รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครสวรรค์ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6358213202ทำแล้ว 29/06/2558104414383383376
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6363265226ทำแล้ว 30/06/255820240129110109
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง)ทำแล้ว61119388ทำแล้ว 29/06/255885252524
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว5247236204ทำแล้ว 30/06/255829194110110108
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว8995955ทำแล้ว 29/06/255886494947
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว8767676ทำแล้ว 27/06/2558850373737
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว71159389ทำแล้ว 25/06/25581152611
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว7217193168ทำแล้ว 26/06/255843129616160
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว7616161ทำแล้ว 08/06/255861272727
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว7836144ทำแล้ว 26/06/25582875545451
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว81448979ทำแล้ว 26/06/255836107666239
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7908684ทำแล้ว 19/05/25582079616161
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ)ทำแล้ว6346346346ทำแล้ว 29/06/255877606059
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ)ทำแล้ว61559990ทำแล้ว 25/06/25584562151514
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8749291ทำแล้ว 29/03/2559659474747
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว8856868ทำแล้ว 26/06/25581696807658
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว81479391ทำแล้ว 29/06/2558473565247
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6201201201ทำแล้ว 26/06/255864363535
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว713712697ทำแล้ว 26/06/255882626260
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว8253219203ทำแล้ว 05/01/255919102626056
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5172177177ทำแล้ว 30/04/255852303030
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า)ทำแล้ว72163138ทำแล้ว 29/06/2558174525251
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8114112112ทำแล้ว 22/06/255828212019
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง)ทำแล้ว8151129140ทำแล้ว 02/12/2558151404040
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว81007875ทำแล้ว 11/05/255854929118
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว8255255255ทำแล้ว 18/06/0658130211919
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7162162162ทำแล้ว 29/05/255854232323
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์)ทำแล้ว5454545ทำแล้ว 28/07/25581955303030
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า)ทำแล้ว8114126117ทำแล้ว 08/06/255882505050
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว618413277ทำแล้ว 15/06/25581956433331
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7153150150ทำแล้ว 29/06/2558137212019
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว690116ทำแล้ว 19/06/255837171616
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี)ทำแล้ว8239239239ทำแล้ว 25/06/2558993767676
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง)ทำแล้ว7959678ทำแล้ว 15/06/255832141414
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง)ทำแล้ว8219219219ทำแล้ว 11/11/255842313129
36. อบต.จันเสน (ตาคลี)ทำแล้ว82418483ทำแล้ว 08/04/255846322929
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6160130138ทำแล้ว 08/05/2558160777
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว6155149149ทำแล้ว 26/05/255857292929
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง)ทำแล้ว8183186186ทำแล้ว 17/06/25587095706960
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก)ทำแล้ว7124121121ทำแล้ว 29/06/25582381434040
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7584451ทำแล้ว 16/05/255854454544
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี)ทำแล้ว81744342ทำแล้ว 15/06/255881464242
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6119601ทำแล้ว 24/06/2558146434342
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว8146146146ทำแล้ว 25/06/2558756444343
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5747575ทำแล้ว 14/01/255949119939391
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว519276115ทำแล้ว 30/06/255855219144136136
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6123234245ทำแล้ว 05/06/25582370191712
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว816245ทำแล้ว 22/06/2558219999
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง)ทำแล้ว8160208177ทำแล้ว 29/06/2558781676663
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8143126186ทำแล้ว 30/06/2558589373736
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว8118116115ทำแล้ว 02/06/255864616160
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง)ทำแล้ว5135127125ทำแล้ว 15/05/255855252518
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก)ทำแล้ว8253231231ทำแล้ว 08/06/255823171716
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว)ทำแล้ว8100106106ทำแล้ว 29/06/2558100898989
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว)ทำแล้ว8119120120ทำแล้ว 29/06/255841252525
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6832929ทำแล้ว 26/06/25588311088
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8268268268ทำแล้ว 15/09/25581540292827
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ)ทำแล้ว81068975ทำแล้ว 18/11/255853131010
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี)ทำแล้ว8368317279ทำแล้ว 29/06/255879686868
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7979595ทำแล้ว 18/05/25582150494039
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว766293293ทำแล้ว 07/05/2558919161616
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ)ทำแล้ว8215214214ทำแล้ว 15/06/255842403939
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว)ทำแล้ว7168192227ทำแล้ว 30/06/255844343232
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7153108117ทำแล้ว 18/06/25582812129
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ)ทำแล้ว8199199199ทำแล้ว 22/06/25581256999
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8876555ทำแล้ว 15/05/2558364434340
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง)ทำแล้ว8222222222ทำแล้ว 30/06/255845191919
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6122115117ทำแล้ว 01/06/25582052252525
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6107107107ทำแล้ว 26/06/25583080676763
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6275275275ทำแล้ว 04/06/25581662444444
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6253253253ทำแล้ว 30/06/255854262424
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8389240248ทำแล้ว 15/07/2558132272721
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว)ทำแล้ว8282285285ทำแล้ว 29/06/25584625131313
