รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว63257065ทำแล้ว 07/09/255832282277273271
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6228239239ทำแล้ว 26/06/255854312828
3. เทศบาลเมืองหัวหิน (หัวหิน)ทำแล้ว656714092ทำแล้ว 29/06/2558117218616154
4. เทศบาลตำบลกม.5 (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว5916055ทำแล้ว 30/06/255856161616
5. เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว6152152152ทำแล้ว 25/06/2558750241818
6. เทศบาลตำบลกุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว47137106ทำแล้ว 29/06/255851424240
7. เทศบาลตำบลเขาน้อย (ปราณบุรี)ทำแล้ว6159165150ทำแล้ว 30/06/255814119737372
8. เทศบาลตำบลคลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6787656ทำแล้ว 24/06/25581253333231
9. เทศบาลตำบลทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6238271237ทำแล้ว 26/06/2558484484848
10. เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6130130130ทำแล้ว 26/06/2558147151515
11. เทศบาลตำบลบ้านกรูด (บางสะพาน)ทำแล้ว6705562ทำแล้ว 30/06/2558434202018
12. เทศบาลตำบลปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว5165158158ทำแล้ว 20/05/25582118100100100
13. เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว5857581ทำแล้ว 25/06/2558585585858
14. เทศบาลตำบลร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว6304218175ทำแล้ว 30/06/2558355404040
15. เทศบาลตำบลไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว61978980ทำแล้ว 03/06/255822128807776
16. เทศบาลตำบลไร่ใหม่ (กุยบุรี)ทำแล้ว41879472ทำแล้ว 26/06/2558116121212
17. เทศบาลตำบลหนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7172185157ทำแล้ว 03/11/2558221411009692
18. อบต.กำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว6270ทำแล้ว 30/06/25584102474747
19. อบต.กุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว7236158108ทำแล้ว 15/06/2558522131313
20. อบต.กุยเหนือ (กุยบุรี)ทำแล้ว6137155144ทำแล้ว 23/06/2558465545454
21. อบต.เกาะหลัก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6139127124ทำแล้ว 24/06/2558580595954
22. อบต.เขาจ้าว (ปราณบุรี)ทำแล้ว5236246246ทำแล้ว 30/06/255835161616
23. อบต.เขาแดง (กุยบุรี)ทำแล้ว6162140137ทำแล้ว 23/06/255826100545454
24. อบต.เขาล้าน (ทับสะแก)ทำแล้ว6217220220ทำแล้ว 24/06/25581218393939
25. อบต.คลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว68699143ทำแล้ว 22/06/2558761474239
26. อบต.ชัยเกษม (บางสะพาน)ทำแล้ว6147119118ทำแล้ว 12/05/25581294171716
27. อบต.ช้างแรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6312156138ทำแล้ว 07/07/255881666
28. อบต.ไชยราช (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6146136274ทำแล้ว 12/05/2558166484847
29. อบต.ดอนยายหนู (กุยบุรี)ทำแล้ว6229ทำแล้ว 19/06/255821444
30. อบต.ทรายทอง (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว61037474ทำแล้ว 18/06/2558570363636
31. อบต.ทองมงคล (บางสะพาน)ทำแล้ว5248420264ทำแล้ว 04/06/2558542424226
32. อบต.ทับใต้ (หัวหิน)ทำแล้ว7167171258ทำแล้ว 29/05/2558177484847
33. อบต.ทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6295295227ทำแล้ว 11/06/2558249171717
34. อบต.ธงชัย (บางสะพาน)ทำแล้ว6120119121ทำแล้ว 08/06/255861232322
35. อบต.นาหูกวาง (ทับสะแก)ทำแล้ว6172327173ทำแล้ว 26/06/255863774
36. อบต.บ่อนอก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6888590ทำแล้ว 15/05/2558260212121
37. อบต.บางสะพาน (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว61113130ทำแล้ว 08/06/255811120181818
38. อบต.บึงนคร (หัวหิน)ทำแล้ว64456653ทำแล้ว 25/06/255849111
39. อบต.ปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว6939877ทำแล้ว 30/06/25582384464646
40. อบต.ปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว6162157115ทำแล้ว 30/06/255810115656562
41. อบต.ปากแพรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6113118118ทำแล้ว 08/03/255939999
42. อบต.พงศ์ประศาสน์ (บางสะพาน)ทำแล้ว9241346315ทำแล้ว 15/05/2558971303030
43. อบต.แม่รำพึง (บางสะพาน)ทำแล้ว61272725ทำแล้ว 15/06/255875616161
44. อบต.ร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว8302350339ทำแล้ว 05/06/2558153113113113
45. อบต.ไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6124148135ทำแล้ว 29/05/25587100515151
46. อบต.ไร่ใหม่ (สามร้อยยอด)ทำแล้ว4575757ทำแล้ว 25/05/255857555555
47. อบต.วังก์พง (ปราณบุรี)ทำแล้ว8357124273ทำแล้ว 30/06/25587141888888
48. อบต.ศาลาลัย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6128116116ทำแล้ว 25/05/25584132106106104
49. อบต.ศิลาลอย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว61156554ทำแล้ว 01/10/255848130868681
50. อบต.สามกระทาย (กุยบุรี)ทำแล้ว6143205257ทำแล้ว 30/09/25581144444140
51. อบต.สามร้อยยอด (สามร้อยยอด)ทำแล้ว612093208ทำแล้ว 19/06/25582664414141
52. อบต.แสงอรุณ (ทับสะแก)ทำแล้ว5849473ทำแล้ว 08/03/255953343434
53. อบต.หนองตาแต้ม (ปราณบุรี)ทำแล้ว8181108269ทำแล้ว 20/05/255882216196139192
54. อบต.หนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7104125105ทำแล้ว 29/06/2558453181818
55. อบต.ห้วยทราย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6123124115ทำแล้ว 29/06/25583126292928
56. อบต.ห้วยยาง (ทับสะแก)ทำแล้ว6286294294ทำแล้ว 15/06/255821811109
57. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ (หัวหิน)ทำแล้ว7245170121ทำแล้ว 30/06/255860666
58. อบต.หาดขาม (กุยบุรี)ทำแล้ว6744ทำแล้ว 09/03/25595764494948
59. อบต.หินเหล็กไฟ (หัวหิน)ทำแล้ว64374511ทำแล้ว 135225191184181
60. อบต.อ่างทอง (ทับสะแก)ทำแล้ว5130138137ทำแล้ว 26/06/255848303027
61. อบต.อ่าวน้อย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว693135328ทำแล้ว 26/06/2558477505046
รวม 61 อปท.6136711,0578,4998,555617625,3423,0562,9622,940
ข้อมูล ณ 06/08/2563