รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงราย ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.เชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6591360279ทำแล้ว 08/10/2558143649572570532
2. เทศบาลนครเชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5181250233ทำแล้ว 30/06/2558169136129118
3. เทศบาลตำบลครึ่ง (เชียงของ)ทำแล้ว61829684ทำแล้ว 30/06/2558119565454
4. เทศบาลตำบลงิ้ว (เทิง)ทำแล้ว6145147147ทำแล้ว 30/10/255834173156156138
5. เทศบาลตำบลจันจว้า (แม่จัน)ทำแล้ว6222173172ทำแล้ว 29/06/2558213206206194
6. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว6192160155ทำแล้ว 25/06/2558145119119116
7. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (เทิง)ทำแล้ว6318217247ทำแล้ว 15/09/2558299757575
8. เทศบาลตำบลดงมะดะ (แม่ลาว)ทำแล้ว5133224214ทำแล้ว 26/06/25583173191918
9. เทศบาลตำบลดอนศิลา (เวียงชัย)ทำแล้ว8228508643ทำแล้ว 29/06/25585129585655
10. เทศบาลตำบลดอยลาน (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6221127125ทำแล้ว 29/06/255850163119119117
11. เทศบาลตำบลดอยฮาง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5123142140ทำแล้ว 16/06/255863494949
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (เวียงแก่น)ทำแล้ว51407639ทำแล้ว 30/06/2558690636251
13. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แม่จัน)ทำแล้ว5196194174ทำแล้ว 29/06/2558373242424
14. เทศบาลตำบลท่าสาย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7919191ทำแล้ว 26/06/255845130787775
15. เทศบาลตำบลท่าสุด (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6269196172ทำแล้ว 22/06/255825130909087
16. เทศบาลตำบลนางแล (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6278179179ทำแล้ว 29/06/255814290226226226
17. เทศบาลตำบลบ้านแซว (เชียงแสน)ทำแล้ว6263196196ทำแล้ว 29/06/2558117222
18. เทศบาลตำบลบ้านดู่ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5395312247ทำแล้ว 30/06/2558130424240
19. เทศบาลตำบลบ้านต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6188149149ทำแล้ว 25/06/255866176125125122
20. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6186158157ทำแล้ว 29/06/25583490877
21. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6197250328ทำแล้ว 16/06/255828207143143143
22. เทศบาลตำบลบุญเรือง (เชียงของ)ทำแล้ว6648685684ทำแล้ว 30/06/25582075261919
23. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว6286491434ทำแล้ว 10/07/2558108625959
24. เทศบาลตำบลป่างิ้ว (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6177147144ทำแล้ว 30/06/25581978484847
25. เทศบาลตำบลป่าแงะ (ป่าแดด)ทำแล้ว61477763ทำแล้ว 02/06/2558662202017
26. เทศบาลตำบลป่าซาง (แม่จัน)ทำแล้ว7349277271ทำแล้ว 30/06/255813122818180
27. เทศบาลตำบลป่าแดด (ป่าแดด)ทำแล้ว6240240240ทำแล้ว 19/06/255850543
28. เทศบาลตำบลป่าตาล (ขุนตาล)ทำแล้ว6552723687ทำแล้ว 29/06/2558125837975
29. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5108112112ทำแล้ว 30/06/2558108747371
30. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6119120112ทำแล้ว 30/06/25585886595954
31. เทศบาลตำบลม่วงยาย (เวียงแก่น)ทำแล้ว41257070ทำแล้ว 30/06/255896161616
32. เทศบาลตำบลเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6176175175ทำแล้ว 29/06/25583963454141
33. เทศบาลตำบลเมืองชุม (เวียงชัย)ทำแล้ว4183133127ทำแล้ว 26/06/255814141414
34. เทศบาลตำบลเมืองพาน (พาน)ทำแล้ว7182140130ทำแล้ว 23/06/255861545353
35. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว61255353ทำแล้ว 19/06/25587116666665
36. เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่จัน)ทำแล้ว612498100ทำแล้ว 25/06/2558399838383
37. เทศบาลตำบลแม่เงิน (เชียงแสน)ทำแล้ว6217245252ทำแล้ว 08/10/25583497727068
38. เทศบาลตำบลแม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว7879889ทำแล้ว 26/06/2558774545454
39. เทศบาลตำบลแม่ยาว (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6320259353ทำแล้ว 19/02/2559182155155152
40. เทศบาลตำบลแม่ไร่ (แม่จัน)ทำแล้ว7112119119ทำแล้ว 10/06/2558191727270
41. เทศบาลตำบลแม่ลาว (แม่ลาว)ทำแล้ว515599100ทำแล้ว 30/06/255856521816
42. เทศบาลตำบลแม่สรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว5143136130ทำแล้ว 29/06/25587132979695
43. เทศบาลตำบลแม่สาย (แม่สาย)ทำแล้ว4237142136ทำแล้ว 18/06/255873157117115114
44. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (แม่สาย)ทำแล้ว5284303162ทำแล้ว 26/06/255891125888883
45. เทศบาลตำบลไม้ยา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6176183183ทำแล้ว 12/06/2558112908981
46. เทศบาลตำบลยางฮอม (ขุนตาล)ทำแล้ว6349286275ทำแล้ว 29/09/2558162113111109
47. เทศบาลตำบลโยนก (เชียงแสน)ทำแล้ว6215217217ทำแล้ว 25/06/255881616161
48. เทศบาลตำบลโรงช้าง (ป่าแดด)ทำแล้ว6223159141ทำแล้ว 30/06/25583118103103103
49. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ)ทำแล้ว726618960ทำแล้ว 24/06/2558157157157156
50. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงแสน)ทำแล้ว6150149149ทำแล้ว 26/06/255821181816
51. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7237237237ทำแล้ว 23/06/255864616156
52. เทศบาลตำบลเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6244189138ทำแล้ว 26/06/255818114848376
53. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (เชียงของ)ทำแล้ว520710261ทำแล้ว 30/06/255861371049997
54. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (เชียงแสน)ทำแล้ว63806969ทำแล้ว 26/06/25585117505044
55. เทศบาลตำบลเวียงเทิง (เทิง)ทำแล้ว6901412ทำแล้ว 25/01/255990525252
56. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6173252156ทำแล้ว 30/06/25585555
57. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แม่สาย)ทำแล้ว6311260257ทำแล้ว 30/06/255822270169162164
58. เทศบาลตำบลเวียงสรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6169189207ทำแล้ว 22/05/25582872444240
59. เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (เวียงชัย)ทำแล้ว8239380352ทำแล้ว 30/08/2558169656554
60. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย (เชียงของ)ทำแล้ว5203178171ทำแล้ว 26/06/255899383831
61. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (ป่าแดด)ทำแล้ว71859791ทำแล้ว 29/06/25581100635959
62. เทศบาลตำบลสถาน (เชียงของ)ทำแล้ว5213127169ทำแล้ว 26/06/255897444444
63. เทศบาลตำบลสันทราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6221213128ทำแล้ว 10/06/255853211211211211
64. เทศบาลตำบลสันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว6192165149ทำแล้ว 29/06/25581125979797
65. เทศบาลตำบลสันทรายงาม (เทิง)ทำแล้ว6107108108ทำแล้ว 16/06/25582062616152
66. เทศบาลตำบลสันมะค่า (ป่าแดด)ทำแล้ว9326230127ทำแล้ว 30/06/2558104474745
67. เทศบาลตำบลสันมะเค็ด (พาน)ทำแล้ว623624589ทำแล้ว 25/06/25587777
68. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ (แม่จัน)ทำแล้ว6143128113ทำแล้ว 30/06/25582107686768
69. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6274281281ทำแล้ว 22/06/25582593525252
70. เทศบาลตำบลหงาว (เทิง)ทำแล้ว6167137134ทำแล้ว 30/06/255884656563
71. เทศบาลตำบลหล่ายงาว (เวียงแก่น)ทำแล้ว61653514ทำแล้ว 30/06/255873515151
72. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6175147142ทำแล้ว 24/06/255820148797461
73. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ (เชียงของ)ทำแล้ว5514107107ทำแล้ว 25/05/2558137353434
74. เทศบาลตำบลห้วยสัก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5224168150ทำแล้ว 29/06/255820156108108108
75. อบต.เกาะช้าง (แม่สาย)ทำแล้ว7367367367ทำแล้ว 23/09/25583103818078
76. อบต.จอมสวรรค์ (แม่จัน)ทำแล้ว51615048ทำแล้ว 29/06/25581011610210299
77. อบต.จอมหมอกแก้ว (แม่ลาว)ทำแล้ว6180149153ทำแล้ว 18/06/255813120888888
78. อบต.เจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว5187112105ทำแล้ว 23/06/255899909090
79. อบต.เจริญเมือง (พาน)ทำแล้ว72284040ทำแล้ว 12/06/25583186626161
80. อบต.โชคชัย (ดอยหลวง)ทำแล้ว6186186186ทำแล้ว 15/06/255833113706666
81. อบต.ดงมหาวัน (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6168181181ทำแล้ว 26/06/255839137484440
82. อบต.ดอยงาม (พาน)ทำแล้ว7208131117ทำแล้ว 17/09/255864173155155155
83. อบต.ตับเต่า (เทิง)ทำแล้ว6242219221ทำแล้ว 10/06/255893747474
84. อบต.ต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว61009998ทำแล้ว 22/06/255863535336
85. อบต.ตาดควัน (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6120120120ทำแล้ว 19/06/255870464646
86. อบต.ทรายขาว (พาน)ทำแล้ว616897191ทำแล้ว 30/06/2558141333325
87. อบต.ท่าก๊อ (แม่สรวย)ทำแล้ว6362315314ทำแล้ว 25/06/2558277212212212
88. อบต.ทานตะวัน (พาน)ทำแล้ว618270290ทำแล้ว 16/06/255820157134134124
89. อบต.ทุ่งก่อ (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7168274303ทำแล้ว 24/06/2558275666663
90. อบต.เทอดไทย (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว61149094ทำแล้ว 26/06/25584596181111
91. อบต.ธารทอง (พาน)ทำแล้ว6185124127ทำแล้ว 16/06/255867161130130130
92. อบต.บัวสลี (แม่ลาว)ทำแล้ว81439993ทำแล้ว 23/05/25591193343129
93. อบต.บ้านด้าย (แม่สาย)ทำแล้ว6289289289ทำแล้ว 30/06/25582621588
94. อบต.บ้านโป่ง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว616710699ทำแล้ว 16/06/2558379171717
95. อบต.ปงน้อย (ดอยหลวง)ทำแล้ว722818536ทำแล้ว 29/06/255830165949490
96. อบต.ปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6171145145ทำแล้ว 23/06/2558672422
97. อบต.ปอ (เวียงแก่น)ทำแล้ว8224216216ทำแล้ว 26/07/255943121918685
98. อบต.ป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว5158142133ทำแล้ว 18/06/255871515046
99. อบต.ป่าซาง (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7227138118ทำแล้ว 19/06/255893544848
100. อบต.ป่าแดด (แม่สรวย)ทำแล้ว53528845ทำแล้ว 16/06/2558380565656
101. อบต.ป่าตึง (แม่จัน)ทำแล้ว719499ทำแล้ว 15/06/2558122888181
102. อบต.ป่าสัก (เชียงแสน)ทำแล้ว6140107103ทำแล้ว 19/06/2558104555
103. อบต.ป่าหุ่ง (พาน)ทำแล้ว6217161124ทำแล้ว 31/03/2559118989892
104. อบต.โป่งงาม (แม่สาย)ทำแล้ว6408408408ทำแล้ว 29/06/2558251282828
105. อบต.โป่งผา (แม่สาย)ทำแล้ว6236311261ทำแล้ว 19/01/25592361087
106. อบต.โป่งแพร่ (แม่ลาว)ทำแล้ว612494134ทำแล้ว 17/06/06583199646461
107. อบต.ผางาม (เวียงชัย)ทำแล้ว8179197202ทำแล้ว 25/06/2558179555555
