รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครพนม ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.นครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5264235176ทำแล้ว 30/06/25581152262626
2. เทศบาลเมืองนครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6341115114ทำแล้ว 22/06/2558891551028181
3. เทศบาลตำบลท่าเรือ (นาหว้า)ทำแล้ว8288210199ทำแล้ว 23/06/2558288444
4. เทศบาลตำบลท่าอุเทน (ท่าอุเทน)ทำแล้ว518110092ทำแล้ว 30/06/2558723311
5. เทศบาลตำบลธาตุพนม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6230191173ทำแล้ว 30/06/255826181817
6. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6369369369ทำแล้ว 30/06/25581977292929
7. เทศบาลตำบลนาแก (นาแก)ทำแล้ว7174152135ทำแล้ว 30/06/2558981353535
8. เทศบาลตำบลนาคำ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว81406060ทำแล้ว 30/06/2558140989896
9. เทศบาลตำบลนาหนาด (ธาตุพนม)ทำแล้ว5405401401ทำแล้ว 18/06/25581261365211
10. เทศบาลตำบลนาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว4178255171ทำแล้ว 29/06/255818105717169
11. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ธาตุพนม)ทำแล้ว7321177177ทำแล้ว 29/06/255829111
12. เทศบาลตำบลบ้านข่า (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7236232108ทำแล้ว 29/06/25586137136136135
13. เทศบาลตำบลบ้านแพง (บ้านแพง)ทำแล้ว611310994ทำแล้ว 30/06/255869555547
14. เทศบาลตำบลปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว5268166151ทำแล้ว 29/06/255889313131
15. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6827676ทำแล้ว 26/06/255832161511
16. เทศบาลตำบลพระซอง (นาแก)ทำแล้ว5224283255ทำแล้ว 23/06/255874611
17. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6174151147ทำแล้ว 05/06/25581657999
18. เทศบาลตำบลเรณูนคร (เรณูนคร)ทำแล้ว6198129127ทำแล้ว 26/06/255816115353430
19. เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ท่าอุเทน)ทำแล้ว9423419408ทำแล้ว 16/10/255899565654
20. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว61631515ทำแล้ว 23/06/255877239197197197
21. เทศบาลตำบลสามผง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5228202191ทำแล้ว 29/06/255845262624
22. เทศบาลตำบลหนองญาติ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6556541520ทำแล้ว 29/06/2558139252523
23. เทศบาลตำบลหาดแพง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว4187155151ทำแล้ว 18/06/255823111
24. อบต.ก้านเหลือง (นาแก)ทำแล้ว614216176ทำแล้ว 14/05/255823138114111110
25. อบต.กุดฉิม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6319249250ทำแล้ว 11/06/25581276666666
26. อบต.กุตาไก้ (ปลาปาก)ทำแล้ว8336ทำแล้ว 24/06/255819123818077
27. อบต.กุรุคุ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5280280280ทำแล้ว 18/06/255844109898989
28. อบต.ขามเฒ่า (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6155146145ทำแล้ว 18/06/25581156131131131
29. อบต.คำเตย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8211202ทำแล้ว 30/06/25581111
30. อบต.คำพี้ (นาแก)ทำแล้ว6129107109ทำแล้ว 30/06/2558357301919
31. อบต.โคกสว่าง (ปลาปาก)ทำแล้ว510011597ทำแล้ว 19/06/25583355252424
32. อบต.โคกสี (วังยาง)ทำแล้ว6495454ทำแล้ว 29/06/2558438262624
