รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบูรณ์ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5291192174ทำแล้ว 30/06/2558154261181158154
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว18211121119ทำแล้ว 27/05/255825140109101101
3. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6340244172ทำแล้ว 29/06/25583134121118110
4. เทศบาลเมืองหล่มสัก (หล่มสัก)ทำแล้ว8292195175ทำแล้ว 30/06/255883201201614
5. เทศบาลตำบลแคมป์สน (เขาค้อ)ทำแล้ว5337156111ทำแล้ว 30/06/255855251313
6. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (ศรีเทพ)ทำแล้ว1015815685ทำแล้ว 30/06/25581435232221
7. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง (หนองไผ่)ทำแล้ว61313778ทำแล้ว 28/08/25585954877
8. เทศบาลตำบลชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว61434366ทำแล้ว 26/08/255867303030
9. เทศบาลตำบลซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว5221224226ทำแล้ว 28/12/255896626262
10. เทศบาลตำบลดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว6927978ทำแล้ว 15/07/25581469505050
11. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว (หล่มสัก)ทำแล้ว5487879ทำแล้ว 30/06/255848161615
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว5654646ทำแล้ว 29/06/2558748404040
13. เทศบาลตำบลท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7118306ทำแล้ว 30/06/2558113793644
14. เทศบาลตำบลท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว6137109111ทำแล้ว 19/06/255857353535
15. เทศบาลตำบลนางั่ว (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8270128128ทำแล้ว 26/06/25581145535352
16. เทศบาลตำบลนาเฉลียง (หนองไผ่)ทำแล้ว61655354ทำแล้ว 03/06/2558664494845
17. เทศบาลตำบลบ่อไทย (หนองไผ่)ทำแล้ว5271388457ทำแล้ว 29/06/2558186595956
18. เทศบาลตำบลบัววัฒนา (หนองไผ่)ทำแล้ว62417832ทำแล้ว 30/06/2558121888871
19. เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ (หนองไผ่)ทำแล้ว5203399377ทำแล้ว 24/06/25582793464646
20. เทศบาลตำบลพุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6248210210ทำแล้ว 26/06/25583495606060
21. เทศบาลตำบลวังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6108115110ทำแล้ว 25/06/2558787404037
22. เทศบาลตำบลวังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว61319378ทำแล้ว 23/06/255870777
23. เทศบาลตำบลศาลาลาย (ชนแดน)ทำแล้ว7936060ทำแล้ว 22/06/255866525151
24. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา (ศรีเทพ)ทำแล้ว68011989ทำแล้ว 24/06/25583296606060
25. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว8136103112ทำแล้ว 30/06/255867142939393
26. เทศบาลตำบลหล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว7190155141ทำแล้ว 29/06/25582567373535
27. อบต.กองทูล (หนองไผ่)ทำแล้ว7665757ทำแล้ว 26/07/25591062626262
28. อบต.กันจุ (บึงสามพัน)ทำแล้ว6107108107ทำแล้ว 08/06/255876313030
29. อบต.เข็กน้อย (เขาค้อ)ทำแล้ว9238193170ทำแล้ว 15/06/255816107969690
30. อบต.เขาค้อ (เขาค้อ)ทำแล้ว10327323277ทำแล้ว 29/06/25588122383836
31. อบต.คลองกระจัง (ศรีเทพ)ทำแล้ว6175322321ทำแล้ว 15/05/25582199706966
32. อบต.โคกปรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว8200201201ทำแล้ว 30/06/255877626255
33. อบต.โคกมน (น้ำหนาว)ทำแล้ว61403232ทำแล้ว 30/06/25581029555
34. อบต.ชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว8216228221ทำแล้ว 10/06/2558109555555
35. อบต.ชอนไพร (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5108149312ทำแล้ว 02/06/2558556383838
36. อบต.ช้างตะลูด (หล่มสัก)ทำแล้ว612080142ทำแล้ว 15/06/25582870434242
37. อบต.ซับน้อย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว594113113ทำแล้ว 12/06/255859535353
38. อบต.ซับเปิบ (วังโป่ง)ทำแล้ว5127139145ทำแล้ว 15/06/255863464644
39. อบต.ซับพุทรา (ชนแดน)ทำแล้ว6191919ทำแล้ว 24/06/255810101010
40. อบต.ซับไม้แดง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8386386385ทำแล้ว 30/06/255861110848483
41. อบต.ซับสมบูรณ์ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6132103103ทำแล้ว 22/06/255842373737
