รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ราชบุรี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6597242175ทำแล้ว 30/06/255840357283282282
2. เทศบาลเมืองท่าผา (บ้านโป่ง)ทำแล้ว620793109ทำแล้ว 24/06/255834146133116132
3. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6354157157ทำแล้ว 07/09/2558162110108105
4. เทศบาลเมืองโพธาราม (โพธาราม)ทำแล้ว61718081ทำแล้ว 30/06/2558589616160
5. เทศบาลเมืองราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6263136148ทำแล้ว 07/08/255846147696969
6. เทศบาลตำบลกระจับ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว51879786ทำแล้ว 30/06/25591100656565
7. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6205199185ทำแล้ว 30/06/2558107818173
8. เทศบาลตำบลเขาขวาง (โพธาราม)ทำแล้ว516210193ทำแล้ว 30/06/255865555
9. เทศบาลตำบลเขางู (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6150117122ทำแล้ว 24/06/255811107808080
10. เทศบาลตำบลคลองตาคต (โพธาราม)ทำแล้ว73417070ทำแล้ว 30/06/255839114303030
11. เทศบาลตำบลจอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว5135109105ทำแล้ว 29/05/2558788525151
12. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (โพธาราม)ทำแล้ว4216143129ทำแล้ว 29/06/2558176413533
13. เทศบาลตำบลดอนทราย (โพธาราม)ทำแล้ว61974441ทำแล้ว 29/06/25581973404040
14. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว41077874ทำแล้ว 18/09/255856343434
15. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว51369798ทำแล้ว 15/06/255880292828
16. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ปากท่อ)ทำแล้ว5194193162ทำแล้ว 31/03/255840242424
17. เทศบาลตำบลบัวงาม (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6154143133ทำแล้ว 01/04/2558881515151
18. เทศบาลตำบลบางแพ (บางแพ)ทำแล้ว6256181150ทำแล้ว 26/03/2558745272727
19. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (โพธาราม)ทำแล้ว6746669ทำแล้ว 01/10/2558742181817
20. เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว8137126109ทำแล้ว 22/06/255881282727
21. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว61998286ทำแล้ว 26/05/2558104424039
22. เทศบาลตำบลบ้านเลือก (โพธาราม)ทำแล้ว5446173157ทำแล้ว 03/04/25584670343128
23. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (โพธาราม)ทำแล้ว7415338307ทำแล้ว 18/05/25581171482220
24. เทศบาลตำบลเบิกไพร (บ้านโป่ง)ทำแล้ว71059592ทำแล้ว 25/06/255872555149
25. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6111123115ทำแล้ว 30/04/2558471495
26. เทศบาลตำบลปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว5144125122ทำแล้ว 10/04/2558278444444
27. เทศบาลตำบลโพหัก (บางแพ)ทำแล้ว71089998ทำแล้ว 25/05/2558276403636
28. เทศบาลตำบลวัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6846358ทำแล้ว 04/11/255853181818
29. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6132167167ทำแล้ว 29/06/255867403938
30. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว596100101ทำแล้ว 29/06/25581542443
31. เทศบาลตำบลหนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว61025959ทำแล้ว 25/06/255822105787675
32. เทศบาลตำบลหลักเมือง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5187181125ทำแล้ว 30/06/2558812813135
33. เทศบาลตำบลหลุมดิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6968681ทำแล้ว 19/06/255857333333
34. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6114147130ทำแล้ว 29/06/255844101010
35. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว81163312ทำแล้ว 30/06/2558771716764
36. อบต.เกาะพลับพลา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61379965ทำแล้ว 20/02/2558286636259
