รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สกลนคร ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.สกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว51,420611317ทำแล้ว 29/07/2558231286219219218
2. เทศบาลนครสกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5155385280ทำแล้ว 30/06/255813110310189
3. เทศบาลตำบลกุดบาก (กุดบาก)ทำแล้ว5175234273ทำแล้ว 24/06/0658115666565
4. เทศบาลตำบลกุดเรือคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว6139139139ทำแล้ว 22/06/255856111
5. เทศบาลตำบลกุดไห (กุดบาก)ทำแล้ว7644338ทำแล้ว 29/06/25582483656559
6. เทศบาลตำบลกุดแฮด (กุดบาก)ทำแล้ว6265137126ทำแล้ว 26/06/2558168565555
7. เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5737474ทำแล้ว 29/09/255858543936
8. เทศบาลตำบลคำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว6206137107ทำแล้ว 30/06/255899987
9. เทศบาลตำบลคำบ่อ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว596131131ทำแล้ว 30/06/2558599818176
10. เทศบาลตำบลคูสะคาม (วานรนิวาส)ทำแล้ว5202145145ทำแล้ว 17/06/2558283534947
11. เทศบาลตำบลโคกภู (ภูพาน)ทำแล้ว4261127122ทำแล้ว 29/06/25582142112112112
12. เทศบาลตำบลโคกสี (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8236237237ทำแล้ว 30/06/255839323232
13. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6176165151ทำแล้ว 12/05/25581295666665
14. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4354255236ทำแล้ว 26/06/255815369353535
15. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5178254230ทำแล้ว 30/06/255888505048
16. เทศบาลตำบลเชียงสือ (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5138138138ทำแล้ว 29/06/25581075832
17. เทศบาลตำบลดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว12203198198ทำแล้ว 29/05/2558812044
18. เทศบาลตำบลดอนเขือง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5131157137ทำแล้ว 30/06/255812101010
19. เทศบาลตำบลตองโขบ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว59784103ทำแล้ว 12/10/255813741933
20. เทศบาลตำบลท่าก้อน (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5158158158ทำแล้ว 26/06/2558945313029
21. เทศบาลตำบลท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3135138114ทำแล้ว 16/06/2558135311
22. เทศบาลตำบลท่าศิลา (ส่องดาว)ทำแล้ว5172172172ทำแล้ว 30/06/2558131155
23. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4646687ทำแล้ว 26/06/255846353530
24. เทศบาลตำบลนาแก้ว (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5161154149ทำแล้ว 23/06/255846272723
25. เทศบาลตำบลนาซอ (วานรนิวาส)ทำแล้ว5163270258ทำแล้ว 03/06/2558765343434
26. เทศบาลตำบลนาใน (พรรณานิคม)ทำแล้ว4162135129ทำแล้ว 20/10/255820106103103102
27. เทศบาลตำบลนาม่อง (กุดบาก)ทำแล้ว5252239195ทำแล้ว 30/06/255861191918
28. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ (พรรณานิคม)ทำแล้ว51105558ทำแล้ว 23/06/0658370575652
29. เทศบาลตำบลบงใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4203228214ทำแล้ว 30/06/25581677494848
30. เทศบาลตำบลบะหว้า (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4310182183ทำแล้ว 30/06/25582100676764
31. เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พรรณานิคม)ทำแล้ว41428080ทำแล้ว 29/06/255860373735
32. เทศบาลตำบลบ้านต้าย (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว7282282ทำแล้ว 09/06/2558331622
33. เทศบาลตำบลบ้านโพน (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว510112990ทำแล้ว 30/06/255843343331
