รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระนอง ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว7220349310ทำแล้ว 29/06/2558699836455
2. เทศบาลเมืองบางริ้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว621422597ทำแล้ว 29/06/255829555
3. เทศบาลเมืองระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว614976111ทำแล้ว 30/06/25581134110110109
4. เทศบาลตำบลกะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว6133139135ทำแล้ว 29/06/255864393939
5. เทศบาลตำบลกำพวน (สุขสำราญ)ทำแล้ว8123185195ทำแล้ว 29/06/2558320222
6. เทศบาลตำบลจ.ป.ร. (กระบุรี)ทำแล้ว11181211313ทำแล้ว 26/06/2558158343433
7. เทศบาลตำบลน้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว61069589ทำแล้ว 30/06/255894272726
8. เทศบาลตำบลบางนอน (เมืองระนอง)ทำแล้ว6104146151ทำแล้ว 19/06/255869464646
9. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เมืองระนอง)ทำแล้ว6855349ทำแล้ว 26/06/2558879484846
10. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (เมืองระนอง)ทำแล้ว618811163ทำแล้ว 25/06/25584624167
11. เทศบาลตำบลราชกรูด (เมืองระนอง)ทำแล้ว6592627ทำแล้ว 30/06/25581473413130
12. เทศบาลตำบลละอุ่น (ละอุ่น)ทำแล้ว6109117126ทำแล้ว 22/06/255883464242
13. เทศบาลตำบลหงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว61057470ทำแล้ว 29/06/255839108868282
14. อบต.กะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว5127127127ทำแล้ว 22/06/25584565424141
15. อบต.เกาะพยาม (เมืองระนอง)ทำแล้ว7892713ทำแล้ว 26/06/25582830999
16. อบต.ทรายแดง (เมืองระนอง)ทำแล้ว6230227230ทำแล้ว 02/06/255840655
17. อบต.นาคา (สุขสำราญ)ทำแล้ว7126157150ทำแล้ว 15/06/2558954373737
18. อบต.น้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว61259277ทำแล้ว 23/06/2558540282727
19. อบต.น้ำจืดน้อย (กระบุรี)ทำแล้ว6199216211ทำแล้ว 12/06/25581018131313
20. อบต.บางแก้ว (ละอุ่น)ทำแล้ว6276280280ทำแล้ว 30/09/25589765
21. อบต.บางพระเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว6153121139ทำแล้ว 30/06/2558861424241
22. อบต.บางหิน (กะเปอร์)ทำแล้ว7959292ทำแล้ว 17/06/255841121212
23. อบต.บางใหญ่ (กระบุรี)ทำแล้ว5737668ทำแล้ว 26/06/255835191918
24. อบต.บ้านนา (กะเปอร์)ทำแล้ว6281142139ทำแล้ว 29/06/255845242118
25. อบต.ปากจั่น (กระบุรี)ทำแล้ว816010796ทำแล้ว 02/06/25582346333328
26. อบต.ม่วงกลวง (กะเปอร์)ทำแล้ว6489497496ทำแล้ว 26/06/2558658252522
27. อบต.มะมุ (กระบุรี)ทำแล้ว5915666 ยังไม่อนุมัติ 45171717
28. อบต.ละอุ่นเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว5837372ทำแล้ว 10/06/255879505050
29. อบต.ลำเลียง (กระบุรี)ทำแล้ว6132215376ทำแล้ว 29/06/255843262522
30. อบต.หงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว7707172ทำแล้ว 01/05/2558411243
31. อบต.หาดส้มแป้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว6112112112ทำแล้ว 25/06/2558588514651
รวม 31 อปท.311964,6874,4954,552302111,7941,044978941
ข้อมูล ณ 07/08/2563