รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5603534ทำแล้ว 29/06/2559172126464645
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว61648184ทำแล้ว 30/06/255935120721919
3. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5145123117ทำแล้ว 3115947771
4. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว52611516ทำแล้ว 31/05/2559103216139138126
5. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว6175106104ทำแล้ว 01/06/2559394393939
6. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว51358075ทำแล้ว 30/06/255927153959068
7. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6220144148ทำแล้ว 30/05/2559100117181615
8. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว6788080ทำแล้ว 31/05/255953393836
9. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว51517670ทำแล้ว 20/06/255927148717171
10. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว5856365ทำแล้ว 30/05/2559757505048
11. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว61118174ทำแล้ว 30/05/2559109107645351
12. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว5247195189ทำแล้ว 27/06/255989141414
13. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว61257458ทำแล้ว 23/05/2559775333330
14. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว529110482ทำแล้ว 31/05/255921159665150
15. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6143138137ทำแล้ว 30/05/2559182515151
16. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว61218465ทำแล้ว 30/06/255964888
17. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว51288181ทำแล้ว 24/05/2559962242422
18. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5168151151ทำแล้ว 31/05/255945100747474
19. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5174204ทำแล้ว 15/06/25596128595757
20. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว5155117113ทำแล้ว 19/05/255954108515049
21. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว51157676ทำแล้ว 03/05/2559275474237
22. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว615711199ทำแล้ว 16/06/255971999
23. อบต.เทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว81348485ทำแล้ว 29/06/255970433432
24. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6154197209ทำแล้ว 27/05/255924122979794
25. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5277264327ทำแล้ว 31/05/2559135544
26. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว510312173ทำแล้ว 27/06/2559438302930
27. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว61054229ทำแล้ว 29/06/25591852121110
28. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว61019279ทำแล้ว 08/06/255941414141
29. อบต.บางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว9198188186ทำแล้ว 20/09/255910442
30. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว3268169155ทำแล้ว 29/06/255962258105101100
31. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว811310395ทำแล้ว 24/05/255937111
32. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว71068289ทำแล้ว 30/05/255953222221
33. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว62816260ทำแล้ว 31/05/2559111796969
34. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว3164153110ทำแล้ว 13/05/255947127605759
35. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5898989ทำแล้ว 06/06/255959444238
36. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว6172197202ทำแล้ว 27/06/25591159103103103
37. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว6607300227ทำแล้ว 31/05/2559102194902121
38. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6178215215ทำแล้ว 31/05/25592761111
39. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6334236234ทำแล้ว 11/10/255911731654
40. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5260202193ทำแล้ว 28/06/255913101191918
41. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว51596443ทำแล้ว 31/05/25591151255
42. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว5170178121ทำแล้ว 23/06/25592489454544
43. อบต.แพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5624747ทำแล้ว 02/05/2559451001188
44. อบต.แพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5256225215ทำแล้ว 31/05/2559138195107107107
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว62159878ทำแล้ว 29/06/2559107280134134134
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว6154138151ทำแล้ว 05/05/2559476333328
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว69416960ทำแล้ว 31/10/255911101575757
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว61194747ทำแล้ว 03/05/2559353225251
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5796463ทำแล้ว 06/06/25598461099
รวม 49 อปท.492748,3615,8615,404491,4025,1542,3692,1342,031
ข้อมูล ณ 18/05/2562