รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7687372328ทำแล้ว 30/06/255857239164164164
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว5543353353ทำแล้ว 29/06/255837430370262253
3. เทศบาลเมืองต้นเปา (สันกำแพง)ทำแล้ว8270257257ทำแล้ว 30/06/25589134878787
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (แม่แตง)ทำแล้ว7285285285ทำแล้ว 22/06/25582283505049
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สันทราย)ทำแล้ว7211225219ทำแล้ว 29/06/2558498222219
6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7298281280ทำแล้ว 26/06/25581158127126123
7. เทศบาลตำบลขัวมุง (สารภี)ทำแล้ว7601607607ทำแล้ว 19/06/255883636361
8. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (แม่ริม)ทำแล้ว4206208222ทำแล้ว 30/06/25582865282727
9. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง (แม่แตง)ทำแล้ว7133114114ทำแล้ว 29/06/255813105666260
10. เทศบาลตำบลจอมทอง (จอมทอง)ทำแล้ว7326200175ทำแล้ว 25/06/25586105848078
11. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (สันทราย)ทำแล้ว7410360436ทำแล้ว 29/06/25584124707066
12. เทศบาลตำบลชมภู (สารภี)ทำแล้ว98944ทำแล้ว 15/05/255889858481
13. เทศบาลตำบลช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6246184190ทำแล้ว 16/06/255811123979797
14. เทศบาลตำบลเชิงดอย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8450457457ทำแล้ว 25/06/2558998828278
15. เทศบาลตำบลเชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7250240232ทำแล้ว 23/06/255872174888787
16. เทศบาลตำบลไชยปราการ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7461462462ทำแล้ว 26/06/255821176142122122
17. เทศบาลตำบลไชยสถาน (สารภี)ทำแล้ว7172171175ทำแล้ว 24/06/2558394757470
18. เทศบาลตำบลดอนแก้ว (สารภี)ทำแล้ว7202188184ทำแล้ว 29/06/255857212121
19. เทศบาลตำบลดอยแก้ว (จอมทอง)ทำแล้ว5151145145ทำแล้ว 25/06/255839313131
20. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7385396394ทำแล้ว 30/06/2558127555353
21. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5255257257ทำแล้ว 24/06/2558433255
22. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6275275275ทำแล้ว 29/06/25584620865
23. เทศบาลตำบลท่ากว้าง (สารภี)ทำแล้ว7133123126ทำแล้ว 29/06/255846343434
24. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ฮอด)ทำแล้ว7101101101ทำแล้ว 06/06/25593545363630
25. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา (ดอยเต่า)ทำแล้ว7175123123ทำแล้ว 25/06/2558142535352
26. เทศบาลตำบลท่าผา (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7169191190ทำแล้ว 26/05/255927191717
27. เทศบาลตำบลท่าวังตาล (สารภี)ทำแล้ว6348253393ทำแล้ว 29/06/255847433
28. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6327290303ทำแล้ว 26/03/2558214713412278
29. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (เชียงดาว)ทำแล้ว7230231231ทำแล้ว 26/06/2558988434228
30. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม (สันป่าตอง)ทำแล้ว6189147135ทำแล้ว 29/06/2558986615654
31. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก (สันป่าตอง)ทำแล้ว7460405402ทำแล้ว 29/06/2558194484746
32. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ (พร้าว)ทำแล้ว7125126126ทำแล้ว 30/06/255841282828
33. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (หางดง)ทำแล้ว7167169139ทำแล้ว 30/04/25583101787877
34. เทศบาลตำบลบวกค้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว5431435436ทำแล้ว 26/06/2558821442
35. เทศบาลตำบลบ่อหลวง (ฮอด)ทำแล้ว5153226160ทำแล้ว 30/06/255834121989792
36. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7217261222ทำแล้ว 30/06/255839117832215
37. เทศบาลตำบลบ้านตาล (ฮอด)ทำแล้ว5120119117ทำแล้ว 24/06/255831888
38. เทศบาลตำบลบ้านปง (หางดง)ทำแล้ว8359181179ทำแล้ว 30/06/255871171018989
39. เทศบาลตำบลบ้านแปะ (จอมทอง)ทำแล้ว5426557566ทำแล้ว 30/05/25583172543634
40. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง (พร้าว)ทำแล้ว7179152144ทำแล้ว 29/06/25583297333
41. เทศบาลตำบลบ้านแม (สันป่าตอง)ทำแล้ว9220218228ทำแล้ว 22/06/255824173939393
42. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว7785353ทำแล้ว 26/06/2558651343433
43. เทศบาลตำบลบ้านหลวง (จอมทอง)ทำแล้ว6185256247ทำแล้ว 23/06/25581160595757
44. เทศบาลตำบลบ้านแหวน (หางดง)ทำแล้ว5177144391ทำแล้ว 30/06/255890535038
45. เทศบาลตำบลป่าแดด (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7247264264ทำแล้ว 25/06/25581113585858
46. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม (พร้าว)ทำแล้ว5160160160ทำแล้ว 25/06/255820126124124124
47. เทศบาลตำบลป่าบง (สารภี)ทำแล้ว6565959ทำแล้ว 29/06/2558355444338
48. เทศบาลตำบลป่าป้อง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7211176174ทำแล้ว 22/06/2558106676663
49. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (สันทราย)ทำแล้ว7313299299ทำแล้ว 10/10/255978403332
50. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7182179176ทำแล้ว 30/06/255862133717171
51. เทศบาลตำบลป่าไหน่ (พร้าว)ทำแล้ว5263235241ทำแล้ว 30/09/2558139105105104
52. เทศบาลตำบลปิงโค้ง (เชียงดาว)ทำแล้ว7342308306ทำแล้ว 23/06/255873565656
53. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ (เชียงดาว)ทำแล้ว7247172169ทำแล้ว 30/06/2558174313131
54. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7196196197ทำแล้ว 01/10/2558196424141
55. เทศบาลตำบลเมืองงาย (เชียงดาว)ทำแล้ว5446446446ทำแล้ว 19/06/2558286868585
56. เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7564478478ทำแล้ว 29/06/255818171112112110
57. เทศบาลตำบลเมืองเล็น (สันทราย)ทำแล้ว7161158158ทำแล้ว 29/06/25581104645164
58. เทศบาลตำบลแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว5329133112ทำแล้ว 08/06/25581661303030
59. เทศบาลตำบลแม่คือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว715699ทำแล้ว 29/06/255856454536
60. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7184136177ทำแล้ว 30/06/2558124949494
61. เทศบาลตำบลแม่แตง (แม่แตง)ทำแล้ว71518580ทำแล้ว 26/06/25581109787876
62. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (หางดง)ทำแล้ว5225194182ทำแล้ว 08/05/2558170333
63. เทศบาลตำบลแม่นะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7129117113ทำแล้ว 30/06/25581115969696
64. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (พร้าว)ทำแล้ว8228200155ทำแล้ว 08/02/2559102605959
65. เทศบาลตำบลแม่ปูคา (สันกำแพง)ทำแล้ว7174301342ทำแล้ว 29/06/25581172101010
