รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปทุมธานี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว466010133ทำแล้ว 30/05/2559270136969690
2. เทศบาลนครรังสิต (ธัญบุรี)ทำแล้ว5330186170ทำแล้ว 26/10/2559302306165162158
3. เทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหลวง)ทำแล้ว5629341201ทำแล้ว 27/05/255937168312626
4. เทศบาลเมืองคูคต (ลำลูกกา)ทำแล้ว510510088ทำแล้ว 31/05/255922104484848
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง (คลองหลวง)ทำแล้ว8429261265ทำแล้ว 28/07/2559712832744
6. เทศบาลเมืองบางคูวัด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7164160148ทำแล้ว 30/06/2559255518148
7. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ธัญบุรี)ทำแล้ว51768684ทำแล้ว 30/06/2559123180127126124
8. เทศบาลเมืองปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว721110092ทำแล้ว 17/06/255968146106106105
9. เทศบาลเมืองลาดสวาย (ลำลูกกา)ทำแล้ว6321108107ทำแล้ว 15/06/255970201413
10. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ลำลูกกา)ทำแล้ว5261145126ทำแล้ว 12/10/255957127969582
11. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ธัญบุรี)ทำแล้ว6290174173ทำแล้ว 27/06/255912136272726
12. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71174943ทำแล้ว 30/05/255944414138
13. เทศบาลตำบลคูขวาง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5301301301ทำแล้ว 31/05/2559526161616
14. เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ (สามโคก)ทำแล้ว61398559ทำแล้ว 26/05/2559364333329
15. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ธัญบุรี)ทำแล้ว6184130129ทำแล้ว 06/06/255925115505045
16. เทศบาลตำบลบางกะดี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6140136120ทำแล้ว 31/05/2559103184155130120
17. เทศบาลตำบลบางขะแยง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว61038687ทำแล้ว 16/05/25593088747474
18. เทศบาลตำบลบางเดื่อ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว513210083ทำแล้ว 15/08/255923211616
19. เทศบาลตำบลบางเตย (สามโคก)ทำแล้ว71166663ทำแล้ว 21/06/2559970404038
20. เทศบาลตำบลบางพูน (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6242242242ทำแล้ว 30/09/255981333
21. เทศบาลตำบลบางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6200202202ทำแล้ว 30/05/255934110121212
22. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7163117102ทำแล้ว 31/05/255939101191919
23. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7160150149ทำแล้ว 24/06/255979136281717
24. เทศบาลตำบลระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71381818ทำแล้ว 3726161616
25. เทศบาลตำบลลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว6122128124ทำแล้ว 30/06/2559245444
26. เทศบาลตำบลลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5244205182ทำแล้ว 30/05/255918110161312
27. เทศบาลตำบลสามโคก (สามโคก)ทำแล้ว6162136134ทำแล้ว 20/10/255913101010
28. เทศบาลตำบลหนองเสือ (หนองเสือ)ทำแล้ว5464483483ทำแล้ว 24/06/2559757181717
29. เทศบาลตำบลหลักหก (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6275301234ทำแล้ว 24/06/2559115149114108107
30. อบต.กระแชง (สามโคก)ทำแล้ว5133107110ทำแล้ว 10/06/25597230124
31. อบต.คลองควาย (สามโคก)ทำแล้ว6120121121ทำแล้ว 29/06/255944191919
32. อบต.คลองเจ็ด (คลองหลวง)ทำแล้ว6210258258ทำแล้ว 28/10/2559391403333
33. อบต.คลองสาม (คลองหลวง)ทำแล้ว7400397389ทำแล้ว 27/06/255967370274249228
34. อบต.คลองสี่ (คลองหลวง)ทำแล้ว7356273258ทำแล้ว 13/05/25591091575756
35. อบต.คลองหก (คลองหลวง)ทำแล้ว7625617617ทำแล้ว 12/05/25599847114
36. อบต.คลองห้า (คลองหลวง)ทำแล้ว6123126126ทำแล้ว 13/05/25592084545453
37. อบต.คูบางหลวง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว6138106106ทำแล้ว 12/05/255993202020
38. อบต.เชียงรากน้อย (สามโคก)ทำแล้ว7127182138ทำแล้ว 31/05/2559462262624
39. อบต.ท้ายเกาะ (สามโคก)ทำแล้ว7877876ทำแล้ว 26/05/2559581616160
40. อบต.นพรัตน์ (หนองเสือ)ทำแล้ว5159134133ทำแล้ว 20/06/2559160292929
41. อบต.บ่อเงิน (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7738181ทำแล้ว 19/05/255950373736
42. อบต.บางกระบือ (สามโคก)ทำแล้ว713011197ทำแล้ว 13/05/2559587555251
43. อบต.บางพูด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว8151151151ทำแล้ว 11/05/255990504946
44. อบต.บางโพธิ์เหนือ (สามโคก)ทำแล้ว7101104104ทำแล้ว 26/05/25592450262626
45. อบต.บางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว62309494ทำแล้ว 30/05/255985191616
46. อบต.บ้านกระแชง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว61099681ทำแล้ว 27/06/255922642
47. อบต.บ้านงิ้ว (สามโคก)ทำแล้ว7735358ทำแล้ว 29/06/255941222
48. อบต.บ้านฉาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว71098781ทำแล้ว 28/04/25592599515149
49. อบต.บ้านปทุม (สามโคก)ทำแล้ว71145319ทำแล้ว 13/05/255959302810
50. อบต.บึงกาสาม (หนองเสือ)ทำแล้ว6150145144ทำแล้ว 30/06/2559155282825
51. อบต.บึงคอไห (ลำลูกกา)ทำแล้ว61268484ทำแล้ว 11/05/255972181818
52. อบต.บึงคำพร้อย (ลำลูกกา)ทำแล้ว7111112112ทำแล้ว 10/05/25596636273
53. อบต.บึงชำอ้อ (หนองเสือ)ทำแล้ว52498181ทำแล้ว 31/05/25592386686866
54. อบต.บึงทองหลาง (ลำลูกกา)ทำแล้ว6210136104ทำแล้ว 15/06/255973119979796
55. อบต.บึงบอน (หนองเสือ)ทำแล้ว71547870ทำแล้ว 13/05/2559671131313
56. อบต.บึงบา (หนองเสือ)ทำแล้ว7275332ทำแล้ว 30/05/255974111
57. อบต.พืชอุดม (ลำลูกกา)ทำแล้ว7125127127ทำแล้ว 26/05/2559160101010
58. อบต.ระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว6109112112ทำแล้ว 19/05/25591192696969
59. อบต.ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7839797ทำแล้ว 12/05/2559772656462
60. อบต.ลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว71679798ทำแล้ว 18/05/255967312322
61. อบต.ลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5164169170 ยังไม่อนุมัติ 6397999
62. อบต.ศาลาครุ (หนองเสือ)ทำแล้ว7281149115ทำแล้ว 11/04/2559859242422
63. อบต.สวนพริกไทย (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6301310311ทำแล้ว 12/05/255969383837
64. อบต.หนองสามวัง (หนองเสือ)ทำแล้ว7315151140ทำแล้ว 15/06/25598107545453
65. อบต.หน้าไม้ (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8282267219ทำแล้ว 12/05/2559791911037877
รวม 65 อปท.6540713,64810,0749,326641,9376,2393,0282,7942,628
ข้อมูล ณ 07/08/2563