รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว71,113126113ทำแล้ว 30/06/25583281,044460445433
2. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8409323280ทำแล้ว 30/06/2558215272524
3. เทศบาลเมืองปางมะค่า (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9216178491ทำแล้ว 30/06/255899666664
4. เทศบาลเมืองหนองปลิง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7349339255ทำแล้ว 22/06/255832108693431
5. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว71431520ทำแล้ว 30/06/255814117676767
6. เทศบาลตำบลเขาคีรีส (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7249146132ทำแล้ว 29/06/255836115858584
7. เทศบาลตำบลคลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว7129122120ทำแล้ว 19/05/2558190885151
8. เทศบาลตำบลคลองพิไกร (พรานกระต่าย)ทำแล้ว71175643ทำแล้ว 12/06/2558296646460
9. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7228138123ทำแล้ว 26/06/255825111878684
10. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (คลองลาน)ทำแล้ว7183143134ทำแล้ว 19/06/255848196144130115
11. เทศบาลตำบลช่องลม (ลานกระบือ)ทำแล้ว7247264287ทำแล้ว 18/05/25587694595959
12. เทศบาลตำบลท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว71287072ทำแล้ว 29/06/2558470505050
13. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว71108982ทำแล้ว 17/06/255864474746
14. เทศบาลตำบลทุ่งทราย (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว71124946ทำแล้ว 26/06/2558264343030
15. เทศบาลตำบลเทพนคร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7576222146ทำแล้ว 28/10/255823178137137131
16. เทศบาลตำบลไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว8209205161ทำแล้ว 22/06/25583774484848
17. เทศบาลตำบลนครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8135112108ทำแล้ว 30/06/255877616160
18. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7214263242ทำแล้ว 30/06/2558999606060
19. เทศบาลตำบลบ้านพราน (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7224162155ทำแล้ว 30/06/25585271342921
20. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9318409396ทำแล้ว 21/05/25587148989895
21. เทศบาลตำบลปากดง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7156136134ทำแล้ว 22/06/25585121858575
22. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7115119116ทำแล้ว 30/06/25582105888888
23. เทศบาลตำบลระหาน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7493324120ทำแล้ว 30/06/2558113686665
24. เทศบาลตำบลลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว7149125120ทำแล้ว 29/06/255867153101101101
25. เทศบาลตำบลวังยาง (คลองขลุง)ทำแล้ว7222ทำแล้ว 09/06/2558185111998989
26. เทศบาลตำบลสลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว71827574ทำแล้ว 30/06/255860164342827
27. อบต.เกาะตาล (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว71183119ทำแล้ว 26/06/255848343232
28. อบต.โกสัมพี (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9362458320ทำแล้ว 02/06/2558155202484847
29. อบต.คณฑี (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7339178245ทำแล้ว 04/06/25581193723529
30. อบต.คลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว71439299ทำแล้ว 17/06/255851242221
31. อบต.คลองน้ำไหล (คลองลาน)ทำแล้ว7206174170ทำแล้ว 15/06/2558110110110110
32. อบต.คลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว792249296ทำแล้ว 12/06/255810936181816
33. อบต.คลองสมบูรณ์ (คลองขลุง)ทำแล้ว7170161250ทำแล้ว 15/06/2558163171717
34. อบต.คุยบ้านโอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7828282ทำแล้ว 19/06/255818100464643
35. อบต.โค้งไผ่ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7148134125ทำแล้ว 08/06/255868515151
36. อบต.จันทิมา (ลานกระบือ)ทำแล้ว9192317217ทำแล้ว 29/04/2558589404035
37. อบต.ดอนแตง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7103112134ทำแล้ว 10/06/25581447393939
38. อบต.ไตรตรึงษ์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7172179171ทำแล้ว 15/06/255821172169168166
39. อบต.ถาวรวัฒนา (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว7213283257ทำแล้ว 30/06/255866373732
40. อบต.ถ้ำกระต่ายทอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7177103115ทำแล้ว 12/06/255875474744
41. อบต.ทรงธรรม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7304173162ทำแล้ว 25/06/25585128585840
42. อบต.ท่าขุนราม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7290206261ทำแล้ว 25/06/2558215148148148
43. อบต.ท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว7143635ทำแล้ว 25/06/25584958161414
44. อบต.ท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว7125107105ทำแล้ว 22/06/2558473727272
