รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด น่าน ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.น่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว7466487487ทำแล้ว 30/06/2558154130130129
2. เทศบาลเมืองน่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6153101101ทำแล้ว 30/06/2558127249205127119
3. เทศบาลตำบลกลางเวียง (เวียงสา)ทำแล้ว6262233252ทำแล้ว 22/06/255861161616
4. เทศบาลตำบลกองควาย (เมืองน่าน)ทำแล้ว7177179179ทำแล้ว 12/05/255859252524
5. เทศบาลตำบลขึ่ง (เวียงสา)ทำแล้ว6979491ทำแล้ว 19/06/255877727272
6. เทศบาลตำบลงอบ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6242242242ทำแล้ว 12/06/255881166128128128
7. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (เชียงกลาง)ทำแล้ว52049164ทำแล้ว 30/06/2558261531129998
8. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (เมืองน่าน)ทำแล้ว71298689ทำแล้ว 26/06/255839111
9. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6231231231ทำแล้ว 28/07/25582134113113113
10. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6289441413ทำแล้ว 25/05/2558698686765
11. เทศบาลตำบลนาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว51267893ทำแล้ว 26/06/2558977575757
12. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว5170214121ทำแล้ว 18/06/255885505049
13. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (นาหมื่น)ทำแล้ว7170157155ทำแล้ว 17/06/25584100565543
14. เทศบาลตำบลปัว (ปัว)ทำแล้ว62583315ทำแล้ว 26/06/255823181717
15. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (เชียงกลาง)ทำแล้ว6263103117ทำแล้ว 30/06/25583139113113113
16. เทศบาลตำบลยอด (สองแคว)ทำแล้ว617596133ทำแล้ว 18/06/255881212117
17. เทศบาลตำบลเวียงสา (เวียงสา)ทำแล้ว6999999ทำแล้ว 19/06/25581777676666
18. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ (นาน้อย)ทำแล้ว5262154159ทำแล้ว 29/06/2558768121211
19. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ปัว)ทำแล้ว6716060ทำแล้ว 10/06/255871554940
20. เทศบาลตำบลหนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว5159110105ทำแล้ว 30/06/25581467676666
21. อบต.ขุนน่าน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว612394105ทำแล้ว 25/06/255890904814
22. อบต.แงง (ปัว)ทำแล้ว5139208281ทำแล้ว 28/05/2558483302020
23. อบต.จอมจันทร์ (เวียงสา)ทำแล้ว7708850ทำแล้ว 26/06/255825141413
24. อบต.จอมพระ (ท่าวังผา)ทำแล้ว6119163179ทำแล้ว 10/06/25589752092
25. อบต.เจดีย์ชัย (ปัว)ทำแล้ว6133273393ทำแล้ว 26/06/255894696927
26. อบต.ชนแดน (สองแคว)ทำแล้ว7574538538ทำแล้ว 17/06/255854323232
27. อบต.เชียงกลางพญาแก้ว (เชียงกลาง)ทำแล้ว6608559558ทำแล้ว 22/06/2558143555
28. อบต.เชียงของ (นาน้อย)ทำแล้ว7184143120ทำแล้ว 29/06/255868525252
29. อบต.ไชยวัฒนา (ปัว)ทำแล้ว6122130162ทำแล้ว 12/06/2558578666461
30. อบต.ไชยสถาน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6159159158ทำแล้ว 29/06/255898844
