รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.กาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6826719605ทำแล้ว 29/06/2558273267223214208
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว14373250237ทำแล้ว 25/06/2558187143143143
3. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8121207160ทำแล้ว 29/06/255829120868585
4. เทศบาลตำบลกมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว7997877ทำแล้ว 16/06/2558853191817
5. เทศบาลตำบลกลางหมื่น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5483483483ทำแล้ว 24/06/255850363636
6. เทศบาลตำบลกุงเก่า (ท่าคันโท)ทำแล้ว5160144134ทำแล้ว 29/06/255873464646
7. เทศบาลตำบลกุดจิก (ท่าคันโท)ทำแล้ว4169154153ทำแล้ว 25/06/255834232323
8. เทศบาลตำบลกุดสิม (เขาวง)ทำแล้ว10222159156ทำแล้ว 29/06/25581222176358
9. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (เขาวง)ทำแล้ว7203187187ทำแล้ว 30/06/25582046242422
10. เทศบาลตำบลกุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7170143136ทำแล้ว 05/06/2558277605755
11. เทศบาลตำบลขมิ้น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5148168150ทำแล้ว 19/06/255842262524
12. เทศบาลตำบลเขาพระนอน (ยางตลาด)ทำแล้ว5167170123ทำแล้ว 17/06/2558456454545
13. เทศบาลตำบลคำก้าว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5949595ทำแล้ว 30/06/255814322
14. เทศบาลตำบลคำบง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5163160139ทำแล้ว 29/06/255894595251
15. เทศบาลตำบลคำม่วง (คำม่วง)ทำแล้ว61197877ทำแล้ว 22/06/2558854366
16. เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว7878383ทำแล้ว 30/06/255821333
17. เทศบาลตำบลคำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว42809573ทำแล้ว 30/06/2558101504732
18. เทศบาลตำบลโคกศรี (ยางตลาด)ทำแล้ว7165146147ทำแล้ว 30/06/255899484846
19. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6173173172ทำแล้ว 18/06/255861353533
20. เทศบาลตำบลจุมจัง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8320269247ทำแล้ว 29/06/255830121212119
21. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว521097114ทำแล้ว 30/06/2558193616160
22. เทศบาลตำบลแซงบาดาล (สมเด็จ)ทำแล้ว7272282282ทำแล้ว 26/06/255831212120
23. เทศบาลตำบลดงมูล (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5503425422ทำแล้ว 18/12/255841127222121
24. เทศบาลตำบลดงลิง (กมลาไสย)ทำแล้ว8234204165ทำแล้ว 26/06/2558120888
25. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ (ท่าคันโท)ทำแล้ว6171114111ทำแล้ว 06/05/2558181043
26. เทศบาลตำบลดอนจาน (ดอนจาน)ทำแล้ว5115122192ทำแล้ว 02/11/255865121111
27. เทศบาลตำบลท่าคันโท (ท่าคันโท)ทำแล้ว71858663ทำแล้ว 30/06/25585690332
28. เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8424242ทำแล้ว 08/06/25587222
29. เทศบาลตำบลธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว9259184184ทำแล้ว 25/06/255899222
30. เทศบาลตำบลนาขาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8519309257ทำแล้ว 03/06/2558833252419
31. เทศบาลตำบลนาคู (นาคู)ทำแล้ว4166261249ทำแล้ว 22/06/255815674022
32. เทศบาลตำบลนาจารย์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4253255255ทำแล้ว 28/04/25581964414140
33. เทศบาลตำบลนาตาล (ท่าคันโท)ทำแล้ว6828484ทำแล้ว 30/06/2558481699
34. เทศบาลตำบลนาทัน (คำม่วง)ทำแล้ว61518272ทำแล้ว 26/06/255864525249
35. เทศบาลตำบลนามน (นามน)ทำแล้ว8451254251ทำแล้ว 13/11/25583167757369
36. เทศบาลตำบลนามะเขือ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6227192169ทำแล้ว 30/06/25582102828282
