รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว815413298ทำแล้ว 23/06/2558122848472
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7184111108ทำแล้ว 30/06/255814158929286
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5355246242ทำแล้ว 30/06/2558325240139114
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว8579587588ทำแล้ว 23/06/255898807473
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว10104189131ทำแล้ว 30/06/2558884706161
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว7722365295ทำแล้ว 30/06/25583418310910299
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7187132125ทำแล้ว 30/06/25582103696967
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6236156134ทำแล้ว 29/07/255820166127127109
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว8192169136ทำแล้ว 30/06/2558277545251
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7384245266ทำแล้ว 21/08/25581118757571
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว5808579ทำแล้ว 3957434340
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว6255265237ทำแล้ว 30/06/25586111545454
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว9302200150ทำแล้ว 24/06/255870152474745
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว8433333284ทำแล้ว 25/06/255839175816767
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว51578875ทำแล้ว 30/11/2558690522525
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว5979286ทำแล้ว 26/06/255879585858
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7189191185ทำแล้ว 30/06/255893363634
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว7221112111ทำแล้ว 30/06/255810149119119118
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว7130105113ทำแล้ว 15/06/2558885525252
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6318258254ทำแล้ว 29/06/25582393494742
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว6154172190ทำแล้ว 22/06/255871585553
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว71505034ทำแล้ว 12/06/255826191414
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว6116112113ทำแล้ว 15/06/25581173222121
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว71004941ทำแล้ว 29/06/255835211919
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว6540540539ทำแล้ว 30/06/25581179323028
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว6161161161ทำแล้ว 19/08/255818119109109105
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6175131101ทำแล้ว 22/06/255867391111
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว6659414ทำแล้ว 30/06/255815666
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว79779121ทำแล้ว 30/06/2558654343433
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว5203165153ทำแล้ว 30/06/25583089444441
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว6303717722ทำแล้ว 29/06/2558376363636
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว6270272272ทำแล้ว 30/06/255878565555
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว6654950ทำแล้ว 29/06/255849232323
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว713910494ทำแล้ว 30/06/25589114727170
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว71738045ทำแล้ว 24/06/25581109552018
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว627792171ทำแล้ว 30/12/25584138757575
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว71946168ทำแล้ว 29/06/2558128262424
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6364267189ทำแล้ว 18/06/255845123484842
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว71125848ทำแล้ว 26/06/2558112202017
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว9168386386ทำแล้ว 30/06/25581107353433
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว7130139125ทำแล้ว 30/06/25581289474746
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว7153111108ทำแล้ว 22/06/2558155282827
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว517313442ทำแล้ว 26/06/255824122737373
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว4316189175ทำแล้ว 29/06/255846136755
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7154155144ทำแล้ว 30/06/255886636363
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว6184194233ทำแล้ว 30/06/2558299706666
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว51429183ทำแล้ว 26/06/255889424241
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว51047264ทำแล้ว 30/06/2558282757371
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว51729789ทำแล้ว 30/09/25587110523728
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว6153165136ทำแล้ว 29/06/255844333
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7241198187ทำแล้ว 17/06/2558161333328
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว521210198ทำแล้ว 29/06/25582376554946
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว7140135123ทำแล้ว 30/06/255855353434
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว794100126ทำแล้ว 03/06/2558372311
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว71775710ทำแล้ว 26/06/2558752242421
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว61303993ทำแล้ว 29/06/25587102595957
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว7195230230ทำแล้ว 23/05/255821112494947
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว619110330ทำแล้ว 29/06/2558572444
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว7341346346ทำแล้ว 29/06/25581139383836
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว6425310275ทำแล้ว 23/06/255816155282725
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว6167117127ทำแล้ว 25/06/2558359373733
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว8162163163ทำแล้ว 30/06/255899996
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว6167116111ทำแล้ว 20/05/2558783525242
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว8132127126ทำแล้ว 23/06/2558970494544
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว71638171ทำแล้ว 25/06/2558187545351
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว7168168168ทำแล้ว 25/06/2558474535144
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว9119122122ทำแล้ว 29/05/2558964313130
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว71097368ทำแล้ว 29/06/255857383837
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว512511994ทำแล้ว 29/06/255888484746
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว6165166165ทำแล้ว 18/05/255818121010
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว61098480ทำแล้ว 11/06/2558358251312
