รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสาคร ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว62078899ทำแล้ว 30/06/2558211721378879
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6208181177ทำแล้ว 26/06/255882183150119109
3. เทศบาลนครอ้อมน้อย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว452643757ทำแล้ว 30/06/2558191170167164
4. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว813210983ทำแล้ว 26/06/255831100757569
5. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว7137100116ทำแล้ว 29/06/2558102525248
6. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว71164646ทำแล้ว 30/06/25581280373333
7. เทศบาลตำบลแคราย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว59710969ทำแล้ว 30/06/2558659404033
8. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6328123110ทำแล้ว 02/02/25598123434341
9. เทศบาลตำบลท่าจีน (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7142151151ทำแล้ว 29/06/255828137494949
10. เทศบาลตำบลนาดี (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61348539ทำแล้ว 30/06/25589136373535
11. เทศบาลตำบลบางปลา (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว64241839ทำแล้ว 30/06/255867404040
12. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9219167121ทำแล้ว 30/06/255819156107107107
13. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว4144117166ทำแล้ว 30/06/255817133141413
14. เทศบาลตำบลสวนหลวง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6136110100ทำแล้ว 29/06/255890383836
15. เทศบาลตำบลหลักห้า (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว641012277ทำแล้ว 29/06/255899219168117109
16. อบต.กาหลง (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6614847ทำแล้ว 26/06/255857118118118117
17. อบต.คลองตัน (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว61008794ทำแล้ว 28/01/2559274432
18. อบต.คอกกระบือ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5277293293ทำแล้ว 18/06/2558286333229
19. อบต.โคกขาม (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว410711597ทำแล้ว 09/06/255824877
20. อบต.เจ็ดริ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว9169169169ทำแล้ว 46232316
21. อบต.ชัยมงคล (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9325325103ทำแล้ว 29/06/25581467161615
22. อบต.ท่าทราย (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6187127103ทำแล้ว 24/08/2558239171513
23. อบต.ท่าไม้ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6295201177ทำแล้ว 25/05/2558741196
24. อบต.ท่าเสา (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6926659ทำแล้ว 30/06/255842202020
25. อบต.นาโคก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61006655ทำแล้ว 12/06/255868282827
26. อบต.บางกระเจ้า (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6204157130ทำแล้ว 12/05/255887464242
27. อบต.บางโทรัด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6285290279ทำแล้ว 22/06/255876211
28. อบต.บางน้ำจืด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61463 ยังไม่อนุมัติ 148202019
29. อบต.บางยาง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5865149ทำแล้ว 10/06/255866414135
30. อบต.บ้านเกาะ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6251316249ทำแล้ว 26/06/25581492555555
31. อบต.บ้านบ่อ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว824411199ทำแล้ว 29/06/25581887554
32. อบต.บ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6161129127ทำแล้ว 29/05/2558284555
33. อบต.พันท้ายนรสิงห์ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว616215899ทำแล้ว 03/06/2558267676459
34. อบต.สวนส้ม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว815311696ทำแล้ว 29/06/2558105101010
35. อบต.หนองนกไข่ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว41329993ทำแล้ว 30/06/255841211918
36. อบต.หลักสอง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8194163174ทำแล้ว 22/06/255866171716
37. อบต.หลักสาม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว71519898ทำแล้ว 12/05/2558151535353
38. อบต.อำแพง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8143143143ทำแล้ว 25/06/255834201716
รวม 38 อปท.382407,3855,2944,283374713,5201,7971,6371,550
ข้อมูล ณ 06/08/2563