37. เทศบาลตำบลนิคม (สหัสขันธ์)ทำแล้ว61692827ทำแล้ว 29/06/2558764454444
38. เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว9179162142ทำแล้ว 30/06/25582041242423
39. เทศบาลตำบลโนนบุรี (สหัสขันธ์)ทำแล้ว4200270245ทำแล้ว 29/06/2558491333
40. เทศบาลตำบลโนนศิลา (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7332332332ทำแล้ว 29/06/255827966
41. เทศบาลตำบลโนนสูง (ยางตลาด)ทำแล้ว6376376376ทำแล้ว 30/06/255848190145145145
42. เทศบาลตำบลบัวบาน (ยางตลาด)ทำแล้ว6230520ทำแล้ว 23/06/2558230373736
43. เทศบาลตำบลบึงวิชัย (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6185175171ทำแล้ว 02/06/2558469595555
44. เทศบาลตำบลผาเสวย (สมเด็จ)ทำแล้ว7283202208ทำแล้ว 28/08/255854151413
45. เทศบาลตำบลไผ่ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว81138474ทำแล้ว 26/04/25591761494947
46. เทศบาลตำบลโพน (คำม่วง)ทำแล้ว597102104ทำแล้ว 17/06/2558651423837
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7103104104ทำแล้ว 20/06/255874252525
48. เทศบาลตำบลภูดิน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว69611293ทำแล้ว 29/06/25582890646462
49. เทศบาลตำบลภูปอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4105105105ทำแล้ว 29/06/2558101422
50. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง (นาคู)ทำแล้ว6264160155ทำแล้ว 29/06/2558133292828
51. เทศบาลตำบลภูสิงห์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6656666ทำแล้ว 30/06/255865545252
52. เทศบาลตำบลม่วงนา (ดอนจาน)ทำแล้ว4857573ทำแล้ว 26/06/255812999
53. เทศบาลตำบลมหาไชย (สมเด็จ)ทำแล้ว51235752ทำแล้ว 25/06/25581532722
54. เทศบาลตำบลยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว620633ทำแล้ว 29/06/25586903411
55. เทศบาลตำบลร่องคำ (ร่องคำ)ทำแล้ว727424486ทำแล้ว 30/06/2558368363634
56. เทศบาลตำบลลำคลอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว11565656ทำแล้ว 28/09/2558257373030
57. เทศบาลตำบลลำพาน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5122124110ทำแล้ว 18/06/2558269494947
58. เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (สมเด็จ)ทำแล้ว5176162162ทำแล้ว 12/06/255865333331
59. เทศบาลตำบลสงเปลือย (นามน)ทำแล้ว5660660660ทำแล้ว 14/10/255817141414
60. เทศบาลตำบลสงเปลือย (เขาวง)ทำแล้ว6617461383ทำแล้ว 29/05/255839393938
61. เทศบาลตำบลสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว51269792ทำแล้ว 29/06/255884636358
62. เทศบาลตำบลสระพังทอง (เขาวง)ทำแล้ว7338300253ทำแล้ว 30/06/255865444443
63. เทศบาลตำบลหนองกุงศรี (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7913553454ทำแล้ว 29/06/25582306215215215
64. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6131134134ทำแล้ว 16/06/255875505050
65. เทศบาลตำบลหนองแปน (กมลาไสย)ทำแล้ว628821199ทำแล้ว 22/06/2558468464646
66. เทศบาลตำบลหนองสรวง (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7190192192ทำแล้ว 18/06/255844161616
67. เทศบาลตำบลหนองสอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9180182182ทำแล้ว 29/06/255857181514
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6244183156ทำแล้ว 24/06/2558461434343
69. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว67611176ทำแล้ว 29/06/255863111
70. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7196196196ทำแล้ว 30/06/25584243151514
71. เทศบาลตำบลหลักเมือง (กมลาไสย)ทำแล้ว4240240240ทำแล้ว 26/06/25582775757575
72. เทศบาลตำบลหลุบ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7198198197ทำแล้ว 29/05/2558756151514
73. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว51249187ทำแล้ว 29/06/255859453534
74. เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7251251251ทำแล้ว 26/06/25581103494947
75. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5244146132ทำแล้ว 29/06/255826110646464
76. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ยางตลาด)ทำแล้ว5285202211ทำแล้ว 22/06/255892142494745
77. เทศบาลตำบลเหนือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6215182168ทำแล้ว 29/06/255870545352
78. เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8347346348ทำแล้ว 22/06/2558136141212
79. เทศบาลตำบลอิตื้อ (ยางตลาด)ทำแล้ว5416568568ทำแล้ว 30/06/2558147988
80. เทศบาลตำบลอุ่มเม่า (ยางตลาด)ทำแล้ว6111113113ทำแล้ว 29/06/255834333
81. อบต.กมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว59397137ทำแล้ว 07/05/255853202020
82. อบต.กุดค้าว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว3212121ทำแล้ว 30/06/25581120766
83. อบต.กุดโดน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว61595254ทำแล้ว 24/06/25585097797979
84. อบต.คลองขาม (ยางตลาด)ทำแล้ว6181181181ทำแล้ว 27/05/2558168333
85. อบต.คำสร้างเที่ยง (สามชัย)ทำแล้ว7150146151ทำแล้ว 02/06/2558765444439
86. อบต.คำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว51692517ทำแล้ว 24/06/255884696966
87. อบต.คุ้มเก่า (เขาวง)ทำแล้ว7132131140ทำแล้ว 15/06/25587194514747
88. อบต.โคกเครือ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว8188188188ทำแล้ว 01/05/25581462292928
89. อบต.โคกสมบูรณ์ (กมลาไสย)ทำแล้ว6243196185ทำแล้ว 22/06/255858311
90. อบต.โคกสะอาด (ฆ้องชัย)ทำแล้ว5154155155ทำแล้ว 27/06/255823422
91. อบต.ไค้นุ่น (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7156135103ทำแล้ว 29/06/255850313131
92. อบต.เจ้าท่า (กมลาไสย)ทำแล้ว6343238158ทำแล้ว 22/06/25582176545245
93. อบต.แจนแลน (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว4107122121ทำแล้ว 16/06/255855454545
94. อบต.ดงพยุง (ดอนจาน)ทำแล้ว717812879ทำแล้ว 11/06/255887707069
95. อบต.ดอนสมบูรณ์ (ยางตลาด)ทำแล้ว7622345324ทำแล้ว 26/02/255915999
96. อบต.ดินจี่ (คำม่วง)ทำแล้ว51159791ทำแล้ว 29/06/255846151313
97. อบต.ทรายทอง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว4158160160ทำแล้ว 04/06/2558465525251
98. อบต.ทุ่งคลอง (คำม่วง)ทำแล้ว6351211ทำแล้ว 29/06/255817141414
99. อบต.ธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว7154268239ทำแล้ว 10/11/25584782636361
100. อบต.นาโก (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6184369283ทำแล้ว 11/06/2558674656558
101. อบต.นาคู (นาคู)ทำแล้ว4126128128ทำแล้ว 25/06/25587777
102. อบต.นาไคร้ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7663232ทำแล้ว 24/02/2559368161616
103. อบต.นาจำปา (ดอนจาน)ทำแล้ว6172169179ทำแล้ว 14/08/2558362077
104. อบต.นาเชือก (ยางตลาด)ทำแล้ว7179177176ทำแล้ว 24/06/2558683111
105. อบต.นาดี (ยางตลาด)ทำแล้ว6157162162ทำแล้ว 26/06/255814157989693
106. อบต.นาบอน (คำม่วง)ทำแล้ว8789496ทำแล้ว 08/06/25585582646460
107. อบต.นามน (นามน)ทำแล้ว7888888ทำแล้ว 12/05/2558187444
108. อบต.นิคมห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5188188188ทำแล้ว 30/06/255821211818
109. อบต.เนินยาง (คำม่วง)ทำแล้ว51969688ทำแล้ว 29/06/25585782555
110. อบต.โนนนาจาน (นาคู)ทำแล้ว6270270270ทำแล้ว 24/06/2558136282826
111. อบต.โนนศิลาเลิง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว7350353353ทำแล้ว 24/06/255817131313
112. อบต.โนนสะอาด (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5141144144ทำแล้ว 21/05/2558646222222
