รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.สมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว61469788ทำแล้ว 29/06/255885615655
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6204151151ทำแล้ว 30/06/255998555
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว5835649ทำแล้ว 30/06/255847242424
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (บางคนที)ทำแล้ว6896261ทำแล้ว 24/04/2558144303030
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6134137137ทำแล้ว 30/06/2558294808080
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (บางคนที)ทำแล้ว6827678ทำแล้ว 14/05/2558151515150
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (บางคนที)ทำแล้ว673127ทำแล้ว 29/05/2558359515150
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อัมพวา)ทำแล้ว5154147147ทำแล้ว 30/06/255845232221
9. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว8929195ทำแล้ว 30/06/255870161212
10. เทศบาลตำบลอัมพวา (อัมพวา)ทำแล้ว5277156148ทำแล้ว 30/06/255869158636056
11. อบต.กระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว61145345ทำแล้ว 03/06/255888777777
12. อบต.คลองเขิน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7514545ทำแล้ว 30/06/255840323131
13. อบต.คลองโคน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6757575ทำแล้ว 30/06/255814141414
14. อบต.แควอ้อม (อัมพวา)ทำแล้ว91231511ทำแล้ว 26/06/255852443
15. อบต.จอมปลวก (บางคนที)ทำแล้ว6915256ทำแล้ว 16/12/2558554393838
16. อบต.ดอนมะโนรา (บางคนที)ทำแล้ว6796771ทำแล้ว 29/06/255853444444
17. อบต.ท่าคา (อัมพวา)ทำแล้ว8120115112ทำแล้ว 11/06/2558580777777
18. อบต.ท้ายหาด (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว61062114ทำแล้ว 30/06/2558174393938
19. อบต.นางตะเคียน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว3454344ทำแล้ว 12/06/2558232262626
20. อบต.บางแก้ว (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว5170196242ทำแล้ว 29/06/255876131313
21. อบต.บางขันแตก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6123123123ทำแล้ว 19/05/255810222
22. อบต.บางคนที (บางคนที)ทำแล้ว611110283ทำแล้ว 26/06/255821161311
23. อบต.บางแค (อัมพวา)ทำแล้ว6453027ทำแล้ว 25/06/2558645303027
24. อบต.บางช้าง (อัมพวา)ทำแล้ว6757668ทำแล้ว 20/08/2558745313130
25. อบต.บางนางลี่ (อัมพวา)ทำแล้ว7645341ทำแล้ว 12/06/2558941282726
26. อบต.บางพรม (บางคนที)ทำแล้ว9818181ทำแล้ว 25/05/2558365212120
27. อบต.บางสะแก (บางคนที)ทำแล้ว6554442ทำแล้ว 23/06/25597353997
28. อบต.บ้านปรก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6565656ทำแล้ว 12/06/255835161614
29. อบต.ปลายโพงพาง (อัมพวา)ทำแล้ว8125127127ทำแล้ว 29/06/255851443
30. อบต.แพรกหนามแดง (อัมพวา)ทำแล้ว61027368ทำแล้ว 30/06/255843343228
31. อบต.ยี่สาร (อัมพวา)ทำแล้ว8100100100ทำแล้ว 15/06/255897545352
32. อบต.โรงหีบ (บางคนที)ทำแล้ว613813283ทำแล้ว 26/06/255877565651
33. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6146144144ทำแล้ว 19/05/255883838382
34. อบต.วัดประดู่ (อัมพวา)ทำแล้ว62263921ทำแล้ว 15/06/255855222222
35. อบต.เหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว7656559ทำแล้ว 15/06/2558858373736
36. อบต.แหลมใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว698110106ทำแล้ว 19/06/255835353535
รวม 36 อปท.362263,9183,0222,905361952,1281,2471,2251,190
ข้อมูล ณ 06/08/2563