รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิจิตร ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.พิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว62036462ทำแล้ว 29/06/255833231146145144
2. เทศบาลเมืองตะพานหิน (ตะพานหิน)ทำแล้ว5525243196ทำแล้ว 30/06/2558176555
3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก (บางมูลนาก)ทำแล้ว5326181181ทำแล้ว 26/06/255818135636363
4. เทศบาลเมืองพิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9285242260ทำแล้ว 29/06/255827162133133131
5. เทศบาลตำบลกำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว5721010ทำแล้ว 24/06/2558561383737
6. เทศบาลตำบลเขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว610678114ทำแล้ว 25/06/25581697616161
7. เทศบาลตำบลดงป่าคำ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5979676ทำแล้ว 23/06/2558144292929
8. เทศบาลตำบลทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว5288246236ทำแล้ว 23/06/25581289979793
9. เทศบาลตำบลท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว6107105105ทำแล้ว 30/06/255893454544
10. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5948180ทำแล้ว 29/06/255858999
11. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว6947245ทำแล้ว 26/06/2558166525048
12. เทศบาลตำบลเนินปอ (สามง่าม)ทำแล้ว513692140ทำแล้ว 12/06/2558570604339
13. เทศบาลตำบลเนินมะกอก (บางมูลนาก)ทำแล้ว4242205205ทำแล้ว 04/05/25592443434343
14. เทศบาลตำบลบางคลาน (โพทะเล)ทำแล้ว6183184245ทำแล้ว 30/06/25581960292828
15. เทศบาลตำบลบางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว6142106105ทำแล้ว 25/06/255821131313
16. เทศบาลตำบลไผ่รอบ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6475479481ทำแล้ว 30/06/25581189151515
17. เทศบาลตำบลโพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว61079682ทำแล้ว 26/06/255858424242
18. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว521928357ทำแล้ว 29/06/25584155747372
19. เทศบาลตำบลวังกรด (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6107107107ทำแล้ว 29/06/25582590525250
20. เทศบาลตำบลวังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว51145875ทำแล้ว 25/06/25581395767674
21. เทศบาลตำบลวังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว6217244142ทำแล้ว 26/06/2558574292928
22. เทศบาลตำบลวังบงค์ (ดงเจริญ)ทำแล้ว514412696ทำแล้ว 05/06/25584282343433
23. เทศบาลตำบลสากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว5147191198ทำแล้ว 15/09/255877666
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว61802122ทำแล้ว 19/06/255853141939391
25. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร (ดงเจริญ)ทำแล้ว71027779ทำแล้ว 19/06/2558179494848
26. เทศบาลตำบลหนองปล้อง (วังทรายพูน)ทำแล้ว5131138155ทำแล้ว 22/05/2558100737373
27. เทศบาลตำบลหนองพยอม (ตะพานหิน)ทำแล้ว5262262262ทำแล้ว 30/06/255810133212121
28. เทศบาลตำบลหอไกร (บางมูลนาก)ทำแล้ว6100129109ทำแล้ว 29/06/25583169484648
29. เทศบาลตำบลหัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9227215214ทำแล้ว 30/06/255819151515
30. อบต.กำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว6195195195ทำแล้ว 29/06/2558151343432
31. อบต.เขาเจ็ดลูก (ทับคล้อ)ทำแล้ว5881530441ทำแล้ว 29/04/25581126606053
32. อบต.เขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว811910667ทำแล้ว 30/06/255851222222
33. อบต.คลองคะเชนทร์ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9104389390ทำแล้ว 15/06/25583398606060
34. อบต.คลองคูณ (ตะพานหิน)ทำแล้ว621811970ทำแล้ว 12/06/25583985666666
35. อบต.คลองทราย (สากเหล็ก)ทำแล้ว6253256256ทำแล้ว 18/05/25583151322
36. อบต.ฆะมัง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว69797111ทำแล้ว 30/06/2558252525252
37. อบต.งิ้วราย (ตะพานหิน)ทำแล้ว6223105169ทำแล้ว 10/06/25581140403838
38. อบต.ดงกลาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6132154132ทำแล้ว 29/06/255813333
39. อบต.ดงตะขบ (ตะพานหิน)ทำแล้ว6646861ทำแล้ว 26/06/2558312555
40. อบต.ดงเสือเหลือง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6194145204ทำแล้ว 24/06/2558286555555
41. อบต.ทะนง (โพทะเล)ทำแล้ว7284125123ทำแล้ว 27/06/255919141414
42. อบต.ทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว4382479441ทำแล้ว 18/05/255827194122118114
43. อบต.ทับหมัน (ตะพานหิน)ทำแล้ว61465854ทำแล้ว 15/05/255821115989898
44. อบต.ท่าขมิ้น (โพทะเล)ทำแล้ว6326274168ทำแล้ว 15/06/255851414141
45. อบต.ท่านั่ง (โพทะเล)ทำแล้ว5104102102ทำแล้ว 29/06/255855404038
46. อบต.ท่าบัว (โพทะเล)ทำแล้ว4218257255ทำแล้ว 29/05/255892727271
47. อบต.ท้ายทุ่ง (ทับคล้อ)ทำแล้ว4175136202ทำแล้ว 17/06/255863282826
48. อบต.ท้ายน้ำ (โพทะเล)ทำแล้ว6824343ทำแล้ว 08/06/2558251373737
49. อบต.ท่าเยี่ยม (สากเหล็ก)ทำแล้ว6592726ทำแล้ว 28/05/255859222
