รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุพรรณบุรี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.สุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7342746636ทำแล้ว 29/06/255896707065
2. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว61467453ทำแล้ว 26/06/25581486595656
3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว398ทำแล้ว 29/06/255892585552
4. เทศบาลตำบลกระจัน (อู่ทอง)ทำแล้ว610611778ทำแล้ว 27/05/2558651484441
5. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (อู่ทอง)ทำแล้ว8789289ทำแล้ว 30/06/2558963393838
6. เทศบาลตำบลเขาดิน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว51028382ทำแล้ว 31/03/255849122949392
7. เทศบาลตำบลเขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว51386053ทำแล้ว 29/06/255875282825
8. เทศบาลตำบลโคกคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5108ทำแล้ว 25/06/25582109202020
9. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (อู่ทอง)ทำแล้ว6154336179ทำแล้ว 16/06/25582117974147
10. เทศบาลตำบลเจดีย์ (อู่ทอง)ทำแล้ว59310087ทำแล้ว 11/06/255849333332
11. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6120107106ทำแล้ว 19/06/25582376767675
12. เทศบาลตำบลด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว672ทำแล้ว 20/05/255844272726
13. เทศบาลตำบลเดิมบาง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6858597ทำแล้ว 25/06/25582173323224
14. เทศบาลตำบลต้นคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว6152170209ทำแล้ว 29/06/2558145252525
15. เทศบาลตำบลตะค่า (บางปลาม้า)ทำแล้ว6153104123ทำแล้ว 29/06/255875595950
16. เทศบาลตำบลท่าระหัด (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7262224216ทำแล้ว 11/06/2558120353534
17. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว6176325323ทำแล้ว 30/06/255863383735
18. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6402195194ทำแล้ว 25/05/25586783767673
19. เทศบาลตำบลทุ่งคลี (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว62523733ทำแล้ว 21/08/25585555
20. เทศบาลตำบลทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7198185176ทำแล้ว 25/06/25581179132129129
21. เทศบาลตำบลนางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6152130125ทำแล้ว 23/06/255814123817674
22. เทศบาลตำบลบ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว10471334310ทำแล้ว 30/06/2558136777
23. เทศบาลตำบลบางกุ้ง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว2464519ทำแล้ว 28/04/255832262625
24. เทศบาลตำบลบางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว61978989ทำแล้ว 21/05/2558598696969
25. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5374040ทำแล้ว 29/06/25586131151111
26. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง (อู่ทอง)ทำแล้ว41267777ทำแล้ว 29/06/2558853202020
27. เทศบาลตำบลบ้านดอน (อู่ทอง)ทำแล้ว68613293ทำแล้ว 29/06/2558723222222
28. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6116160138ทำแล้ว 18/06/255859545454
29. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5128129129ทำแล้ว 29/06/255966565655
30. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา (บางปลาม้า)ทำแล้ว51492ทำแล้ว 30/09/2558866353534
31. เทศบาลตำบลปลายนา (ศรีประจันต์)ทำแล้ว51404038ทำแล้ว 29/06/255852191818
32. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6777473ทำแล้ว 18/06/2558756383835
33. เทศบาลตำบลไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว51238682ทำแล้ว 26/05/2558749303030
34. เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3136108101ทำแล้ว 23/06/25581595595754
35. เทศบาลตำบลวังน้ำซับ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว612279301ทำแล้ว 15/05/25581225232323
36. เทศบาลตำบลวังยาง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6145131118ทำแล้ว 29/05/25585110787878
37. เทศบาลตำบลวังหว้า (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6737066ทำแล้ว 01/04/255822161515
38. เทศบาลตำบลศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว4766556ทำแล้ว 24/06/25582499232222
39. เทศบาลตำบลสระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7198193188ทำแล้ว 25/06/255882646453
40. เทศบาลตำบลสระยายโสม (อู่ทอง)ทำแล้ว5181181181ทำแล้ว 30/06/25582102828278
41. เทศบาลตำบลสวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6221178191ทำแล้ว 25/06/2558139575754
42. เทศบาลตำบลสามชุก (สามชุก)ทำแล้ว4162150121ทำแล้ว 11/06/25585101949494
43. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6101145103ทำแล้ว 29/06/255884827370
44. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5586262ทำแล้ว 11/06/255854413835
45. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5154190189ทำแล้ว 29/06/2558284454545
46. เทศบาลตำบลอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว51088574ทำแล้ว 29/06/25581052343434
47. อบต.กระเสียว (สามชุก)ทำแล้ว684108112ทำแล้ว 26/06/255849403838
48. อบต.กฤษณา (บางปลาม้า)ทำแล้ว596102133ทำแล้ว 19/06/2558637131313
49. อบต.เขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5757272ทำแล้ว 23/06/2558477575756
50. อบต.โคกโคเฒ่า (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว61727775ทำแล้ว 22/06/255827124969289
51. อบต.โคกช้าง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5113114111ทำแล้ว 25/06/255836111111
52. อบต.จรเข้ใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6150155155ทำแล้ว 16/06/2558351343431
53. อบต.แจงงาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5377295255ทำแล้ว 12/05/2558342302626
54. อบต.ดอนกำยาน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว52018673ทำแล้ว 28/05/25586296928887
55. อบต.ดอนคา (อู่ทอง)ทำแล้ว7798181ทำแล้ว 15/06/255830111111
56. อบต.ดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว62217562ทำแล้ว 15/06/25582412210210274
57. อบต.ดอนตาล (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5909394ทำแล้ว 15/05/25581392444442
58. อบต.ดอนปรู (ศรีประจันต์)ทำแล้ว51686266ทำแล้ว 30/06/25581125122122120
59. อบต.ดอนโพธิ์ทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3828484ทำแล้ว 12/06/255846252423
60. อบต.ดอนมะเกลือ (อู่ทอง)ทำแล้ว5656659ทำแล้ว 11/06/255839232323
61. อบต.ดอนมะนาว (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6201184182ทำแล้ว 26/06/255833252525
62. อบต.ดอนมะสังข์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว51039372ทำแล้ว 02/06/2558103333333
63. อบต.ด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว66962813ทำแล้ว 29/06/25587470333
64. อบต.ต้นตาล (สองพี่น้อง)ทำแล้ว62028885ทำแล้ว 30/06/2558860262626
65. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7177140126ทำแล้ว 11/05/255862555555
66. อบต.ทะเลบก (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว610610687ทำแล้ว 15/06/2558854211817
67. อบต.ทับตีเหล็ก (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6193202195ทำแล้ว 26/10/255848121211
68. อบต.ทัพหลวง (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว610611089ทำแล้ว 25/06/255829461676
69. อบต.ทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5325262261ทำแล้ว 12/06/255817231164164162
70. อบต.นางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6124125125ทำแล้ว 03/06/2558381198
71. อบต.นิคมกระเสียว (ด่านช้าง)ทำแล้ว6146146146ทำแล้ว 24/07/255848232218
72. อบต.เนินพระปรางค์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5115117117ทำแล้ว 17/06/255841161514
73. อบต.บ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6523839ทำแล้ว 09/06/255852111
74. อบต.บ่อสุพรรณ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7129132132ทำแล้ว 28/05/2558108706666
75. อบต.บางงาม (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6836221ทำแล้ว 19/06/25584569282625
76. อบต.บางตะเคียน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6314ทำแล้ว 15/06/2558146181818
77. อบต.บางตาเถร (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6261201166ทำแล้ว 03/06/255880494948
78. อบต.บางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว73152816ทำแล้ว 10/06/25581122555151
79. อบต.บางพลับ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว71265858ทำแล้ว 17/06/255850333232
80. อบต.บางเลน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว52443023ทำแล้ว 16/06/255874141414
81. อบต.บางใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว511010085ทำแล้ว 10/06/2558950292929
82. อบต.บ้านกุ่ม (สองพี่น้อง)ทำแล้ว71698165ทำแล้ว 29/06/255877363635
83. อบต.บ้านช้าง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5438ทำแล้ว 12/06/2558436211419
