รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปัตตานี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7513368302ทำแล้ว 29/06/2558610410310399
2. เทศบาลเมืองตะลุบัน (สายบุรี)ทำแล้ว9449449449ทำแล้ว 30/06/255893174838382
3. เทศบาลเมืองปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8525369352ทำแล้ว 30/06/25585220035148
4. เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7846964ทำแล้ว 24/06/2558167373737
5. เทศบาลตำบลตอหลัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7979898ทำแล้ว 25/06/25584472585
6. เทศบาลตำบลตันหยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8129132131ทำแล้ว 25/06/255892504747
7. เทศบาลตำบลเตราะบอน (สายบุรี)ทำแล้ว824721517ทำแล้ว 17/12/2558155272727
8. เทศบาลตำบลนาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8228152123ทำแล้ว 30/06/2558129666
9. เทศบาลตำบลบ่อทอง (หนองจิก)ทำแล้ว6174191139ทำแล้ว 30/06/2558779545146
10. เทศบาลตำบลบางปู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7122128147ทำแล้ว 28/05/25586324126
11. เทศบาลตำบลปะนาเระ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8126110111ทำแล้ว 30/06/2558382565656
12. เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7183183183ทำแล้ว 18/05/25581310109
13. เทศบาลตำบลมะกรูด (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8123134114ทำแล้ว 29/06/255813136443
14. เทศบาลตำบลมายอ (มายอ)ทำแล้ว7119108108ทำแล้ว 30/06/255854151512
15. เทศบาลตำบลยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว515315283ทำแล้ว 29/06/255840766
16. เทศบาลตำบลยะหริ่ง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6244159144ทำแล้ว 26/06/2558155202019
17. เทศบาลตำบลรูสะมิแล (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7234127111ทำแล้ว 26/06/25588109787674
18. เทศบาลตำบลหนองจิก (หนองจิก)ทำแล้ว7705152ทำแล้ว 30/06/255846664
19. อบต.กระโด (ยะรัง)ทำแล้ว7126121117ทำแล้ว 18/06/2558377616161
20. อบต.กระเสาะ (มายอ)ทำแล้ว510612093ทำแล้ว 29/05/2558761191212
21. อบต.กระหวะ (มายอ)ทำแล้ว8637070ทำแล้ว 20/07/255863443
22. อบต.กอลำ (ยะรัง)ทำแล้ว81756757ทำแล้ว 30/06/25581176452525
23. อบต.กะดุนง (สายบุรี)ทำแล้ว4155145145ทำแล้ว 16/06/255892808080
24. อบต.กะมิยอ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว72164315ทำแล้ว 09/06/255836212121
25. อบต.กะรุบี (กะพ้อ)ทำแล้ว81733129ทำแล้ว 29/06/255863333333
26. อบต.เกาะจัน (มายอ)ทำแล้ว912074123ทำแล้ว 08/03/2559160282723
27. อบต.เกาะเปาะ (หนองจิก)ทำแล้ว71612117ทำแล้ว 26/06/255855555555
28. อบต.เขาตูม (ยะรัง)ทำแล้ว8291265259ทำแล้ว 20/01/25594333
29. อบต.คลองมานิง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6138168156ทำแล้ว 19/06/25581364303030
30. อบต.คลองใหม่ (ยะรัง)ทำแล้ว7247160138ทำแล้ว 29/06/255860333
31. อบต.ควน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7232229229ทำแล้ว 23/06/2558201777
32. อบต.ควนโนรี (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7219219219ทำแล้ว 30/06/2558493181514
33. อบต.คอกกระบือ (ปะนาเระ)ทำแล้ว5159177129ทำแล้ว 15/06/2558691606060
34. อบต.คอลอตันหยง (หนองจิก)ทำแล้ว8247214216ทำแล้ว 18/06/2558258313131
35. อบต.โคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว627910999ทำแล้ว 09/06/255860313131
36. อบต.จะรัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8385385385ทำแล้ว 28/01/255968454342
37. อบต.ช้างไห้ตก (โคกโพธิ์)ทำแล้ว71548539ทำแล้ว 21/07/2558511599
