รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำปาง ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5616416341ทำแล้ว 30/06/2558458134118118
2. เทศบาลนครลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว7235186174ทำแล้ว 29/06/255810169157157147
3. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6266105100ทำแล้ว 30/06/255830228117106103
4. เทศบาลเมืองพิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5235132164ทำแล้ว 19/06/2558120838383
5. เทศบาลเมืองล้อมแรด (เถิน)ทำแล้ว5469361419ทำแล้ว 26/06/25581914011210077
6. เทศบาลตำบลเกาะคา (เกาะคา)ทำแล้ว5221173173ทำแล้ว 30/06/2558161621019494
7. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว (เกาะคา)ทำแล้ว7663737ทำแล้ว 16/06/25587168534141
8. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51127177ทำแล้ว 30/06/2558164494949
9. เทศบาลตำบลต้นธงชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5616465445ทำแล้ว 19/06/255836136402218
10. เทศบาลตำบลเถินบุรี (เถิน)ทำแล้ว5883529ทำแล้ว 18/06/2558275414140
11. เทศบาลตำบลท่าผา (เกาะคา)ทำแล้ว6152115107ทำแล้ว 29/06/255891898989
12. เทศบาลตำบลทุ่งงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว517117481ทำแล้ว 30/06/25581888343229
13. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5165167167ทำแล้ว 15/06/25582291292120
14. เทศบาลตำบลนาแก้ว (เกาะคา)ทำแล้ว5170198185ทำแล้ว 26/06/255826130101101100
15. เทศบาลตำบลนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว515011721ทำแล้ว 08/05/06582363323231
16. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (แม่ทะ)ทำแล้ว59411359ทำแล้ว 27/07/255883142117105117
17. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว599205186ทำแล้ว 29/06/255899454545
18. เทศบาลตำบลบ้านสา (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5187168120ทำแล้ว 29/06/255825119898986
19. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วังเหนือ)ทำแล้ว5393393393ทำแล้ว 24/06/25586101797979
20. เทศบาลตำบลปงยางคก (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5254254254ทำแล้ว 30/06/255872172101101100
21. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว53144646ทำแล้ว 29/06/2558988343224
22. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง (แม่พริก)ทำแล้ว57221617ทำแล้ว 25/06/25581168131312
23. เทศบาลตำบลเมืองปาน (เมืองปาน)ทำแล้ว51077357ทำแล้ว 26/06/2558101716156
24. เทศบาลตำบลเมืองยาว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5290289287ทำแล้ว 30/06/255898514848
25. เทศบาลตำบลแม่ทะ (แม่ทะ)ทำแล้ว5154138128ทำแล้ว 30/06/2558120898988
26. เทศบาลตำบลแม่ปุ (แม่พริก)ทำแล้ว5213284258ทำแล้ว 19/06/255820108646464
27. เทศบาลตำบลแม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว614411287ทำแล้ว 30/06/255810115616161
28. เทศบาลตำบลแม่มอก (เถิน)ทำแล้ว5359164171ทำแล้ว 26/06/2558107272725
29. เทศบาลตำบลแม่เมาะ (แม่เมาะ)ทำแล้ว6232161132ทำแล้ว 23/06/25581127100100100
30. เทศบาลตำบลลำปางหลวง (เกาะคา)ทำแล้ว5447447446ทำแล้ว 26/06/25581140818080
31. เทศบาลตำบลวังพร้าว (เกาะคา)ทำแล้ว5797779ทำแล้ว 26/06/25581674636363
32. เทศบาลตำบลวังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว5956158ทำแล้ว 30/06/255868383837
