รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ภูเก็ต ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8254173148ทำแล้ว 31/08/25581241204203193
2. เทศบาลนครภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8266199201ทำแล้ว 18/06/255856210189187184
3. เทศบาลเมืองกะทู้ (กะทู้)ทำแล้ว6248254252ทำแล้ว 20/10/255834159131128119
4. เทศบาลเมืองป่าตอง (กะทู้)ทำแล้ว5186143136ทำแล้ว 26/06/255812162136134126
5. เทศบาลตำบลกะรน (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว61304848ทำแล้ว 23/06/255843162817468
6. เทศบาลตำบลฉลอง (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8440154155ทำแล้ว 29/06/255894219181181174
7. เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว5209167128ทำแล้ว 25/05/255838171131120117
8. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว61107760ทำแล้ว 30/06/25582998747063
9. เทศบาลตำบลป่าคลอก (ถลาง)ทำแล้ว8346565571ทำแล้ว 30/06/255894232636058
10. เทศบาลตำบลรัษฎา (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6247160138ทำแล้ว 30/06/255821144107107107
11. เทศบาลตำบลราไวย์ (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6227186173ทำแล้ว 30/06/255826172135135134
12. เทศบาลตำบลวิชิต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7273166144ทำแล้ว 23/06/25587246224205204
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร (ถลาง)ทำแล้ว8210165126ทำแล้ว 30/06/255846256918984
14. อบต.กมลา (กะทู้)ทำแล้ว7235235235ทำแล้ว 19/05/25583124787467
15. อบต.เกาะแก้ว (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว51148686ทำแล้ว 08/06/255897737069
16. อบต.เชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว6360209251ทำแล้ว 25/05/255877177120115115
17. อบต.เทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว5241187125ทำแล้ว 08/06/255828158140140140
18. อบต.ไม้ขาว (ถลาง)ทำแล้ว7306163133ทำแล้ว 30/06/2558115259211206205
19. อบต.สาคู (ถลาง)ทำแล้ว7294165140ทำแล้ว 15/06/2558892403731
รวม 19 อปท.191244,6963,5023,250197323,3792,4092,3352,258
ข้อมูล ณ 07/08/2563