34. เทศบาลตำบลบ้านม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4166196198ทำแล้ว 29/06/255850121111
35. เทศบาลตำบลปทุมวาปี (ส่องดาว)ทำแล้ว4209213199ทำแล้ว 12/06/255840404040
36. เทศบาลตำบลปลาโหล (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5109114114ทำแล้ว 21/05/2558101919190
37. เทศบาลตำบลพรรณานคร (พรรณานิคม)ทำแล้ว5120121108ทำแล้ว 24/06/06581794828282
38. เทศบาลตำบลพรรณานิคม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4148154154ทำแล้ว 26/10/2558191443
39. เทศบาลตำบลพอกน้อย (พรรณานิคม)ทำแล้ว4969999ทำแล้ว 19/06/25587103676764
40. เทศบาลตำบลพังโคน (พังโคน)ทำแล้ว5195121106ทำแล้ว 30/07/2558188202020
41. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา (พังโคน)ทำแล้ว511612288ทำแล้ว 24/06/255896505023
42. เทศบาลตำบลพันนา (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5127108106ทำแล้ว 29/06/255882686666
43. เทศบาลตำบลแพด (คำตากล้า)ทำแล้ว6767474ทำแล้ว 29/06/255872323131
44. เทศบาลตำบลโพนแพง (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5191160127ทำแล้ว 29/06/255855555
45. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7868686ทำแล้ว 27/05/2558381511
46. เทศบาลตำบลแร่ (พังโคน)ทำแล้ว4124127127ทำแล้ว 05/06/255836252525
47. เทศบาลตำบลไร่ (พรรณานิคม)ทำแล้ว4115115115ทำแล้ว 30/06/255810833
48. เทศบาลตำบลวังยาง (พรรณานิคม)ทำแล้ว51015957ทำแล้ว 26/06/25581070707066
49. เทศบาลตำบลวัฒนา (ส่องดาว)ทำแล้ว4137136136ทำแล้ว 16/06/25584138494945
50. เทศบาลตำบลวานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5145132129ทำแล้ว 30/06/2558154333130
51. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5208220211ทำแล้ว 16/06/25581209474747
52. เทศบาลตำบลวาใหญ่ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5142137137 ยังไม่อนุมัติ 2686676767
53. เทศบาลตำบลสร้างค้อ (ภูพาน)ทำแล้ว5134121122ทำแล้ว 24/06/25583849313131
54. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8225143107ทำแล้ว 29/06/255858352928
55. เทศบาลตำบลส่องดาว (ส่องดาว)ทำแล้ว5194195191ทำแล้ว 29/06/2558239232222
56. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง (ส่องดาว)ทำแล้ว5105105105ทำแล้ว 30/06/25581967505049
57. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5193193193ทำแล้ว 22/06/2558848111
58. เทศบาลตำบลหนองลาด (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5116112118ทำแล้ว 25/06/255863494949
59. เทศบาลตำบลหนองลาด (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6313131ทำแล้ว 04/09/25581019131111
60. เทศบาลตำบลหนองแวง (วานรนิวาส)ทำแล้ว4168184158ทำแล้ว 29/06/25581079424240
61. เทศบาลตำบลหนองสนม (วานรนิวาส)ทำแล้ว5113116110ทำแล้ว 07/04/255842123919191
62. เทศบาลตำบลหนองหลวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว7116110108ทำแล้ว 29/05/2558778726664
63. เทศบาลตำบลห้วยหลัว (บ้านม่วง)ทำแล้ว4230229229ทำแล้ว 28/05/2558151201919
64. เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7149149149ทำแล้ว 29/05/25581038131311
65. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (อากาศอำนวย)ทำแล้ว8144147147ทำแล้ว 29/06/255854292928
66. เทศบาลตำบลฮางโฮง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7104141135ทำแล้ว 25/06/25581359323030
67. เทศบาลตำบลไฮหย่อง (พังโคน)ทำแล้ว6151119114ทำแล้ว 30/06/2558961131313
68. อบต.กกปลาซิว (ภูพาน)ทำแล้ว5118118118ทำแล้ว 25/06/2558347343228
69. อบต.กุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4112135121ทำแล้ว 17/06/2558105757467
70. อบต.ขมิ้น (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว584115115ทำแล้ว 12/06/25583288554
