รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว55642614ทำแล้ว 26/06/255867187160127121
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว51539089ทำแล้ว 29/06/2558277474747
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา)ทำแล้ว4239149195ทำแล้ว 25/06/2558775404038
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน)ทำแล้ว6261274274ทำแล้ว 29/06/255847232317
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4336077ทำแล้ว 28/12/25589149282523
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว4858338ทำแล้ว 27/05/2558575373737
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด)ทำแล้ว4176182138ทำแล้ว 02/11/255894575651
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา)ทำแล้ว727412355ทำแล้ว 12/06/2558256313029
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด)ทำแล้ว61098578ทำแล้ว 25/05/255846232321
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน)ทำแล้ว81436333ทำแล้ว 27/05/255855494641
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด)ทำแล้ว71679877ทำแล้ว 17/11/25582891818181
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4193193205ทำแล้ว 18/06/25583511118
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน)ทำแล้ว7217218190ทำแล้ว 04/06/2558158474746
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน)ทำแล้ว514990224ทำแล้ว 29/05/255895211717
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา)ทำแล้ว5247189221ทำแล้ว 29/05/25587101584138
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว5238216158ทำแล้ว 23/06/2558277605957
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)ทำแล้ว5142151169ทำแล้ว 20/11/2558174222120
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)ทำแล้ว5142121143ทำแล้ว 01/05/2559298202019
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน)ทำแล้ว8159159171ทำแล้ว 16/06/255874322929
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด)ทำแล้ว5278274282ทำแล้ว 29/06/2558106646461
21. เทศบาลตำบลตำนาน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4185185184ทำแล้ว 12/06/25588117323129
22. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน)ทำแล้ว4140110145ทำแล้ว 24/12/2558986525249
23. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน)ทำแล้ว6194140130ทำแล้ว 30/06/255858494948
24. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว41055856ทำแล้ว 29/05/2558349555
25. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว)ทำแล้ว7297297297ทำแล้ว 30/06/255888242422
26. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4119159233ทำแล้ว 26/06/25581699626262
27. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน)ทำแล้ว41066785ทำแล้ว 29/06/255888676464
28. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว61744643ทำแล้ว 15/06/2558796676766
29. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว51368181ทำแล้ว 30/06/25587112352412
30. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว)ทำแล้ว4366372371ทำแล้ว 02/05/255924390333333
31. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว41234545ทำแล้ว 08/06/25584126114112100
32. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม)ทำแล้ว51329191ทำแล้ว 29/05/2558108646459
33. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน)ทำแล้ว586121112ทำแล้ว 22/06/2558368555552
34. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว6984457ทำแล้ว 25/06/255856474746
35. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว9269266265ทำแล้ว 26/06/255870161616
36. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว5125130130ทำแล้ว 30/06/25582165515148
37. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว7204133108ทำแล้ว 10/06/255867555349
38. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน)ทำแล้ว41427463ทำแล้ว 12/05/255856474746
39. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน)ทำแล้ว87911968ทำแล้ว 28/05/25582183515139
40. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน)ทำแล้ว6877271ทำแล้ว 29/06/255865434343
41. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด)ทำแล้ว5367159155ทำแล้ว 27/05/25583833644
42. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4339291304ทำแล้ว 30/06/255882494945
43. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม)ทำแล้ว68642ทำแล้ว 30/06/2558144414038
44. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว669148107ทำแล้ว 26/06/255855383837
45. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา)ทำแล้ว41775151ทำแล้ว 30/06/25585222111111
46. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน)ทำแล้ว5147363208ทำแล้ว 29/05/25583333
47. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน)ทำแล้ว7329152153ทำแล้ว 16/02/255933232221
48. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน)ทำแล้ว5104155144ทำแล้ว 22/06/25582556111110
49. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว497144114ทำแล้ว 30/06/255826191919
50. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว5179128131ทำแล้ว 11/01/255943434343
51. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม)ทำแล้ว61318480ทำแล้ว 25/05/2558175606060
52. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน)ทำแล้ว4195175140ทำแล้ว 18/05/25587104818178
53. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว52093228ทำแล้ว 12/06/2558245363534
54. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต)ทำแล้ว6300299298ทำแล้ว 18/05/255842373737
55. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต)ทำแล้ว4205121126ทำแล้ว 26/06/255839333130
56. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา)ทำแล้ว682131283ทำแล้ว 29/06/255862434240
57. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน)ทำแล้ว5158109120ทำแล้ว 22/05/2558327151513
58. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4174123116ทำแล้ว 25/06/255879404040
59. อบต.โคกทราย (ป่าบอน)ทำแล้ว5268193231ทำแล้ว 29/06/2558365232322
60. อบต.โคกสัก (บางแก้ว)ทำแล้ว8360362362ทำแล้ว 28/05/255829232019
61. อบต.ชะมวง (ควนขนุน)ทำแล้ว6113114102ทำแล้ว 14/05/255841353535
62. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4146128118ทำแล้ว 08/06/255830202019
63. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต)ทำแล้ว89486116ทำแล้ว 12/05/2558654424137
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน)ทำแล้ว5146161322ทำแล้ว 30/06/255861424242
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว)ทำแล้ว4422167167ทำแล้ว 29/05/2558845171714
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน)ทำแล้ว4276253241ทำแล้ว 17/06/2558868525251
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว417899129ทำแล้ว 30/06/2558160373434
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6807979ทำแล้ว 15/05/25592235262625
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน)ทำแล้ว4337338338ทำแล้ว 14/08/2558213121110
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน)ทำแล้ว8307240236ทำแล้ว 30/06/255812102272726
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4119114114ทำแล้ว 29/05/255854303030
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน)ทำแล้ว51626358ทำแล้ว 671322725
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน)ทำแล้ว425112099ทำแล้ว 15/06/255865373635
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน)ทำแล้ว8107106106ทำแล้ว 19/05/2558646121211
รวม 74 อปท.7439413,69010,77010,944745415,2262,9362,8282,687
ข้อมูล ณ 06/08/2563