50. อบต.ท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว616034ทำแล้ว 22/06/25584480808079
51. อบต.ท่าหลวง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9213212211ทำแล้ว 29/06/2558167221
52. อบต.ท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว948ทำแล้ว 115163777
53. อบต.ทุ่งโพธิ์ (ตะพานหิน)ทำแล้ว61574142ทำแล้ว 05/06/255871392626
54. อบต.ทุ่งใหญ่ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5196196196ทำแล้ว 08/06/255851666
55. อบต.เนินสว่าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6123132132ทำแล้ว 25/06/25582973686868
56. อบต.บางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว62946443ทำแล้ว 11/05/2558185251810
57. อบต.บางลาย (บึงนาราง)ทำแล้ว6201546553ทำแล้ว 23/09/25581312129
58. อบต.บ้านน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว624111565ทำแล้ว 30/12/255810251454241
59. อบต.บ้านนา (วชิรบารมี)ทำแล้ว6217228204ทำแล้ว 23/06/2558189109887
60. อบต.บ้านบุ่ง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6176234199ทำแล้ว 26/04/255960414140
61. อบต.บึงนาราง (บึงนาราง)ทำแล้ว6320182222ทำแล้ว 10/06/2558125838381
62. อบต.บึงบัว (วชิรบารมี)ทำแล้ว6204206206ทำแล้ว 30/06/2558868373737
63. อบต.ปากทาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6122151148ทำแล้ว 25/05/255843191919
64. อบต.ป่ามะคาบ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6154ทำแล้ว 11/06/255825179147147147
65. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว71453225ทำแล้ว 17/06/2558568606056
66. อบต.ไผ่ท่าโพ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5169116422ทำแล้ว 19/06/25582681515151
67. อบต.ไผ่หลวง (ตะพานหิน)ทำแล้ว43342219ทำแล้ว 15/09/25586333
68. อบต.โพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว53011728ทำแล้ว 12/05/255812776
69. อบต.โพธิ์ไทรงาม (บึงนาราง)ทำแล้ว4836060ทำแล้ว 12/06/255810333
70. อบต.โพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6270272272ทำแล้ว 26/06/255837171717
71. อบต.ภูมิ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5313328328ทำแล้ว 06/11/25584547555
72. อบต.เมืองเก่า (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6122192186ทำแล้ว 11/09/25591599595959
73. อบต.ย่านยาว (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5254212174ทำแล้ว 12/05/255821121212
74. อบต.รังนก (สามง่าม)ทำแล้ว6160134188ทำแล้ว 22/06/255868474743
75. อบต.โรงช้าง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5812525ทำแล้ว 23/09/2558586393939
76. อบต.ลำประดา (บางมูลนาก)ทำแล้ว5178178178ทำแล้ว 12/06/255859505050
77. อบต.วังกรด (บางมูลนาก)ทำแล้ว4175134132ทำแล้ว 28/09/25596555
78. อบต.วังงิ้ว (ดงเจริญ)ทำแล้ว5293289287ทำแล้ว 30/06/255830262623
79. อบต.วังงิ้วใต้ (ดงเจริญ)ทำแล้ว61429790ทำแล้ว 24/06/255868444
80. อบต.วังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว6257168305ทำแล้ว 08/06/255846171716
81. อบต.วังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว6212236223ทำแล้ว 29/06/255887535353
82. อบต.วังทับไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว61946363ทำแล้ว 25/06/255838223150150147
83. อบต.วังโมกข์ (วชิรบารมี)ทำแล้ว6308319319ทำแล้ว 30/06/255849444
84. อบต.วังสำโรง (บางมูลนาก)ทำแล้ว5390392392ทำแล้ว 04/06/25581192685954
85. อบต.วังสำโรง (ตะพานหิน)ทำแล้ว5146ทำแล้ว 21/01/25593148707070
86. อบต.วังหลุม (ตะพานหิน)ทำแล้ว61435658ทำแล้ว 25/06/2558882313028
87. อบต.วังหว้า (ตะพานหิน)ทำแล้ว6251288193ทำแล้ว 25/06/255871313126
88. อบต.วัดขวาง (โพทะเล)ทำแล้ว5259260260ทำแล้ว 12/06/255821129696964
89. อบต.สากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว6138167251ทำแล้ว 19/06/255879302724
90. อบต.สามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว512811465ทำแล้ว 30/06/2558859404040
91. อบต.สายคำโห้ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6133123162ทำแล้ว 26/06/255886797874
92. อบต.หนองปลาไหล (วังทรายพูน)ทำแล้ว6252137158ทำแล้ว 12/06/25581721855
93. อบต.หนองพระ (วังทรายพูน)ทำแล้ว5159156155ทำแล้ว 29/06/255832111939392
94. อบต.หนองโสน (สามง่าม)ทำแล้ว4275279692ทำแล้ว 29/06/25588108777777
95. อบต.หนองหญ้าไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว6174174175ทำแล้ว 29/05/255810444
96. อบต.หนองหลุม (วชิรบารมี)ทำแล้ว5171171171ทำแล้ว 26/06/255887686868
97. อบต.ห้วยเกตุ (ตะพานหิน)ทำแล้ว6121166166ทำแล้ว 29/06/255852666
98. อบต.ห้วยแก้ว (บึงนาราง)ทำแล้ว688124119ทำแล้ว 09/06/255848383836
99. อบต.ห้วยพุก (ดงเจริญ)ทำแล้ว4228216209ทำแล้ว 29/06/255889444
100. อบต.ห้วยร่วม (ดงเจริญ)ทำแล้ว5181124128ทำแล้ว 05/06/2558115534542
101. อบต.หัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6331616ทำแล้ว 30/06/255864222
102. อบต.แหลมรัง (บึงนาราง)ทำแล้ว7618454374ทำแล้ว 26/06/2558108292929
รวม 102 อปท.10258520,39316,87216,9221021,1448,4224,3454,2544,151
ข้อมูล ณ 07/08/2563