รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุตรดิตถ์ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.อุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6533439412ทำแล้ว 24/11/255890132584439
2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว617118189ทำแล้ว 30/06/255865424137
3. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8138146146ทำแล้ว 30/06/255867343434
4. เทศบาลตำบลงิ้วงาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5222241309ทำแล้ว 29/06/255841111876969
5. เทศบาลตำบลจริม (ท่าปลา)ทำแล้ว6100107103ทำแล้ว 30/06/25581897757575
6. เทศบาลตำบลตรอน (ตรอน)ทำแล้ว5180188189ทำแล้ว 06/10/2558867393939
7. เทศบาลตำบลทองแสนขัน (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6267275275ทำแล้ว 30/06/25582079141212
8. เทศบาลตำบลท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว710693210ทำแล้ว 30/06/2558583414141
9. เทศบาลตำบลท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว4938781ทำแล้ว 30/06/255875616161
10. เทศบาลตำบลท่าเสา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6340340340ทำแล้ว 29/06/25581766444442
11. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ลับแล)ทำแล้ว5209144145ทำแล้ว 29/06/25582285261110
12. เทศบาลตำบลน้ำปาด (น้ำปาด)ทำแล้ว7243251220ทำแล้ว 22/06/255880313131
13. เทศบาลตำบลน้ำริด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6121132129ทำแล้ว 30/06/255878525252
14. เทศบาลตำบลในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6927262ทำแล้ว 29/06/25581766434342
15. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว71413635ทำแล้ว 24/06/25581878545351
16. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว6101102102ทำแล้ว 15/05/255851323232
17. เทศบาลตำบลบ้านโคก (บ้านโคก)ทำแล้ว4165163163ทำแล้ว 30/06/255813114787878
18. เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8171134134ทำแล้ว 23/06/255882322925
19. เทศบาลตำบลป่าเซ่า (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6209209209ทำแล้ว 19/05/2559211211
20. เทศบาลตำบลผาจุก (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8136204134ทำแล้ว 30/06/25585966242222
21. เทศบาลตำบลพระเสด็จ (ลับแล)ทำแล้ว6107107107ทำแล้ว 24/06/255920666
22. เทศบาลตำบลฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว6637074ทำแล้ว 25/06/2558343373736
23. เทศบาลตำบลร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว5229230230ทำแล้ว 29/06/2558136565656
24. เทศบาลตำบลวังกะพี้ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7318407331ทำแล้ว 25/06/255897114959494
25. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ (ลับแล)ทำแล้ว6144150150ทำแล้ว 26/06/255835124836564
26. เทศบาลตำบลหัวดง (ลับแล)ทำแล้ว8114186184ทำแล้ว 26/06/255844127504846
27. เทศบาลตำบลหาดกรวด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7368371367ทำแล้ว 25/06/2558178441616
28. อบต.ข่อยสูง (ตรอน)ทำแล้ว7153165218ทำแล้ว 25/06/255825113626262
29. อบต.ขุนฝาง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5268250232ทำแล้ว 25/05/255858363333
30. อบต.คอรุม (พิชัย)ทำแล้ว7235227223ทำแล้ว 16/06/2558831444
31. อบต.ชัยจุมพล (ลับแล)ทำแล้ว5204204204ทำแล้ว 15/08/255916120928986
32. อบต.ด่านแม่คำมัน (ลับแล)ทำแล้ว7787070ทำแล้ว 25/06/25582296656555
33. อบต.เด่นเหล็ก (น้ำปาด)ทำแล้ว617210175ทำแล้ว 25/06/255846302928
34. อบต.ถ้ำฉลอง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว13151151151ทำแล้ว 29/06/255858454545
35. อบต.ท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว6468482482ทำแล้ว 30/06/25582978454434
36. อบต.ท่าแฝก (น้ำปาด)ทำแล้ว7316256251ทำแล้ว 29/05/25589119353434