71. อบต.ขัวก่าย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5235247247ทำแล้ว 21/05/255811105747474
72. อบต.ค้อเขียว (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5132133133ทำแล้ว 30/06/255859484847
73. อบต.ค้อใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4127138129ทำแล้ว 23/06/2558103484540
74. อบต.คอนสวรรค์ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4245243239ทำแล้ว 19/06/255841332318
75. อบต.คำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว7674833ทำแล้ว 18/06/25583231033
76. อบต.คำสะอาด (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4126128128ทำแล้ว 24/06/255814127343434
77. อบต.โคกก่อง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5925031ทำแล้ว 29/06/2558134161313
78. อบต.โคกศิลา (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4165167158ทำแล้ว 23/06/25585419158
79. อบต.จันทร์เพ็ญ (เต่างอย)ทำแล้ว13259272290ทำแล้ว 05/06/255844222222
80. อบต.เจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4290293293ทำแล้ว 24/06/255835292626
81. อบต.ช้างมิ่ง (พรรณานิคม)ทำแล้ว41393334ทำแล้ว 19/06/255813120979796
82. อบต.เชิงชุม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4157133133ทำแล้ว 23/06/102950464646
83. อบต.ดงชน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4198200200ทำแล้ว 12/06/2558171444037
84. อบต.ดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5304308308ทำแล้ว 29/06/0676532422
85. อบต.ดงหม้อทอง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4795959ทำแล้ว 08/06/25581176201613
86. อบต.ดงหม้อทองใต้ (บ้านม่วง)ทำแล้ว576243217ทำแล้ว 04/05/255818181717
87. อบต.ดงเหนือ (บ้านม่วง)ทำแล้ว5665540ทำแล้ว 07/05/255850484847
88. อบต.ด่านม่วงคำ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว7827272ทำแล้ว 23/06/25586510610310396
89. อบต.เดื่อศรีคันไชย (วานรนิวาส)ทำแล้ว4349345345ทำแล้ว 14/05/25583494222
90. อบต.ต้นผึ้ง (พังโคน)ทำแล้ว3777777ทำแล้ว 11/06/255850272727
91. อบต.ตาลโกน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4326307307ทำแล้ว 17/12/255833333330
92. อบต.ตาลเนิ้ง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว52145339ทำแล้ว 16/06/2558137104104104
93. อบต.เต่างอย (เต่างอย)ทำแล้ว5161172172ทำแล้ว 26/06/255840232322
94. อบต.ทรายมูล (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4847676ทำแล้ว 17/06/2558557535252
95. อบต.ทุ่งแก (เจริญศิลป์)ทำแล้ว61287878ทำแล้ว 24/06/25583380747473
96. อบต.ธาตุ (วานรนิวาส)ทำแล้ว13217131125ทำแล้ว 02/06/255825138103103103
97. อบต.ธาตุทอง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4646768ทำแล้ว 25/06/255848171717
98. อบต.นาคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว41354340ทำแล้ว 19/06/255893564949
99. อบต.นาตงวัฒนา (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5946550ทำแล้ว 30/06/25582341282320
100. อบต.นาตาล (เต่างอย)ทำแล้ว12804942ทำแล้ว 29/06/2558551393939
101. อบต.นาแต้ (คำตากล้า)ทำแล้ว8164136106ทำแล้ว 24/06/2558511097
102. อบต.นาเพียง (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5112112111ทำแล้ว 12/06/255872424242
103. อบต.นาโพธิ์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว41012825ทำแล้ว 23/06/2558565484848
104. อบต.นาฮี (อากาศอำนวย)ทำแล้ว61129180ทำแล้ว 24/06/255859392822
105. อบต.นิคมน้ำอูน (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5668080ทำแล้ว 23/06/25582771636363
106. อบต.โนนสะอาด (บ้านม่วง)ทำแล้ว5228228228ทำแล้ว 29/06/255817222