37. อบต.เกาะศาลพระ (วัดเพลง)ทำแล้ว6192146145ทำแล้ว 65444444
38. อบต.แก้มอ้น (จอมบึง)ทำแล้ว618912767ทำแล้ว 25/05/2558472332
39. อบต.ขุนพิทักษ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7153130117ทำแล้ว 15/06/2558498636363
40. อบต.เขาขลุง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6202158122ทำแล้ว 15/06/25581102808080
41. อบต.เขาชะงุ้ม (โพธาราม)ทำแล้ว6260260260ทำแล้ว 26/06/255811856424242
42. อบต.เขาแร้ง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5171155145ทำแล้ว 29/06/255899484841
43. อบต.คลองข่อย (โพธาราม)ทำแล้ว62219770ทำแล้ว 29/06/255861151515
44. อบต.คุ้งกระถิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6151154154ทำแล้ว 17/06/2558530302626
45. อบต.คุ้งน้ำวน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว71717070ทำแล้ว 12/06/255815311853118
46. อบต.คุ้งพยอม (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5591516371ทำแล้ว 22/04/255917444
47. อบต.คูบัว (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว513911882ทำแล้ว 25/06/25581794847469
48. อบต.จอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว6254259259ทำแล้ว 15/06/25586108787878
49. อบต.จอมประทัด (วัดเพลง)ทำแล้ว62317041ทำแล้ว 12/05/2558292575757
50. อบต.เจดีย์หัก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6151161139ทำแล้ว 06/02/2558106919189
51. อบต.ชำแระ (โพธาราม)ทำแล้ว61016647ทำแล้ว 13/02/2558631262626
52. อบต.ดอนกรวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว620911154ทำแล้ว 12/05/255944181815
53. อบต.ดอนกระเบื้อง (โพธาราม)ทำแล้ว51247766ทำแล้ว 08/06/2558275363635
54. อบต.ดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7184155130ทำแล้ว 15/06/255861383838
55. อบต.ดอนคลัง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6126114106ทำแล้ว 03/06/2558163111
56. อบต.ดอนคา (บางแพ)ทำแล้ว7214143127ทำแล้ว 06/02/25587546161615
57. อบต.ดอนตะโก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61172825ทำแล้ว 26/02/2558566494949
58. อบต.ดอนทราย (ปากท่อ)ทำแล้ว61156865ทำแล้ว 15/05/2558100151313
59. อบต.ดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว71478270ทำแล้ว 14/05/25585544
60. อบต.ดอนแร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6129107108ทำแล้ว 18/05/2558452373636
61. อบต.ดอนใหญ่ (บางแพ)ทำแล้ว6274275275ทำแล้ว 15/06/255839393938
62. อบต.ด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว5204291238ทำแล้ว 29/06/2558563424242
63. อบต.ตะนาวศรี (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5157134308ทำแล้ว 29/06/255887505050
64. อบต.ตาหลวง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6120131131ทำแล้ว 23/06/2558108858575
65. อบต.เตาปูน (โพธาราม)ทำแล้ว51032222ทำแล้ว 24/08/255965616057
66. อบต.ท่าเคย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6140123117ทำแล้ว 15/06/25581108686259
67. อบต.ท่าชุมพล (โพธาราม)ทำแล้ว67910895ทำแล้ว 15/06/2558641323230
68. อบต.ท่านัด (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6797258ทำแล้ว 25/12/25573684444444
69. อบต.ท่าราบ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว51539484ทำแล้ว 29/06/255815114545453
70. อบต.ธรรมเสน (โพธาราม)ทำแล้ว614789116ทำแล้ว 15/06/255820117726757
71. อบต.นครชุมน์ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5845150ทำแล้ว 24/06/255875373736
72. อบต.น้ำพุ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6110104195ทำแล้ว 27/02/25582547312929
73. อบต.บ่อกระดาน (ปากท่อ)ทำแล้ว7201134112ทำแล้ว 14/05/25582069434340
74. อบต.บางโตนด (โพธาราม)ทำแล้ว6132307368ทำแล้ว 25/06/255859363634
