รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว8916323194ทำแล้ว 29/07/255896400322253243
2. เทศบาลนครเกาะสมุย (เกาะสมุย)ทำแล้ว82719680ทำแล้ว 30/06/2558134135262317
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6706227226ทำแล้ว 29/06/2558310555352
4. เทศบาลเมืองดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว71194629ทำแล้ว 26/06/2558893818177
5. เทศบาลเมืองท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว7184133124ทำแล้ว 25/06/255835133959483
6. เทศบาลเมืองนาสาร (บ้านนาสาร)ทำแล้ว62247954ทำแล้ว 30/06/2558297766764
7. เทศบาลตำบลกรูด (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6138148146ทำแล้ว 30/06/25581487464646
8. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว8188145128ทำแล้ว 24/06/2558107909088
9. เทศบาลตำบลเกาะเต่า (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7788080ทำแล้ว 29/06/25581245191919
10. เทศบาลตำบลเกาะพงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6194155127ทำแล้ว 30/06/25587628268
11. เทศบาลตำบลขุนทะเล (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว82119375ทำแล้ว 23/06/25588127878179
12. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (เวียงสระ)ทำแล้ว6194213111ทำแล้ว 30/06/25581063514644
13. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (พนม)ทำแล้ว71838065ทำแล้ว 29/06/25584296454545
14. เทศบาลตำบลคลองปราบ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว723615289ทำแล้ว 26/06/255823222222
15. เทศบาลตำบลควนศรี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7172172172ทำแล้ว 30/06/2558120172120119119
16. เทศบาลตำบลเคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว51019987ทำแล้ว 30/12/2558168212121
17. เทศบาลตำบลช้างขวา (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว522176113ทำแล้ว 29/06/25582178787876
18. เทศบาลตำบลช้างซ้าย (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว61047268ทำแล้ว 30/06/2558188575753
19. เทศบาลตำบลตลาดไชยา (ไชยา)ทำแล้ว7155185164ทำแล้ว 30/06/2558108494949
20. เทศบาลตำบลท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6573333ทำแล้ว 29/06/25581257151514
21. เทศบาลตำบลท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว6173223222ทำแล้ว 29/06/255848252524
22. เทศบาลตำบลท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6123191127ทำแล้ว 29/06/2558660313131
23. เทศบาลตำบลท่าชี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6505252ทำแล้ว 30/06/255845212120
24. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว4248138153ทำแล้ว 30/06/255823146303029
25. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (เวียงสระ)ทำแล้ว6200160167ทำแล้ว 30/06/2558367312524
26. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว71572889ทำแล้ว 29/06/2558158777
27. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6150126129ทำแล้ว 29/06/255842191918
28. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว5235132106ทำแล้ว 09/06/2558855232220
29. เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6897367ทำแล้ว 30/06/25582873101010
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว61213835ทำแล้ว 30/06/2558545292929
31. เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เวียงสระ)ทำแล้ว7246252159ทำแล้ว 29/06/25581095827067
32. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ (เคียนซา)ทำแล้ว7473475475ทำแล้ว 29/06/2558649262522
33. เทศบาลตำบลพนม (พนม)ทำแล้ว5196137123ทำแล้ว 30/06/2558610444
34. เทศบาลตำบลพรุพี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว9208185178ทำแล้ว 21/03/25591361241919
35. เทศบาลตำบลพุมเรียง (ไชยา)ทำแล้ว6182165157ทำแล้ว 30/06/255840151515
36. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7846262ทำแล้ว 30/06/2558640141310
37. เทศบาลตำบลเมืองเวียง (เวียงสระ)ทำแล้ว7936363ทำแล้ว 30/06/25582081353532
38. เทศบาลตำบลย่านดินแดง (พระแสง)ทำแล้ว61479995ทำแล้ว 25/06/2558159201918
39. เทศบาลตำบลวัดประดู่ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7296117106ทำแล้ว 24/06/255893140777172
40. เทศบาลตำบลเวียง (ไชยา)ทำแล้ว6123117101ทำแล้ว 30/06/2558762333331
41. เทศบาลตำบลเวียงสระ (เวียงสระ)ทำแล้ว6147180182ทำแล้ว 29/06/2558760393022
42. อบต.กรูด (พุนพิน)ทำแล้ว6223223223ทำแล้ว 14/05/255823332