66. เทศบาลตำบลแม่โป่ง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7156157157ทำแล้ว 25/06/255813115928960
67. เทศบาลตำบลแม่แฝก (สันทราย)ทำแล้ว7133332327ทำแล้ว 30/06/25586103717171
68. เทศบาลตำบลแม่ริม (แม่ริม)ทำแล้ว5198158158ทำแล้ว 29/06/25581178565656
69. เทศบาลตำบลแม่แรม (แม่ริม)ทำแล้ว7214137151ทำแล้ว 26/06/25582093888884
70. เทศบาลตำบลแม่วาง (แม่วาง)ทำแล้ว9325326326ทำแล้ว 25/06/255832272424021
71. เทศบาลตำบลแม่สอย (จอมทอง)ทำแล้ว5139139139ทำแล้ว 29/06/25592481398
72. เทศบาลตำบลแม่หอพระ (แม่แตง)ทำแล้ว7157136132ทำแล้ว 17/06/25582774575652
73. เทศบาลตำบลแม่อาย (แม่อาย)ทำแล้ว7238238238ทำแล้ว 30/06/25582103616158
74. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว73409382ทำแล้ว 29/06/255817111111
75. เทศบาลตำบลยางคราม (ดอยหล่อ)ทำแล้ว6159206160ทำแล้ว 11/05/2558360535343
76. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สารภี)ทำแล้ว7160139135ทำแล้ว 26/06/255888767676
77. เทศบาลตำบลยุหว่า (สันป่าตอง)ทำแล้ว7330266461ทำแล้ว 15/06/255891808079
78. เทศบาลตำบลริมเหนือ (แม่ริม)ทำแล้ว7169142142ทำแล้ว 25/06/25583680454242
79. เทศบาลตำบลลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว72108284ทำแล้ว 30/06/2558199656563
80. เทศบาลตำบลเวียงฝาง (ฝาง)ทำแล้ว7185172155ทำแล้ว 29/06/255831262626
81. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พร้าว)ทำแล้ว622611477ทำแล้ว 30/06/255850161616
82. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว41535657ทำแล้ว 29/06/255886606057
83. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (จอมทอง)ทำแล้ว522121576ทำแล้ว 30/06/255881444443
84. เทศบาลตำบลสองแคว (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7103102101ทำแล้ว 05/06/255850232323
85. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ (สะเมิง)ทำแล้ว5142142142ทำแล้ว 29/06/25581401409358
86. เทศบาลตำบลสันกลาง (สันกำแพง)ทำแล้ว7426426426ทำแล้ว 29/06/255892393939
87. เทศบาลตำบลสันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว5248250250ทำแล้ว 30/06/2558112727272
88. เทศบาลตำบลสันติสุข (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7217243218ทำแล้ว 22/06/255854393939
89. เทศบาลตำบลสันทราย (ฝาง)ทำแล้ว72075641ทำแล้ว 23/05/25591122929292
90. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ (สารภี)ทำแล้ว7337344344ทำแล้ว 16/06/255820201917
91. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สันทราย)ทำแล้ว5220222222ทำแล้ว 30/06/255894201610
92. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (สันทราย)ทำแล้ว7166167146ทำแล้ว 02/11/255830115646464
93. เทศบาลตำบลสันป่าตอง (สันป่าตอง)ทำแล้ว6137188179ทำแล้ว 26/06/255859474742
94. เทศบาลตำบลสันป่าเปา (สันทราย)ทำแล้ว7119119119ทำแล้ว 30/06/25586108828280
95. เทศบาลตำบลสันปูเลย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8273475555ทำแล้ว 26/06/2558168167167166
96. เทศบาลตำบลสันโป่ง (แม่ริม)ทำแล้ว7306303303ทำแล้ว 25/06/2558115877574
97. เทศบาลตำบลสันผักหวาน (หางดง)ทำแล้ว7162126127ทำแล้ว 24/06/25588121989890
98. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7285397464ทำแล้ว 18/06/255818138999993
99. เทศบาลตำบลสันพระเนตร (สันทราย)ทำแล้ว7145149149ทำแล้ว 29/06/2558191342523
100. เทศบาลตำบลสันมหาพน (แม่แตง)ทำแล้ว7244249242ทำแล้ว 30/06/2558190656565
