รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5202159128ทำแล้ว 28/08/255840180818181
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6363250184ทำแล้ว 29/06/255831292929
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว6275181175ทำแล้ว 25/06/25581671363635
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8299266188ทำแล้ว 30/06/255853163756969
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว6204133111ทำแล้ว 29/06/255825178122116115
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว5125125125ทำแล้ว 25/06/2558104737167
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8382301300ทำแล้ว 29/06/255870333333
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6126117117ทำแล้ว 29/06/255854116555
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7137120641ทำแล้ว 19/05/25583120979693
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8129134141ทำแล้ว 26/06/25589115949494
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว3223202118ทำแล้ว 04/03/255916129414141
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว7167241174ทำแล้ว 19/06/255871393734
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7179325310ทำแล้ว 29/04/2558155282823
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว7175136108ทำแล้ว 29/06/255871393027
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6243256257ทำแล้ว 30/06/255837222221
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว510010684ทำแล้ว 26/06/255888575757
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7310318318ทำแล้ว 30/06/2558502188
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5203231543ทำแล้ว 15/10/2558148171716
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว617388140ทำแล้ว 29/06/255815114706967
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว8232222218ทำแล้ว 26/06/255877272726
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6314307297ทำแล้ว 25/01/25598101625956
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6420323158ทำแล้ว 26/06/255884585858
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8229351352ทำแล้ว 12/06/255829115544343
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว91698380ทำแล้ว 12/06/255828102606059
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว51528084ทำแล้ว 160343433
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8182128130ทำแล้ว 18/06/25582477434238
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว1026997139ทำแล้ว 08/06/2558101175694
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7315161155ทำแล้ว 26/06/2558315808080
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว415013377ทำแล้ว 22/06/255889414140
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว716612188ทำแล้ว 30/06/25591564535146
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7110105105ทำแล้ว 15/06/255855202018
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7161178145ทำแล้ว 12/06/25582584191569429
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว917286197ทำแล้ว 22/06/25582075585752
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว5512513513ทำแล้ว 25/05/2558261461159794
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว518115584ทำแล้ว 26/06/25582387626159
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7375521516ทำแล้ว 16/11/255848414141
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6486154ทำแล้ว 29/06/25583775373530
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5263264264ทำแล้ว 30/06/255876525147
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4202145336ทำแล้ว 21/05/255872533229
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7406321309ทำแล้ว 11/06/255891777
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว51676934ทำแล้ว 15/06/25581068565655
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6103111102ทำแล้ว 05/06/255815885
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว8138160137ทำแล้ว 24/06/2558780464645
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6113104115ทำแล้ว 19/02/2558519655
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว58785215ทำแล้ว 23/06/25582087646160
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8469248215ทำแล้ว 12/06/2558108848484
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5989886ทำแล้ว 03/06/25581071666664
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6205205205ทำแล้ว 12/06/2558697717171
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7210210210ทำแล้ว 29/06/2558155132122120
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว510510066ทำแล้ว 23/06/255851201816
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5988282ทำแล้ว 05/06/25581763202020
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว7170119112ทำแล้ว 25/06/255817115322625
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8139148122ทำแล้ว 08/06/255867545454
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8109109109ทำแล้ว 15/06/25582109706966
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6159102102ทำแล้ว 03/06/2558256565656
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7226280166ทำแล้ว 27/03/25591187723231
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8312210134ทำแล้ว 12/05/2558382404040
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8324259221ทำแล้ว 30/06/255828135838377
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6112164410ทำแล้ว 26/06/255850544
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว710610797ทำแล้ว 23/06/255864494747
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6343363358ทำแล้ว 29/06/25581457404040
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7222150149ทำแล้ว 14/09/255823108727267
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว81384733ทำแล้ว 11/09/2558237181818
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว6163136140ทำแล้ว 10/06/25582055282622
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6177194174ทำแล้ว 08/06/2558128128128128
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5218110110ทำแล้ว 11/06/25586531366
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6167119191ทำแล้ว 26/06/255817104838282
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว61455760ทำแล้ว 12/06/2558655373433
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7182182182ทำแล้ว 22/06/255860434341
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6127157131ทำแล้ว 03/06/255862464639
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว61606349ทำแล้ว 03/06/255881464646
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6140121ทำแล้ว 29/06/255828105262626
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว61848287ทำแล้ว 30/06/255868674646
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว5121405280ทำแล้ว 30/06/255894103645857
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว687163164ทำแล้ว 25/06/255823110766968
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว9113113113ทำแล้ว 25/06/255856414141
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7104110109ทำแล้ว 15/06/255872403935
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6119110101ทำแล้ว 15/06/255841343433
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7118122112ทำแล้ว 27/05/2559455303030
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว8149370316ทำแล้ว 09/06/25583078444337
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว711511ทำแล้ว 24/06/255861303029
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว513182115ทำแล้ว 08/06/2558273555454
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7188182209ทำแล้ว 11/05/2558649393938
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว310843ทำแล้ว 29/05/255851252423
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว4162158135ทำแล้ว 25/06/25581588575650
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6293306306ทำแล้ว 18/05/255863636363
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว51846353ทำแล้ว 16/06/255815771399
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7209248248ทำแล้ว 25/06/255827102515049
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว8664547ทำแล้ว 23/06/25581769626262
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6122127117ทำแล้ว 18/05/2558411088
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7154154154ทำแล้ว 22/06/255871545352
รวม 91 อปท.9158317,40215,44915,651911,1997,9684,6174,2814,081
ข้อมูล ณ 07/08/2563