รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แพร่ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.แพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว13253184139ทำแล้ว 02/12/255875238182182182
2. เทศบาลเมืองแพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว9391336329ทำแล้ว 30/06/2558295636358
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ (เมืองแพร่)ทำแล้ว6129134161ทำแล้ว 22/06/2558198838282
4. เทศบาลตำบลเด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว5225216655ทำแล้ว 30/06/255853191919
5. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว (เมืองแพร่)ทำแล้ว6180120113ทำแล้ว 30/06/2558265515150
6. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เมืองแพร่)ทำแล้ว9296191186ทำแล้ว 29/06/255887777777
7. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (เมืองแพร่)ทำแล้ว4153150150ทำแล้ว 29/06/255853232322
8. เทศบาลตำบลบ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว5194130127ทำแล้ว 30/06/2558146585754
9. เทศบาลตำบลบ้านเวียง (ร้องกวาง)ทำแล้ว7121153346ทำแล้ว 25/06/2558288717171
10. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (เด่นชัย)ทำแล้ว7190710ทำแล้ว 22/06/25582130191616
11. เทศบาลตำบลปากกาง (ลอง)ทำแล้ว121087559ทำแล้ว 29/06/255817642188
12. เทศบาลตำบลป่าแมต (เมืองแพร่)ทำแล้ว10347336336ทำแล้ว 17/06/255825138116114111
13. เทศบาลตำบลแม่คำมี (เมืองแพร่)ทำแล้ว7115131132ทำแล้ว 30/06/25589102555555
14. เทศบาลตำบลแม่จั๊ว (เด่นชัย)ทำแล้ว810911741ทำแล้ว 30/06/2558929242424
15. เทศบาลตำบลแม่ปาน (ลอง)ทำแล้ว61879029ทำแล้ว 26/06/255834681099
16. เทศบาลตำบลแม่ลานนา (ลอง)ทำแล้ว121379991ทำแล้ว 30/06/2558175484643
17. เทศบาลตำบลแม่หล่าย (เมืองแพร่)ทำแล้ว5233105ทำแล้ว 30/06/255889282826
18. เทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว715517857ทำแล้ว 26/06/25582380393939
19. เทศบาลตำบลวังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว5896966ทำแล้ว 18/06/25581363272625
20. เทศบาลตำบลวังหงส์ (เมืองแพร่)ทำแล้ว9905655ทำแล้ว 29/06/255872504948
21. เทศบาลตำบลเวียงต้า (ลอง)ทำแล้ว7236306204ทำแล้ว 30/06/2558314131313
22. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน (เมืองแพร่)ทำแล้ว6878787ทำแล้ว 30/06/2558848332129
23. เทศบาลตำบลสอง (สอง)ทำแล้ว7182127134ทำแล้ว 25/06/25581127121121121
24. เทศบาลตำบลสูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว5148166122ทำแล้ว 30/06/2558165111
25. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว71319798ทำแล้ว 26/06/25589134717171
26. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (สอง)ทำแล้ว6164175155ทำแล้ว 22/06/25583081818181
27. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ลอง)ทำแล้ว9229264263ทำแล้ว 30/06/25583139181414
28. อบต.กาญจนา (เมืองแพร่)ทำแล้ว612959184ทำแล้ว 08/09/255823104796357
29. อบต.ดอนมูล (สูงเม่น)ทำแล้ว8319321321ทำแล้ว 30/06/255883696765
30. อบต.เด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว102023543ทำแล้ว 30/06/255876565554
31. อบต.แดนชุมพล (สอง)ทำแล้ว10146200195ทำแล้ว 24/06/255873636362
32. อบต.ต้าผามอก (ลอง)ทำแล้ว7159218201ทำแล้ว 03/07/2558469696968
33. อบต.ตำหนักธรรม (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว61442020ทำแล้ว 12/06/25582459252523
34. อบต.เตาปูน (สอง)ทำแล้ว7197371312ทำแล้ว 22/06/255842107585753
35. อบต.ท่าข้าม (เมืองแพร่)ทำแล้ว413210497ทำแล้ว 30/06/25589101575452
36. อบต.ทุ่งแค้ว (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว8195313313ทำแล้ว 29/06/255865454545
37. อบต.ทุ่งน้าว (สอง)ทำแล้ว8421422422ทำแล้ว 09/06/25582113574936
38. อบต.ทุ่งแล้ง (ลอง)ทำแล้ว10284283283ทำแล้ว 15/06/2558513310210096
39. อบต.ไทรย้อย (เด่นชัย)ทำแล้ว10148109236ทำแล้ว 25/06/255837343333
40. อบต.นาจักร (เมืองแพร่)ทำแล้ว820012057ทำแล้ว 19/06/255842105878787
