รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยะลา ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว5168182125ทำแล้ว 30/06/25586119119116114
2. เทศบาลนครยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6818513487ทำแล้ว 30/06/2558173271271271271
3. เทศบาลเมืองเบตง (เบตง)ทำแล้ว6605237216ทำแล้ว 30/06/2558149504949
4. เทศบาลเมืองสะเตงนอก (เมืองยะลา)ทำแล้ว7568571571ทำแล้ว 11/06/255810441332624
5. เทศบาลตำบลโกตาบารู (รามัน)ทำแล้ว41468681ทำแล้ว 25/06/25582068656460
6. เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง (บันนังสตา)ทำแล้ว7148147112ทำแล้ว 29/06/255834988
7. เทศบาลตำบลคอกช้าง (ธารโต)ทำแล้ว71328874ทำแล้ว 02/06/25581415151515
8. เทศบาลตำบลท่าสาป (เมืองยะลา)ทำแล้ว7200217173ทำแล้ว 04/06/255842303030
9. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (เบตง)ทำแล้ว6196329339ทำแล้ว 29/06/255847424141
10. เทศบาลตำบลบันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว7184137121ทำแล้ว 30/06/255825212017
11. เทศบาลตำบลบาลอ (รามัน)ทำแล้ว4124138117ทำแล้ว 12/06/2558828161615
12. เทศบาลตำบลบุดี (เมืองยะลา)ทำแล้ว688178115ทำแล้ว 30/06/2558440343232
13. เทศบาลตำบลปะแต (ยะหา)ทำแล้ว5336321321ทำแล้ว 25/06/255829282827
14. เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ (รามัน)ทำแล้ว411810490ทำแล้ว 26/06/2558159191919
15. เทศบาลตำบลยะหา (ยะหา)ทำแล้ว61949887ทำแล้ว 08/06/25581983838080
16. เทศบาลตำบลยุโป (เมืองยะลา)ทำแล้ว688136138ทำแล้ว 18/06/2558186858281
17. เทศบาลตำบลลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5513228ทำแล้ว 15/07/255815151515
18. อบต.กรงปินัง (กรงปินัง)ทำแล้ว9244244244ทำแล้ว 24/06/2558979676664
19. อบต.กอตอตือระ (รามัน)ทำแล้ว4839171ทำแล้ว 38383433
20. อบต.กาตอง (ยะหา)ทำแล้ว614012697ทำแล้ว 19/05/255845333333
21. อบต.กาบัง (กาบัง)ทำแล้ว61168978ทำแล้ว 15/06/25588113636133
22. อบต.กายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว5133131133ทำแล้ว 22/06/255849161616
23. อบต.กาลอ (รามัน)ทำแล้ว410014292ทำแล้ว 05/10/2015845262525
24. อบต.กาลูปัง (รามัน)ทำแล้ว41444343ทำแล้ว 15/06/25581267504240
25. อบต.เกะรอ (รามัน)ทำแล้ว499130162ทำแล้ว 19/06/25588887
26. อบต.คีรีเขต (ธารโต)ทำแล้ว9576576576ทำแล้ว 30/06/2558166636358
27. อบต.จะกว๊ะ (รามัน)ทำแล้ว41099394ทำแล้ว 29/06/255811887
28. อบต.ตลิ่งชัน (บันนังสตา)ทำแล้ว7101214440ทำแล้ว 26/06/2558331252525
29. อบต.ตะโละหะลอ (รามัน)ทำแล้ว41277570ทำแล้ว 15/06/255830242019
30. อบต.ตาชี (ยะหา)ทำแล้ว89993146ทำแล้ว 17/06/25581371575756
31. อบต.ตาเซะ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5299299299ทำแล้ว 09/06/2558368626262
32. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ (บันนังสตา)ทำแล้ว71103047ทำแล้ว 26/06/25582757444341
33. อบต.ตาเนาะแมเราะ (เบตง)ทำแล้ว10176204217ทำแล้ว 30/06/2558141403636
34. อบต.ถ้ำทะลุ (บันนังสตา)ทำแล้ว81092220ทำแล้ว 29/06/2558257212121
35. อบต.ท่าธง (รามัน)ทำแล้ว4342298297ทำแล้ว 12/06/255848242424
36. อบต.ธารโต (ธารโต)ทำแล้ว6259193107ทำแล้ว 19/06/255826181717
37. อบต.เนินงาม (รามัน)ทำแล้ว41924848ทำแล้ว 30/06/255821212018
38. อบต.บันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว5234236235ทำแล้ว 28/04/2558275515150
39. อบต.บันนังสาเรง (เมืองยะลา)ทำแล้ว5127100103ทำแล้ว 30/06/2558425202019
40. อบต.บาโงย (รามัน)ทำแล้ว4120109115ทำแล้ว 12/06/2558231292928
41. อบต.บาโงยซิแน (ยะหา)ทำแล้ว6137109100ทำแล้ว 23/06/0658350303029
42. อบต.บาเจาะ (บันนังสตา)ทำแล้ว8196198198ทำแล้ว 30/06/2558138373129
43. อบต.บ้านแหร (ธารโต)ทำแล้ว6120192324ทำแล้ว 26/06/2558238373332
44. อบต.บาโร๊ะ (ยะหา)ทำแล้ว5127227227ทำแล้ว 03/06/25584266494949
45. อบต.บาละ (กาบัง)ทำแล้ว6344178153ทำแล้ว 25/06/2558630232320
46. อบต.บือมัง (รามัน)ทำแล้ว412710199ทำแล้ว 24/06/255840362926
47. อบต.ปุโรง (กรงปินัง)ทำแล้ว51535581ทำแล้ว 24/12/255843433838
48. อบต.เปาะเส้ง (เมืองยะลา)ทำแล้ว7142111111ทำแล้ว 10/06/255828212020
49. อบต.พร่อน (เมืองยะลา)ทำแล้ว6190142144ทำแล้ว 12/06/2558846313130
50. อบต.แม่หวาด (ธารโต)ทำแล้ว7169169169ทำแล้ว 09/06/25581265565652
51. อบต.ยะต๊ะ (รามัน)ทำแล้ว616711490ทำแล้ว 25/06/255831292929
52. อบต.ยะรม (เบตง)ทำแล้ว10270121119ทำแล้ว 30/06/255853292220
53. อบต.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว65137102ทำแล้ว 15/06/255840353535
54. อบต.ยะหา (ยะหา)ทำแล้ว5108103123ทำแล้ว 30/06/255852424139
55. อบต.ละแอ (ยะหา)ทำแล้ว5958275ทำแล้ว 29/06/255853282524
56. อบต.ลำพะยา (เมืองยะลา)ทำแล้ว624912183ทำแล้ว 15/06/255846111
57. อบต.ลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว69057108ทำแล้ว 15/06/255830232323
58. อบต.ลิดล (เมืองยะลา)ทำแล้ว51038572ทำแล้ว 26/06/255886393434
59. อบต.วังพญา (รามัน)ทำแล้ว5121168186ทำแล้ว 24/06/25581072282828
60. อบต.สะเอะ (กรงปินัง)ทำแล้ว7138169169ทำแล้ว 10/06/255862413838
61. อบต.หน้าถ้ำ (เมืองยะลา)ทำแล้ว97496110ทำแล้ว 10/06/255819171716
62. อบต.ห้วยกระทิง (กรงปินัง)ทำแล้ว51088372ทำแล้ว 22/06/255860242424
63. อบต.อัยเยอร์เวง (เบตง)ทำแล้ว7234235222ทำแล้ว 26/06/25581691808079
64. อบต.อาซ่อง (รามัน)ทำแล้ว614667304ทำแล้ว 30/06/2558153111111
รวม 64 อปท.6437811,86210,12010,370645463,4452,5332,4412,356
ข้อมูล ณ 07/08/2563