101. เทศบาลตำบลสารภี (สารภี)ทำแล้ว7899393ทำแล้ว 30/06/255889666666
102. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว720318510ทำแล้ว 29/05/25588777
103. เทศบาลตำบลสุเทพ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7256256256ทำแล้ว 30/06/255814269156156154
104. เทศบาลตำบลแสนไห (เวียงแหง)ทำแล้ว7898989ทำแล้ว 20/05/255889636158
105. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (หางดง)ทำแล้ว71057872ทำแล้ว 06/06/255890484745
106. เทศบาลตำบลหนองควาย (หางดง)ทำแล้ว7302182157ทำแล้ว 26/06/255831591119087
107. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม (สันทราย)ทำแล้ว6136135113ทำแล้ว 30/06/255861157119119119
108. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (หางดง)ทำแล้ว6158311198ทำแล้ว 30/10/255864220898786
109. เทศบาลตำบลหนองบัว (ไชยปราการ)ทำแล้ว7229229229ทำแล้ว 24/06/255860343434
110. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7229197193ทำแล้ว 29/06/2558122846934
111. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สารภี)ทำแล้ว6116118118ทำแล้ว 26/06/255815131665857
112. เทศบาลตำบลหนองแฝก (สารภี)ทำแล้ว7130126135ทำแล้ว 22/06/25581181818181
113. เทศบาลตำบลหนองหอย (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7166170181ทำแล้ว 27/03/2558685656555
114. เทศบาลตำบลหนองหาร (สันทราย)ทำแล้ว7156145124ทำแล้ว 30/06/2558487525252
115. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (สันทราย)ทำแล้ว7139121121ทำแล้ว 30/06/2557161252525
116. เทศบาลตำบลห้วยทราย (สันกำแพง)ทำแล้ว725425280ทำแล้ว 16/10/25585212727270
117. เทศบาลตำบลหางดง (หางดง)ทำแล้ว7127127127ทำแล้ว 29/06/255857134737371
118. เทศบาลตำบลหารแก้ว (หางดง)ทำแล้ว615810097ทำแล้ว 29/06/255812118109109101
119. เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว7522505505ทำแล้ว 25/06/25588161828180
120. เทศบาลตำบลอมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว5130107100ทำแล้ว 30/06/255887878787
121. เทศบาลตำบลออนใต้ (สันกำแพง)ทำแล้ว7109122122ทำแล้ว 26/06/25586386575757
122. เทศบาลตำบลอินทขิล (แม่แตง)ทำแล้ว7130120118ทำแล้ว 19/06/2558166191614
123. อบต.กองแขก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7186203322ทำแล้ว 16/06/255814161135135135
124. อบต.กื๊ดช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7122128129ทำแล้ว 25/06/2558267545353
125. อบต.ข่วงเปา (จอมทอง)ทำแล้ว7205130127ทำแล้ว 16/06/25582121737372
126. อบต.ขุนคง (หางดง)ทำแล้ว567123123ทำแล้ว 25/09/255867503328
127. อบต.เขื่อนผาก (พร้าว)ทำแล้ว7214210209ทำแล้ว 29/06/25581763535353
128. อบต.แจ่มหลวง (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7134130130ทำแล้ว 29/06/255874492523
129. อบต.ช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7195195195ทำแล้ว 30/06/25586124102101101
130. อบต.ช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7108108108ทำแล้ว 29/06/255859323231
131. อบต.เชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7136143129ทำแล้ว 30/06/25581118757472
132. อบต.แช่ช้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว7127127127ทำแล้ว 26/06/255879423832
133. อบต.ดอนแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8304307313ทำแล้ว 22/06/2558198148146148