45. อบต.ท่าไม้ (พรานกระต่าย)ทำแล้ว8218203284ทำแล้ว 11/12/25582133106106105
46. อบต.ทุ่งทอง (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว9213144194ทำแล้ว 15/06/25587992466
47. อบต.เทพนิมิต (บึงสามัคคี)ทำแล้ว919410465ทำแล้ว 29/06/255824125242319
48. อบต.ไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว71096250ทำแล้ว 26/06/25581057202017
49. อบต.ธำรงค์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7196210256ทำแล้ว 06/11/25583144989878
50. อบต.นครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7188215136ทำแล้ว 15/06/255843158104104104
51. อบต.นาบ่อคำ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7266209187ทำแล้ว 18/06/255813112757575
52. อบต.โนนพลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว7232154144ทำแล้ว 11/06/255875147109109109
53. อบต.บ่อถ้ำ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7350267209ทำแล้ว 29/06/255843161412
54. อบต.บึงทับแรต (ลานกระบือ)ทำแล้ว72102338ทำแล้ว 12/06/255819182114111107
55. อบต.บึงสามัคคี (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7239233294ทำแล้ว 10/06/255832501199
56. อบต.ปางตาไว (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7170170170ทำแล้ว 02/06/255829134101101101
57. อบต.ป่าพุทรา (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7571433ทำแล้ว 15/06/255847333222
58. อบต.โป่งน้ำร้อน (คลองลาน)ทำแล้ว7188164164ทำแล้ว 02/11/2558230282727
59. อบต.พานทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7126124122ทำแล้ว 16/06/2558236888
60. อบต.เพชรชมภู (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว71247879ทำแล้ว 23/06/25584389545249
61. อบต.โพธิ์ทอง (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7284358235ทำแล้ว 29/06/2558284676764
62. อบต.มหาชัย (ไทรงาม)ทำแล้ว7218316386ทำแล้ว 19/01/255913123312826
63. อบต.แม่ลาด (คลองขลุง)ทำแล้ว7137164169ทำแล้ว 25/05/255827126837878
64. อบต.ยางสูง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว76368203ทำแล้ว 12/06/25585533132
65. อบต.ลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9379368367ทำแล้ว 09/06/255822115383838
66. อบต.ลานดอกไม้ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7186174171ทำแล้ว 27/06/255835666
67. อบต.ลานดอกไม้ตก (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว71695132ทำแล้ว 03/06/25583365232322
68. อบต.วังแขม (คลองขลุง)ทำแล้ว71506153ทำแล้ว 29/06/255812100949489
69. อบต.วังควง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7152126117ทำแล้ว 26/06/2558391666665
70. อบต.วังชะพลู (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7484580485ทำแล้ว 30/06/2558783544643
71. อบต.วังชะโอน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7280267224ทำแล้ว 17/06/255861143858580
72. อบต.วังตะแบก (พรานกระต่าย)ทำแล้ว122307962ทำแล้ว 30/06/255828122767674
73. อบต.วังทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7216245572ทำแล้ว 01/10/2558110818180
74. อบต.วังไทร (คลองขลุง)ทำแล้ว71158868ทำแล้ว 30/06/255888505049
75. อบต.วังบัว (คลองขลุง)ทำแล้ว7181181181ทำแล้ว 26/06/2558290585857
76. อบต.วังหามแห (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7119299228ทำแล้ว 08/06/255819113103103103
77. อบต.สระแก้ว (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7291123463ทำแล้ว 29/06/255897525150
78. อบต.สลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว713913387ทำแล้ว 25/06/2558256171717
79. อบต.สักงาม (คลองลาน)ทำแล้ว7168155166ทำแล้ว 25/06/2558245393937
80. อบต.แสนตอ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว713193116ทำแล้ว 26/06/255837222218
81. อบต.หนองคล้า (ไทรงาม)ทำแล้ว9191191191ทำแล้ว 30/06/25586333
82. อบต.หนองทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว71177272ทำแล้ว 29/06/25581590686858
83. อบต.หนองแม่แตง (ไทรงาม)ทำแล้ว7190152157ทำแล้ว 30/06/255821106616060
84. อบต.หนองไม้กอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7275272272ทำแล้ว 11/06/255851171716
85. อบต.หนองหลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว7323187161ทำแล้ว 15/06/255861240186186186
86. อบต.หนองหัววัว (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7108151136ทำแล้ว 30/11/255839333
87. อบต.ห้วยยั้ง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7175124228ทำแล้ว 15/01/2559793737373
88. อบต.หัวถนน (คลองขลุง)ทำแล้ว723811093ทำแล้ว 15/06/255810132878787
89. อบต.หินดาต (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7288301301ทำแล้ว 23/06/25586164342121
90. อบต.อ่างทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7325155209ทำแล้ว 26/06/255842257209186147
รวม 90 อปท.9065519,15815,30515,665902,15610,1316,0485,7615,514
ข้อมูล ณ 07/08/2563