รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นราธิวาส ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.นราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว73466458ทำแล้ว 22/06/2558125868685
2. เทศบาลเมืองตากใบ (ตากใบ)ทำแล้ว7277173226ทำแล้ว 29/06/2558277565656
3. เทศบาลเมืองนราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7275139107ทำแล้ว 25/06/25581293636363
4. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7175170126ทำแล้ว 24/06/255868214186186186
5. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7245199178ทำแล้ว 30/06/2558106474747
6. เทศบาลตำบลต้นไทร (บาเจาะ)ทำแล้ว7182135139ทำแล้ว 15/06/2558187545453
7. เทศบาลตำบลตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7300268239ทำแล้ว 02/06/255839167616160
8. เทศบาลตำบลบาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว72727061ทำแล้ว 29/06/2558282101010
9. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (แว้ง)ทำแล้ว7202202202ทำแล้ว 30/06/255870515151
10. เทศบาลตำบลปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7401395395ทำแล้ว 30/06/25582151818176
11. เทศบาลตำบลปาเสมัส (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7168157122ทำแล้ว 25/06/2558484392422
12. เทศบาลตำบลมะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว824410545ทำแล้ว 25/06/25581088542825
13. เทศบาลตำบลยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7113101101ทำแล้ว 30/06/255839242424
14. เทศบาลตำบลรือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว712855ทำแล้ว 10/07/2558128423939
15. เทศบาลตำบลแว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7117117117ทำแล้ว 27/11/255861272626
16. เทศบาลตำบลศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว7141179152ทำแล้ว 30/06/25585350343434
17. เทศบาลตำบลสุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7143115115ทำแล้ว 30/06/2558662373736
18. อบต.กะลุวอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7103120110ทำแล้ว 18/06/255848363635
19. อบต.กายูคละ (แว้ง)ทำแล้ว8210190270ทำแล้ว 16/06/2558131333332
20. อบต.กาเยาะมาตี (บาเจาะ)ทำแล้ว7141135110ทำแล้ว 30/06/2558651191414
21. อบต.กาลิซา (ระแงะ)ทำแล้ว7140126126ทำแล้ว 11/06/255849333
22. อบต.กาวะ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว71027253ทำแล้ว 30/06/2558157413333
23. อบต.กาหลง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7141137126ทำแล้ว 15/06/2558731098
24. อบต.เกาะสะท้อน (ตากใบ)ทำแล้ว7138143148ทำแล้ว 16/06/2558189777476
25. อบต.เกียร์ (สุคิริน)ทำแล้ว8187153136ทำแล้ว 24/06/25581091277
26. อบต.โคกเคียน (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7290144123ทำแล้ว 19/06/2558106161616
27. อบต.โคกสะตอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7318291260ทำแล้ว 30/06/255855111
28. อบต.ฆอเลาะ (แว้ง)ทำแล้ว7176105100ทำแล้ว 29/06/255845171717
29. อบต.โฆษิต (ตากใบ)ทำแล้ว7156225225ทำแล้ว 29/06/255839129302827
30. อบต.จวบ (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7334341341ทำแล้ว 29/06/255864323231
31. อบต.จอเบาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7285276175ทำแล้ว 30/06/2558101033
32. อบต.จะแนะ (จะแนะ)ทำแล้ว7141105105ทำแล้ว 30/06/25582123202020
33. อบต.เฉลิม (ระแงะ)ทำแล้ว72002323ทำแล้ว 28/05/2558142222
34. อบต.ช้างเผือก (จะแนะ)ทำแล้ว8279355355ทำแล้ว 29/06/25581937323231
35. อบต.เชิงคีรี (ศรีสาคร)ทำแล้ว711113996ทำแล้ว 25/06/255720887
36. อบต.ซากอ (ศรีสาคร)ทำแล้ว7179128124ทำแล้ว 17/06/255833171515
37. อบต.ดุซงญอ (จะแนะ)ทำแล้ว7154127121ทำแล้ว 25/06/255864111
38. อบต.ตะปอเยาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7948282ทำแล้ว 29/06/2558343776
39. อบต.ตะมะยูง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7240168151ทำแล้ว 25/06/2558612186
40. อบต.ตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7238238238ทำแล้ว 25/06/255892111
41. อบต.ตันหยงลิมอ (ระแงะ)ทำแล้ว71057373ทำแล้ว 23/06/2558176555351
42. อบต.โต๊ะเด็ง (สุไหงปาดี)ทำแล้ว5126134122ทำแล้ว 22/06/25581380656565