33. เทศบาลตำบลเวียงมอก (เถิน)ทำแล้ว5172442403ทำแล้ว 18/06/2558117222184127125
34. เทศบาลตำบลศาลา (เกาะคา)ทำแล้ว7226198193ทำแล้ว 29/06/255814134969492
35. เทศบาลตำบลสบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว5195107104ทำแล้ว 26/08/255819184134133131
36. เทศบาลตำบลสิริราช (แม่ทะ)ทำแล้ว5366252231ทำแล้ว 30/06/25585136555555
37. เทศบาลตำบลเสริมงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว6494949ทำแล้ว 30/06/25584462616161
38. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย (เสริมงาม)ทำแล้ว5122123117ทำแล้ว 29/06/25582102757575
39. เทศบาลตำบลหลวงใต้ (งาว)ทำแล้ว518810276ทำแล้ว 26/06/25586188595959
40. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ (งาว)ทำแล้ว51258264ทำแล้ว 17/06/25581099717144
41. เทศบาลตำบลห้างฉัตร (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5185161194ทำแล้ว 24/06/2558499535252
42. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5509698398ทำแล้ว 30/06/2558177676760
43. เทศบาลตำบลไหล่หิน (เกาะคา)ทำแล้ว5302214217ทำแล้ว 24/06/255889575556
44. อบต.จางเหนือ (แม่เมาะ)ทำแล้ว59233ทำแล้ว 26/06/25581989545449
45. อบต.แจ้ซ้อน (เมืองปาน)ทำแล้ว5211157140ทำแล้ว 26/06/25581696776157
46. อบต.แจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5245260260ทำแล้ว 25/06/255877605855
47. อบต.ดอนไฟ (แม่ทะ)ทำแล้ว5343343343ทำแล้ว 15/06/255883222216
48. อบต.ทุ่งกว๋าว (เมืองปาน)ทำแล้ว5223255257ทำแล้ว 30/06/255824156135127125
49. อบต.ทุ่งฝาย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5211242254ทำแล้ว 30/06/255823108616160
50. อบต.ทุ่งฮั้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว596110110ทำแล้ว 29/06/2558776646464
51. อบต.นาแก (งาว)ทำแล้ว5385383383ทำแล้ว 29/06/255852353534
52. อบต.นาโป่ง (เถิน)ทำแล้ว5344140140ทำแล้ว 19/06/25584102777453
53. อบต.นายาง (สบปราบ)ทำแล้ว8929292ทำแล้ว 26/06/255864535353
54. อบต.นาสัก (แม่เมาะ)ทำแล้ว5185171141ทำแล้ว 25/06/25581289363636
55. อบต.นาแส่ง (เกาะคา)ทำแล้ว8137141139ทำแล้ว 23/06/2558264281412
56. อบต.นิคมพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5227234234ทำแล้ว 10/06/255860333333
57. อบต.บ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว516811257ทำแล้ว 12/06/25583575727271
58. อบต.บ้านกิ่ว (แม่ทะ)ทำแล้ว5326481530ทำแล้ว 29/06/25589125161615
59. อบต.บ้านขอ (เมืองปาน)ทำแล้ว5412230186ทำแล้ว 22/06/25583154140133120
60. อบต.บ้านค่า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5273261343ทำแล้ว 23/06/255882656565
61. อบต.บ้านดง (แม่เมาะ)ทำแล้ว5499470431ทำแล้ว 08/06/25582337262525
62. อบต.บ้านบอม (แม่ทะ)ทำแล้ว5193167164ทำแล้ว 29/06/255843102716262
63. อบต.บ้านเป้า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5178165151ทำแล้ว 26/06/25581078201919
64. อบต.บ้านโป่ง (งาว)ทำแล้ว5949591ทำแล้ว 29/05/2558243262626
65. อบต.บ้านร้อง (งาว)ทำแล้ว51858881ทำแล้ว 16/06/255823118106106106
66. อบต.บ้านแลง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5155161161ทำแล้ว 26/06/25582269212121
67. อบต.บ้านเสด็จ (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5227288392ทำแล้ว 29/06/255848127917877
