รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6618191178ทำแล้ว 27/10/2558173290190188190
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6324252243ทำแล้ว 29/06/255894260203203203
3. เทศบาลตำบลกกกุง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6276129212ทำแล้ว 26/05/2558281212899
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9355168168ทำแล้ว 30/06/2558248141414
5. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว71557552ทำแล้ว 30/06/255854545454
6. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6141141141ทำแล้ว 30/06/2558141838382
7. เทศบาลตำบลขวาว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6167163167ทำแล้ว 22/06/25582386171515
8. เทศบาลตำบลคำพอุง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว9190191191ทำแล้ว 12/06/2558101120535353
9. เทศบาลตำบลคูเมือง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6164164164ทำแล้ว 22/06/255879525247
10. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (โพนทอง)ทำแล้ว6593230ทำแล้ว 29/06/255838262626
11. เทศบาลตำบลโคกล่าม (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7797979ทำแล้ว 19/06/25582256565655
12. เทศบาลตำบลโคกสูง (โพนทอง)ทำแล้ว6102233222ทำแล้ว 25/06/25581774707070
13. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8280224155ทำแล้ว 20/08/2559280151515
14. เทศบาลตำบลจังหาร (จังหาร)ทำแล้ว6821913ทำแล้ว 23/06/2558351262626
15. เทศบาลตำบลจำปาขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7108108108ทำแล้ว 29/06/255815111858584
16. เทศบาลตำบลชมสะอาด (เมยวดี)ทำแล้ว6160229229ทำแล้ว 02/06/255828136999999
17. เทศบาลตำบลชัยวารี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6272319233ทำแล้ว 30/06/25581359494842
18. เทศบาลตำบลชุมพร (เมยวดี)ทำแล้ว6189125122ทำแล้ว 12/11/255861261009996
19. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6794738ทำแล้ว 19/05/2558232191616
20. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5466526497ทำแล้ว 29/06/255877158139138138
21. เทศบาลตำบลดงแดง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6297313313ทำแล้ว 30/06/2558109666665
22. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (จังหาร)ทำแล้ว71149189ทำแล้ว 21/09/255958131313
23. เทศบาลตำบลดอกไม้ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6225205179ทำแล้ว 22/06/255834222
24. เทศบาลตำบลดินดำ (จังหาร)ทำแล้ว3293297178ทำแล้ว 30/06/25581146252525
25. เทศบาลตำบลท่าม่วง (เสลภูมิ)ทำแล้ว615211363ทำแล้ว 19/06/2558627161616
26. เทศบาลตำบลท่าสีดา (หนองพอก)ทำแล้ว4782020ทำแล้ว 24/06/255844222219
27. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว722611073ทำแล้ว 03/06/2558104585854
28. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8137124127ทำแล้ว 30/06/2558119262626
29. เทศบาลตำบลธงธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6497274207ทำแล้ว 23/06/25588505606060
30. เทศบาลตำบลนาแซง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7128128128ทำแล้ว 30/06/2559128181818
31. เทศบาลตำบลนาเมือง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7198154132ทำแล้ว 30/06/2558115999999
32. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7157157157ทำแล้ว 26/06/25581368493030
33. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (โพนทอง)ทำแล้ว7878787ทำแล้ว 30/06/2559871085
34. เทศบาลตำบลโนนตาล (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว8270270270ทำแล้ว 26/06/255860232323
35. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว612610789ทำแล้ว 30/06/2558483777777
36. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว62148682ทำแล้ว 29/06/255878555555
37. เทศบาลตำบลบ้านบาก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5178178178ทำแล้ว 02/06/25582472899
38. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (เมยวดี)ทำแล้ว5238249246ทำแล้ว 25/06/25581774545454
39. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว7358333333ทำแล้ว 29/06/2558216888