33. อบต.โคกสูง (ปลาปาก)ทำแล้ว4351919ทำแล้ว 15/06/255835333
34. อบต.โคกหินแฮ่ (เรณูนคร)ทำแล้ว61453832ทำแล้ว 10/06/2558211081008787
35. อบต.ไชยบุรี (ท่าอุเทน)ทำแล้ว61969191ทำแล้ว 15/06/2558121148654040
36. อบต.ดงขวาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5706460ทำแล้ว 12/06/2558923161615
37. อบต.ดอนเตย (นาทม)ทำแล้ว6162157120ทำแล้ว 01/06/2558260424241
38. อบต.ดอนนางหงส์ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6220241172ทำแล้ว 08/06/2558311010010098
39. อบต.ท่าค้อ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5337398398ทำแล้ว 19/06/25582112106106106
40. อบต.ท่าจำปา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6305332238ทำแล้ว 13/10/255858313130
41. อบต.ท่าบ่อสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6110106111ทำแล้ว 16/06/255817777
42. อบต.ท่าลาด (เรณูนคร)ทำแล้ว6332329118ทำแล้ว 26/06/25581665322525
43. อบต.นาแก (นาแก)ทำแล้ว10142147147ทำแล้ว 03/06/255833111
44. อบต.นาขมิ้น (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6183164157ทำแล้ว 24/06/255874525145
45. อบต.นาขาม (เรณูนคร)ทำแล้ว9505507507ทำแล้ว 22/06/25583363373737
46. อบต.นาเข (บ้านแพง)ทำแล้ว511311980ทำแล้ว 11/06/255857414039
47. อบต.นาคู่ (นาแก)ทำแล้ว61309999ทำแล้ว 22/06/255897929290
48. อบต.นาคูณใหญ่ (นาหว้า)ทำแล้ว61336061ทำแล้ว 29/06/255842313131
49. อบต.นางัว (บ้านแพง)ทำแล้ว5181182181ทำแล้ว 10/07/255812101411511
50. อบต.นางัว (นาหว้า)ทำแล้ว6105107107ทำแล้ว 30/06/25581106111
51. อบต.นางาม (เรณูนคร)ทำแล้ว6163238238ทำแล้ว 18/06/25581117828281
52. อบต.นาเดื่อ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5889898ทำแล้ว 18/06/2558886575
53. อบต.นาถ่อน (ธาตุพนม)ทำแล้ว7235144158ทำแล้ว 26/06/255897848484
54. อบต.นาทม (นาทม)ทำแล้ว7272327327ทำแล้ว 14/08/255848140404040
55. อบต.นาทราย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว7467224ทำแล้ว 15/06/255821111
56. อบต.นาใน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว512380113ทำแล้ว 25/06/255845168656563
57. อบต.นามะเขือ (ปลาปาก)ทำแล้ว9174178170ทำแล้ว 18/06/2558811011
58. อบต.นาราชควาย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5166360323ทำแล้ว 23/07/255833140999896
59. อบต.นาเลียง (นาแก)ทำแล้ว6127109106ทำแล้ว 16/06/2558412925149
60. อบต.นาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว61004436ทำแล้ว 18/05/2557475454343
61. อบต.นาหัวบ่อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว51706663ทำแล้ว 15/06/2558105797978
62. อบต.โนนตาล (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5243243243ทำแล้ว 26/06/25582294272727
63. อบต.บ้านกลาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว7825656ทำแล้ว 18/05/2558181676767
64. อบต.บ้านแก้ง (นาแก)ทำแล้ว5246246246ทำแล้ว 29/06/255840211
65. อบต.บ้านค้อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5754036ทำแล้ว 24/06/2558363514947
66. อบต.บ้านผึ้ง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว915910589ทำแล้ว 19/06/255831101029176
67. อบต.บ้านเสียว (นาหว้า)ทำแล้ว8305195358ทำแล้ว 30/06/255813252111
68. อบต.บ้านเอื้อง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6171167162ทำแล้ว 17/06/255824171464342
