รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มุกดาหาร ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.มุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6448335312ทำแล้ว 26/06/2558534442313310313
2. เทศบาลเมืองมุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว552025398ทำแล้ว 02/09/255942701477
3. เทศบาลตำบลกกตูม (ดงหลวง)ทำแล้ว67844ทำแล้ว 30/03/255975616160
4. เทศบาลตำบลคำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว6294294294ทำแล้ว 29/06/25581081098
5. เทศบาลตำบลคำป่าหลาย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว61903624ทำแล้ว 26/06/255856565656
6. เทศบาลตำบลคำอาฮวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว51437786ทำแล้ว 25/06/255862160149144134
7. เทศบาลตำบลชะโนด (หว้านใหญ่)ทำแล้ว6223114129ทำแล้ว 29/06/2558278393836
8. เทศบาลตำบลดงมอน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6140123112ทำแล้ว 30/06/255823222
9. เทศบาลตำบลดงเย็น (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6303185199ทำแล้ว 30/06/255837292929
10. เทศบาลตำบลดงหลวง (ดงหลวง)ทำแล้ว9263271271ทำแล้ว 29/06/2558836111
11. เทศบาลตำบลดอนตาล (ดอนตาล)ทำแล้ว9726457ทำแล้ว 29/05/255845262625
12. เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (ดอนตาล)ทำแล้ว6653030ทำแล้ว 22/06/2558165111
13. เทศบาลตำบลนาสีนวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8755555ทำแล้ว 30/06/255969554
14. เทศบาลตำบลนาโสก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6295297297ทำแล้ว 29/06/2558102565653
15. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว5412626ทำแล้ว 30/06/255841111
16. เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว61398079ทำแล้ว 29/06/25585333
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ดอนตาล)ทำแล้ว6889585ทำแล้ว 25/06/255888222
18. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (หนองสูง)ทำแล้ว6306311320ทำแล้ว 24/06/255844212121
19. เทศบาลตำบลผึ่งแดด (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7308221128ทำแล้ว 01/10/25589363111
20. เทศบาลตำบลโพนทราย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6248258258ทำแล้ว 16/12/2558296403938
21. เทศบาลตำบลภูวง (หนองสูง)ทำแล้ว6170149147ทำแล้ว 23/06/25585106757574
22. เทศบาลตำบลมุก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5171171171ทำแล้ว 30/06/25589121255
23. เทศบาลตำบลร่มเกล้า (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6164296295ทำแล้ว 29/06/25582196494746
24. เทศบาลตำบลหนองแคน (ดงหลวง)ทำแล้ว7193142142ทำแล้ว 29/06/25581978554
25. เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ (หนองสูง)ทำแล้ว6148148148ทำแล้ว 30/06/2558122878584
26. เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ (หว้านใหญ่)ทำแล้ว7736161ทำแล้ว 29/06/255844191919
27. อบต.กกแดง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7162199200ทำแล้ว 23/06/255883606060
28. อบต.กุดแข้ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6696969ทำแล้ว 24/06/255853222
29. อบต.คำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว8458245737ทำแล้ว 12/06/25586143112111111
30. อบต.คำบก (คำชะอี)ทำแล้ว7258258258ทำแล้ว 15/06/25582462252323
31. อบต.ชะโนดน้อย (ดงหลวง)ทำแล้ว7983833ทำแล้ว 26/06/2558645302927
32. อบต.โชคชัย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว61316767ทำแล้ว 17/06/255862424033
33. อบต.นากอก (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7936076ทำแล้ว 22/06/25581262241817
34. อบต.นาละเม็ง (ดอนตาล)ทำแล้ว6701212ทำแล้ว 15/06/255830222020
35. อบต.นาอุดม (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6281289289ทำแล้ว 02/11/2558236232321
36. อบต.น้ำเที่ยง (คำชะอี)ทำแล้ว8279123126ทำแล้ว 10/06/255851464646
37. อบต.นิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7167188190ทำแล้ว 26/06/255860281311
38. อบต.โนนยาง (หนองสูง)ทำแล้ว7123126126ทำแล้ว 01/10/255821254197
39. อบต.บางทรายน้อย (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9189189189ทำแล้ว 29/06/2558249292924
40. อบต.บ้านค้อ (คำชะอี)ทำแล้ว9383386386ทำแล้ว 24/06/25586946363636
41. อบต.บ้านโคก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6331309145ทำแล้ว 30/06/255858161413
42. อบต.บ้านซ่ง (คำชะอี)ทำแล้ว8286202164ทำแล้ว 30/12/2558203343433
43. อบต.บ้านบาก (ดอนตาล)ทำแล้ว6238214187ทำแล้ว 15/06/255863111
44. อบต.บ้านเหล่า (คำชะอี)ทำแล้ว7187187187ทำแล้ว 24/06/255871141414
45. อบต.ป่งขามดงหมู (หว้านใหญ่)ทำแล้ว8237224195ทำแล้ว 24/06/25586555
46. อบต.ป่าไร่ (ดอนตาล)ทำแล้ว7136136136ทำแล้ว 05/06/2558114959595
47. อบต.พังแดง (ดงหลวง)ทำแล้ว7110180177ทำแล้ว 26/06/2558139232317
48. อบต.โพธิ์ไทร (ดอนตาล)ทำแล้ว7102102102ทำแล้ว 26/06/255827129424242
49. อบต.โพนงาม (คำชะอี)ทำแล้ว6408280299ทำแล้ว 29/08/255999222
50. อบต.หนองบัว (ดงหลวง)ทำแล้ว92255560ทำแล้ว 29/06/255859562125
51. อบต.หนองแวง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7321310309ทำแล้ว 25/06/25581588878787
52. อบต.หนองสูงใต้ (หนองสูง)ทำแล้ว81699468ทำแล้ว 25/06/2558371585552
53. อบต.หนองเอี่ยน (คำชะอี)ทำแล้ว6390390390ทำแล้ว 15/06/25585555
54. อบต.เหล่าสร้างถ่อ (คำชะอี)ทำแล้ว8717171ทำแล้ว 30/06/2559141242424
55. อบต.เหล่าหมี (ดอนตาล)ทำแล้ว6653131ทำแล้ว 30/06/2558671313024
รวม 55 อปท.5536911,1959,1309,107558954,1942,1261,9501,884
ข้อมูล ณ 06/08/2563