37. อบต.ท่ามะเฟือง (พิชัย)ทำแล้ว6295180112ทำแล้ว 23/06/255820115111
38. อบต.ท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว7163138117ทำแล้ว 30/06/25585767444444
39. อบต.นาขุม (บ้านโคก)ทำแล้ว14250247246ทำแล้ว 31/12/25588811998
40. อบต.นางพญา (ท่าปลา)ทำแล้ว7107228179ทำแล้ว 16/06/255852101010
41. อบต.นานกกก (ลับแล)ทำแล้ว9108203203ทำแล้ว 29/06/255827655
42. อบต.นายาง (พิชัย)ทำแล้ว6199170149ทำแล้ว 30/06/25581853291615
43. อบต.นาอิน (พิชัย)ทำแล้ว7437439439ทำแล้ว 15/06/255817161616
44. อบต.น้ำไคร้ (น้ำปาด)ทำแล้ว6229225225ทำแล้ว 12/06/25581778686868
45. อบต.น้ำไผ่ (น้ำปาด)ทำแล้ว6494505417ทำแล้ว 26/06/25588888
46. อบต.น้ำพี้ (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6179161147ทำแล้ว 29/06/25583077383835
47. อบต.น้ำหมัน (ท่าปลา)ทำแล้ว515811563ทำแล้ว 29/06/25591109625351
48. อบต.น้ำอ่าง (ตรอน)ทำแล้ว8346314312ทำแล้ว 18/06/255818141110
49. อบต.ในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6253420420ทำแล้ว 26/07/255860777
50. อบต.บ่อทอง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว533011469ทำแล้ว 18/05/2559259282827
51. อบต.บ่อเบี้ย (บ้านโคก)ทำแล้ว712412079ทำแล้ว 26/06/25583677494949
52. อบต.บ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว5279312342ทำแล้ว 08/05/255887222221
53. อบต.บ้านโคน (พิชัย)ทำแล้ว716410243ทำแล้ว 14/05/2558391717171
54. อบต.บ้านด่าน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว656122104ทำแล้ว 15/06/255833222221
55. อบต.บ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6213295293ทำแล้ว 11/06/25581230151514
56. อบต.บ้านดารา (พิชัย)ทำแล้ว4884849ทำแล้ว 25/06/255824110898783
57. อบต.บ้านฝาย (น้ำปาด)ทำแล้ว6288298298ทำแล้ว 26/06/2558103727069
58. อบต.บ้านเสี้ยว (ฟากท่า)ทำแล้ว7166166166ทำแล้ว 02/06/255858191917
59. อบต.บ้านหม้อ (พิชัย)ทำแล้ว5124145131ทำแล้ว 23/06/25582043811
60. อบต.ป่าคาย (ทองแสนขัน)ทำแล้ว611697222ทำแล้ว 15/06/25586614108
61. อบต.ผักขวง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6164126216ทำแล้ว 01/10/25582982121210
62. อบต.ผาเลือด (ท่าปลา)ทำแล้ว7233201213ทำแล้ว 25/05/255885424240
63. อบต.ไผ่ล้อม (ลับแล)ทำแล้ว6572622622ทำแล้ว 16/06/2558448272724
64. อบต.ฝายหลวง (ลับแล)ทำแล้ว5127166317ทำแล้ว 12/11/25585881818078
65. อบต.พญาแมน (พิชัย)ทำแล้ว8162245288ทำแล้ว 15/05/25581269323232
66. อบต.ฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว3269272270ทำแล้ว 15/06/2558168119118117
67. อบต.ม่วงเจ็ดต้น (บ้านโคก)ทำแล้ว5215215215ทำแล้ว 15/06/255832666
68. อบต.แม่พูล (ลับแล)ทำแล้ว9959999ทำแล้ว 08/06/255873515050
69. อบต.ร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว579214214ทำแล้ว 22/06/255814481333
70. อบต.ไร่อ้อย (พิชัย)ทำแล้ว7184403404ทำแล้ว 26/06/255830109555351
71. อบต.วังดิน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5424242ทำแล้ว 01/10/2558322171615
72. อบต.วังแดง (ตรอน)ทำแล้ว8264409409ทำแล้ว 19/06/25585104979490
73. อบต.สองคอน (ฟากท่า)ทำแล้ว7361364364ทำแล้ว 16/06/255847112858047
74. อบต.สองห้อง (ฟากท่า)ทำแล้ว8110109109ทำแล้ว 17/06/255826134222222
75. อบต.แสนตอ (น้ำปาด)ทำแล้ว5420424424ทำแล้ว 30/06/25581393737373
76. อบต.แสนตอ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว51568573ทำแล้ว 08/06/255861444444
77. อบต.ห้วยมุ่น (น้ำปาด)ทำแล้ว719619872ทำแล้ว 25/05/255972141414
78. อบต.หาดงิ้ว (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5135150108ทำแล้ว 25/05/2558250313130
79. อบต.หาดล้า (ท่าปลา)ทำแล้ว7287286286ทำแล้ว 30/06/255831101010
80. อบต.หาดสองแคว (ตรอน)ทำแล้ว6160179179ทำแล้ว 14/05/255820105818181
รวม 80 อปท.8051116,52316,94416,585801,2085,9523,2973,1072,988
ข้อมูล ณ 07/08/2563