42. อบต.ซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว611716670ทำแล้ว 16/06/2558189646463
43. อบต.ดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว7172574294ทำแล้ว 12/06/25586176606057
44. อบต.ดงมูลเหล็ก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว613484241ทำแล้ว 15/06/255851147110110109
45. อบต.ตะกุดไร (ชนแดน)ทำแล้ว6141150157ทำแล้ว 21/08/25581276404039
46. อบต.ตะเบาะ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5118166159ทำแล้ว 30/06/255814107929292
47. อบต.ตาดกลอย (หล่มเก่า)ทำแล้ว6407406406ทำแล้ว 15/06/255825101010
48. อบต.ท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว6433ทำแล้ว 12/06/2558121116848483
49. อบต.ท่าด้วง (หนองไผ่)ทำแล้ว8145124124ทำแล้ว 19/06/2558963515151
50. อบต.ท่าแดง (หนองไผ่)ทำแล้ว5225202312ทำแล้ว 30/06/255812144838380
51. อบต.ท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว818417264ทำแล้ว 30/06/25583333
52. อบต.ท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว7231208129ทำแล้ว 23/06/255898444444
53. อบต.ท่าโรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5224177137ทำแล้ว 29/05/25583497575756
54. อบต.ท่าอิบุญ (หล่มสัก)ทำแล้ว5835857ทำแล้ว 11/06/255846333
55. อบต.ทุ่งสมอ (เขาค้อ)ทำแล้ว6502390324ทำแล้ว 12/06/255813107272727
56. อบต.นาเกาะ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6263118103ทำแล้ว 15/06/255847191919
57. อบต.นาซำ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6169166166ทำแล้ว 12/06/255864141414
58. อบต.นาแซง (หล่มเก่า)ทำแล้ว6156162159ทำแล้ว 15/06/25583175555450
59. อบต.นาป่า (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7197313313ทำแล้ว 05/06/2558114656563
60. อบต.นายม (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6303196158ทำแล้ว 24/07/255897535250
61. อบต.นาสนุ่น (ศรีเทพ)ทำแล้ว9231238179ทำแล้ว 10/06/2558143353535
62. อบต.น้ำก้อ (หล่มสัก)ทำแล้ว6164125118ทำแล้ว 29/06/25586102636361
63. อบต.น้ำชุน (หล่มสัก)ทำแล้ว7316154171ทำแล้ว 23/06/2558169160160158152
64. อบต.น้ำร้อน (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5117170150ทำแล้ว 29/06/2558555434341
65. อบต.น้ำร้อน (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7120131107ทำแล้ว 11/06/2558761282322
66. อบต.น้ำหนาว (น้ำหนาว)ทำแล้ว7270286286ทำแล้ว 25/06/255823131311
67. อบต.บ่อรัง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7868686ทำแล้ว 22/06/255831282827
68. อบต.บ้านกล้วย (ชนแดน)ทำแล้ว71686563ทำแล้ว 22/06/255865575554
69. อบต.บ้านกลาง (หล่มสัก)ทำแล้ว5427120113ทำแล้ว 15/06/255813119979797
70. อบต.บ้านโคก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5205160126ทำแล้ว 16/06/2558262363635
71. อบต.บ้านติ้ว (หล่มสัก)ทำแล้ว7200199199ทำแล้ว 15/05/2558478484745
72. อบต.บ้านโตก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5157205113ทำแล้ว 12/06/2558158148911715
73. อบต.บ้านเนิน (หล่มเก่า)ทำแล้ว6427441418ทำแล้ว 30/06/25581201455
74. อบต.บ้านไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว6178164164ทำแล้ว 08/06/255884818181
75. อบต.บ้านโสก (หล่มสัก)ทำแล้ว6411423423ทำแล้ว 26/06/2558162120414039
76. อบต.บ้านหวาย (หล่มสัก)ทำแล้ว61154748ทำแล้ว 15/06/2558154414140
77. อบต.บึงกระจับ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว10101135111ทำแล้ว 23/06/255869696969
78. อบต.บึงสามพัน (บึงสามพัน)ทำแล้ว6332332332ทำแล้ว 15/06/255826147999999
79. อบต.บุ่งคล้า (หล่มสัก)ทำแล้ว61258978ทำแล้ว 16/06/25582883706967
80. อบต.บุ่งน้ำเต้า (หล่มสัก)ทำแล้ว61088086ทำแล้ว 30/03/255994645550
81. อบต.ประดู่งาม (ศรีเทพ)ทำแล้ว616311ทำแล้ว 29/06/2559439212121
82. อบต.ปากช่อง (หล่มสัก)ทำแล้ว5122130147ทำแล้ว 20/05/255860606060
83. อบต.ปากดุก (หล่มสัก)ทำแล้ว7122171177ทำแล้ว 22/06/25581553444444
84. อบต.ป่าเลา (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6210226369ทำแล้ว 16/06/255826111737373
85. อบต.ฝายนาแซง (หล่มสัก)ทำแล้ว51714743ทำแล้ว 12/05/2558655373737
86. อบต.พญาวัง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8122123123ทำแล้ว 03/06/2558392222222