134. อบต.ดอนเปา (แม่วาง)ทำแล้ว5858585ทำแล้ว 30/06/255876765757
135. อบต.ดอยเต่า (ดอยเต่า)ทำแล้ว7286288288ทำแล้ว 15/06/2558529131313
136. อบต.ดอยลาง (แม่อาย)ทำแล้ว6113113112ทำแล้ว 29/06/255893333225
137. อบต.ดอยหล่อ (ดอยหล่อ)ทำแล้ว5331126126ทำแล้ว 23/06/255824131885656
138. อบต.ท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว6854242ทำแล้ว 26/06/255885777776
139. อบต.ท่าตอน (แม่อาย)ทำแล้ว7169169169ทำแล้ว 22/05/255869373735
140. อบต.ท่าวังพร้าว (สันป่าตอง)ทำแล้ว61186264ทำแล้ว 29/10/255886797979
141. อบต.ทาเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7171140141ทำแล้ว 25/06/2558132797979
142. อบต.ทุ่งปี้ (แม่วาง)ทำแล้ว6151137170ทำแล้ว 1386797979
143. อบต.ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)ทำแล้ว5148109140ทำแล้ว 29/06/2558272616058
144. อบต.เทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7116116116ทำแล้ว 25/06/255884767676
145. อบต.นาเกียน (อมก๋อย)ทำแล้ว6298271239ทำแล้ว 18/06/2558177503938
146. อบต.นาคอเรือ (ฮอด)ทำแล้ว6787574ทำแล้ว 15/06/25581249242014
147. อบต.น้ำบ่อหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว5261111108ทำแล้ว 24/06/25581153110110106
148. อบต.บงตัน (ดอยเต่า)ทำแล้ว7423131ทำแล้ว 23/06/25581047404038
149. อบต.บ่อแก้ว (สะเมิง)ทำแล้ว5125128128ทำแล้ว 24/06/25582954383535
150. อบต.บ่อสลี (ฮอด)ทำแล้ว7256314316ทำแล้ว 18/05/255840172141141139
151. อบต.บ้านกาด (แม่วาง)ทำแล้ว7296296296ทำแล้ว 24/06/255892707069
152. อบต.บ้านจันทร์ (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7125131147ทำแล้ว 30/06/255873888
153. อบต.บ้านช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7139145145ทำแล้ว 22/06/25581087414038
154. อบต.บ้านทับ (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7162152150ทำแล้ว 14/05/2558887474747
155. อบต.บ้านเป้า (แม่แตง)ทำแล้ว6333361361ทำแล้ว 24/06/2558372555555
156. อบต.บ้านสหกรณ์ (แม่ออน)ทำแล้ว7178196196ทำแล้ว 26/06/255882616058
157. อบต.บ้านหลวง (แม่อาย)ทำแล้ว7127296275ทำแล้ว 15/06/2558153333231
158. อบต.บ้านแอ่น (ดอยเต่า)ทำแล้ว8338339339ทำแล้ว 14/05/255820141212
159. อบต.ปางหินฝน (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7878276ทำแล้ว 06/11/255862625656
160. อบต.ป่าแป๋ (แม่แตง)ทำแล้ว7165193195ทำแล้ว 08/05/2558698757575
161. อบต.เปียงหลวง (เวียงแหง)ทำแล้ว9383704704ทำแล้ว 17/06/2558160838380
162. อบต.โปงทุ่ง (ดอยเต่า)ทำแล้ว7255253253ทำแล้ว 26/06/255874171716
163. อบต.โป่งน้ำร้อน (ฝาง)ทำแล้ว7106106106ทำแล้ว 09/06/255812112868686
164. อบต.โป่งแยง (แม่ริม)ทำแล้ว7262202238ทำแล้ว 29/06/25582159665756
165. อบต.ม่อนจอง (อมก๋อย)ทำแล้ว7278282282ทำแล้ว 04/11/2558761474747
166. อบต.ม่อนปิ่น (ฝาง)ทำแล้ว7176176176ทำแล้ว 24/06/2558111564038
167. อบต.มะขามหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว5199147142ทำแล้ว 16/06/25583388696868
168. อบต.มะขุนหวาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว7207212213ทำแล้ว 29/06/2558107818181
169. อบต.เมืองก๋าย (แม่แตง)ทำแล้ว6150189189ทำแล้ว 11/03/255924766
170. อบต.เมืองคอง (เชียงดาว)ทำแล้ว7838383ทำแล้ว 29/06/255824141413
171. อบต.เมืองแหง (เวียงแหง)ทำแล้ว6116116116ทำแล้ว 23/06/2558688666664
172. อบต.แม่ก๊า (สันป่าตอง)ทำแล้ว5143172169ทำแล้ว 24/06/25582116102102102
