รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6535356353ทำแล้ว 29/06/255826189151150151
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว62863534ทำแล้ว 22/06/255846102818079
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7325199194ทำแล้ว 29/06/255864646464
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6185201106ทำแล้ว 24/06/255819135105105101
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว7146156117ทำแล้ว 29/06/255815129938683
6. เทศบาลเมืองสามความเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6163106199ทำแล้ว 14/05/255835140282828
7. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว6967170ทำแล้ว 29/06/255821106303030
8. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว7956968ทำแล้ว 29/06/25581058282323
9. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6153153153ทำแล้ว 30/06/255896362921
10. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว61113324ทำแล้ว 30/06/25582289898984
11. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6172180180ทำแล้ว 29/06/2558542202020
12. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว51539992ทำแล้ว 18/06/25581661333331
13. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6868283ทำแล้ว 25/06/25582083727272
14. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5222175223ทำแล้ว 28/01/25592611119
15. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว6155158152ทำแล้ว 29/06/25584107797976
16. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว61206869ทำแล้ว 29/06/25589129453534
17. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6805962ทำแล้ว 29/06/2558271282827
18. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว62489062ทำแล้ว 19/06/255835135848483
19. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว58311598ทำแล้ว 29/06/255877464545
20. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว61169278ทำแล้ว 26/06/2558759515151
21. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว6746462ทำแล้ว 30/06/2558550373130
22. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว61908582ทำแล้ว 30/06/255840105616161
23. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว52389022ทำแล้ว 30/06/255812910310198
24. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว7205155150ทำแล้ว 29/06/255814999
25. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว61872714ทำแล้ว 29/05/065859404038
26. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว698102102ทำแล้ว 54232322
27. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว6116116116ทำแล้ว 24/06/25582118221312
28. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6736257ทำแล้ว 30/06/25585017131313
29. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7158145148ทำแล้ว 12/06/255855333333
30. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว6195195195ทำแล้ว 10/06/25582390555452
31. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว61219665ทำแล้ว 25/06/255835181414
32. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว61138691ทำแล้ว 11/06/2558980545453
33. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว6217155127ทำแล้ว 29/06/25581736999
34. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว6163159109ทำแล้ว 03/06/2558134242423
35. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว66589116ทำแล้ว 25/06/2558241262624
36. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว6134148150ทำแล้ว 29/06/2558533141411
37. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61107116ทำแล้ว 11/06/2558836776
38. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว615516862ทำแล้ว 30/06/255826141312
39. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว51358783ทำแล้ว 03/11/2558989272726
40. อบต.ตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7168261238ทำแล้ว 26/06/2558374747472
41. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6736060ทำแล้ว 26/06/255855454543
42. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว612310284ทำแล้ว 30/06/25581578272726
43. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6491616ทำแล้ว 12/05/25581043323228
44. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6108138153ทำแล้ว 61232322
45. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว6157133137ทำแล้ว 11/06/25582364464644
46. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว41248286ทำแล้ว 29/06/255813111
47. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว61169494ทำแล้ว 12/06/2558211399
48. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว61018383ทำแล้ว 25/06/255866443938
49. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6130130130ทำแล้ว 30/06/255817161212
50. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว68985124ทำแล้ว 11/06/25582481302929
51. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว67383117ทำแล้ว 19/06/255856141413
52. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว61046567ทำแล้ว 29/06/255823126595957
53. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว610462127ทำแล้ว 16/06/2558270333233
54. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว67414897ทำแล้ว 26/05/25582877524847
55. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว61397777ทำแล้ว 19/06/255851222221
56. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6231133132ทำแล้ว 29/06/255891625957
57. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว672465ทำแล้ว 30/06/255823131313
58. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว6100144101ทำแล้ว 18/08/2558475636363
59. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว6111113121ทำแล้ว 10/09/25581052404040
60. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6238196180ทำแล้ว 08/10/255842111
61. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว5985851ทำแล้ว 30/06/255865271714
62. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6717373ทำแล้ว 30/06/25584471464541
63. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6169146144ทำแล้ว 26/06/255943171615
64. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว7199180176ทำแล้ว 15/06/255850262626
65. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว513511368ทำแล้ว 18/05/255834128383838
66. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว6323232ทำแล้ว 15/06/255819191919
67. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว7123264282ทำแล้ว 30/09/25592351161212
68. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว67983102ทำแล้ว 19/06/255857434043
69. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว6228230230ทำแล้ว 22/06/2558310999
70. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6603386287ทำแล้ว 29/05/2558726131312
71. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6649771ทำแล้ว 15/06/25581454373633
72. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6194199199ทำแล้ว 08/06/255857454545
73. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว613916897ทำแล้ว 19/06/2558242313029
74. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6102184179ทำแล้ว 26/06/2558975484847
75. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6270273273ทำแล้ว 22/06/255856373737
76. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว7162121111ทำแล้ว 25/05/25582874515149
77. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว6312360245ทำแล้ว 11/06/2558577585342
78. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6836769ทำแล้ว 14/05/255839393931
79. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว6147114113ทำแล้ว 15/06/255824161616
80. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6197175150ทำแล้ว 23/04/25582356181615
81. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว61893921ทำแล้ว 29/06/25584386757574
82. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว5767483ทำแล้ว 22/06/255842343434
83. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว610811197ทำแล้ว 26/06/2558290573228
84. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6988979ทำแล้ว 30/06/2558152343333
85. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว61217160ทำแล้ว 29/05/2558550373737
86. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6777463ทำแล้ว 29/06/2558658423836
87. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว6131143143ทำแล้ว 23/06/255875413737
88. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7110117159ทำแล้ว 22/06/2558655373637
89. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6105165124ทำแล้ว 17/06/2558662444444
90. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6198187187ทำแล้ว 15/05/25582484011
91. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว61207265ทำแล้ว 15/05/2558120282827
92. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7163113102ทำแล้ว 30/06/255824444
93. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6929386ทำแล้ว 10/06/25585544
94. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6110129130ทำแล้ว 29/06/25582563393837
95. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6114125104ทำแล้ว 26/06/2558559444444
96. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว5132119114ทำแล้ว 15/06/255868454441
97. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6757872ทำแล้ว 27/05/255825654
98. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7217217217ทำแล้ว 23/06/2558126888
99. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว61557774ทำแล้ว 15/06/25584473563434
100. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว61387162ทำแล้ว 30/06/25583976443028
101. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6193212184ทำแล้ว 20/05/2558252282827
102. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว6878787ทำแล้ว 26/06/255831221
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว7857392ทำแล้ว 12/06/25582581666663
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว514212598ทำแล้ว 15/06/255870393939
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว612798130ทำแล้ว 15/05/25583080413541
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว68031244ทำแล้ว 23/06/255823662132
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6217217217ทำแล้ว 12/06/255887474645
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว7965247ทำแล้ว 29/06/25581341333123
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61099894ทำแล้ว 30/06/255835713108
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว6113143129ทำแล้ว 03/04/2558237444
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว6234106104ทำแล้ว 15/06/2558101099
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6926561ทำแล้ว 27/05/255850373735
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว5308324324ทำแล้ว 25/06/255838555
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6181183183ทำแล้ว 30/06/255870393733
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว6133140140ทำแล้ว 29/06/255811101232323
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว6227125185ทำแล้ว 19/06/2558101626262
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6321322322ทำแล้ว 03/06/255838303030
รวม 117 อปท.11770317,44214,73614,0481171,0937,4564,3274,0753,942
ข้อมูล ณ 06/08/2563