รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตรัง ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว94321,010808ทำแล้ว 30/06/2558832376
2. เทศบาลนครตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6248211144ทำแล้ว 29/06/255818911711799
3. เทศบาลเมืองกันตัง (กันตัง)ทำแล้ว6246134105ทำแล้ว 02/10/25582117716766
4. เทศบาลตำบลคลองเต็ง (เมืองตรัง)ทำแล้ว7257128121ทำแล้ว 26/06/25584596656565
5. เทศบาลตำบลคลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6262272212ทำแล้ว 29/06/255884177999
6. เทศบาลตำบลควนกุน (สิเกา)ทำแล้ว64444ทำแล้ว 01/06/255844262525
7. เทศบาลตำบลควนโพธิ์ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว61229975ทำแล้ว 29/06/255870302721
8. เทศบาลตำบลโคกหล่อ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5173106113ทำแล้ว 28/08/25586102241716
9. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว610999100ทำแล้ว 26/06/2558976161615
10. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (ห้วยยอด)ทำแล้ว8319319319ทำแล้ว 30/06/2558191197
11. เทศบาลตำบลท่าพญา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6102129142ทำแล้ว 29/06/255863414131
12. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว692187185ทำแล้ว 26/06/25585186393939
13. เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว61019688ทำแล้ว 22/05/255877313131
14. เทศบาลตำบลนาตาล่วง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6143143143ทำแล้ว 20/05/2558363505047
15. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร (สิเกา)ทำแล้ว6205122120ทำแล้ว 11/11/2558154555
16. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว7213136135ทำแล้ว 09/11/25583873521
17. เทศบาลตำบลนาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว81847776ทำแล้ว 17/06/25582954282826
18. เทศบาลตำบลย่านตาขาว (ย่านตาขาว)ทำแล้ว51446867ทำแล้ว 26/06/2558943995
19. เทศบาลตำบลลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว61476963ทำแล้ว 30/06/25586112109
20. เทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6114116111ทำแล้ว 24/06/255826026118
21. เทศบาลตำบลสิเกา (สิเกา)ทำแล้ว61308790ทำแล้ว 30/06/2558182434343
22. เทศบาลตำบลห้วยนาง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6975053ทำแล้ว 09/06/255827181816
23. เทศบาลตำบลห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว8188111104ทำแล้ว 26/06/065823105535353
24. อบต.กะลาเส (สิเกา)ทำแล้ว6157151151ทำแล้ว 25/06/2558145222
25. อบต.กันตังใต้ (กันตัง)ทำแล้ว7300300300ทำแล้ว 12/06/255891514437
26. อบต.เกาะเปียะ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6213216216ทำแล้ว 22/06/2558978434342
27. อบต.เกาะลิบง (กันตัง)ทำแล้ว623614084ทำแล้ว 29/12/255832131313
28. อบต.เกาะสุกร (ปะเหลียน)ทำแล้ว6198147155ทำแล้ว 19/06/2558450434341
29. อบต.เขากอบ (ห้วยยอด)ทำแล้ว7215214214ทำแล้ว 18/06/255852383836
30. อบต.เขาขาว (ห้วยยอด)ทำแล้ว5163166166ทำแล้ว 25/06/25581756393834
31. อบต.เขาปูน (ห้วยยอด)ทำแล้ว6122160150ทำแล้ว 15/05/255841222222
32. อบต.เขาไพร (รัษฎา)ทำแล้ว618010799ทำแล้ว 19/06/2558176875
33. อบต.เขาไม้แก้ว (สิเกา)ทำแล้ว61039997ทำแล้ว 18/06/2558145282826
34. อบต.เขาวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6254368140ทำแล้ว 22/06/255835161616
35. อบต.คลองชีล้อม (กันตัง)ทำแล้ว699176164ทำแล้ว 30/06/255845373736
36. อบต.คลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว61067474ทำแล้ว 26/06/255898838382
37. อบต.คลองลุ (กันตัง)ทำแล้ว5153133133ทำแล้ว 02/06/2558367444444
38. อบต.ควนธานี (กันตัง)ทำแล้ว6112149169ทำแล้ว 30/06/255843403935
39. อบต.ควนปริง (เมืองตรัง)ทำแล้ว611599ทำแล้ว 29/06/255872595554
40. อบต.ควนเมา (รัษฎา)ทำแล้ว619614872ทำแล้ว 30/06/255859181815
41. อบต.โคกยาง (กันตัง)ทำแล้ว6766479ทำแล้ว 29/06/2558538292926
42. อบต.โคกสะบ้า (นาโยง)ทำแล้ว6255302187ทำแล้ว 29/06/255894706960
43. อบต.ช่อง (นาโยง)ทำแล้ว5147154159ทำแล้ว 19/06/255816877
44. อบต.ตะเสะ (หาดสำราญ)ทำแล้ว6135135135ทำแล้ว 29/05/255834101010
45. อบต.ท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6103146215ทำแล้ว 29/06/25581664565345
46. อบต.ท่าสะบ้า (วังวิเศษ)ทำแล้ว61186129ทำแล้ว 29/06/25581170312721
47. อบต.ทุ่งค่าย (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6145154188ทำแล้ว 29/06/2558846373735
48. อบต.ทุ่งต่อ (ห้วยยอด)ทำแล้ว6233200196ทำแล้ว 16/06/25581181454543
49. อบต.ทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว6165207ทำแล้ว 30/06/2558446434343
50. อบต.นาเกลือ (กันตัง)ทำแล้ว6172132163ทำแล้ว 18/05/2558172131313
