รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.แม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว6327211185ทำแล้ว 29/07/2558298544036
2. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7503838ทำแล้ว 30/06/2558150393636
3. เทศบาลตำบลขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว81898742ทำแล้ว 22/06/2558122585856
4. เทศบาลตำบลปาย (ปาย)ทำแล้ว7144116112ทำแล้ว 10/06/2558982636363
5. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7159159159ทำแล้ว 29/06/25581160606060
6. เทศบาลตำบลแม่ยวม (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7131143154ทำแล้ว 30/06/2558371535352
7. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว5244174140ทำแล้ว 26/06/255883212120
8. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว6153125120ทำแล้ว 25/06/2558105888884
9. อบต.กองก๋อย (สบเมย)ทำแล้ว6106105105ทำแล้ว 23/06/25583861161614
10. อบต.ขุนแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6747474ทำแล้ว 19/06/2558274292424
11. อบต.ขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว71027170ทำแล้ว 08/06/25582870404038
12. อบต.ถ้ำลอด (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7177176176ทำแล้ว 30/11/255864141311
13. อบต.ท่าผาปุ้ม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6119119119ทำแล้ว 03/09/255853333333
14. อบต.ทุ่งยาว (ปาย)ทำแล้ว8726359ทำแล้ว 29/06/2558256353535
15. อบต.นาปู่ป้อม (ปางมะผ้า)ทำแล้ว720922746ทำแล้ว 01/07/255852504744
16. อบต.บ้านกาศ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว64957867ทำแล้ว 28/09/255820229205205194
17. อบต.ปางมะผ้า (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7859875ทำแล้ว 16/06/255825105777776
18. อบต.ปางหมู (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7171171171ทำแล้ว 24/06/255891171312
19. อบต.ป่าแป๋ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว812110126ทำแล้ว 16/06/2558446202020
20. อบต.ป่าโปง (สบเมย)ทำแล้ว6139183122ทำแล้ว 25/06/255894484846
21. อบต.โป่งสา (ปาย)ทำแล้ว5121212ทำแล้ว 21/05/25585511
22. อบต.ผาบ่อง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7999999ทำแล้ว 17/12/255821212121
23. อบต.เมืองปอน (ขุนยวม)ทำแล้ว7138134122ทำแล้ว 26/06/2558299807978
24. อบต.เมืองแปง (ปาย)ทำแล้ว7147122122ทำแล้ว 16/06/255883505048
25. อบต.แม่กิ๊ (ขุนยวม)ทำแล้ว7251295232ทำแล้ว 18/06/2558988101010
26. อบต.แม่คง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว712987103ทำแล้ว 22/06/25581076636161
27. อบต.แม่คะตวน (สบเมย)ทำแล้ว81079491ทำแล้ว 25/06/255859352928
28. อบต.แม่เงา (ขุนยวม)ทำแล้ว7235251210ทำแล้ว 03/03/255980211
29. อบต.แม่โถ (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว897117384ทำแล้ว 17/06/255812107807979
30. อบต.แม่นาจาง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว988144112ทำแล้ว 12/06/25583198644432
31. อบต.แม่นาเติง (ปาย)ทำแล้ว7138116117ทำแล้ว 22/06/25585128979590
32. อบต.แม่ยวมน้อย (ขุนยวม)ทำแล้ว7191150148ทำแล้ว 24/06/2558451554
33. อบต.แม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7212165166ทำแล้ว 10/06/255871323030
34. อบต.แม่ลาหลวง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7447447447ทำแล้ว 30/06/2558365494948
35. อบต.แม่สวด (สบเมย)ทำแล้ว71188981ทำแล้ว 17/06/2558156494949
36. อบต.แม่สามแลบ (สบเมย)ทำแล้ว8824951ทำแล้ว 25/06/255838303030
37. อบต.แม่เหาะ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8120121117ทำแล้ว 15/06/25581767323232
38. อบต.แม่อูคอ (ขุนยวม)ทำแล้ว7125128128ทำแล้ว 12/06/255846106616161
39. อบต.แม่ฮี้ (ปาย)ทำแล้ว7128102102ทำแล้ว 25/06/25581279241010
40. อบต.เวียงใต้ (ปาย)ทำแล้ว6208206163ทำแล้ว 30/06/255860282828
41. อบต.เวียงเหนือ (ปาย)ทำแล้ว6130119117ทำแล้ว 30/06/25582102616161
42. อบต.สบป่อง (ปางมะผ้า)ทำแล้ว71397272ทำแล้ว 16/06/255868353128
43. อบต.สบเมย (สบเมย)ทำแล้ว61806868ทำแล้ว 05/06/255868636255
44. อบต.สันติคีรี (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว714510672ทำแล้ว 30/06/25582115808080
45. อบต.เสาหิน (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7766764ทำแล้ว 04/06/25581972626261
46. อบต.หมอกจำแป่ (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7474747ทำแล้ว 29/06/2558127161616
47. อบต.ห้วยปูลิง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7806058ทำแล้ว 15/05/255844181515
48. อบต.ห้วยโป่ง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7119129129ทำแล้ว 08/06/255845363635
49. อบต.ห้วยผา (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7807476ทำแล้ว 24/06/25583983757571
50. อบต.ห้วยห้อม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว81013838ทำแล้ว 24/06/255863383838
รวม 50 อปท.503467,4366,2275,808503563,7842,3312,2302,155
ข้อมูล ณ 07/08/2563