38. อบต.ดอน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7210140139ทำแล้ว 08/06/255870474745
39. อบต.ดอนทราย (ไม้แก่น)ทำแล้ว7125133133ทำแล้ว 15/06/255869473935
40. อบต.ดอนรัก (หนองจิก)ทำแล้ว8173190167ทำแล้ว 15/06/2558870191817
41. อบต.ดาโต๊ะ (หนองจิก)ทำแล้ว6149245205ทำแล้ว 15/06/255856404037
42. อบต.ตรัง (มายอ)ทำแล้ว7101117117ทำแล้ว 29/06/255842312927
43. อบต.ตะบิ้ง (สายบุรี)ทำแล้ว7158317253ทำแล้ว 18/06/2558278504127
44. อบต.ตะลุโบะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว713010979ทำแล้ว 12/06/255873373732
45. อบต.ตะโละ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว71416033ทำแล้ว 10/06/255819171717
46. อบต.ตะโละกาโปร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8262203165ทำแล้ว 20/11/2558564303030
47. อบต.ตะโละไกรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว6199287287ทำแล้ว 25/06/255861373737
48. อบต.ตะโละดือรามัน (กะพ้อ)ทำแล้ว811310190ทำแล้ว 16/06/2558164515151
49. อบต.ตะโละแมะนา (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7221208207ทำแล้ว 23/06/255719222
50. อบต.ตันหยงดาลอ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7161142154ทำแล้ว 17/06/255879636362
51. อบต.ตันหยงลุโละ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว81118195ทำแล้ว 10/06/255819111
52. อบต.ตาแกะ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7114126126ทำแล้ว 26/06/255855303029
53. อบต.ตาลีอายร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7333333333ทำแล้ว 25/06/255892232323
54. อบต.ตุยง (หนองจิก)ทำแล้ว7256279282ทำแล้ว 24/06/255869464543
55. อบต.ถนน (มายอ)ทำแล้ว892141258ทำแล้ว 26/06/2558349282523
56. อบต.ทรายขาว (โคกโพธิ์)ทำแล้ว619711847ทำแล้ว 15/06/25582356525252
57. อบต.ท่ากำชำ (หนองจิก)ทำแล้ว6203261298ทำแล้ว 15/06/255739383838
58. อบต.ท่าข้าม (ปะนาเระ)ทำแล้ว796104122ทำแล้ว 29/06/255855404040
59. อบต.ท่าน้ำ (ปะนาเระ)ทำแล้ว6621304304ทำแล้ว 15/06/255823191919
60. อบต.ท่าเรือ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว6130130127ทำแล้ว 14/05/255816151515
61. อบต.ทุ่งพลา (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7160196212ทำแล้ว 18/06/25581479614541
62. อบต.ไทรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว8149200211ทำแล้ว 25/06/2558336222222
63. อบต.นาเกตุ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว818918877ทำแล้ว 14/05/2558106787877
64. อบต.นาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7172128125ทำแล้ว 22/06/255855413736
65. อบต.น้ำดำ (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7160135122ทำแล้ว 24/06/255862353432
66. อบต.บางเก่า (สายบุรี)ทำแล้ว595114115ทำแล้ว 30/06/2558213877
67. อบต.บางโกระ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7103153119ทำแล้ว 29/06/255835222
68. อบต.บางเขา (หนองจิก)ทำแล้ว5124127135ทำแล้ว 18/06/255825242321
69. อบต.บางตาวา (หนองจิก)ทำแล้ว7118119119ทำแล้ว 17/06/255856353131
70. อบต.บ้านกลาง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7373377376ทำแล้ว 15/06/25581584212019
71. อบต.บ้านนอก (ปะนาเระ)ทำแล้ว7284284284ทำแล้ว 25/06/2558269444
72. อบต.บ้านน้ำบ่อ (ปะนาเระ)ทำแล้ว7187148125ทำแล้ว 15/06/255842171717
73. อบต.บานา (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7225215220ทำแล้ว 15/06/255880535353
74. อบต.บาราโหม (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว71476969ทำแล้ว 15/06/25582277464644
