รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิษณุโลก ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.พิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8710710710ทำแล้ว 30/06/2558130936867
2. เทศบาลนครพิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7135128128ทำแล้ว 30/06/255848137686665
3. เทศบาลเมืองอรัญญิก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว430110375ทำแล้ว 29/06/255821141422420
4. เทศบาลตำบลท่าทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7119153394ทำแล้ว 29/06/25581473656562
5. เทศบาลตำบลไทรย้อย (เนินมะปราง)ทำแล้ว5315403352ทำแล้ว 09/06/2558370333333
6. เทศบาลตำบลนครไทย (นครไทย)ทำแล้ว815312257ทำแล้ว 30/06/255864515150
7. เทศบาลตำบลเนินกุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว613510383ทำแล้ว 29/06/255821123656058
8. เทศบาลตำบลเนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว82235023ทำแล้ว 23/06/255864202020
9. เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7177138131ทำแล้ว 15/09/25589111656562
10. เทศบาลตำบลบางระกำ (บางระกำ)ทำแล้ว7151155127ทำแล้ว 24/06/2558476777
11. เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (บางระกำ)ทำแล้ว6159159183ทำแล้ว 30/06/25581074132
12. เทศบาลตำบลบ้านคลอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8220159135ทำแล้ว 29/06/2558417510610178
13. เทศบาลตำบลบ้านมุง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8306314313ทำแล้ว 16/06/25582175393835
14. เทศบาลตำบลบ้านแยง (นครไทย)ทำแล้ว5197129154ทำแล้ว 19/05/25584166323029
15. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว81476452ทำแล้ว 24/06/25582375747374
16. เทศบาลตำบลบึงระมาณ (บางระกำ)ทำแล้ว82752673ทำแล้ว 29/06/255823106484444
17. เทศบาลตำบลปลักแรด (บางระกำ)ทำแล้ว515086109ทำแล้ว 30/06/25585191636361
18. เทศบาลตำบลป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว61178987ทำแล้ว 22/06/25581592686159
19. เทศบาลตำบลพรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7145120120ทำแล้ว 29/06/2558162383735
20. เทศบาลตำบลพลายชุมพล (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว5214189194ทำแล้ว 30/06/25585112727264
21. เทศบาลตำบลพันเสา (บางระกำ)ทำแล้ว71224934ทำแล้ว 26/06/255884555555
22. เทศบาลตำบลวงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว5148147122ทำแล้ว 29/06/255832222221
23. เทศบาลตำบลวังทอง (วังทอง)ทำแล้ว7160169145ทำแล้ว 30/06/25581092706770
24. เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว5120132121ทำแล้ว 30/06/2558492696868
25. เทศบาลตำบลสนามคลี (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว61385281ทำแล้ว 09/06/255817129929088
26. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว84009787ทำแล้ว 23/06/255837181818
27. เทศบาลตำบลหัวรอ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8196236186ทำแล้ว 30/06/255888676761
28. อบต.แก่งโสภา (วังทอง)ทำแล้ว8198137131ทำแล้ว 29/06/25581995544643
29. อบต.คันโช้ง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8999619ทำแล้ว 22/06/2558114141414
30. อบต.คุยม่วง (บางระกำ)ทำแล้ว81129973ทำแล้ว 16/06/25598119252525
31. อบต.โคกสลุด (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว81238241ทำแล้ว 17/06/25582312555