75. อบต.บางป่า (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว10363271276ทำแล้ว 29/06/25582492292929
76. อบต.บ้านคา (บ้านคา)ทำแล้ว81101813ทำแล้ว 07/10/255822116575757
77. อบต.บ้านบึง (บ้านคา)ทำแล้ว69711686ทำแล้ว 09/04/25581288786275
78. อบต.บ้านม่วง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6120127127ทำแล้ว 30/06/2015646171413
79. อบต.บ้านไร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61048474ทำแล้ว 04/06/2558177575554
80. อบต.เบิกไพร (จอมบึง)ทำแล้ว7107110110ทำแล้ว 15/05/25582076525249
81. อบต.ปากช่อง (จอมบึง)ทำแล้ว5168177135ทำแล้ว 30/06/25581254363629
82. อบต.ปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว612812296ทำแล้ว 10/02/255834292929
83. อบต.ปากแรต (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5162143121ทำแล้ว 20/07/255886545454
84. อบต.ป่าไก่ (ปากท่อ)ทำแล้ว6193183103ทำแล้ว 15/06/255884434342
85. อบต.ป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6166121107ทำแล้ว 14/05/25583965474645
86. อบต.พิกุลทอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5451205205ทำแล้ว 24/06/25582564494949
87. อบต.แพงพวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว621811ทำแล้ว 10/04/255886403935
88. อบต.ยางหัก (ปากท่อ)ทำแล้ว6146122112ทำแล้ว 16/06/2558361342828
89. อบต.รางบัว (จอมบึง)ทำแล้ว5326207170ทำแล้ว 15/06/25583487363030
90. อบต.ลาดบัวขาว (บ้านโป่ง)ทำแล้ว61417668ทำแล้ว 11/05/25581794949494
91. อบต.วังมะนาว (ปากท่อ)ทำแล้ว6301302302ทำแล้ว 30/04/2558362565654
92. อบต.วัดแก้ว (บางแพ)ทำแล้ว6108106140ทำแล้ว 25/06/255880303030
93. อบต.วัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว61138790ทำแล้ว 25/05/2558288595958
94. อบต.วัดยางงาม (ปากท่อ)ทำแล้ว8148149142ทำแล้ว 25/05/255880323130
95. อบต.สร้อยฟ้า (โพธาราม)ทำแล้ว628610661ทำแล้ว 13/02/2558154393939
96. อบต.สวนกล้วย (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5183238157ทำแล้ว 23/06/2558102746760
97. อบต.สวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6227251264ทำแล้ว 29/06/25582091898989
98. อบต.สามเรือน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6929292ทำแล้ว 22/06/255860343433
99. อบต.สี่หมื่น (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6842120ทำแล้ว 11/05/255837353535
100. อบต.หนองกบ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6228230230ทำแล้ว 22/06/255846999
101. อบต.หนองกระทุ่ม (ปากท่อ)ทำแล้ว5978794ทำแล้ว 23/03/25583366444444
102. อบต.หนองกลางนา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61467878ทำแล้ว 14/05/25581261191917
103. อบต.หนองกวาง (โพธาราม)ทำแล้ว51036050ทำแล้ว 17/06/2558142161616
104. อบต.หนองปลาหมอ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5362250191ทำแล้ว 11/06/255837777
105. อบต.หนองพันจันทร์ (บ้านคา)ทำแล้ว6275228147ทำแล้ว 26/03/25581243888
106. อบต.หนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว5111123127ทำแล้ว 22/06/2558560424240
107. อบต.หนองอ้อ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6182ทำแล้ว 30/06/255856131313
108. อบต.ห้วยไผ่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6212211167ทำแล้ว 11/06/255850222222
109. อบต.ห้วยยางโทน (ปากท่อ)ทำแล้ว6120103101ทำแล้ว 15/06/2558543282828
110. อบต.หัวโพ (บางแพ)ทำแล้ว5119129101ทำแล้ว 15/06/255849181713
111. อบต.หินกอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5166121250ทำแล้ว 27/02/255861333330
112. อบต.อ่างหิน (ปากท่อ)ทำแล้ว6221227227ทำแล้ว 29/06/255836987
รวม 112 อปท.11266220,24415,03113,9151121,0128,4705,0684,8054,757
ข้อมูล ณ 06/08/2563