43. อบต.กะเปา (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7120129140ทำแล้ว 26/06/2558244302423
44. อบต.เขาตอก (เคียนซา)ทำแล้ว71058169ทำแล้ว 18/06/25581482165
45. อบต.เขาถ่าน (ท่าฉาง)ทำแล้ว71156988ทำแล้ว 30/06/255842171716
46. อบต.เขาวง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6187178180ทำแล้ว 22/06/25582041161616
47. อบต.เขาหัวควาย (พุนพิน)ทำแล้ว7887457ทำแล้ว 15/06/25581535282827
48. อบต.คลองฉนวน (เวียงสระ)ทำแล้ว513512574ทำแล้ว 29/06/25583457403837
49. อบต.คลองฉนาก (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว8949381ทำแล้ว 19/06/255833282828
50. อบต.คลองไทร (ท่าฉาง)ทำแล้ว5198201201ทำแล้ว 15/06/25583575757375
51. อบต.คลองน้อย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6117105299ทำแล้ว 05/08/255843222121
52. อบต.คลองน้อย (ชัยบุรี)ทำแล้ว6986867ทำแล้ว 29/06/255840998
53. อบต.คลองพา (ท่าชนะ)ทำแล้ว5195122130ทำแล้ว 22/06/25584182532828
54. อบต.คลองศก (พนม)ทำแล้ว61438488ทำแล้ว 30/07/25582458181616
55. อบต.คลองสระ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6136205172ทำแล้ว 04/06/255827191919
56. อบต.ควนสุบรรณ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6222191190ทำแล้ว 29/05/255872505045
57. อบต.คันธุลี (ท่าชนะ)ทำแล้ว5156224274ทำแล้ว 24/06/25581778595959
58. อบต.เคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว6656898ทำแล้ว 07/09/2558939363130
59. อบต.ชลคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว8953232ทำแล้ว 29/06/2558318151515
60. อบต.ชัยบุรี (ชัยบุรี)ทำแล้ว7207205195ทำแล้ว 22/06/255888707057
61. อบต.ไชยคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว8342929ทำแล้ว 26/06/255828232323
62. อบต.ดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว79510399ทำแล้ว 30/06/2558451333331
63. อบต.ต้นยวน (พนม)ทำแล้ว6142142142ทำแล้ว 16/06/255852181815
64. อบต.ตะกรบ (ไชยา)ทำแล้ว4959696ทำแล้ว 25/05/255861262221
65. อบต.ตะกุกใต้ (วิภาวดี)ทำแล้ว632177136ทำแล้ว 24/06/2558859454238
66. อบต.ตะกุกเหนือ (วิภาวดี)ทำแล้ว51113110ทำแล้ว 23/06/25584987535353
67. อบต.ตะเคียนทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว8212180188ทำแล้ว 10/08/255845191716
68. อบต.ตะปาน (พุนพิน)ทำแล้ว8189212217ทำแล้ว 12/06/2558440201515
69. อบต.ถ้ำสิงขร (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5242205163ทำแล้ว 30/06/2558221114377
70. อบต.ทรัพย์ทวี (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว7958894ทำแล้ว 26/06/255838292929
71. อบต.ท่ากระดาน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6208208208ทำแล้ว 15/06/25582209252522
72. อบต.ท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5146123126ทำแล้ว 30/12/25581758543
73. อบต.ท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว6219200114ทำแล้ว 12/06/255865353130
74. อบต.ท่าเคย (ท่าฉาง)ทำแล้ว619413893ทำแล้ว 25/05/25581544212020
75. อบต.ท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว5193190189ทำแล้ว 15/06/255814666
76. อบต.ท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว510872260ทำแล้ว 18/05/2558363262221
77. อบต.ท่าทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6271285282ทำแล้ว 29/06/2558848333231
78. อบต.ท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6158151174ทำแล้ว 28/06/255848302929
79. อบต.ท่าเรือ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว51031034ทำแล้ว 24/06/255835231919
80. อบต.ท่าโรงช้าง (พุนพิน)ทำแล้ว6808080ทำแล้ว 30/06/255857494946
81. อบต.ท่าสะท้อน (พุนพิน)ทำแล้ว6107123108ทำแล้ว 29/06/25582025171212
82. อบต.ท่าอุแท (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว613910646ทำแล้ว 25/05/255837131312
83. อบต.ทุ่ง (ไชยา)ทำแล้ว7240214107ทำแล้ว 11/02/2559422161616
84. อบต.ทุ่งกง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6807868ทำแล้ว 30/06/25582069565655
85. อบต.ทุ่งเตา (บ้านนาสาร)ทำแล้ว716410585ทำแล้ว 27/04/255984767575
86. อบต.ทุ่งเตาใหม่ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว8949885ทำแล้ว 29/06/25581465515150
87. อบต.ทุ่งรัง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว692138ทำแล้ว 29/06/2558629632
88. อบต.ไทรขึง (พระแสง)ทำแล้ว610210493ทำแล้ว 30/06/255844222215
89. อบต.ไทรทอง (ชัยบุรี)ทำแล้ว410844ทำแล้ว 27/05/255861474541