40. เทศบาลตำบลปอภาร (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7354319319ทำแล้ว 22/06/2558781636258
41. เทศบาลตำบลผักแว่น (จังหาร)ทำแล้ว7201201201ทำแล้ว 23/06/255854865242424
42. เทศบาลตำบลพนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6260232196ทำแล้ว 30/06/255866414140
43. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6141177112ทำแล้ว 18/06/255884585856
44. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (พนมไพร)ทำแล้ว5357332332ทำแล้ว 29/06/255825232323
45. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5116104104ทำแล้ว 30/06/2558140323232
46. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)ทำแล้ว5490268207ทำแล้ว 15/06/2558160594541
47. เทศบาลตำบลโพนทราย (โพนทราย)ทำแล้ว61108674ทำแล้ว 22/06/255816107787878
48. เทศบาลตำบลโพนทอง (โพนทอง)ทำแล้ว61307454ทำแล้ว 29/06/255831115108106102
49. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6162162162ทำแล้ว 12/06/255845232323
50. เทศบาลตำบลโพนสูง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5114177126ทำแล้ว 29/05/2558281606060
51. เทศบาลตำบลมะอึ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6164196174ทำแล้ว 26/06/255838444
52. เทศบาลตำบลเมยวดี (เมยวดี)ทำแล้ว61028366ทำแล้ว 30/06/2558234171717
53. เทศบาลตำบลเมืองบัว (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6124124124ทำแล้ว 28/05/25581279403735
54. เทศบาลตำบลเมืองไพร (เสลภูมิ)ทำแล้ว5101122116ทำแล้ว 30/06/25582276735655
55. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (เมืองสรวง)ทำแล้ว5223223223ทำแล้ว 29/06/255810147128127127
56. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7384326159ทำแล้ว 29/06/2558878494948
57. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6555555ทำแล้ว 28/06/255938997
58. เทศบาลตำบลวังหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว613997246ทำแล้ว 16/10/2558139373733
59. เทศบาลตำบลแวง (โพนทอง)ทำแล้ว7186167161ทำแล้ว 22/10/255828131313
60. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว73398062ทำแล้ว 23/06/255835666
61. เทศบาลตำบลสามขา (โพนทราย)ทำแล้ว6136136136ทำแล้ว 30/06/2558136262626
62. เทศบาลตำบลสีแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว5213151141ทำแล้ว 30/06/255867303030
63. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6327219216ทำแล้ว 24/06/255833125686866
64. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6147133133ทำแล้ว 30/06/2558104927572
65. เทศบาลตำบลหนองผือ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7162111109ทำแล้ว 29/06/255875616059
66. เทศบาลตำบลหนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว6209211211ทำแล้ว 29/06/2558865656464
67. เทศบาลตำบลหนองหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6165145143ทำแล้ว 26/05/2558401922
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (เมืองสรวง)ทำแล้ว5152148128ทำแล้ว 26/06/2558480434343
69. เทศบาลตำบลหนองฮี (หนองฮี)ทำแล้ว6237227264ทำแล้ว 18/06/255877443930
70. เทศบาลตำบลหัวช้าง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8371266228ทำแล้ว 29/06/255810665222222
71. เทศบาลตำบลหินกอง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว61535589ทำแล้ว 30/06/255817113737373
72. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว61032725ทำแล้ว 26/06/25581566464644
73. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว8254154153ทำแล้ว 23/06/25581164333130
74. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7156198192ทำแล้ว 01/10/25581055888
75. อบต.กกโพธิ์ (หนองพอก)ทำแล้ว6282282282ทำแล้ว 09/10/25584261212121
76. อบต.กำแพง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7239390394ทำแล้ว 29/06/2558755444141
77. อบต.กุดน้ำใส (พนมไพร)ทำแล้ว6157155147ทำแล้ว 23/06/25582385585850
78. อบต.กู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว10161161162ทำแล้ว 29/06/255945666
79. อบต.เกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว918216966ทำแล้ว 01/10/2558958141110