41. อบต.นาพูน (วังชิ้น)ทำแล้ว8929090ทำแล้ว 15/06/25586883423939
42. อบต.น้ำชำ (สูงเม่น)ทำแล้ว51226463ทำแล้ว 15/06/25587125494948
43. อบต.น้ำรัด (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7242439435ทำแล้ว 26/06/2558669696969
44. อบต.น้ำเลา (ร้องกวาง)ทำแล้ว7255181201ทำแล้ว 30/06/255819128838071
45. อบต.บ่อเหล็กลอง (ลอง)ทำแล้ว8202202202ทำแล้ว 03/06/255818333
46. อบต.บ้านกลาง (สอง)ทำแล้ว7161108120ทำแล้ว 26/06/25582100171717
47. อบต.บ้านกวาง (สูงเม่น)ทำแล้ว7267269269ทำแล้ว 19/06/25582359271615
48. อบต.บ้านกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว101104443ทำแล้ว 30/06/2558164302927
49. อบต.บ้านปง (สูงเม่น)ทำแล้ว10121126126ทำแล้ว 26/06/25581411210410190
50. อบต.บ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว813513291ทำแล้ว 16/06/2558132532
51. อบต.บ้านหนุน (สอง)ทำแล้ว6255201186ทำแล้ว 05/06/2558259424140
52. อบต.บ้านเหล่า (สูงเม่น)ทำแล้ว11153173131ทำแล้ว 15/06/255892434343
53. อบต.ป่าแดง (เมืองแพร่)ทำแล้ว71877472ทำแล้ว 26/06/2558659515041
54. อบต.ป่าสัก (วังชิ้น)ทำแล้ว826126133ทำแล้ว 12/06/255840201717
55. อบต.ไผ่โทน (ร้องกวาง)ทำแล้ว8843556ทำแล้ว 08/06/2558254181815
56. อบต.พระหลวง (สูงเม่น)ทำแล้ว620510074ทำแล้ว 31/08/2558948242420
57. อบต.แม่เกิ๋ง (วังชิ้น)ทำแล้ว8132172161ทำแล้ว 09/06/25581798505050
58. อบต.แม่คำมี (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7137138137ทำแล้ว 23/06/255873544844
59. อบต.แม่จั๊วะ (เด่นชัย)ทำแล้ว10693028ทำแล้ว 29/05/2558929201514
60. อบต.แม่ทราย (ร้องกวาง)ทำแล้ว7120209211ทำแล้ว 25/06/2558564171717
61. อบต.แม่ป้าก (วังชิ้น)ทำแล้ว71371812ทำแล้ว 22/06/2558782717068
62. อบต.แม่พุง (วังชิ้น)ทำแล้ว9166151163ทำแล้ว 30/06/25581879666663
63. อบต.แม่ยม (เมืองแพร่)ทำแล้ว930212270ทำแล้ว 30/06/2558494494948
64. อบต.แม่ยางตาล (ร้องกวาง)ทำแล้ว101565727ทำแล้ว 12/06/255882393330
65. อบต.แม่ยางร้อง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10183183183ทำแล้ว 16/06/25582469353535
66. อบต.แม่ยางฮ่อ (ร้องกวาง)ทำแล้ว7156114214ทำแล้ว 15/06/25581104787775
67. อบต.ร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว698100100ทำแล้ว 15/06/255898606059
68. อบต.ร่องกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว6381360422ทำแล้ว 26/06/2558918181818
69. อบต.ร่องฟอง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6210189197ทำแล้ว 31/07/255847363636
70. อบต.วังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว6156120155ทำแล้ว 30/06/25582148979797
71. อบต.วังธง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6171151136ทำแล้ว 05/06/25581938171716
72. อบต.วังหลวง (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7164134138ทำแล้ว 08/06/2558375363636
73. อบต.เวียงทอง (สูงเม่น)ทำแล้ว423510993ทำแล้ว 18/06/2558151261009571
74. อบต.สบสาย (สูงเม่น)ทำแล้ว8225218163ทำแล้ว 14/05/25581292393937
75. อบต.สรอย (วังชิ้น)ทำแล้ว6460460460ทำแล้ว 30/06/25584177393938
76. อบต.สะเอียบ (สอง)ทำแล้ว6185332213ทำแล้ว 12/06/2558481514442
77. อบต.สูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว6682763ทำแล้ว 12/05/25582669575252
78. อบต.ห้วยม้า (เมืองแพร่)ทำแล้ว6330336335ทำแล้ว 23/06/2558110868686
79. อบต.ห้วยโรง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10242296293ทำแล้ว 27/04/25593970535352
80. อบต.ห้วยไร่ (เด่นชัย)ทำแล้ว9707171ทำแล้ว 25/06/2558373424242
81. อบต.หัวทุ่ง (ลอง)ทำแล้ว5113114114ทำแล้ว 26/06/255879545454
82. อบต.หัวฝาย (สูงเม่น)ทำแล้ว710834242ทำแล้ว 17/06/2558170464643
83. อบต.หัวเมือง (สอง)ทำแล้ว6221141126ทำแล้ว 12/06/2558861252524
84. อบต.เหมืองหม้อ (เมืองแพร่)ทำแล้ว6122121117ทำแล้ว 25/06/255838121111
รวม 84 อปท.8462415,52413,58513,670848666,8524,1774,0373,895
ข้อมูล ณ 06/08/2563