รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชุมพร ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8434184139ทำแล้ว 14/08/2558275509393371347
2. เทศบาลเมืองชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว81246363ทำแล้ว 29/06/255849126303029
3. เทศบาลเมืองหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว8146133105ทำแล้ว 29/06/25583290616159
4. เทศบาลตำบลขุนกระทิง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7884547ทำแล้ว 12/06/2558136282828
5. เทศบาลตำบลชุมโค (ปะทิว)ทำแล้ว615613289ทำแล้ว 25/06/255854373636
6. เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ปะทิว)ทำแล้ว4122124163ทำแล้ว 05/01/25591152302522
7. เทศบาลตำบลท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว4586262ทำแล้ว 23/06/2558441313130
8. เทศบาลตำบลท่ามะพลา (หลังสวน)ทำแล้ว11172186120ทำแล้ว 30/06/25582956222222
9. เทศบาลตำบลท่ายาง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8254197223ทำแล้ว 30/06/2558173585757
10. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6139132128ทำแล้ว 30/06/2558347232323
11. เทศบาลตำบลนาชะอัง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว61888180ทำแล้ว 30/06/255881444
12. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (สวี)ทำแล้ว819137ทำแล้ว 26/06/255814775
13. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (สวี)ทำแล้ว8103101102ทำแล้ว 26/06/255820666
14. เทศบาลตำบลเนินสันติ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6805955ทำแล้ว 30/06/255853232323
15. เทศบาลตำบลบางลึก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6140261204ทำแล้ว 23/06/2558358444443
16. เทศบาลตำบลบางสน (ปะทิว)ทำแล้ว6108182182ทำแล้ว 26/06/255859404039
17. เทศบาลตำบลบางหมาก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว631811359ทำแล้ว 29/06/255845222
18. เทศบาลตำบลปะทิว (ปะทิว)ทำแล้ว41049689ทำแล้ว 22/06/255863313130
19. เทศบาลตำบลปากตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6107131147ทำแล้ว 27/10/25582379433
20. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8516665ทำแล้ว 29/06/255844322
21. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว3725217ทำแล้ว 22/06/25581549111010
22. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว71677661ทำแล้ว 25/06/255864363636
23. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ปะทิว)ทำแล้ว4899810ทำแล้ว 25/06/25581975221615
24. เทศบาลตำบลละแม (ละแม)ทำแล้ว7232323ทำแล้ว 30/06/2558521171717
25. เทศบาลตำบลวังตะกอ (หลังสวน)ทำแล้ว5190201209ทำแล้ว 30/06/255812444
26. เทศบาลตำบลวังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว9153209172ทำแล้ว 23/06/255833119757065
27. เทศบาลตำบลวังใหม่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว81693635ทำแล้ว 29/06/2558350999
28. เทศบาลตำบลสะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว5157156156ทำแล้ว 29/12/255851666
29. เทศบาลตำบลหาดทรายรี (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6925858ทำแล้ว 28/05/25585555
30. อบต.เขาค่าย (สวี)ทำแล้ว6392393393ทำแล้ว 14/05/25582222
31. อบต.เขาไชยราช (ปะทิว)ทำแล้ว7147124101ทำแล้ว 30/06/255831555
32. อบต.เขาทะลุ (สวี)ทำแล้ว7351351351ทำแล้ว 25/06/255812111111
33. อบต.ครน (สวี)ทำแล้ว7473476474ทำแล้ว 29/06/255822431288
34. อบต.คุริง (ท่าแซะ)ทำแล้ว8138161160ทำแล้ว 14/07/2558492144
35. อบต.ช่องไม้แก้ว (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6161149145ทำแล้ว 25/06/25582863494742
36. อบต.ดอนยาง (ปะทิว)ทำแล้ว5131109115ทำแล้ว 15/06/25581961343025
37. อบต.ด่านสวี (สวี)ทำแล้ว7798482ทำแล้ว 19/06/2558250404039