84. อบต.บ้านสระ (สามชุก)ทำแล้ว6124152183ทำแล้ว 26/06/255884252121
85. อบต.ป่าสะแก (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6948888ทำแล้ว 12/06/25581344444444
86. อบต.ไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว51255853ทำแล้ว 15/06/255873363629
87. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว617116174ทำแล้ว 19/05/255832137787878
88. อบต.พลับพลาไชย (อู่ทอง)ทำแล้ว5117100109ทำแล้ว 26/06/065883313131
89. อบต.พิหารแดง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5261140156ทำแล้ว 15/06/255816101555554
90. อบต.มดแดง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5976734ทำแล้ว 11/05/255817108959593
91. อบต.มะขามล้ม (บางปลาม้า)ทำแล้ว3433928ทำแล้ว 14/05/25581726181816
92. อบต.ยางนอน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว71422828ทำแล้ว 12/06/2558125777
93. อบต.ย่านยาว (สามชุก)ทำแล้ว6138125125ทำแล้ว 26/06/25586292666661
94. อบต.ยุ้งทะลาย (อู่ทอง)ทำแล้ว56491166ทำแล้ว 15/06/25585876454545
95. อบต.รั้วใหญ่ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว724932488ทำแล้ว 17/06/255817109535353
96. อบต.ไร่รถ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว51135316ทำแล้ว 15/05/255864414139
97. อบต.วังคัน (ด่านช้าง)ทำแล้ว5161145114ทำแล้ว 29/06/25581582535151
98. อบต.วังน้ำเย็น (บางปลาม้า)ทำแล้ว51161822ทำแล้ว 29/06/2558933151010
99. อบต.วังยาว (ด่านช้าง)ทำแล้ว51793838ทำแล้ว 15/06/255822181818
100. อบต.วังลึก (สามชุก)ทำแล้ว5239174344ทำแล้ว 10/06/2558108514848
101. อบต.วัดดาว (บางปลาม้า)ทำแล้ว6156148141ทำแล้ว 29/06/255838115241814
102. อบต.วัดโบสถ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6348352350ทำแล้ว 15/06/2558561611
103. อบต.ศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว712512387ทำแล้ว 17/06/255817115939391
104. อบต.ศรีสำราญ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว62316868ทำแล้ว 26/06/2558207141140138
105. อบต.ศาลาขาว (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7134250227ทำแล้ว 29/05/2558701733
106. อบต.สนามคลี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5135177144ทำแล้ว 17/06/255829100706868
107. อบต.สนามชัย (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7243124112ทำแล้ว 09/06/255831207129126122
108. อบต.สระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5147149110ทำแล้ว 16/06/2558215151515
109. อบต.สระพังลาน (อู่ทอง)ทำแล้ว71082323ทำแล้ว 19/06/2558108282828
110. อบต.สวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5107107107ทำแล้ว 31/08/255858353534
111. อบต.สาลี (บางปลาม้า)ทำแล้ว6243227227ทำแล้ว 26/06/25585110585858
112. อบต.หนองขาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5623832ทำแล้ว 25/05/25581768515150
113. อบต.หนองบ่อ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว8391405401ทำแล้ว 30/09/2558154414140
114. อบต.หนองผักนาก (สามชุก)ทำแล้ว5763333ทำแล้ว 21/05/255870373737
115. อบต.หนองโพธิ์ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5200163211ทำแล้ว 30/06/255840242422
116. อบต.หนองมะค่าโมง (ด่านช้าง)ทำแล้ว5225127109ทำแล้ว 26/05/255831157105105102
117. อบต.หนองราชวัตร (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6888784ทำแล้ว 13/06/25582721999
118. อบต.หนองสะเดา (สามชุก)ทำแล้ว448495ทำแล้ว 10/06/25583231171717
119. อบต.หนองสาหร่าย (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6126308252ทำแล้ว 30/06/25581380383736
120. อบต.หนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว692237259ทำแล้ว 29/06/255847202020
121. อบต.หนองโอ่ง (อู่ทอง)ทำแล้ว511910495ทำแล้ว 15/06/25589110929190
122. อบต.ห้วยขมิ้น (ด่านช้าง)ทำแล้ว613288111ทำแล้ว 29/06/255855104818079
123. อบต.หัวเขา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว611310968ทำแล้ว 05/06/2558112181716
124. อบต.หัวนา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6150152154ทำแล้ว 17/06/25581984585757
125. อบต.หัวโพธิ์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว515575189ทำแล้ว 30/06/2558685646457
126. อบต.องค์พระ (ด่านช้าง)ทำแล้ว6199199199ทำแล้ว 22/06/2558764424239
127. อบต.องครักษ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6636766ทำแล้ว 09/06/255828141413
รวม 127 อปท.12771619,78215,61414,7631271,3229,6635,7485,5415,367
ข้อมูล ณ 06/08/2563