43. อบต.นานาค (ตากใบ)ทำแล้ว7123123123ทำแล้ว 29/06/255892454545
44. อบต.บองอ (ระแงะ)ทำแล้ว7282282282ทำแล้ว 02/06/2559494423736
45. อบต.บางขุนทอง (ตากใบ)ทำแล้ว7108108108ทำแล้ว 30/06/255875545454
46. อบต.บางปอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7154170184ทำแล้ว 25/06/255824104727165
47. อบต.บาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว7258258258ทำแล้ว 23/06/2558342351
48. อบต.บาตง (รือเสาะ)ทำแล้ว7252139193ทำแล้ว 26/06/2558170922
49. อบต.บาเระใต้ (บาเจาะ)ทำแล้ว7135152128ทำแล้ว 27/07/255877222221
50. อบต.บาเระเหนือ (บาเจาะ)ทำแล้ว7267186123ทำแล้ว 15/06/25581066454545
51. อบต.บูกิต (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7382281191ทำแล้ว 18/06/2558276645245
52. อบต.ปะลุกาสาเมาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว6209209209ทำแล้ว 30/06/255812222
53. อบต.ปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7154146148ทำแล้ว 26/06/2558977555555
54. อบต.ปาโงสะโต (ระแงะ)ทำแล้ว7137121103ทำแล้ว 15/06/25582258333
55. อบต.ปูโยะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7170158135ทำแล้ว 15/06/2558263383838
56. อบต.ผดุงมาตร (จะแนะ)ทำแล้ว7106162ทำแล้ว 30/06/2558158331111
57. อบต.พร่อน (ตากใบ)ทำแล้ว7112116134ทำแล้ว 30/06/2558984484743
58. อบต.ไพรวัน (ตากใบ)ทำแล้ว7797474ทำแล้ว 29/06/255855464646
59. อบต.ภูเขาทอง (สุคิริน)ทำแล้ว7237237237ทำแล้ว 22/06/25581111545353
60. อบต.มะนังตายอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว71259393ทำแล้ว 25/06/255877424038
61. อบต.มะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว7112103102ทำแล้ว 18/06/255866232019
62. อบต.มะรือโบออก (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7207207207ทำแล้ว 29/09/25581989403838
63. อบต.มาโมง (สุคิริน)ทำแล้ว7150158147ทำแล้ว 29/06/2558121101010
64. อบต.มูโนะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว72078383ทำแล้ว 24/06/255890474744
65. อบต.แม่ดง (แว้ง)ทำแล้ว788112112ทำแล้ว 29/06/255812271155
66. อบต.ยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7230234234ทำแล้ว 22/06/255851944
67. อบต.ร่มไทร (สุคิริน)ทำแล้ว7184155145ทำแล้ว 29/06/2558113622
68. อบต.ริโก๋ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว71506254ทำแล้ว 30/06/25582610109
69. อบต.รือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว7402412412ทำแล้ว 25/06/2558382353528
70. อบต.รือเสาะออก (รือเสาะ)ทำแล้ว7238151196ทำแล้ว 25/06/255838141414
71. อบต.เรียง (รือเสาะ)ทำแล้ว7254260260ทำแล้ว 26/06/2558532599
72. อบต.ละหาร (ยี่งอ)ทำแล้ว6238149129ทำแล้ว 29/06/255849282828
73. อบต.ลาโละ (รือเสาะ)ทำแล้ว7295384152ทำแล้ว 25/01/255945232323
74. อบต.ลำภู (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7423425425ทำแล้ว 22/06/2558135909087
75. อบต.ลุโบะบายะ (ยี่งอ)ทำแล้ว71442727ทำแล้ว 30/09/0658152353430
76. อบต.ลุโบะบือซา (ยี่งอ)ทำแล้ว71778583ทำแล้ว 26/06/2558951353535
77. อบต.ลุโบะสาวอ (บาเจาะ)ทำแล้ว81479768ทำแล้ว 29/06/25582222
78. อบต.โล๊ะจูด (แว้ง)ทำแล้ว7323284249ทำแล้ว 16/06/255874212121
79. อบต.แว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7378372349ทำแล้ว 26/06/2558106141413
80. อบต.ศรีบรรพต (ศรีสาคร)ทำแล้ว7174179179ทำแล้ว 30/06/2558173111
81. อบต.ศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว71627567ทำแล้ว 24/06/2558261576
82. อบต.ศาลาใหม่ (ตากใบ)ทำแล้ว7178143114ทำแล้ว 30/06/255863454545
83. อบต.สากอ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7279202131ทำแล้ว 15/06/255875222222
84. อบต.สามัคคี (รือเสาะ)ทำแล้ว7285220179ทำแล้ว 29/06/2558774343333
85. อบต.สาวอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7230233233ทำแล้ว 30/09/255845313130
86. อบต.สุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7117103132ทำแล้ว 11/11/255862161613
87. อบต.สุวารี (รือเสาะ)ทำแล้ว7144144144ทำแล้ว 15/06/255868181818
88. อบต.สุไหงปาดี (สุไหงปาดี)ทำแล้ว71116166ทำแล้ว 11/06/25581687616161
89. อบต.เอราวัณ (แว้ง)ทำแล้ว7134107114ทำแล้ว 26/06/25583134656565
รวม 89 อปท.8962417,76814,72013,699894596,7213,0012,7932,719
ข้อมูล ณ 06/08/2563