รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6181127127ทำแล้ว 21/07/255989204966950
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว330810899ทำแล้ว 30/05/25595256206163157
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7223194186ทำแล้ว 30/05/255918222167157151
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว5117113112ทำแล้ว 30/05/255988130484848
5. เทศบาลเมืองบางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6210249222ทำแล้ว 27/05/255986221134134133
6. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว9319316308ทำแล้ว 30/06/255931171432
7. เทศบาลเมืองบางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว61688452ทำแล้ว 24/06/255935142979791
8. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว51556245ทำแล้ว 31/05/2559772111110
9. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6123124124ทำแล้ว 27/09/255923114868686
10. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว6175132132ทำแล้ว 31/05/2559175858584
11. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6141110137ทำแล้ว 31/05/2559181634657
12. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6270271253ทำแล้ว 30/05/255914256199165159
13. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61561211ทำแล้ว 27/05/255962160101101101
14. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6196161167ทำแล้ว 31/05/255914117767675
15. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว6605050ทำแล้ว 12/05/2559109136868585
16. เทศบาลตำบลบางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว6948178ทำแล้ว 31/05/2559280464644
17. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว61319286ทำแล้ว 31/05/255963158949190
18. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6159178159ทำแล้ว 30/05/2559170434237
19. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6142144144ทำแล้ว 31/05/255911961088
20. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6218179168ทำแล้ว 25/05/2559950522
21. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6188147148ทำแล้ว 26/05/2559175139122138
22. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6413131ทำแล้ว 05/10/255941191919
23. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6130133133ทำแล้ว 31/05/2559752363431
24. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว6120123123ทำแล้ว 15/06/255944981176
25. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว612110397ทำแล้ว 31/05/25599130484441
26. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว613310747ทำแล้ว 113575755
27. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว6652828ทำแล้ว 13/06/2559239252525
28. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6217200144ทำแล้ว 30/05/255911263043
29. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6160157163ทำแล้ว 10/06/255988312621
30. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6291298298ทำแล้ว 30/05/2559215111111
31. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6155156156ทำแล้ว 27/09/255937115332827
32. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6232229229ทำแล้ว 14/06/255921322
33. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6343199199ทำแล้ว 29/06/2559256111
34. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7183258120ทำแล้ว 19/05/2559164222121
35. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7202409137ทำแล้ว 31/05/2559107231353535
36. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว61014117ทำแล้ว 28/06/255914100292827
37. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6174174179ทำแล้ว 17/05/2559101474747
38. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6622622622ทำแล้ว 30/05/2559519663
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6170158155ทำแล้ว 30/06/25599100888884
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6227228228ทำแล้ว 31/05/2559149535353
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว614910399ทำแล้ว 30/05/25591476535151
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว61137979ทำแล้ว 28/06/2559126191819
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6190182170ทำแล้ว 23/05/2559103505050
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว61298392ทำแล้ว 13/05/255932116413329
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว614833064ทำแล้ว 24/05/2559467323228
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6353357129ทำแล้ว 09/06/25591780262626
รวม 46 อปท.462778,5037,7226,547469465,3582,6122,3832,323
ข้อมูล ณ 07/08/2563