69. อบต.ปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว6161137127ทำแล้ว 25/06/2558127939391
70. อบต.ไผ่ล้อม (บ้านแพง)ทำแล้ว8155157157ทำแล้ว 01/06/2558142424241
71. อบต.พนอม (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5192192192ทำแล้ว 24/09/2558153111
72. อบต.พระกลางทุ่ง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6247246246ทำแล้ว 19/06/2558848361716
73. อบต.พะทาย (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6105180180ทำแล้ว 30/06/255831252323
74. อบต.พิมาน (นาแก)ทำแล้ว8956963ทำแล้ว 17/06/255859109636362
75. อบต.พุ่มแก (นาแก)ทำแล้ว6256257257ทำแล้ว 17/11/2558208333
76. อบต.โพธิ์ตาก (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8418104ทำแล้ว 11/02/2558683676767
77. อบต.โพนจาน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7243208187ทำแล้ว 30/06/2558152252525
78. อบต.โพนทอง (บ้านแพง)ทำแล้ว612418994ทำแล้ว 05/11/255836292929
79. อบต.โพนทอง (เรณูนคร)ทำแล้ว7148160129ทำแล้ว 12/06/2558676656562
80. อบต.โพนบก (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7107198142ทำแล้ว 23/06/2558681747474
81. อบต.โพนแพง (ธาตุพนม)ทำแล้ว7260261261ทำแล้ว 17/06/255884535352
82. อบต.โพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5158123109ทำแล้ว 05/06/25584622922
83. อบต.โพนสว่าง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว692ทำแล้ว 19/06/255831302424
84. อบต.มหาชัย (ปลาปาก)ทำแล้ว7139116113ทำแล้ว 30/07/25583982383030
85. อบต.ยอดชาด (วังยาง)ทำแล้ว6582624ทำแล้ว 05/06/255841393936
86. อบต.รามราช (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6171168163ทำแล้ว 26/06/2558103111
87. อบต.เรณู (เรณูนคร)ทำแล้ว4325309298ทำแล้ว 12/05/255864262626
88. อบต.เรณูใต้ (เรณูนคร)ทำแล้ว81006457ทำแล้ว 12/06/255849363636
89. อบต.วังตามัว (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6269269269ทำแล้ว 01/10/255890413636
90. อบต.วังยาง (วังยาง)ทำแล้ว51251212ทำแล้ว 2035343231
91. อบต.ศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว51015655ทำแล้ว 29/06/2558682626262
92. อบต.สีชมพู (นาแก)ทำแล้ว10138142142ทำแล้ว 12/06/255813814119
93. อบต.แสนพัน (ธาตุพนม)ทำแล้ว61014235ทำแล้ว 11/08/25582451483434
94. อบต.หนองซน (นาทม)ทำแล้ว5292284284ทำแล้ว 25/06/25587210107
95. อบต.หนองเทา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว7164166166ทำแล้ว 30/06/2558389504946
96. อบต.หนองเทาใหญ่ (ปลาปาก)ทำแล้ว5213284197ทำแล้ว 26/06/25581461111
97. อบต.หนองบ่อ (นาแก)ทำแล้ว6757586ทำแล้ว 16/06/2558248404039
98. อบต.หนองย่างชิ้น (เรณูนคร)ทำแล้ว61266559ทำแล้ว 24/06/255840262121
99. อบต.หนองแวง (บ้านแพง)ทำแล้ว610910269ทำแล้ว 29/06/25583273494946
100. อบต.หนองสังข์ (นาแก)ทำแล้ว61456359ทำแล้ว 29/06/255817127957574
101. อบต.หนองฮี (ปลาปาก)ทำแล้ว72169999ทำแล้ว 27/10/25584796857777
102. อบต.เหล่าพัฒนา (นาหว้า)ทำแล้ว5230292314ทำแล้ว 26/06/25588158111
103. อบต.อาจสามารถ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว614211178ทำแล้ว 12/06/255889696961
104. อบต.อุ่มเหม้า (ธาตุพนม)ทำแล้ว6338381298ทำแล้ว 29/06/255830368242424
รวม 104 อปท.10464220,15117,49815,8901041,2719,2654,7584,3204,203
ข้อมูล ณ 06/08/2563