108. อบต.ม่วงคำ (พาน)ทำแล้ว6151109278ทำแล้ว 11/09/255819132112112112
109. อบต.เมืองพาน (พาน)ทำแล้ว6206191191ทำแล้ว 19/06/255838138114114109
110. อบต.แม่กรณ์ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5281190177ทำแล้ว 26/06/2558770323231
111. อบต.แม่ข้าวต้ม (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6396345338ทำแล้ว 17/06/2558106151136119119
112. อบต.แม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว5150165172ทำแล้ว 30/06/2558387787578
113. อบต.แม่เจดีย์ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว89266193ทำแล้ว 11/06/2558977212119
114. อบต.แม่เจดีย์ใหม่ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว799139139ทำแล้ว 29/05/255846119969274
115. อบต.แม่ต๋ำ (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6186187187ทำแล้ว 22/06/255886494946
116. อบต.แม่เปา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว63105627ทำแล้ว 96696967
117. อบต.แม่พริก (แม่สรวย)ทำแล้ว6128130130ทำแล้ว 26/06/2558740272222
118. อบต.แม่ฟ้าหลวง (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6166142128ทำแล้ว 30/06/255818164989896
119. อบต.แม่เย็น (พาน)ทำแล้ว6225207146ทำแล้ว 12/06/25582179645241
120. อบต.แม่ลอย (เทิง)ทำแล้ว6107121118ทำแล้ว 16/06/255872625855
121. อบต.แม่สลองนอก (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6226232187ทำแล้ว 29/06/25581226514844
122. อบต.แม่สลองใน (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6231152142ทำแล้ว 07/01/255931131310
123. อบต.แม่อ้อ (พาน)ทำแล้ว6204139635ทำแล้ว 15/06/2558121481099291
124. อบต.รอบเวียง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7165166159ทำแล้ว 19/06/25587126898988
125. อบต.ริมกก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6157157231ทำแล้ว 29/06/2558141989898
126. อบต.ริมโขง (เชียงของ)ทำแล้ว72174029ทำแล้ว 15/05/255811111716664
127. อบต.วาวี (แม่สรวย)ทำแล้ว5195133116ทำแล้ว 19/06/2558784383834
128. อบต.เวียง (เทิง)ทำแล้ว5144143148ทำแล้ว 02/06/255816145115114109
129. อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6128108107ทำแล้ว 29/06/2558432888
130. อบต.เวียงห้าว (พาน)ทำแล้ว615210527ทำแล้ว 15/06/25583888747474
131. อบต.ศรีค้ำ (แม่จัน)ทำแล้ว8996161ทำแล้ว 29/06/255882727270
132. อบต.ศรีดอนไชย (เทิง)ทำแล้ว61541341ทำแล้ว 11/06/25582130444
133. อบต.ศรีดอนมูล (เชียงแสน)ทำแล้ว8220220220ทำแล้ว 29/06/25581135706862
134. อบต.ศรีถ้อย (แม่สรวย)ทำแล้ว8296275233ทำแล้ว 29/06/2558115151515
135. อบต.ศรีเมืองชุม (แม่สาย)ทำแล้ว9217217312ทำแล้ว 29/06/25581118626160
136. อบต.สันกลาง (พาน)ทำแล้ว6241140232ทำแล้ว 11/09/255828122878786
137. อบต.สันติสุข (พาน)ทำแล้ว5131103109ทำแล้ว 30/06/2558684737373
138. อบต.สันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว5946971ทำแล้ว 15/06/255892151515
139. อบต.สันสลี (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7199433ทำแล้ว 25/06/2558221481954
140. อบต.หนองป่าก่อ (ดอยหลวง)ทำแล้ว6144181148ทำแล้ว 25/06/255892616161
141. อบต.หนองแรด (เทิง)ทำแล้ว6155130126ทำแล้ว 26/06/2558277776677
142. อบต.ห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว61147970ทำแล้ว 15/06/255866484848
143. อบต.ห้วยชมภู (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว613715792ทำแล้ว 28/12/25586134131313
144. อบต.หัวง้ม (พาน)ทำแล้ว6126112101ทำแล้ว 26/06/255885676564
รวม 144 อปท.14487630,03525,05124,5551441,99616,25110,58410,2889,938
ข้อมูล ณ 07/08/2563