รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พะเยา ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.พะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5445241235ทำแล้ว 29/06/2558113213178177177
2. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5967721ทำแล้ว 07/05/2558578626256
3. เทศบาลเมืองพะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5302176159ทำแล้ว 15/06/2558170131969696
4. เทศบาลตำบลงิม (ปง)ทำแล้ว5172161161ทำแล้ว 18/06/2558159131131131
5. เทศบาลตำบลจุน (จุน)ทำแล้ว5246242201ทำแล้ว 30/06/25584479464645
6. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ (แม่ใจ)ทำแล้ว6675336ทำแล้ว 22/06/2558501177
7. เทศบาลตำบลเชียงคำ (เชียงคำ)ทำแล้ว595103104ทำแล้ว 22/06/2558672595959
8. เทศบาลตำบลเชียงม่วน (เชียงม่วน)ทำแล้ว516511360ทำแล้ว 29/06/255849464644
9. เทศบาลตำบลดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว51453826ทำแล้ว 29/06/255871454545
10. เทศบาลตำบลท่าจำปี (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51524442ทำแล้ว 25/05/255865585752
11. เทศบาลตำบลท่าวังทอง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว6142156139ทำแล้ว 22/06/2558101757573
12. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง (จุน)ทำแล้ว5147147147ทำแล้ว 09/06/255860424242
13. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51104445ทำแล้ว 26/06/255814104737372
14. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5148118167ทำแล้ว 23/06/25581291676766
15. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5219433435ทำแล้ว 30/06/25581140898989
16. เทศบาลตำบลบ้านสาง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5128118110ทำแล้ว 25/05/2558957313131
17. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (แม่ใจ)ทำแล้ว5224261133ทำแล้ว 19/06/255897595959
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5977269ทำแล้ว 28/05/25582760323222
19. เทศบาลตำบลปง (ปง)ทำแล้ว5182192192ทำแล้ว 19/06/2558568353433
20. เทศบาลตำบลป่าแฝก (แม่ใจ)ทำแล้ว5182173173ทำแล้ว 30/06/255893616161
21. เทศบาลตำบลฝายกวาง (เชียงคำ)ทำแล้ว5239ทำแล้ว 28/09/255819257196191182
22. เทศบาลตำบลแม่กา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5253254254ทำแล้ว 25/06/2558170403632
23. เทศบาลตำบลแม่ใจ (แม่ใจ)ทำแล้ว51135956ทำแล้ว 26/06/255865545451
24. เทศบาลตำบลแม่ปืม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51888989ทำแล้ว 16/06/2558111910210198
25. เทศบาลตำบลแม่ยม (ปง)ทำแล้ว51157993ทำแล้ว 11/06/2558686494948
26. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (แม่ใจ)ทำแล้ว5165162146ทำแล้ว 26/06/2558964454545
27. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงคำ)ทำแล้ว51257877ทำแล้ว 29/06/255892525252
28. เทศบาลตำบลเวียงลอ (จุน)ทำแล้ว5928482ทำแล้ว 29/06/255839151514
29. เทศบาลตำบลศรีถ้อย (แม่ใจ)ทำแล้ว5111111111ทำแล้ว 29/05/255832111
30. เทศบาลตำบลสบบง (ภูซาง)ทำแล้ว5242155148ทำแล้ว 29/06/25582239373729
31. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว589101103ทำแล้ว 26/06/255868494949
32. เทศบาลตำบลหงส์หิน (จุน)ทำแล้ว5112114114ทำแล้ว 26/06/255834262626
33. เทศบาลตำบลหนองหล่ม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5243198200ทำแล้ว 30/11/2558242313131
34. เทศบาลตำบลหย่วน (เชียงคำ)ทำแล้ว5220220220ทำแล้ว 04/06/255849202020
35. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ (จุน)ทำแล้ว514212585ทำแล้ว 30/06/255832105847269
36. เทศบาลตำบลห้วยลาน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5165160167ทำแล้ว 14/10/25582486515148
37. อบต.ขุนควร (ปง)ทำแล้ว516012588ทำแล้ว 16/06/2558763454343
38. อบต.ควร (ปง)ทำแล้ว512214890ทำแล้ว 29/06/255825106939190
39. อบต.คือเวียง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5165135132ทำแล้ว 24/06/2558699222120
40. อบต.งิม (ปง)ทำแล้ว598117117ทำแล้ว 11/06/255866545440
41. อบต.จำป่าหวาย (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5121111108ทำแล้ว 22/06/255855393936
42. อบต.เจดีย์คำ (เชียงคำ)ทำแล้ว51184546ทำแล้ว 22/06/2558289575757
43. อบต.เชียงบาน (เชียงคำ)ทำแล้ว5157128127ทำแล้ว 30/06/255899645856
44. อบต.เชียงแรง (ภูซาง)ทำแล้ว51183233ทำแล้ว 22/09/255819113868175
45. อบต.ดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว512910398ทำแล้ว 15/06/2558152313131
46. อบต.ดงสุวรรณ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5111110109ทำแล้ว 29/06/25581090555554
47. อบต.ดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51062316ทำแล้ว 11/06/25581991565656
48. อบต.ดอนศรีชุม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5715152ทำแล้ว 26/06/25583131106
49. อบต.ทุ่งกล้วย (ภูซาง)ทำแล้ว5151107108ทำแล้ว 15/06/2558115959595
50. อบต.ทุ่งผาสุข (เชียงคำ)ทำแล้ว5161163163ทำแล้ว 30/06/25581485555549
51. อบต.นาปรัง (ปง)ทำแล้ว5265265264ทำแล้ว 12/06/255878504948
52. อบต.น้ำแวน (เชียงคำ)ทำแล้ว5878888ทำแล้ว 15/06/25581680636360
53. อบต.บ้านตุ่น (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51218169ทำแล้ว 22/06/25582466474544
54. อบต.บ้านปิน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5122130117ทำแล้ว 29/06/2558105717167
55. อบต.บ้านมาง (เชียงม่วน)ทำแล้ว58292103ทำแล้ว 15/06/255870393937
56. อบต.ป่าซาง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5153142116ทำแล้ว 25/06/2558467883
57. อบต.ป่าสัก (ภูซาง)ทำแล้ว5178127127ทำแล้ว 19/06/255884717169
58. อบต.ผาช้างน้อย (ปง)ทำแล้ว51635784ทำแล้ว 29/06/25584275424242
59. อบต.พระธาตุขิงแกง (จุน)ทำแล้ว5586262ทำแล้ว 16/06/255845444444
60. อบต.ภูซาง (ภูซาง)ทำแล้ว5116139130ทำแล้ว 15/06/2558374545454
61. อบต.แม่นาเรือ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว59012172ทำแล้ว 15/06/2558370575756
62. อบต.แม่ลาว (เชียงคำ)ทำแล้ว5926360ทำแล้ว 30/06/255866525252
63. อบต.แม่สุก (แม่ใจ)ทำแล้ว5310296292ทำแล้ว 25/06/25584585535353
64. อบต.แม่ใส (เมืองพะเยา)ทำแล้ว510870171ทำแล้ว 29/06/255857363636
65. อบต.แม่อิง (ภูกามยาว)ทำแล้ว5616139ทำแล้ว 09/06/25587097313131
66. อบต.ร่มเย็น (เชียงคำ)ทำแล้ว5505353ทำแล้ว 22/06/255837353532
67. อบต.สระ (เชียงม่วน)ทำแล้ว5183187187ทำแล้ว 23/06/255892817069
68. อบต.สันโค้ง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5616161ทำแล้ว 24/06/255850393938
69. อบต.ห้วยแก้ว (ภูกามยาว)ทำแล้ว5117124122ทำแล้ว 16/06/2558678313028
70. อบต.ห้วยยางขาม (จุน)ทำแล้ว5574242ทำแล้ว 29/06/25581067671312
71. อบต.ออย (ปง)ทำแล้ว697105150ทำแล้ว 22/06/255863303030
72. อบต.อ่างทอง (เชียงคำ)ทำแล้ว56213ทำแล้ว 22/06/25582970606058
รวม 72 อปท.7236310,4998,7288,296728775,8153,9923,8573,726
ข้อมูล ณ 06/08/2563