107. อบต.โนนหอม (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4635756ทำแล้ว 12/06/2558438171717
108. อบต.บงเหนือ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5989898ทำแล้ว 29/06/2558152222222
109. อบต.บ่อแก้ว (บ้านม่วง)ทำแล้ว5340232205ทำแล้ว 15/06/255817702433
110. อบต.บะฮี (พรรณานิคม)ทำแล้ว4975752ทำแล้ว 15/06/255838323230
111. อบต.บ้านถ่อน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5167175172ทำแล้ว 26/06/2558371715150
112. อบต.บ้านแป้น (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5176176143ทำแล้ว 24/06/255860323131
113. อบต.บ้านเหล่า (เจริญศิลป์)ทำแล้ว11204211198ทำแล้ว 05/08/2015169343433
114. อบต.บึงทวาย (เต่างอย)ทำแล้ว5929292ทำแล้ว 14/05/255854363632
115. อบต.พังขว้าง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4230245246ทำแล้ว 12/10/255811210101101101
116. อบต.โพธิไพศาล (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5784944ทำแล้ว 30/06/25584221488
117. อบต.โพนงาม (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4133121101ทำแล้ว 15/05/2558269353531
118. อบต.โพนสูง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว6867776ทำแล้ว 30/06/255841181817
119. อบต.ม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว7471622647ทำแล้ว 04/04/2559551303030
120. อบต.ม่วงไข่ (พังโคน)ทำแล้ว4300301301ทำแล้ว 30/06/2558564262017
121. อบต.ม่วงลาย (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5745986ทำแล้ว 12/06/255836151313
122. อบต.มาย (บ้านม่วง)ทำแล้ว4136171210ทำแล้ว 15/05/2558176292929
123. อบต.แมดนาท่ม (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว9903822ทำแล้ว 29/06/255811166373733
124. อบต.วานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5195195195ทำแล้ว 30/05/255916211848482
125. อบต.วาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5183130126ทำแล้ว 17/06/2558132959595
126. อบต.แวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4945014ทำแล้ว 22/06/25583287737070
127. อบต.ศรีวิชัย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5317317317ทำแล้ว 30/06/25582363282121
128. อบต.สว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว51086666ทำแล้ว 01/10/25586613310222
129. อบต.สุวรรณคาม (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5919191ทำแล้ว 24/06/2558464504944
130. อบต.หนองกวั่ง (บ้านม่วง)ทำแล้ว7206177177ทำแล้ว 18/05/2558250888
131. อบต.หนองบัว (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว51039964ทำแล้ว 30/06/2558571626262
132. อบต.หนองบัวสิม (คำตากล้า)ทำแล้ว7148148148ทำแล้ว 14/05/2558351811
133. อบต.หนองปลิง (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4959797ทำแล้ว 15/06/2558748121212
134. อบต.หนองแปน (เจริญศิลป์)ทำแล้ว6178189189ทำแล้ว 04/06/2558969443231
135. อบต.หนองแวงใต้ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4208152248ทำแล้ว 08/05/255898595555
136. อบต.หลุบเลา (ภูพาน)ทำแล้ว592100100ทำแล้ว 15/06/255818321311
137. อบต.ห้วยยาง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4369267287ทำแล้ว 23/11/255873656561
138. อบต.เหล่าโพนค้อ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว4597080ทำแล้ว 05/06/2558138232322
139. อบต.อากาศ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5149156161ทำแล้ว 15/06/2558751504848
140. อบต.อินทร์แปลง (วานรนิวาส)ทำแล้ว5164124122ทำแล้ว 30/06/255862373432
141. อบต.อุ่มจาน (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5158111108ทำแล้ว 30/06/255853444341
รวม 141 อปท.14174323,38521,17619,9431401,23010,6306,0315,4945,289
ข้อมูล ณ 07/08/2563