38. อบต.ตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว7199196142ทำแล้ว 21/09/25581758373230
39. อบต.ตากแดด (เมืองชุมพร)ทำแล้ว61148377ทำแล้ว 22/06/255857494039
40. อบต.ถ้ำสิงห์ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6154123106ทำแล้ว 12/05/2558577773076
41. อบต.ทรัพย์อนันต์ (ท่าแซะ)ทำแล้ว8140142142ทำแล้ว 26/05/2558460464444
42. อบต.ท่าข้าม (ท่าแซะ)ทำแล้ว611491138ทำแล้ว 15/05/2558160604342
43. อบต.ท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว712110692ทำแล้ว 30/06/255894777776
44. อบต.ท่าหิน (สวี)ทำแล้ว7182156146ทำแล้ว 23/06/255849414141
45. อบต.ทุ่งคา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7299236269ทำแล้ว 25/06/2558252353535
46. อบต.ทุ่งคาวัด (ละแม)ทำแล้ว7727466ทำแล้ว 15/05/2558359403533
47. อบต.ทุ่งระยะ (สวี)ทำแล้ว822713499ทำแล้ว 26/06/255855242424
48. อบต.ทุ่งหลวง (ละแม)ทำแล้ว7159112102ทำแล้ว 29/06/2558152212020
49. อบต.นากระตาม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5148114114ทำแล้ว 29/06/2558181414139
50. อบต.นาขา (หลังสวน)ทำแล้ว6150133124ทำแล้ว 25/06/255859444443
51. อบต.นาทุ่ง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6117117117ทำแล้ว 09/12/2558145332
52. อบต.นาพญา (หลังสวน)ทำแล้ว61054562ทำแล้ว 18/06/255835252525
53. อบต.นาสัก (สวี)ทำแล้ว8239132125ทำแล้ว 12/06/25581862966
54. อบต.บางน้ำจืด (หลังสวน)ทำแล้ว9158215188ทำแล้ว 29/06/255832191616
55. อบต.บางมะพร้าว (หลังสวน)ทำแล้ว7182144126ทำแล้ว 23/06/255864471411
56. อบต.บ้านควน (หลังสวน)ทำแล้ว7186152140ทำแล้ว 17/06/25581059383837
57. อบต.บ้านนา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว71243535ทำแล้ว 12/06/25583436363636
58. อบต.ปังหวาน (พะโต๊ะ)ทำแล้ว6353184185ทำแล้ว 05/08/255841353533
59. อบต.ปากคลอง (ปะทิว)ทำแล้ว6173159137ทำแล้ว 29/05/255893161616
60. อบต.ปากทรง (พะโต๊ะ)ทำแล้ว81118066ทำแล้ว 19/06/255842321110
61. อบต.ปากน้ำ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6127127127ทำแล้ว 29/07/25581877474340
62. อบต.พระรักษ์ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว7237142112ทำแล้ว 19/06/2558373636362
63. อบต.พ้อแดง (หลังสวน)ทำแล้ว899163163ทำแล้ว 26/06/255837222
64. อบต.พะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว578138173ทำแล้ว 25/06/255838282727
65. อบต.รับร่อ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6321225229ทำแล้ว 26/06/2558210999
66. อบต.ละแม (ละแม)ทำแล้ว7322328328ทำแล้ว 27/07/2558123212114
67. อบต.วังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว81087155ทำแล้ว 22/05/2558111322
68. อบต.วิสัยใต้ (สวี)ทำแล้ว6917048ทำแล้ว 31/08/255844161212
69. อบต.วิสัยเหนือ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7758599ทำแล้ว 29/05/25581148151515
70. อบต.สลุย (ท่าแซะ)ทำแล้ว56963108ทำแล้ว 25/06/255857151515
71. อบต.สวนแตง (ละแม)ทำแล้ว7908673ทำแล้ว 24/06/2558242877
72. อบต.สวี (สวี)ทำแล้ว81479798ทำแล้ว 12/01/25592222
73. อบต.สองพี่น้อง (ท่าแซะ)ทำแล้ว8146223281ทำแล้ว 25/05/255846312727
74. อบต.สะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว880132131ทำแล้ว 30/06/2558159655
75. อบต.หงษ์เจริญ (ท่าแซะ)ทำแล้ว776107319ทำแล้ว 29/06/255827191818
76. อบต.หาดพันไกร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7141159138ทำแล้ว 12/05/25589521
77. อบต.หาดยาย (หลังสวน)ทำแล้ว7109111111ทำแล้ว 25/06/255831252524
78. อบต.หินแก้ว (ท่าแซะ)ทำแล้ว8824018ทำแล้ว 29/06/25581948282828
79. อบต.แหลมทราย (หลังสวน)ทำแล้ว6859166ทำแล้ว 29/06/25581437131311
รวม 79 อปท.7952912,20510,53810,166797464,3982,4442,2082,168
ข้อมูล ณ 07/08/2563