รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว312813490ทำแล้ว 30/06/255860133915655
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6240201192ทำแล้ว 30/06/255865266174174159
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว4170165163ทำแล้ว 30/06/25581068453939
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว5121115115ทำแล้ว 22/06/255867323129
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว51099899ทำแล้ว 30/06/255867343432
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว9147149149ทำแล้ว 25/09/2558137202020
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม)ทำแล้ว7129129129ทำแล้ว 29/06/25581390565452
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม)ทำแล้ว71298667ทำแล้ว 26/06/2558571311039658
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6195165153ทำแล้ว 25/06/25589204363633
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว5127118118ทำแล้ว 04/09/25582362515150
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว5162163163ทำแล้ว 19/06/255818104767676
12. เทศบาลตำบลศาลาด่าน (เกาะลันตา)ทำแล้ว4333346346ทำแล้ว 30/06/2558393454342
13. เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว71116358ทำแล้ว 18/06/25582279555550
14. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว5888168ทำแล้ว 29/07/2558485481918
15. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว7171166132ทำแล้ว 26/06/255859145776563
16. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว2153153153ทำแล้ว 25/06/2558377474646
17. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว6247247247ทำแล้ว 30/06/255880706765
18. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา)ทำแล้ว6146145145ทำแล้ว 30/06/255859505047
19. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว6336336336ทำแล้ว 28/10/2558108342323
20. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง)ทำแล้ว7366371371ทำแล้ว 29/06/25581666363523
21. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา)ทำแล้ว6319319319ทำแล้ว 12/05/25581757282423
22. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6194215205ทำแล้ว 25/06/2558531111
23. อบต.เขาดิน (เขาพนม)ทำแล้ว7223223223ทำแล้ว 15/06/25588120898684
24. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา)ทำแล้ว7162195195ทำแล้ว 12/06/25581185656565
25. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6130139139ทำแล้ว 15/06/2558137252419
26. อบต.เขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5141159158ทำแล้ว 14/07/255857393633
27. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก)ทำแล้ว6134192140ทำแล้ว 15/06/255887108696964
28. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง)ทำแล้ว6612612612ทำแล้ว 30/06/255888211713
29. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง)ทำแล้ว6168170166ทำแล้ว 22/06/25581258292927
30. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว6273267267ทำแล้ว 18/05/25582077302321
31. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม)ทำแล้ว6943332ทำแล้ว 29/06/2558451242424
32. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6397397397ทำแล้ว 03/06/2558367383837
33. อบต.คลองยา (อ่าวลึก)ทำแล้ว61127466ทำแล้ว 29/06/255815555
34. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว5135138135ทำแล้ว 30/06/255866313128
35. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก)ทำแล้ว6214285285ทำแล้ว 16/06/25589108454543
36. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา)ทำแล้ว6146163164ทำแล้ว 18/05/255844333333
37. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7284291291ทำแล้ว 18/06/255826111
38. อบต.โคกหาร (เขาพนม)ทำแล้ว6113113113ทำแล้ว 30/06/25583550373230
39. อบต.ดินแดง (ลำทับ)ทำแล้ว7130113114ทำแล้ว 26/06/2558754505048
40. อบต.ดินอุดม (ลำทับ)ทำแล้ว8149240246ทำแล้ว 03/06/255815110816675
41. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง)ทำแล้ว7130114102ทำแล้ว 29/06/2558126222221
42. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6131131131ทำแล้ว 14/05/25583572454241
43. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ)ทำแล้ว8178155138ทำแล้ว 19/06/25581560373734
44. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว5237220221ทำแล้ว 26/06/2558144191817
45. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก)ทำแล้ว6118280278ทำแล้ว 22/06/2558559202020
46. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง)ทำแล้ว7130128125ทำแล้ว 30/06/25581471403935
47. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว6155152152ทำแล้ว 25/09/25584155464646
48. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม)ทำแล้ว9347547546ทำแล้ว 15/07/255897646261
49. อบต.พรุเตียว (เขาพนม)ทำแล้ว61176463ทำแล้ว 30/06/25582983614746
50. อบต.เพหลา (คลองท่อม)ทำแล้ว8241216241ทำแล้ว 29/09/25583375161111
51. อบต.ลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว6120163163ทำแล้ว 23/06/2558555373737
52. อบต.สินปุน (เขาพนม)ทำแล้ว6181181181ทำแล้ว 29/06/25581770454441
53. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว8130121115ทำแล้ว 02/06/255851165136134133
54. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่)ทำแล้ว5258178124ทำแล้ว 30/06/255819121858585
55. อบต.หน้าเขา (เขาพนม)ทำแล้ว5151186187ทำแล้ว 15/05/25582492616159
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง)ทำแล้ว5216213197ทำแล้ว 19/06/2558327151514
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7137126125ทำแล้ว 30/06/25581560111111
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว3135130133ทำแล้ว 03/09/25581360333332
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6231199190ทำแล้ว 30/06/25587224201201201
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว81625049ทำแล้ว 25/06/2558146333333
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก)ทำแล้ว61088575ทำแล้ว 16/06/2558989626057
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว4749482ทำแล้ว 30/06/2558552262625
รวม 62 อปท.6237311,42511,50211,179628985,1553,0462,8532,714
ข้อมูล ณ 07/08/2563