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6724947ทำแล้ว 29/09/2558850353535
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8305305305ทำแล้ว 15/06/25582857282822
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง)ทำแล้ว8128127127ทำแล้ว 22/06/2558581266
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง)ทำแล้ว6218219219ทำแล้ว 29/06/255830292928
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก)ทำแล้ว81316363ทำแล้ว 3593838383
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก)ทำแล้ว8542322ทำแล้ว 30/06/255854434242
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7546046ทำแล้ว 22/06/25584677616161
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี)ทำแล้ว8139146146ทำแล้ว 26/06/2558362505050
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8187204282ทำแล้ว 23/06/255858474744
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง)ทำแล้ว81085858ทำแล้ว 10/06/2558160222222
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง)ทำแล้ว8250251251ทำแล้ว 28/12/25584010109
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า)ทำแล้ว71125753ทำแล้ว 10/06/25581698818080
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี)ทำแล้ว8188188188ทำแล้ว 29/06/255838555
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว8117124124ทำแล้ว 01/07/2558117222222
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5102106170ทำแล้ว 29/06/2558881494945
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว)ทำแล้ว6146143143ทำแล้ว 19/05/255840252524
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน)ทำแล้ว83226969ทำแล้ว 30/06/255894200179179179
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์)ทำแล้ว8193205205ทำแล้ว 25/05/255850343433
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์)ทำแล้ว5247247247ทำแล้ว 15/06/25581102717066
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว8165173175ทำแล้ว 02/06/255832211712
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ)ทำแล้ว7121186186ทำแล้ว 29/06/255837171716
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี)ทำแล้ว712010691ทำแล้ว 26/06/25582050232322
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี)ทำแล้ว8151153153ทำแล้ว 12/06/255848272525
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว7377245224ทำแล้ว 22/06/255868656564
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า)ทำแล้ว5235235235ทำแล้ว 09/06/2558250434343
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี)ทำแล้ว8176178186ทำแล้ว 29/06/25583712110710798
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์)ทำแล้ว7505050ทำแล้ว 09/02/2559151464646
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี)ทำแล้ว81175557ทำแล้ว 25/06/255814113101101101
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว)ทำแล้ว8190193196ทำแล้ว 16/06/25581075636363
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก)ทำแล้ว81459888ทำแล้ว 12/06/255822128979691
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว)ทำแล้ว6323323323ทำแล้ว 04/06/2558893747474
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว)ทำแล้ว8616161ทำแล้ว 15/06/255813668313126
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก)ทำแล้ว715010593ทำแล้ว 25/06/25581489504949
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8109120120ทำแล้ว 30/06/255889555446
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว8318153121ทำแล้ว 29/06/255843424241
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ)ทำแล้ว8806666ทำแล้ว 09/06/255849481414
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี)ทำแล้ว7241241241ทำแล้ว 23/06/25586189676767
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว)ทำแล้ว6555555ทำแล้ว 07/05/255855555
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว)ทำแล้ว5136141141ทำแล้ว 20/07/255824171010
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7124213167ทำแล้ว 07/05/2558124999
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก)ทำแล้ว7275385381ทำแล้ว 02/06/255814100393939
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี)ทำแล้ว8258258258ทำแล้ว 16/06/255888727066
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า)ทำแล้ว8263263263ทำแล้ว 31/05/2559759434340
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8266170190ทำแล้ว 22/06/255831204146146146
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6391378378ทำแล้ว 29/06/255859179116116112
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง)ทำแล้ว8248248248ทำแล้ว 29/06/255826141414
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6368230184ทำแล้ว 15/06/25586313510310199
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว)ทำแล้ว8228195758ทำแล้ว 12/06/25581549363636
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว61126666ทำแล้ว 22/05/2558148242424
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว8182205122ทำแล้ว 30/06/25583561033
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว)ทำแล้ว7204124124ทำแล้ว 29/06/255858333333
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว815012632ทำแล้ว 01/06/2558589737373
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7312249224ทำแล้ว 29/06/255828169104104104
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า)ทำแล้ว8129287ทำแล้ว 15/03/2559864141414
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี)ทำแล้ว6875953ทำแล้ว 29/06/255872515151
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว881340340ทำแล้ว 29/06/25582669676764
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี)ทำแล้ว5243243243ทำแล้ว 29/05/255881636262
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก)ทำแล้ว8212217183ทำแล้ว 11/06/25581233161413
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว)ทำแล้ว8170174174ทำแล้ว 29/06/2558862424242
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว)ทำแล้ว8335343343ทำแล้ว 29/06/255864313131
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว)ทำแล้ว8172222212ทำแล้ว 16/06/25581775524845
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว)ทำแล้ว8181252259ทำแล้ว 30/06/2558853313130
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี)ทำแล้ว5300251249ทำแล้ว 30/06/255858666
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว)ทำแล้ว8109134134ทำแล้ว 05/06/255860353535
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว8413375368ทำแล้ว 15/06/2558174483534
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก)ทำแล้ว8190178178ทำแล้ว 29/06/255833144121120120
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี)ทำแล้ว81842316ทำแล้ว 29/06/255837139757573
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ)ทำแล้ว6828282ทำแล้ว 29/01/25594528222
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8419422422ทำแล้ว 18/05/25582981585856
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8256256256ทำแล้ว 18/06/25581761444139
รวม 143 อปท.1431,02625,40722,77322,7691431,89111,0236,8966,6676,452
ข้อมูล ณ 07/08/2563