51. อบต.นาข้าวเสีย (นาโยง)ทำแล้ว9707633ทำแล้ว 08/12/255829241715
52. อบต.นาชุมเห็ด (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7129237237ทำแล้ว 17/06/255868393838
53. อบต.นาโต๊ะหมิง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6142183174ทำแล้ว 24/06/2558932121211
54. อบต.นาท่ามใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6433731ทำแล้ว 12/06/2558235262626
55. อบต.นาท่ามเหนือ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6200200200ทำแล้ว 15/06/2558334313130
56. อบต.นาบินหลา (เมืองตรัง)ทำแล้ว611511277ทำแล้ว 05/06/25581566484644
57. อบต.นาพละ (เมืองตรัง)ทำแล้ว69613191ทำแล้ว 12/06/25581372444443
58. อบต.นาโยงใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5904350ทำแล้ว 15/06/25589141022
59. อบต.นาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว8260187187ทำแล้ว 15/08/25592131696968
60. อบต.นาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว614010974ทำแล้ว 19/06/25581239988
61. อบต.นาหมื่นศรี (นาโยง)ทำแล้ว6423029ทำแล้ว 29/06/25581392864
62. อบต.น้ำผุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว6160127122ทำแล้ว 12/06/255874515047
63. อบต.ในควน (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7369218262ทำแล้ว 21/12/255833191919
64. อบต.ในเตา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6115132172ทำแล้ว 29/06/2558345644
65. อบต.บ่อน้ำร้อน (กันตัง)ทำแล้ว6198125130ทำแล้ว 18/06/25585486141411
66. อบต.บ่อหิน (สิเกา)ทำแล้ว6227267284ทำแล้ว 29/06/2558145383835
67. อบต.บางกุ้ง (ห้วยยอด)ทำแล้ว668354163ทำแล้ว 11/06/2558165383834
68. อบต.บางด้วน (ปะเหลียน)ทำแล้ว6149149116ทำแล้ว 29/06/2558353403938
69. อบต.บางดี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6187143136ทำแล้ว 29/06/255861383838
70. อบต.บางเป้า (กันตัง)ทำแล้ว616411496ทำแล้ว 29/06/25583106949492
71. อบต.บางรัก (เมืองตรัง)ทำแล้ว6868973ทำแล้ว 29/06/255861535353
72. อบต.บางสัก (กันตัง)ทำแล้ว58998ทำแล้ว 01/10/25584442742
73. อบต.บางหมาก (กันตัง)ทำแล้ว681138135ทำแล้ว 16/06/25582344171510
74. อบต.บ้านควน (เมืองตรัง)ทำแล้ว6125234237ทำแล้ว 12/06/25581262474545
75. อบต.บ้านนา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6192196205ทำแล้ว 29/06/25581730181411
76. อบต.บ้านโพธิ์ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5205213159ทำแล้ว 29/06/2558123666
77. อบต.บ้าหวี (หาดสำราญ)ทำแล้ว586227133ทำแล้ว 19/05/255917888
78. อบต.ปะเหลียน (ปะเหลียน)ทำแล้ว5284381131ทำแล้ว 29/06/2558113373232
79. อบต.ปากคม (ห้วยยอด)ทำแล้ว699659ทำแล้ว 30/06/255877292927
80. อบต.ปากแจ่ม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6277304294ทำแล้ว 18/06/255898462816
81. อบต.โพรงจระเข้ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6115191130ทำแล้ว 17/11/2558553173
82. อบต.ไม้ฝาด (สิเกา)ทำแล้ว6336259274ทำแล้ว 29/12/2558536171717
83. อบต.ย่านซื่อ (กันตัง)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 29/06/255828222221
84. อบต.ละมอ (นาโยง)ทำแล้ว9270270270ทำแล้ว 19/06/255842191916
85. อบต.ลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6242243243ทำแล้ว 17/12/2558238282727
86. อบต.ลิพัง (ปะเหลียน)ทำแล้ว6199287173ทำแล้ว 29/06/255871474747
87. อบต.วังคีรี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6238264315ทำแล้ว 22/06/2558344383737
88. อบต.วังมะปราง (วังวิเศษ)ทำแล้ว6123188201ทำแล้ว 30/06/2558228999
89. อบต.วังมะปรางเหนือ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6102124147ทำแล้ว 30/06/2558242111111
90. อบต.วังวน (กันตัง)ทำแล้ว6116305305ทำแล้ว 26/06/255850655
91. อบต.สุโสะ (ปะเหลียน)ทำแล้ว6103107116ทำแล้ว 09/06/2558249998
92. อบต.หนองช้างแล่น (ห้วยยอด)ทำแล้ว6118221159ทำแล้ว 19/06/255872433614
93. อบต.หนองตรุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว5140118117ทำแล้ว 29/12/255851464444
94. อบต.หนองบ่อ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6123123122ทำแล้ว 11/06/2558166555453
95. อบต.หนองบัว (รัษฎา)ทำแล้ว6492425166ทำแล้ว 25/06/255837232321
96. อบต.หนองปรือ (รัษฎา)ทำแล้ว6125122126ทำแล้ว 09/06/2558543171
97. อบต.ห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว6150171172ทำแล้ว 29/06/2558124998
98. อบต.หาดสำราญ (หาดสำราญ)ทำแล้ว61067882ทำแล้ว 29/06/2558679232317
99. อบต.แหลมสอม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6233182142ทำแล้ว 09/06/25581249464646
100. อบต.อ่าวตง (วังวิเศษ)ทำแล้ว62317243ทำแล้ว 28/05/2558123144621
รวม 100 อปท.10061216,72116,60614,6081006976,2873,2232,9232,709
ข้อมูล ณ 06/08/2563