32. อบต.งิ้วงาม (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7495521556ทำแล้ว 09/06/25582570474747
33. อบต.จอมทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7117109102ทำแล้ว 30/06/2558665393736
34. อบต.ชมพู (เนินมะปราง)ทำแล้ว8539539539ทำแล้ว 4128888382
35. อบต.ชัยนาม (วังทอง)ทำแล้ว8203185166ทำแล้ว 29/06/2558251201815
36. อบต.ชาติตระการ (ชาติตระการ)ทำแล้ว8124109103ทำแล้ว 16/06/255841212121
37. อบต.ชุมแสงสงคราม (บางระกำ)ทำแล้ว8234207212ทำแล้ว 29/06/2558591282724
38. อบต.ดงประคำ (พรหมพิราม)ทำแล้ว6222226226ทำแล้ว 11/06/255880261212
39. อบต.ดอนทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว88007742ทำแล้ว 30/06/255818764
40. อบต.ดินทอง (วังทอง)ทำแล้ว6134152204ทำแล้ว 16/02/25592685232322
41. อบต.ตลุกเทียม (พรหมพิราม)ทำแล้ว51046362ทำแล้ว 29/06/255852106848280
42. อบต.ทองแท้ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7109117280ทำแล้ว 10/06/25581450131313
43. อบต.ทับยายเชียง (พรหมพิราม)ทำแล้ว81764040ทำแล้ว 30/06/2558176444443
44. อบต.ท่างาม (วัดโบสถ์)ทำแล้ว812514295ทำแล้ว 21/05/25581584686868
45. อบต.ท่าช้าง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8511511511ทำแล้ว 15/06/255813131312
46. อบต.ท่าตาล (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว5164129121ทำแล้ว 25/11/2558612798
47. อบต.ท่านางงาม (บางระกำ)ทำแล้ว9255221226ทำแล้ว 30/06/2558111088
48. อบต.ท่าโพธิ์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6234117137ทำแล้ว 29/06/25584748201515
49. อบต.ท่าสะแก (ชาติตระการ)ทำแล้ว8133132104ทำแล้ว 09/12/2558447312622
50. อบต.ท่าหมื่นราม (วังทอง)ทำแล้ว8211185179ทำแล้ว 30/06/2558871412221
51. อบต.นครชุม (นครไทย)ทำแล้ว7157124108ทำแล้ว 17/06/25583176525251
52. อบต.นครป่าหมาก (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8291118117ทำแล้ว 12/06/255841888
53. อบต.นาบัว (นครไทย)ทำแล้ว8112147376ทำแล้ว 23/06/25589772164
54. อบต.น้ำกุ่ม (นครไทย)ทำแล้ว12138149149ทำแล้ว 12/06/25581461801178080
55. อบต.นิคมพัฒนา (บางระกำ)ทำแล้ว71582878ทำแล้ว 17/06/25585189858581
56. อบต.เนินเพิ่ม (นครไทย)ทำแล้ว81356910ทำแล้ว 29/06/255820123117115107
57. อบต.เนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8875959ทำแล้ว 15/06/255887545454
58. อบต.บ่อทอง (บางระกำ)ทำแล้ว8491491491ทำแล้ว 16/06/2558371696966
59. อบต.บ่อโพธิ์ (นครไทย)ทำแล้ว8253253255ทำแล้ว 22/06/255810109105105104
60. อบต.บ่อภาค (ชาติตระการ)ทำแล้ว6225148120ทำแล้ว 03/06/25581159505050
61. อบต.บ้านกร่าง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7211156124ทำแล้ว 29/06/25581106333332
62. อบต.บ้านกลาง (วังทอง)ทำแล้ว8711549549ทำแล้ว 30/06/2558103756565
63. อบต.บ้านดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว612911996ทำแล้ว 15/06/25582168484848
64. อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (เนินมะปราง)ทำแล้ว81183630ทำแล้ว 28/05/25583071363636
65. อบต.บ้านป่า (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8189342207ทำแล้ว 29/06/25581185343434
66. อบต.บ้านพร้าว (นครไทย)ทำแล้ว5278285304ทำแล้ว 15/06/25581575423837
67. อบต.บ้านยาง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8255232229ทำแล้ว 08/06/2558166193104104104
68. อบต.บ้านไร่ (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว9441442435ทำแล้ว 12/06/25583784756959