31. อบต.ดงพญา (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7292252169ทำแล้ว 19/06/255864191919
32. อบต.ดู่พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว7184150297ทำแล้ว 26/06/25581119525024
33. อบต.ตาลชุม (เวียงสา)ทำแล้ว71106358ทำแล้ว 17/06/065830131010
34. อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7167191344ทำแล้ว 29/06/255879353530
35. อบต.ถืมตอง (เมืองน่าน)ทำแล้ว71087786ทำแล้ว 02/06/25581062352929
36. อบต.ท่าน้าว (ภูเพียง)ทำแล้ว512910581ทำแล้ว 26/06/255882727270
37. อบต.ทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6236235236ทำแล้ว 24/06/2558169444342
38. อบต.ทุ่งศรีทอง (เวียงสา)ทำแล้ว51149418ทำแล้ว 15/05/25581148275
39. อบต.นาซาว (เมืองน่าน)ทำแล้ว6323329329ทำแล้ว 29/06/255894432927
40. อบต.นาทะนุง (นาหมื่น)ทำแล้ว6144146146ทำแล้ว 29/06/2558551099
41. อบต.นาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว614310980ทำแล้ว 22/06/255882552725
42. อบต.นาปัง (ภูเพียง)ทำแล้ว6371405324ทำแล้ว 15/06/2558252232320
43. อบต.นาไร่หลวง (สองแคว)ทำแล้ว6140140140ทำแล้ว 29/06/255837444
44. อบต.นาเหลือง (เวียงสา)ทำแล้ว6857471ทำแล้ว 25/05/2558747141412
45. อบต.น้ำเกี๋ยน (ภูเพียง)ทำแล้ว6946556ทำแล้ว 24/06/2558549333231
46. อบต.น้ำแก่น (ภูเพียง)ทำแล้ว51995621ทำแล้ว 15/06/25586120808073
47. อบต.น้ำตก (นาน้อย)ทำแล้ว7214237281ทำแล้ว 11/06/255842313129
48. อบต.น้ำปั้ว (เวียงสา)ทำแล้ว6111159131ทำแล้ว 17/06/255813213810010095
49. อบต.น้ำพาง (แม่จริม)ทำแล้ว5103102101ทำแล้ว 15/06/2558367231816
50. อบต.น้ำมวบ (เวียงสา)ทำแล้ว61912424ทำแล้ว 15/06/255813127606047
51. อบต.บ่อ (เมืองน่าน)ทำแล้ว610211087ทำแล้ว 26/05/2559482414040
52. อบต.บ่อเกลือเหนือ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7160174188ทำแล้ว 22/06/255869754
53. อบต.บ่อสวก (เมืองน่าน)ทำแล้ว7144171125ทำแล้ว 24/06/2558181727266
54. อบต.บัวใหญ่ (นาน้อย)ทำแล้ว7185192190ทำแล้ว 21/10/255860303030
55. อบต.บ้านพี้ (บ้านหลวง)ทำแล้ว6127124119ทำแล้ว 21/06/255811333
56. อบต.บ้านฟ้า (บ้านหลวง)ทำแล้ว69090172ทำแล้ว 04/08/2559581686060
57. อบต.ปอน (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6173367293ทำแล้ว 17/10/2558286272727
58. อบต.ป่ากลาง (ปัว)ทำแล้ว6417417417ทำแล้ว 29/06/25581155117117108
59. อบต.ป่าคา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6307248241ทำแล้ว 02/11/255875189777670
60. อบต.ป่าคาหลวง (บ้านหลวง)ทำแล้ว6213215215ทำแล้ว 23/06/255877636262
61. อบต.ป่าแลวหลวง (สันติสุข)ทำแล้ว7182112123ทำแล้ว 25/05/25581130623028
62. อบต.ปิงหลวง (นาหมื่น)ทำแล้ว6133104103ทำแล้ว 25/06/2558112666
63. อบต.เปือ (เชียงกลาง)ทำแล้ว7269226211ทำแล้ว 19/06/255829149121120112
64. อบต.ผาตอ (ท่าวังผา)ทำแล้ว414511879ทำแล้ว 23/06/255868202018
65. อบต.ผาทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว7132128122ทำแล้ว 15/05/25581321587
