/2559346141414
122. อบต.ระโสม (ภาชี)ทำแล้ว81929975ทำแล้ว 26/05/2559126111
123. อบต.รางจรเข้ (เสนา)ทำแล้ว71125648ทำแล้ว 06/10/25599421422
124. อบต.ลาดงา (เสนา)ทำแล้ว7130184169ทำแล้ว 27/05/2559112616158
125. อบต.ลาดชิด (ผักไห่)ทำแล้ว811195102ทำแล้ว 31/05/255967171716
126. อบต.ลาดน้ำเค็ม (ผักไห่)ทำแล้ว7112112100ทำแล้ว 26/05/25591370535353
127. อบต.ลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7162162162ทำแล้ว 25/05/25591775555048
128. อบต.ลำไทร (วังน้อย)ทำแล้ว51215353ทำแล้ว 29/06/255924140116116112
129. อบต.ลุมพลี (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6101105105ทำแล้ว 19/05/2559362515151
130. อบต.วังจุฬา (วังน้อย)ทำแล้ว7847066ทำแล้ว 31/05/255984313030
131. อบต.วังแดง (ท่าเรือ)ทำแล้ว7131118117ทำแล้ว 30/05/25592568434342
132. อบต.วังน้อย (วังน้อย)ทำแล้ว71029992ทำแล้ว 20/09/255919111111
133. อบต.วังพัฒนา (บางซ้าย)ทำแล้ว5113116125ทำแล้ว 26/05/2559113191919
134. อบต.วัดตูม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว573519ทำแล้ว 27/05/25599201199
135. อบต.วัดยม (บางปะอิน)ทำแล้ว7957165ทำแล้ว 21/09/255938777
136. อบต.ศาลาลอย (ท่าเรือ)ทำแล้ว612010491ทำแล้ว 24/06/255952272727
137. อบต.สนับทึบ (วังน้อย)ทำแล้ว613410095ทำแล้ว 15/06/255969444
138. อบต.สนามชัย (บางไทร)ทำแล้ว596100100ทำแล้ว 30/05/2559469262623
139. อบต.สวนพริก (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7748125ทำแล้ว 15/06/25591065232321
140. อบต.สามตุ่ม (เสนา)ทำแล้ว1141414ทำแล้ว 15/08/2559214111
141. อบต.สามบัณฑิต (อุทัย)ทำแล้ว7129144144ทำแล้ว 30/05/25591143171717
142. อบต.สามเรือน (บางปะอิน)ทำแล้ว63159543ทำแล้ว 07/10/25591488181818
143. อบต.สำพะเนียง (บ้านแพรก)ทำแล้ว8171184149ทำแล้ว 05/10/255917109999
144. อบต.สำเภาล่ม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6868179ทำแล้ว 31/05/2559361555055
145. อบต.สิงหนาท (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว713210484ทำแล้ว 20/06/255935877
146. อบต.เสนา (อุทัย)ทำแล้ว9535555ทำแล้ว 25/05/255939262625
147. อบต.เสาธง (บางปะหัน)ทำแล้ว9361465304ทำแล้ว 08/06/25596059585757
148. อบต.หนองขนาก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7928981ทำแล้ว 17/10/255992212117
149. อบต.หนองน้ำส้ม (อุทัย)ทำแล้ว6999ทำแล้ว 16/05/2559615151515
150. อบต.หนองน้ำใส (ภาชี)ทำแล้ว51429680ทำแล้ว 13/05/255981343232
151. อบต.หนองปลิง (นครหลวง)ทำแล้ว7706048ทำแล้ว 16/05/2559259111111
152. อบต.หนองไม้ซุง (อุทัย)ทำแล้ว61276062ทำแล้ว 18/05/2559323232322
153. อบต.หน้าโคก (ผักไห่)ทำแล้ว81342820ทำแล้ว 13/05/255950666
154. อบต.หลักชัย (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว8175183169ทำแล้ว 30/05/25594062424238
155. อบต.หันตรา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว71359678ทำแล้ว 30/05/25591995222
156. อบต.หันตะเภา (วังน้อย)ทำแล้ว5716970ทำแล้ว 30/05/255935171717
157. อบต.หันสัง (บางปะหัน)ทำแล้ว6659282ทำแล้ว 31/05/255954383838
158. อบต.อุทัย (อุทัย)ทำแล้ว9998282ทำแล้ว 26/05/25592170121011
รวม 158 อปท.1581,07221,08416,43715,0531581,64910,6474,4704,2334,100
ข้อมูล ณ 06/08/2563