113. อบต.โนนแหลมทอง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว611969107ทำแล้ว 29/06/2558246454545
114. อบต.บ่อแก้ว (นาคู)ทำแล้ว6171142187ทำแล้ว 29/06/255876585858
115. อบต.บัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6159173162ทำแล้ว 22/06/25581161414040
116. อบต.บึงนาเรียง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว7178185185ทำแล้ว 15/05/255855777
117. อบต.พิมูล (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8108195195ทำแล้ว 19/06/255847101010
118. อบต.โพน (คำม่วง)ทำแล้ว6907670ทำแล้ว 17/06/2558346333332
119. อบต.โพนงาม (กมลาไสย)ทำแล้ว5228107107ทำแล้ว 12/05/255860555131
120. อบต.ยอดแกง (นามน)ทำแล้ว61777170ทำแล้ว 29/06/255872696969
121. อบต.ยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว931411084ทำแล้ว 30/06/2558291162611
122. อบต.ยางอู้ม (ท่าคันโท)ทำแล้ว7223222220ทำแล้ว 10/06/255826232323
123. อบต.ลำชี (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6179131134ทำแล้ว 29/06/255838252523
124. อบต.เว่อ (ยางตลาด)ทำแล้ว6927666ทำแล้ว 19/06/2558763313128
125. อบต.ศรีสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6264264264ทำแล้ว 16/06/255852383838
126. อบต.สมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6101102102ทำแล้ว 20/05/255828311
127. อบต.สมสะอาด (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5177177176ทำแล้ว 17/06/255818666
128. อบต.สหัสขันธ์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6104104104ทำแล้ว 09/06/255821141414
129. อบต.สะอาดไชยศรี (ดอนจาน)ทำแล้ว6384141118ทำแล้ว 14/05/25581063322
130. อบต.สามขา (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5151129136ทำแล้ว 18/06/25581230252525
131. อบต.สามัคคี (ร่องคำ)ทำแล้ว4807577ทำแล้ว 26/05/255867464646
132. อบต.สายนาวัง (นาคู)ทำแล้ว7267284293ทำแล้ว 22/06/2558651363635
133. อบต.สำราญ (สามชัย)ทำแล้ว624013373ทำแล้ว 08/06/25581052344
134. อบต.สำราญใต้ (สามชัย)ทำแล้ว7534646ทำแล้ว 30/06/25582211255
135. อบต.เสาเล้า (หนองกุงศรี)ทำแล้ว4938787ทำแล้ว 29/06/25581717161616
136. อบต.หนองกุง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9959278ทำแล้ว 01/10/255870646464
137. อบต.หนองช้าง (สามชัย)ทำแล้ว6131131131ทำแล้ว 11/06/255861181817
138. อบต.หนองตอกแป้น (ยางตลาด)ทำแล้ว7215171171ทำแล้ว 15/06/25589484545453
139. อบต.หนองบัว (นามน)ทำแล้ว6287265277ทำแล้ว 30/06/255832232322
140. อบต.หนองผือ (เขาวง)ทำแล้ว8307308308ทำแล้ว 14/05/25581360292727
141. อบต.หนองแวง (สมเด็จ)ทำแล้ว3727272ทำแล้ว 19/05/255871544343
142. อบต.หนองห้าง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5357355350ทำแล้ว 29/06/255880808079
143. อบต.หนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7505050ทำแล้ว 12/06/255834232321
144. อบต.หนองอิเฒ่า (ยางตลาด)ทำแล้ว7168424ทำแล้ว 15/06/2558184121211
145. อบต.หมูม่น (สมเด็จ)ทำแล้ว61108780ทำแล้ว 23/06/25581960595857
146. อบต.หลักเหลี่ยม (นามน)ทำแล้ว6443444444ทำแล้ว 10/06/2558513999
147. อบต.หัวงัว (ยางตลาด)ทำแล้ว6388185185ทำแล้ว 29/05/255824121212
148. อบต.หัวหิน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6215215215ทำแล้ว 29/06/2558960242423
149. อบต.เหล่ากลาง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6145120120ทำแล้ว 45262626
150. อบต.เหล่าอ้อย (ร่องคำ)ทำแล้ว7108102102ทำแล้ว 29/05/255848333332
151. อบต.เหล่าไฮงาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8254131117ทำแล้ว 30/06/255859383833
รวม 151 อปท.15193731,46126,41124,9711511,41610,3685,6705,1744,988
ข้อมูล ณ 07/08/2563