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว5168168168ทำแล้ว 15/06/2558278535344
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว7155108100ทำแล้ว 09/06/25582109454545
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว4166164164ทำแล้ว 24/06/2558296505048
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว7140174377ทำแล้ว 18/06/2558342282724
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7166166166ทำแล้ว 22/06/255840343333
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว6169215207ทำแล้ว 25/06/255897525050
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว6138159163ทำแล้ว 29/06/255837303029
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว7181181181ทำแล้ว 13/05/255816108696969
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว7138122109ทำแล้ว 29/06/2558372414139
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว7185137120ทำแล้ว 15/06/255880321717
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว722195115ทำแล้ว 17/06/25587117103103100
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว7257258258ทำแล้ว 30/06/255838131312
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว6202158156ทำแล้ว 19/05/2559441632
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว9106106106ทำแล้ว 15/06/25587514118
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว822111399ทำแล้ว 29/06/25581159119119113
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว6193158158ทำแล้ว 19/06/255840342626
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว6187160145ทำแล้ว 15/06/255845171712
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7186261223ทำแล้ว 09/06/2558465272626
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว611610679ทำแล้ว 25/06/2558455373737
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว62123115ทำแล้ว 12/06/255817711
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว715710395ทำแล้ว 12/06/25589444
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว8158159159ทำแล้ว 29/06/2558223232323
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7173150137ทำแล้ว 11/06/2558181373636
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6173153133ทำแล้ว 29/06/2558175424242
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว58782117ทำแล้ว 15/05/25582852282828
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7178176174ทำแล้ว 29/06/25581163505048
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว51129489ทำแล้ว 30/06/255843262625
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว7152258220ทำแล้ว 29/06/2558385373428
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7385395394ทำแล้ว 29/06/255844191919
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว61997473ทำแล้ว 30/06/255882494949
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว8132132311ทำแล้ว 30/06/2558130151515
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว7174217217ทำแล้ว 30/06/2558131181716
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว7123143132ทำแล้ว 23/06/2558174605755
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว9733838ทำแล้ว 29/06/2558343161616
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว6125123123ทำแล้ว 27/05/2558125887
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว7926248ทำแล้ว 29/06/255839433
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว8203165116ทำแล้ว 30/06/25581210109
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว7179145124ทำแล้ว 30/06/255857161615
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว814111568ทำแล้ว 29/06/2558187515146
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว6260220190ทำแล้ว 26/06/25583367373634
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7146146146ทำแล้ว 15/06/2558128202020
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว71425127ทำแล้ว 24/06/2558248201917
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว6106237231ทำแล้ว 30/06/255858343433
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว57066ทำแล้ว 16/07/255829999
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว7147145145ทำแล้ว 23/06/2558761363635
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว8271229214ทำแล้ว 30/06/255857424238
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว71189998ทำแล้ว 15/06/25584773212020
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว7110109109ทำแล้ว 30/06/25589854
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว523696ทำแล้ว 26/06/255855323231
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว88219176ทำแล้ว 25/05/2558848353530
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7397397397ทำแล้ว 29/06/255831100625960
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว6152151151ทำแล้ว 29/06/255847412129
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว7977967ทำแล้ว 28/06/2558752303026
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว71296262ทำแล้ว 23/06/2558898767545
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7147167115ทำแล้ว 30/06/25581771414037
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว7226227227ทำแล้ว 29/06/2558142272725
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7143139127ทำแล้ว 26/06/2558125232323
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว71059882ทำแล้ว 26/06/2558567171615
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว7160161161ทำแล้ว 30/06/255868393939
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว6267254214ทำแล้ว 18/09/25582345212020
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว6101102101ทำแล้ว 14/09/255870111111
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว7202203203ทำแล้ว 24/06/255846612118
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว7134126127ทำแล้ว 11/05/255874222222
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว7958793ทำแล้ว 25/09/10291362282724
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว7101225228ทำแล้ว 02/06/2558969434141
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว7167194214ทำแล้ว 22/06/255835117727271
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว612112799ทำแล้ว 23/06/2558261262524
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว7212282564ทำแล้ว 29/06/25581077424238
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว9169203210ทำแล้ว 11/05/25581563363633
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว71387053ทำแล้ว 29/06/2558160303028
รวม 141 อปท.14193825,99222,62221,8411411,03510,9185,9155,5345,228
ข้อมูล ณ 06/08/2563