173. อบต.แม่คะ (ฝาง)ทำแล้ว7170163164ทำแล้ว 29/06/2558105747470
174. อบต.แม่งอน (ฝาง)ทำแล้ว8219728720ทำแล้ว 30/06/255832135787668
175. อบต.แม่แดด (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7169152122ทำแล้ว 22/06/255815666
176. อบต.แม่ตื่น (อมก๋อย)ทำแล้ว7155183182ทำแล้ว 30/06/255821561326762
177. อบต.แม่ทะลบ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7303319310ทำแล้ว 17/06/25583561383737
178. อบต.แม่ทา (แม่ออน)ทำแล้ว8162154151ทำแล้ว 25/06/2558117898379
179. อบต.แม่นาจร (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7149128154ทำแล้ว 12/05/255822146123122122
180. อบต.แม่นาวาง (แม่อาย)ทำแล้ว7234323323ทำแล้ว 18/06/25583369484845
181. อบต.แม่วิน (แม่วาง)ทำแล้ว7377445351ทำแล้ว 30/06/2558218111010
182. อบต.แม่แวน (พร้าว)ทำแล้ว71177385ทำแล้ว 22/06/255814117919191
183. อบต.แม่ศึก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7514582582ทำแล้ว 15/06/25582101625858
184. อบต.แม่สา (แม่ริม)ทำแล้ว7160286400ทำแล้ว 30/06/2558160917372
185. อบต.แม่สาบ (สะเมิง)ทำแล้ว7131132132ทำแล้ว 30/06/255982828282
186. อบต.แม่สาว (แม่อาย)ทำแล้ว7290110110ทำแล้ว 30/06/25581109595957
187. อบต.แม่สูน (ฝาง)ทำแล้ว7322324324ทำแล้ว 24/06/2558188686867
188. อบต.ยั้งเมิน (สะเมิง)ทำแล้ว6123124124ทำแล้ว 30/06/2558334282828
189. อบต.ยางเปียง (อมก๋อย)ทำแล้ว5223198215ทำแล้ว 04/06/2558111787878
190. อบต.ร้องวัวแดง (สันกำแพง)ทำแล้ว5618547427ทำแล้ว 14/09/2558324888
191. อบต.เวียง (ฝาง)ทำแล้ว7211211211ทำแล้ว 18/06/2558147103103101
192. อบต.เวียงท่ากาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว4155129129ทำแล้ว 23/06/255815109909090
193. อบต.ศรีดงเย็น (ไชยปราการ)ทำแล้ว8331335335ทำแล้ว 15/05/2558384555555
194. อบต.สบโขง (อมก๋อย)ทำแล้ว7166166166ทำแล้ว 29/06/25588100605755
195. อบต.สบเปิง (แม่แตง)ทำแล้ว7134132132ทำแล้ว 29/05/255811115989494
196. อบต.สบแม่ข่า (หางดง)ทำแล้ว6849291ทำแล้ว 02/06/255816100646464
197. อบต.สะเมิงเหนือ (สะเมิง)ทำแล้ว5181181181ทำแล้ว 30/06/255864342321
198. อบต.สะลวง (แม่ริม)ทำแล้ว7267267267ทำแล้ว 09/06/255873575757
199. อบต.สันกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7957574ทำแล้ว 25/06/25581795827373
200. อบต.สันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7168174174ทำแล้ว 29/06/255858161313
201. อบต.สันต้นหมื้อ (แม่อาย)ทำแล้ว7866668ทำแล้ว 30/06/25583372636361
202. อบต.สันทราย (พร้าว)ทำแล้ว6330394258ทำแล้ว 22/05/255878575643
203. อบต.สันป่ายาง (แม่แตง)ทำแล้ว5226228228ทำแล้ว 19/06/25581670444443
204. อบต.ห้วยแก้ว (แม่ออน)ทำแล้ว7180180180ทำแล้ว 15/06/255814511676116
205. อบต.ห้วยทราย (แม่ริม)ทำแล้ว71126079ทำแล้ว 20/05/2558104888786
206. อบต.หางดง (ฮอด)ทำแล้ว6912827ทำแล้ว 03/06/2558371454239
207. อบต.โหล่งขอด (พร้าว)ทำแล้ว9676969ทำแล้ว 26/06/2558611111111
208. อบต.อมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7267266265ทำแล้ว 14/05/2558167158158153
209. อบต.ออนกลาง (แม่ออน)ทำแล้ว7132141141ทำแล้ว 20/05/2558670707069
210. อบต.ออนเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7189194194ทำแล้ว 10/06/255873514542
211. อบต.ฮอด (ฮอด)ทำแล้ว5317292287ทำแล้ว 30/06/25581470666
รวม 211 อปท.2111,39545,38643,54643,2272111,77721,19213,61812,81512,371
ข้อมูล ณ 07/08/2563