90. อบต.ไทรโสภา (พระแสง)ทำแล้ว51147366ทำแล้ว 28/05/2558271211
91. อบต.นาใต้ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว610172141ทำแล้ว 15/06/25582699795547
92. อบต.น้ำพุ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7265264253ทำแล้ว 29/06/255856251918
93. อบต.น้ำรอบ (พุนพิน)ทำแล้ว610397133ทำแล้ว 29/06/255834191919
94. อบต.น้ำหัก (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว61058784ทำแล้ว 01/06/2558559454444
95. อบต.บางงอน (พุนพิน)ทำแล้ว620412197ทำแล้ว 24/06/2558843434342
96. อบต.บางชนะ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว769135131ทำแล้ว 29/06/255818131312
97. อบต.บางเดือน (พุนพิน)ทำแล้ว6224226226ทำแล้ว 11/06/255863494948
98. อบต.บางไทร (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7958493ทำแล้ว 09/06/25582686565555
99. อบต.บางใบไม้ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว5911213ทำแล้ว 29/06/255837544
100. อบต.บางโพธิ์ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว61066393ทำแล้ว 30/06/25581058372626
101. อบต.บางมะเดื่อ (พุนพิน)ทำแล้ว6258270270ทำแล้ว 11/06/255873554847
102. อบต.บางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7259216167ทำแล้ว 29/06/2558854241616
103. อบต.บ้านทำเนียบ (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7539413347ทำแล้ว 22222
104. อบต.บ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว7125130104ทำแล้ว 15/06/25583625232218
105. อบต.บ้านยาง (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6938989ทำแล้ว 27/07/2558236181512
106. อบต.ประสงค์ (ท่าชนะ)ทำแล้ว8387293222ทำแล้ว 14/05/2558553353533
107. อบต.ปากฉลุย (ท่าฉาง)ทำแล้ว7123152113ทำแล้ว 06/08/2558634121211
108. อบต.ปากแพรก (ดอนสัก)ทำแล้ว6273134104ทำแล้ว 23/12/2558524141414
109. อบต.ปากหมาก (ไชยา)ทำแล้ว6270159138ทำแล้ว 30/03/255927777
110. อบต.ป่าร่อน (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว71059376ทำแล้ว 30/06/25583133242424
111. อบต.ป่าเว (ไชยา)ทำแล้ว511810390ทำแล้ว 26/06/25581476464342
112. อบต.พนม (พนม)ทำแล้ว6314301268ทำแล้ว 29/06/255852383131
113. อบต.พรุไทย (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6777977ทำแล้ว 02/06/25581023777
114. อบต.พลายวาส (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว61353221ทำแล้ว 07/05/255856292323
115. อบต.พลูเถื่อน (พนม)ทำแล้ว5948988ทำแล้ว 29/06/2558241303029
116. อบต.พ่วงพรมคร (เคียนซา)ทำแล้ว7162157173ทำแล้ว 27/05/255846141413
117. อบต.พะแสง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6512210ทำแล้ว 11/06/2558117161513
118. อบต.พุนพิน (พุนพิน)ทำแล้ว8827769ทำแล้ว 15/06/25581646161312
119. อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7174174174ทำแล้ว 30/06/2558747373535
120. อบต.มะขามเตี้ย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6856274ทำแล้ว 29/06/255854454241
121. อบต.มะลวน (พุนพิน)ทำแล้ว6192192192ทำแล้ว 29/06/25581678686867
122. อบต.โมถ่าย (ไชยา)ทำแล้ว612910471ทำแล้ว 27/05/2558147777
123. อบต.ย่านยาว (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว515710174ทำแล้ว 29/05/255838111111
124. อบต.ลำพูน (บ้านนาสาร)ทำแล้ว5245234220ทำแล้ว 30/06/25583138343131
125. อบต.ลีเล็ด (พุนพิน)ทำแล้ว6181183149ทำแล้ว 04/06/255840292928
126. อบต.เลม็ด (ไชยา)ทำแล้ว6103103103ทำแล้ว 14/05/2558872261716
127. อบต.วัง (ท่าชนะ)ทำแล้ว4297391196ทำแล้ว 29/05/2558652333
128. อบต.ศรีวิชัย (พุนพิน)ทำแล้ว6792668ทำแล้ว 11/06/255845292929
129. อบต.สมอทอง (ท่าชนะ)ทำแล้ว6207266232ทำแล้ว 26/06/25582270705759
130. อบต.สองแพรก (ชัยบุรี)ทำแล้ว4182162144ทำแล้ว 19/06/255876747474
131. อบต.สาคู (พระแสง)ทำแล้ว9190142148ทำแล้ว 22/06/2558121099
132. อบต.สินเจริญ (พระแสง)ทำแล้ว6118119119ทำแล้ว 15/06/2558436232121
133. อบต.สินปุน (พระแสง)ทำแล้ว7329193170ทำแล้ว 11/05/255825141313
134. อบต.เสวียด (ท่าฉาง)ทำแล้ว6121133168ทำแล้ว 15/06/2558175434242
135. อบต.หนองไทร (พุนพิน)ทำแล้ว611916690ทำแล้ว 15/06/25583355343434
136. อบต.หัวเตย (พุนพิน)ทำแล้ว6935464ทำแล้ว 10/06/2558253262321
137. อบต.อรัญคามวารี (เคียนซา)ทำแล้ว61025726ทำแล้ว 23/06/2558232181512
138. อบต.อิปัน (พระแสง)ทำแล้ว8423424424ทำแล้ว 15/06/255828242423
รวม 138 อปท.13886323,90218,89117,6711381,5008,5824,8714,4614,269
ข้อมูล ณ 07/08/2563