69. อบต.บึงกอก (บางระกำ)ทำแล้ว82878673ทำแล้ว 22/06/25586117888
70. อบต.บึงพระ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว820118695ทำแล้ว 15/06/2558260201413
71. อบต.ปากโทก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6125124124ทำแล้ว 29/06/2558125525252
72. อบต.ป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6210208129ทำแล้ว 29/06/255855282717
73. อบต.ไผ่ขอดอน (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7210206166ทำแล้ว 29/06/25583563353535
74. อบต.ไผ่ล้อม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7120127150ทำแล้ว 28/05/255864555549
75. อบต.พรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว6268249283ทำแล้ว 11/06/25584147222222
76. อบต.พันชาลี (วังทอง)ทำแล้ว7118154129ทำแล้ว 16/06/2558889734972
77. อบต.มะขามสูง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว818923726ทำแล้ว 29/06/25587111434341
78. อบต.มะต้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว7139139139ทำแล้ว 27/05/25583097373028
79. อบต.มะตูม (พรหมพิราม)ทำแล้ว8108105102ทำแล้ว 16/06/25582483616161
80. อบต.แม่ระกา (วังทอง)ทำแล้ว8106290296ทำแล้ว 25/06/255853181717
81. อบต.ยางโกลน (นครไทย)ทำแล้ว61185434ทำแล้ว 19/06/25589115908985
82. อบต.วงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8114107107ทำแล้ว 18/06/25581114221
83. อบต.วังทอง (วังทอง)ทำแล้ว8373390405ทำแล้ว 29/06/255840443
84. อบต.วังนกแอ่น (วังทอง)ทำแล้ว7244127114ทำแล้ว 11/06/25581796929292
85. อบต.วังน้ำคู้ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6811468468ทำแล้ว 29/06/25586923117
86. อบต.วังพิกุล (วังทอง)ทำแล้ว8168210184ทำแล้ว 30/06/255814111111
87. อบต.วังโพรง (เนินมะปราง)ทำแล้ว9190255204ทำแล้ว 23/06/255821202020
88. อบต.วังยาง (เนินมะปราง)ทำแล้ว51046252ทำแล้ว 25/06/255846888
89. อบต.วังวน (พรหมพิราม)ทำแล้ว62404940ทำแล้ว 29/06/255876353533
90. อบต.วังอิทก (บางระกำ)ทำแล้ว6742717ทำแล้ว 26/06/255831232222
91. อบต.วัดจันทร์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว5354248258ทำแล้ว 19/06/2558194494240
92. อบต.วัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว810980158ทำแล้ว 22/06/255844272323
93. อบต.วัดพริก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว611578252ทำแล้ว 11/06/25582182492011
94. อบต.ศรีภิรมย์ (พรหมพิราม)ทำแล้ว7946335242ทำแล้ว 08/06/255810666
95. อบต.สมอแข (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว814210999ทำแล้ว 23/06/2558121464343
96. อบต.สวนเมี่ยง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8345350349ทำแล้ว 14/05/2558247383836
97. อบต.หนองกะท้าว (นครไทย)ทำแล้ว41039595ทำแล้ว 08/12/2558103221
98. อบต.หนองกุลา (บางระกำ)ทำแล้ว8219113107ทำแล้ว 29/06/25587100535353
99. อบต.หนองแขม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7404364287ทำแล้ว 17/06/2558515044
100. อบต.หนองพระ (วังทอง)ทำแล้ว6140114107ทำแล้ว 29/06/25583482636363
101. อบต.ห้วยเฮี้ย (นครไทย)ทำแล้ว8120124160ทำแล้ว 18/06/255872422
102. อบต.หอกลอง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8151102101ทำแล้ว 24/06/255823777
103. อบต.หินลาด (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7143170150ทำแล้ว 29/06/2558825998
รวม 103 อปท.10373323,24219,06417,8441031,3638,2774,5194,1023,960
ข้อมูล ณ 07/08/2563