รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พังงา ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.พังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว4284156120ทำแล้ว 29/06/255891228149149149
2. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว4213257186ทำแล้ว 29/07/255830215154154153
3. เทศบาลเมืองพังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว610014180ทำแล้ว 26/06/25583793171412
4. เทศบาลตำบลกระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6863433ทำแล้ว 29/06/2558372353529
5. เทศบาลตำบลเกาะยาว (เกาะยาว)ทำแล้ว5103127110ทำแล้ว 26/06/2558103161414
6. เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (เกาะยาว)ทำแล้ว6248247247ทำแล้ว 14/05/2558573252525
7. เทศบาลตำบลคึกคัก (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7236195159ทำแล้ว 19/06/25585127111111110
8. เทศบาลตำบลคุระบุรี (คุระบุรี)ทำแล้ว419111699ทำแล้ว 24/06/255856241010
9. เทศบาลตำบลโคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว7200147114ทำแล้ว 30/06/255862343433
10. เทศบาลตำบลทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว6133121136ทำแล้ว 18/06/255835171717
11. เทศบาลตำบลท่านา (กะปง)ทำแล้ว51549362ทำแล้ว 30/06/255819151515
12. เทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8163152137ทำแล้ว 30/06/255817176434342
13. เทศบาลตำบลบางเตย (เมืองพังงา)ทำแล้ว7118181105ทำแล้ว 21/05/25582874764
14. เทศบาลตำบลบางนายสี (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว5165176144ทำแล้ว 30/06/2558574616161
15. เทศบาลตำบลพรุใน (เกาะยาว)ทำแล้ว7206216190ทำแล้ว 25/06/255860161616
16. เทศบาลตำบลลำแก่น (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว71449088ทำแล้ว 02/06/2558369413938
17. อบต.กระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว61157965ทำแล้ว 14/05/255826777
18. อบต.กะไหล (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว5213196123ทำแล้ว 29/06/255837121212
19. อบต.เกาะคอเขา (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว611511663ทำแล้ว 23/06/2558321055
20. อบต.เกาะปันหยี (เมืองพังงา)ทำแล้ว91415840ทำแล้ว 11/06/255814111797973
21. อบต.เกาะพระทอง (คุระบุรี)ทำแล้ว8216138133ทำแล้ว 30/06/25582043171717
22. อบต.เกาะยาวน้อย (เกาะยาว)ทำแล้ว11324325325ทำแล้ว 16/06/25584662597
23. อบต.คลองเคียน (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6220219219ทำแล้ว 15/06/255851977
24. อบต.คุระ (คุระบุรี)ทำแล้ว6128104116ทำแล้ว 30/09/255835161513
25. อบต.โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6283170132ทำแล้ว 18/05/255837292929
26. อบต.โคกเคียน (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6386386386ทำแล้ว 30/06/25581385626261
27. อบต.โคกเจริญ (ทับปุด)ทำแล้ว6755959ทำแล้ว 26/06/255867454543
28. อบต.ตากแดด (เมืองพังงา)ทำแล้ว7110191175ทำแล้ว 15/05/2558755323230
29. อบต.ถ้ำ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6205477459ทำแล้ว 25/05/255844363634
30. อบต.ถ้ำน้ำผุด (เมืองพังงา)ทำแล้ว61459999ทำแล้ว 30/06/255852212019
31. อบต.ทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว5112120154ทำแล้ว 16/03/25581247332925
32. อบต.ท่านา (กะปง)ทำแล้ว62104848ทำแล้ว 16/06/2558656504949
33. อบต.ท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7606607607ทำแล้ว 12/06/255829191918
34. อบต.ท่าอยู่ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว7177180174ทำแล้ว 30/06/25581456272727
35. อบต.ทุ่งคาโงก (เมืองพังงา)ทำแล้ว8309310301ทำแล้ว 24/06/255821181818
36. อบต.ทุ่งมะพร้าว (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8135152181ทำแล้ว 17/06/2558314141411
37. อบต.นบปริง (เมืองพังงา)ทำแล้ว1059208250ทำแล้ว 29/06/2558254373734
38. อบต.นาเตย (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6234333333ทำแล้ว 30/06/255815117403838
39. อบต.บ่อแสน (ทับปุด)ทำแล้ว8178178178ทำแล้ว 20/07/25581352353431
40. อบต.บางทอง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว5193165154ทำแล้ว 17/10/25573965313127
41. อบต.บางไทร (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7340345345ทำแล้ว 19/06/255836141111
42. อบต.บางม่วง (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6696468ทำแล้ว 30/06/255858484846
43. อบต.บางวัน (คุระบุรี)ทำแล้ว31086259ทำแล้ว 22/06/255863353535
44. อบต.บางเหรียง (ทับปุด)ทำแล้ว670142199ทำแล้ว 12/05/25582752393838
45. อบต.ป่ากอ (เมืองพังงา)ทำแล้ว912211985ทำแล้ว 25/06/255824121212
46. อบต.มะรุ่ย (ทับปุด)ทำแล้ว6425338295ทำแล้ว 29/06/25581541151515
47. อบต.แม่นางขาว (คุระบุรี)ทำแล้ว10177147128ทำแล้ว 22/09/255810102676662
48. อบต.รมณีย์ (กะปง)ทำแล้ว8904741ทำแล้ว 22/06/2558858413939
49. อบต.ลำภี (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6132127111ทำแล้ว 22/06/2558653423733
50. อบต.หล่อยูง (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว625025591ทำแล้ว 29/06/255832272727
51. อบต.เหมาะ (กะปง)ทำแล้ว5170121111ทำแล้ว 23/06/2558860444343
52. อบต.เหล (กะปง)ทำแล้ว7969696ทำแล้ว 15/05/25585942353434
รวม 52 อปท.523379,6829,2308,413525193,4091,8881,8191,758
ข้อมูล ณ 07/08/2563