รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8423186169ทำแล้ว 30/06/255815124913610698
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6323325325ทำแล้ว 24/06/25581081077749
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7114115115ทำแล้ว 29/06/2558113585757
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว8339339339ทำแล้ว 26/06/25581106767471
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7268270340ทำแล้ว 11/06/255815130919191
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว7138206147ทำแล้ว 12/06/255815132103103100
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว8184184184ทำแล้ว 17/06/2558115107107107
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว791394550ทำแล้ว 30/06/2558154434242
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7122120ทำแล้ว 11/06/25581082833
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว8115114113ทำแล้ว 10/06/2558973525050
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว8174192191ทำแล้ว 12/05/25583104747474
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8297300300ทำแล้ว 23/06/25585144919189
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว82423745ทำแล้ว 29/05/25586199145145140
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7114108105ทำแล้ว 29/06/255844262623
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8222248211ทำแล้ว 26/06/2558127646464
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว81025ทำแล้ว 30/06/25582101272727
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5212149148ทำแล้ว 30/06/25581712011310046
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว5813333ทำแล้ว 30/06/25586551011
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว897158198ทำแล้ว 27/05/25581651414140
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว7187166162ทำแล้ว 29/06/255834126908382
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว8270270270ทำแล้ว 26/06/255890616161
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6182140139ทำแล้ว 12/05/25587161148143136
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว73248728ทำแล้ว 30/06/25585397808080
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว8305343285ทำแล้ว 25/05/2558784626260
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8124113113ทำแล้ว 29/06/255896757571
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว8203231207ทำแล้ว 11/06/25583104575656
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว7177153142ทำแล้ว 19/06/255877696866
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8247215240ทำแล้ว 23/06/255839124999997
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว5180123122ทำแล้ว 30/06/2558117898887
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว8260323225ทำแล้ว 30/06/25584215610410398
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6246224220ทำแล้ว 17/06/255830333
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7278179170ทำแล้ว 23/06/255871111
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8119108102ทำแล้ว 26/06/2558102847363
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8194204212ทำแล้ว 29/06/255886888
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7173177157ทำแล้ว 26/06/255877777777
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว61133953ทำแล้ว 22/06/2558284717071
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8160170160ทำแล้ว 29/06/25585111
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8114185184ทำแล้ว 1176656565
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5214194161ทำแล้ว 29/05/2558681817875
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8194175133ทำแล้ว 22/03/255953181414
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7380310310ทำแล้ว 29/06/25581226226223225
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว8109110109ทำแล้ว 26/06/2558216222
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว728714361ทำแล้ว 12/06/25585118949493
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว7132132132ทำแล้ว 15/06/255881111
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7150128112ทำแล้ว 18/06/255888737372
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว7126126143ทำแล้ว 15/06/255810104888888
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว7138119118ทำแล้ว 15/06/255811241079595
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว715080160ทำแล้ว 10/06/25587124115115115
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว778338ทำแล้ว 12/06/25581355343331
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว7218156ทำแล้ว 02/06/25581077544137
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว81119797ทำแล้ว 14/05/255862626261
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว7884242ทำแล้ว 22/06/255819131313
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8170170168ทำแล้ว 29/06/25594411010010099
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว8137118115ทำแล้ว 15/06/255894545454
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว6180127107ทำแล้ว 16/06/255858383838
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว811289161ทำแล้ว 25/05/25581166171717
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว7756869ทำแล้ว 25/06/255955933
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว81639493ทำแล้ว 19/06/255870282727
รวม 58 อปท.5842010,7269,4449,003585555,5773,8503,6663,515
ข้อมูล ณ 06/08/2563