87. อบต.พุขาม (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5357156173ทำแล้ว 29/06/25588202165165161
88. อบต.พุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว514212751ทำแล้ว 23/06/25581114727272
89. อบต.พุทธบาท (ชนแดน)ทำแล้ว6258191133ทำแล้ว 19/02/255811919198
90. อบต.เพชรละคร (หนองไผ่)ทำแล้ว7190204204ทำแล้ว 22/06/255879313130
91. อบต.ภูน้ำหยด (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6145150154ทำแล้ว 26/06/255841131313
92. อบต.ยางงาม (หนองไผ่)ทำแล้ว7172116114ทำแล้ว 23/06/25582892604946
93. อบต.ยางสาว (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7202216215ทำแล้ว 18/06/2558591065
94. อบต.ระวิง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว612510995ทำแล้ว 15/06/255822147838381
95. อบต.ลาดแค (ชนแดน)ทำแล้ว6221281242ทำแล้ว 12/06/25581192796663
96. อบต.ลานป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6193147365ทำแล้ว 22/06/255869414140
97. อบต.วังกวาง (น้ำหนาว)ทำแล้ว6251251251ทำแล้ว 11/03/255972585858
98. อบต.วังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61626870ทำแล้ว 30/06/2558779606060
99. อบต.วังท่าดี (หนองไผ่)ทำแล้ว7372359358ทำแล้ว 29/06/25591089363431
100. อบต.วังบาล (หล่มเก่า)ทำแล้ว6293281197ทำแล้ว 25/06/25581126575353
101. อบต.วังโบสถ์ (หนองไผ่)ทำแล้ว6125125124ทำแล้ว 16/06/255843302626
102. อบต.วังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว51089387ทำแล้ว 31/08/2559363525250
103. อบต.วังพิกุล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8286284284ทำแล้ว 22/06/255898747474
104. อบต.วังศาล (วังโป่ง)ทำแล้ว61117670ทำแล้ว 29/06/255831104818181
105. อบต.วังหิน (วังโป่ง)ทำแล้ว611314265ทำแล้ว 30/06/2558111818180
106. อบต.วังใหญ่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5827872ทำแล้ว 18/06/255850222221
107. อบต.วัดป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว61524163ทำแล้ว 08/06/25581364272721
108. อบต.ศรีเทพ (ศรีเทพ)ทำแล้ว5248249249ทำแล้ว 26/06/25581429161615
109. อบต.ศรีมงคล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8109109111ทำแล้ว 12/06/255841262626
110. อบต.ศิลา (หล่มเก่า)ทำแล้ว7269189189ทำแล้ว 30/06/25583236205187186
111. อบต.สระกรวด (ศรีเทพ)ทำแล้ว5117109107ทำแล้ว 25/06/255868333333
112. อบต.สระแก้ว (บึงสามพัน)ทำแล้ว5168167167ทำแล้ว 08/06/25581157787877
113. อบต.สระประดู่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6646464ทำแล้ว 26/06/255864363535
114. อบต.สะเดียง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5252178171ทำแล้ว 15/06/255816142114114113
115. อบต.สักหลง (หล่มสัก)ทำแล้ว6186195139ทำแล้ว 22/06/255810141888888
116. อบต.สามแยก (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5101102102ทำแล้ว 15/06/25582328282828
117. อบต.หนองไขว่ (หล่มสัก)ทำแล้ว5243116172ทำแล้ว 12/07/25598102838281
118. อบต.หนองแจง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8231183162ทำแล้ว 15/06/2558691838376
119. อบต.หนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว6396404404ทำแล้ว 31/03/255933292927
120. อบต.หนองแม่นา (เขาค้อ)ทำแล้ว6220225163ทำแล้ว 22/10/25581130292927
121. อบต.หนองย่างทอย (ศรีเทพ)ทำแล้ว5212212212ทำแล้ว 25/06/2558212111
122. อบต.หล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว5198135110ทำแล้ว 22/06/25582287696767
123. อบต.หลักด่าน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6837855293ทำแล้ว 08/06/2558106595352
124. อบต.ห้วยโป่ง (หนองไผ่)ทำแล้ว7285296291ทำแล้ว 26/06/255830202018
125. อบต.ห้วยไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว101848484ทำแล้ว 29/06/2558256505050
126. อบต.ห้วยสะแก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7442447447ทำแล้ว 15/06/255818763292121
127. อบต.ห้วยใหญ่ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6134100100ทำแล้ว 24/06/2558134666
128. อบต.หินฮาว (หล่มเก่า)ทำแล้ว6398234238ทำแล้ว 15/06/25581116104103103
รวม 128 อปท.12881525,47222,39520,9481282,21211,0656,8366,5646,394
ข้อมูล ณ 07/08/2563