75. อบต.บาราเฮาะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7116117117ทำแล้ว 22/06/2558599575653
76. อบต.บาโลย (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7229191183ทำแล้ว 24/06/255850424239
77. อบต.บือเระ (สายบุรี)ทำแล้ว884130128ทำแล้ว 04/06/25587624186
78. อบต.ประจัน (ยะรัง)ทำแล้ว7160132127ทำแล้ว 26/06/25581183505050
79. อบต.ปล่องหอย (กะพ้อ)ทำแล้ว7118431432ทำแล้ว 30/06/25582111
80. อบต.ปะกาฮะรัง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6180129131ทำแล้ว 10/06/2558164505050
81. อบต.ปะโด (มายอ)ทำแล้ว8244244244ทำแล้ว 16/06/255873473628
82. อบต.ปะเสยะวอ (สายบุรี)ทำแล้ว9549385183ทำแล้ว 12/05/25586611
83. อบต.ปากล่อ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7405407407ทำแล้ว 29/06/255819113383636
84. อบต.ปากู (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว8137138259ทำแล้ว 30/06/25584333
85. อบต.ป่าบอน (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7140140140ทำแล้ว 25/06/2558866616158
86. อบต.ป่าไร่ (แม่ลาน)ทำแล้ว71327491ทำแล้ว 26/06/255847555
87. อบต.ปิตูมุดี (ยะรัง)ทำแล้ว8105106106ทำแล้ว 25/06/25581171525248
88. อบต.ปิยามุมัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6110118170ทำแล้ว 29/06/255892333
89. อบต.ปุโละปุโย (หนองจิก)ทำแล้ว5196195194ทำแล้ว 30/12/2558232366
90. อบต.ปูยุด (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7908277ทำแล้ว 16/06/2558541333333
91. อบต.แป้น (สายบุรี)ทำแล้ว7182182182ทำแล้ว 18/02/25596666
92. อบต.พิเทน (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว6147148148ทำแล้ว 25/06/2558271414141
93. อบต.ม่วงเตี้ย (แม่ลาน)ทำแล้ว7131130105ทำแล้ว 04/06/255846383535
94. อบต.มะนังดาลำ (สายบุรี)ทำแล้ว837115771ทำแล้ว 14/10/2559330222
95. อบต.มะนังยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8233170120ทำแล้ว 18/05/255838665
96. อบต.เมาะมาวี (ยะรัง)ทำแล้ว6564741ทำแล้ว 10/06/255826522
97. อบต.แม่ลาน (แม่ลาน)ทำแล้ว51216958ทำแล้ว 25/06/255882352219
98. อบต.ยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว71052352ทำแล้ว 15/06/2558261821
99. อบต.ยาบี (หนองจิก)ทำแล้ว31047148ทำแล้ว 24/06/2558471393939
100. อบต.ยามู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7138138138ทำแล้ว 15/06/2558920202020
101. อบต.ระแว้ง (ยะรัง)ทำแล้ว6173172172ทำแล้ว 03/06/255861434341
102. อบต.ราตาปันยัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8933711ทำแล้ว 09/09/255842201714
103. อบต.ละหาร (สายบุรี)ทำแล้ว7143149223ทำแล้ว 10/01/2559672727272
104. อบต.ลางา (มายอ)ทำแล้ว7579898ทำแล้ว 24/06/255830988
105. อบต.ลิปะสะโง (หนองจิก)ทำแล้ว6163163163ทำแล้ว 30/06/25584222
106. อบต.ลุโบะยิไร (มายอ)ทำแล้ว75849209ทำแล้ว 11/06/25581868362521
107. อบต.วัด (ยะรัง)ทำแล้ว61557268ทำแล้ว 02/11/2558249484846
108. อบต.สะกำ (มายอ)ทำแล้ว8110114109ทำแล้ว 29/06/2558356262626
109. อบต.สะดาวา (ยะรัง)ทำแล้ว7736943ทำแล้ว 22/06/2558143292322
110. อบต.สะนอ (ยะรัง)ทำแล้ว7163124122ทำแล้ว 29/06/2558323087
111. อบต.สาคอบน (มายอ)ทำแล้ว9233260204ทำแล้ว 25/06/255821142727267
112. อบต.สาบัน (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7293295295ทำแล้ว 25/06/255813131313
113. อบต.หนองแรต (ยะหริ่ง)ทำแล้ว710010196ทำแล้ว 30/06/2558248202020
114. อบต.แหลมโพธิ์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7998789ทำแล้ว 19/06/255848484846
รวม 114 อปท.11479520,74418,42417,4471144557,0873,6223,3423,192
ข้อมูล ณ 07/08/2563