68. อบต.บ้านหวด (งาว)ทำแล้ว51365038ทำแล้ว 24/06/255844105343129
69. อบต.บ้านแหง (งาว)ทำแล้ว5154149139ทำแล้ว 26/06/25585110717170
70. อบต.บ้านอ้อน (งาว)ทำแล้ว5357367367ทำแล้ว 15/06/2558462212018
71. อบต.บ้านเอื้อม (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5362210175ทำแล้ว 19/06/25581488727271
72. อบต.บุญนาคพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5149160128ทำแล้ว 15/06/255813105828182
73. อบต.ปงดอน (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5266277275ทำแล้ว 29/06/2558105916757
74. อบต.ปงเตา (งาว)ทำแล้ว5155159159ทำแล้ว 22/06/25581097727272
75. อบต.พิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5191919ทำแล้ว 16/06/255813121212
76. อบต.เมืองมาย (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5311216189ทำแล้ว 15/06/2558666444239
77. อบต.แม่กัวะ (สบปราบ)ทำแล้ว51495442ทำแล้ว 26/06/2558991615757
78. อบต.แม่ตีบ (งาว)ทำแล้ว5333333ทำแล้ว 12/07/255917733141414
79. อบต.แม่ถอด (เถิน)ทำแล้ว513581118ทำแล้ว 29/06/2558107808080
80. อบต.แม่ปะ (เถิน)ทำแล้ว5123128133ทำแล้ว 26/06/25583102545450
81. อบต.แม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว8222154231ทำแล้ว 23/06/255867114767669
82. อบต.แม่วะ (เถิน)ทำแล้ว5109153ทำแล้ว 02/06/255828141312
83. อบต.แม่สัน (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5177118162ทำแล้ว 18/06/255817102858582
84. อบต.แม่สุก (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5130126126ทำแล้ว 29/06/2558367444442
85. อบต.ร่องเคาะ (วังเหนือ)ทำแล้ว515810098ทำแล้ว 23/06/2558136103103103
86. อบต.วอแก้ว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5174149130ทำแล้ว 26/06/255822115787878
87. อบต.วังแก้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5748080ทำแล้ว 11/06/255974504948
88. อบต.วังเงิน (แม่ทะ)ทำแล้ว5857878ทำแล้ว 29/06/255833333
89. อบต.วังซ้าย (วังเหนือ)ทำแล้ว58510198ทำแล้ว 10/06/25581656464646
90. อบต.วังใต้ (วังเหนือ)ทำแล้ว5707065ทำแล้ว 15/06/25582283656460
91. อบต.วังทรายคำ (วังเหนือ)ทำแล้ว5160162161ทำแล้ว 03/06/255882626262
92. อบต.วังทอง (วังเหนือ)ทำแล้ว5486487487ทำแล้ว 16/06/2559640998
93. อบต.วิเชตนคร (แจ้ห่ม)ทำแล้ว516210087ทำแล้ว 29/06/25585282595956
94. อบต.เวียงตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5168137118ทำแล้ว 29/06/255818140116116115
95. อบต.สบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว6114149153ทำแล้ว 15/06/2558773423433
96. อบต.สบป้าด (แม่เมาะ)ทำแล้ว5163140163ทำแล้ว 12/06/255857241915
97. อบต.สมัย (สบปราบ)ทำแล้ว7163232180ทำแล้ว 05/06/25581877696964
98. อบต.เสริมกลาง (เสริมงาม)ทำแล้ว5207208208ทำแล้ว 22/06/255840131313
99. อบต.เสริมขวา (เสริมงาม)ทำแล้ว5313319314ทำแล้ว 26/06/2558180545451
100. อบต.หนองหล่ม (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5134135135ทำแล้ว 26/06/2558971454545
101. อบต.หัวเมือง (เมืองปาน)ทำแล้ว5190187126ทำแล้ว 29/06/2558162383535
102. อบต.หัวเสือ (แม่ทะ)ทำแล้ว5142143143ทำแล้ว 16/06/25581586371917
103. อบต.ใหม่พัฒนา (เกาะคา)ทำแล้ว5212142141ทำแล้ว 22/06/255820128989898
รวม 103 อปท.10353822,10218,66517,7291031,70910,2586,5346,2115,994
ข้อมูล ณ 06/08/2563