รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุทัยธานี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5261126107ทำแล้ว 29/06/255849226188179175
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว52668890ทำแล้ว 30/06/255877194505046
3. เทศบาลตำบลเขาบางแกรก (หนองฉาง)ทำแล้ว5145150121ทำแล้ว 26/06/2558170191917
4. เทศบาลตำบลตลุกดู่ (ทัพทัน)ทำแล้ว5239257217ทำแล้ว 30/10/255812157101101101
5. เทศบาลตำบลทัพทัน (ทัพทัน)ทำแล้ว5202118121ทำแล้ว 30/06/255813102858578
6. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว51337373ทำแล้ว 26/06/255865662
7. เทศบาลตำบลพลวงสองนาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว51189994ทำแล้ว 24/06/25581065555555
8. เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5189130116ทำแล้ว 19/06/255870464646
9. เทศบาลตำบลลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว51273636ทำแล้ว 30/06/255871363634
10. เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5767360ทำแล้ว 11/02/25582369323029
11. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว51086462ทำแล้ว 25/06/255890474747
12. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5544121ทำแล้ว 30/06/255813131312
13. เทศบาลตำบลหนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5110103144ทำแล้ว 29/06/255826104737372
14. เทศบาลตำบลหนองสระ (ทัพทัน)ทำแล้ว71269472ทำแล้ว 29/06/25581468555548
15. เทศบาลตำบลหาดทนง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว598129128ทำแล้ว 19/06/255834777
16. อบต.เกาะเทโพ (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5492828ทำแล้ว 18/06/255836292727
17. อบต.เขากวางทอง (หนองฉาง)ทำแล้ว59812697ทำแล้ว 20/07/255869777
18. อบต.คอกควาย (บ้านไร่)ทำแล้ว5816587ทำแล้ว 30/06/255863191918
19. อบต.โคกหม้อ (ทัพทัน)ทำแล้ว5313375283ทำแล้ว 11/06/255817444
20. อบต.เจ้าวัด (บ้านไร่)ทำแล้ว528ทำแล้ว 12/06/2558281966
21. อบต.ดงขวาง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5354747ทำแล้ว 26/06/25584378282725
22. อบต.ดอนขวาง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5807979ทำแล้ว 05/06/255851414141
23. อบต.ทองหลาง (ห้วยคต)ทำแล้ว513510697ทำแล้ว 09/06/255882646464
24. อบต.ทัพหลวง (บ้านไร่)ทำแล้ว5118223224ทำแล้ว 15/06/255868383834
25. อบต.ท่าซุง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5474848ทำแล้ว 09/06/255828666
26. อบต.ท่าโพ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว51286257ทำแล้ว 26/06/25581261111010
27. อบต.ทุ่งนางาม (ลานสัก)ทำแล้ว5995631ทำแล้ว 26/06/2558476717166
28. อบต.ทุ่งพง (หนองฉาง)ทำแล้ว51388081ทำแล้ว 28/12/2558655424242
29. อบต.ทุ่งโพ (หนองฉาง)ทำแล้ว514626115ทำแล้ว 16/06/255851322323
30. อบต.น้ำซึม (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5348353353ทำแล้ว 25/06/25591569605351
31. อบต.น้ำรอบ (ลานสัก)ทำแล้ว51227372ทำแล้ว 30/06/25583977505049
32. อบต.เนินแจง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5504228ทำแล้ว 06/05/2558641414138
33. อบต.บ่อยาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5108146132ทำแล้ว 15/06/255814111
34. อบต.บ้านบึง (บ้านไร่)ทำแล้ว5942314ทำแล้ว 16/12/25582068634948
35. อบต.บ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5155112ทำแล้ว 30/06/25581485504946
36. อบต.บ้านใหม่คลองเคียน (บ้านไร่)ทำแล้ว5223264258ทำแล้ว 25/06/255811207151515
37. อบต.ประดู่ยืน (ลานสัก)ทำแล้ว5105102100ทำแล้ว 03/06/255896252322
38. อบต.ป่าอ้อ (ลานสัก)ทำแล้ว6131142126ทำแล้ว 15/12/25581132252523
39. อบต.ไผ่เขียว (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5206154120ทำแล้ว 23/09/255823333
40. อบต.เมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5666666ทำแล้ว 29/06/25582366666565
41. อบต.ระบำ (ลานสัก)ทำแล้ว5256256256ทำแล้ว 25/06/255871111111
42. อบต.ลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว512080116ทำแล้ว 15/06/255834104747271
43. อบต.วังหิน (บ้านไร่)ทำแล้ว5364236ทำแล้ว 02/06/255833221
44. อบต.สะแกกรัง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5182173173ทำแล้ว 29/06/25585766343434
45. อบต.สุขฤทัย (ห้วยคต)ทำแล้ว5100101163ทำแล้ว 26/06/255848292929
46. อบต.หนองกระทุ่ม (ทัพทัน)ทำแล้ว5148159164ทำแล้ว 29/06/255814152119118117
47. อบต.หนองกลางดง (ทัพทัน)ทำแล้ว5184183172ทำแล้ว 22/04/2558398989898
48. อบต.หนองแก (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5193198176ทำแล้ว 22/06/255821141313
49. อบต.หนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว51578469ทำแล้ว 22/06/255843272727
50. อบต.หนองจอก (บ้านไร่)ทำแล้ว5976663ทำแล้ว 28/07/255863565655
51. อบต.หนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5144140139ทำแล้ว 09/06/2558258262626
52. อบต.หนองนางนวล (หนองฉาง)ทำแล้ว51706560ทำแล้ว 03/09/255882101010
53. อบต.หนองบ่มกล้วย (บ้านไร่)ทำแล้ว51273217ทำแล้ว 11/05/255821111
54. อบต.หนองไผ่ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5150157156ทำแล้ว 24/06/2558963454542
55. อบต.หนองไผ่แบน (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5707580ทำแล้ว 11/06/255841373537
56. อบต.หนองยาง (หนองฉาง)ทำแล้ว595108119ทำแล้ว 18/06/255839191918
57. อบต.หนองยายดา (ทัพทัน)ทำแล้ว5949295ทำแล้ว 29/06/2559867424036
58. อบต.หนองสรวง (หนองฉาง)ทำแล้ว51357965ทำแล้ว 29/06/2558762626261
59. อบต.หนองหลวง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว6424646ทำแล้ว 24/06/25585222
60. อบต.หลุมเข้า (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว51228287ทำแล้ว 22/06/255897282828
61. อบต.ห้วยคต (ห้วยคต)ทำแล้ว5135134133ทำแล้ว 08/06/255837302928
62. อบต.ห้วยแห้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว560113130ทำแล้ว 10/06/255860601818
63. อบต.หูช้าง (บ้านไร่)ทำแล้ว5127123122ทำแล้ว 18/06/255853525250
64. อบต.อุทัยเก่า (หนองฉาง)ทำแล้ว513128879ทำแล้ว 09/06/25591619888
รวม 64 อปท.643248,4307,1546,723645834,3022,5092,3962,324
ข้อมูล ณ 06/08/2563