66. อบต.ผาสิงห์ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6305367365ทำแล้ว 30/06/255851961774
67. อบต.ฝายแก้ว (ภูเพียง)ทำแล้ว4187186178ทำแล้ว 30/06/255863424242
68. อบต.พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6225240190ทำแล้ว 29/06/2558165515149
69. อบต.พระธาตุ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6919999ทำแล้ว 22/06/255870121211
70. อบต.ภูคา (ปัว)ทำแล้ว686103113ทำแล้ว 15/06/25587555
71. อบต.ภูฟ้า (บ่อเกลือ)ทำแล้ว673108101ทำแล้ว 24/06/255843242418
72. อบต.ม่วงตึ๊ด (ภูเพียง)ทำแล้ว6111135136ทำแล้ว 29/05/255882474740
73. อบต.เมืองจัง (ภูเพียง)ทำแล้ว7919191ทำแล้ว 29/06/2558268626159
74. อบต.เมืองลี (นาหมื่น)ทำแล้ว7146140140ทำแล้ว 13/08/25581769505048
75. อบต.แม่ขะนิง (เวียงสา)ทำแล้ว6275273274ทำแล้ว 03/11/255871393935
76. อบต.แม่จริม (แม่จริม)ทำแล้ว717010572ทำแล้ว 30/06/2558553777
77. อบต.แม่สา (เวียงสา)ทำแล้ว72799946ทำแล้ว 25/06/25583752171615
78. อบต.แม่สาคร (เวียงสา)ทำแล้ว6169138138ทำแล้ว 12/06/255865525246
79. อบต.ยม (ท่าวังผา)ทำแล้ว6152163158ทำแล้ว 09/06/2558153414139
80. อบต.ยาบหัวนา (เวียงสา)ทำแล้ว613292121ทำแล้ว 17/06/2558372727267
81. อบต.ริม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7183369482ทำแล้ว 19/06/255886807976
82. อบต.เรือง (เมืองน่าน)ทำแล้ว5187161150ทำแล้ว 15/10/2558599553815
83. อบต.และ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว695121465ทำแล้ว 09/06/255866545452
84. อบต.วรนคร (ปัว)ทำแล้ว6461010ทำแล้ว 04/06/2558330121111
85. อบต.ศรีภูมิ (ท่าวังผา)ทำแล้ว71744419ทำแล้ว 21/05/25581376383735
86. อบต.ศิลาเพชร (ปัว)ทำแล้ว5124123123ทำแล้ว 25/06/2558108575757
87. อบต.สกาด (ปัว)ทำแล้ว6299299156ทำแล้ว 30/06/255811655
88. อบต.สถาน (ปัว)ทำแล้ว6147165150ทำแล้ว 19/06/25581373453422
89. อบต.สถาน (นาน้อย)ทำแล้ว6166178152ทำแล้ว 22/06/255886686765
90. อบต.สวด (บ้านหลวง)ทำแล้ว5166254237ทำแล้ว 15/06/255843434343
91. อบต.สะเนียน (เมืองน่าน)ทำแล้ว715611799ทำแล้ว 25/06/255821104363328
92. อบต.สันทะ (นาน้อย)ทำแล้ว716694185ทำแล้ว 30/06/2558197231715
93. อบต.ส้าน (เวียงสา)ทำแล้ว61217370ทำแล้ว 25/05/255863505048
94. อบต.แสนทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว6166148272ทำแล้ว 19/06/255888767471
95. อบต.หนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว6192158113ทำแล้ว 18/06/255881505045
96. อบต.หมอเมือง (แม่จริม)ทำแล้ว4225223222ทำแล้ว 29/06/2558591535350
97. อบต.ห้วยโก๋น (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7167206233ทำแล้ว 25/06/25581060434341
98. อบต.ไหล่น่าน (เวียงสา)ทำแล้ว6141134134ทำแล้ว 25/06/255867313017
99. อบต.อวน (ปัว)ทำแล้ว7251232275ทำแล้ว 08/06/2558110363530
100. อบต.อ่ายนาไลย (เวียงสา)ทำแล้ว7160120166ทำแล้ว 23/06/255876646463
รวม 100 อปท.10061118,29517,02117,3631008028,0414,7874,3694,006
ข้อมูล ณ 06/08/2563