80. อบต.ขอนแก่น (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7306316316ทำแล้ว 05/06/25581686474241
81. อบต.ขามเปี้ย (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7302279286ทำแล้ว 23/06/2558253454545
82. อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว61707362ทำแล้ว 15/05/255872191919
83. อบต.ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ทำแล้ว6230194193ทำแล้ว 08/06/255852171717
84. อบต.เขวาทุ่ง (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6183252258ทำแล้ว 29/06/255916131312
85. อบต.ค้อใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว7986658ทำแล้ว 26/06/2558169444442
86. อบต.คำนาดี (โพนทอง)ทำแล้ว7344251176ทำแล้ว 26/06/2558278595946
87. อบต.คำไฮ (พนมไพร)ทำแล้ว61982119ทำแล้ว 24/06/2558118118118117
88. อบต.แคนใหญ่ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7322626ทำแล้ว 08/09/255932232323
89. อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ทำแล้ว7275275275ทำแล้ว 19/06/25588101848383
90. อบต.โคกสว่าง (หนองพอก)ทำแล้ว61093831ทำแล้ว 09/09/2015252232323
91. อบต.ช้างเผือก (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6149173173ทำแล้ว 18/05/2558148555151
92. อบต.ชานุวรรณ (พนมไพร)ทำแล้ว7191246247ทำแล้ว 22/06/255897585858
93. อบต.ดงกลาง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8225191195ทำแล้ว 26/06/255846644
94. อบต.ดงครั่งน้อย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7121121121ทำแล้ว 15/06/255824161616
95. อบต.ดงครั่งใหญ่ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7212216221ทำแล้ว 03/06/25581486454545
96. อบต.ดงลาน (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6313314313ทำแล้ว 09/09/2558631702222
97. อบต.ดอกล้ำ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว3923230ทำแล้ว 16/06/2015294353535
98. อบต.ดอนโอง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5317317317ทำแล้ว 16/06/255812121212
99. อบต.ดูกอึ่ง (หนองฮี)ทำแล้ว6121162162ทำแล้ว 22/06/25582894151515
100. อบต.ดู่น้อย (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7200154154ทำแล้ว 29/06/25582621064
101. อบต.เด่นราษฎร์ (หนองฮี)ทำแล้ว6329269264ทำแล้ว 11/06/255876153221010
102. อบต.ท่าหาดยาว (โพนทราย)ทำแล้ว612010197ทำแล้ว 26/03/255997433838
103. อบต.ทุ่งเขาหลวง (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว7350350351ทำแล้ว 08/05/25588101848483
104. อบต.ทุ่งทอง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9135144144ทำแล้ว 01/10/25584359535352
105. อบต.ทุ่งศรีเมือง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8226261246ทำแล้ว 20/04/2559111535349
106. อบต.เทอดไทย (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6926970ทำแล้ว 30/06/255832181818
107. อบต.ธวัชบุรี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว51167878ทำแล้ว 04/06/2557658474747
108. อบต.นางาม (เสลภูมิ)ทำแล้ว7216218218ทำแล้ว 15/06/255850411
109. อบต.นานวล (พนมไพร)ทำแล้ว7109242277ทำแล้ว 26/06/2558109332222
110. อบต.นาโพธิ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6626262ทำแล้ว 02/06/255842262323
111. อบต.นาเลิง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7249161178ทำแล้ว 29/06/255894141117116116
112. อบต.นาใหญ่ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว612510485ทำแล้ว 15/06/2558155434343
113. อบต.นาอุดม (โพนทอง)ทำแล้ว5701657503ทำแล้ว 19/10/2558498797976
114. อบต.น้ำคำ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6510510510ทำแล้ว 15/06/25586746333
115. อบต.น้ำใส (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6194198198ทำแล้ว 07/05/255822201919
116. อบต.น้ำอ้อม (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6357357357ทำแล้ว 1337353535
117. อบต.โนนรัง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7144142142ทำแล้ว 02/05/255814523022
118. อบต.โนนสง่า (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5183183183ทำแล้ว 11/06/2558242414141
119. อบต.โนนสว่าง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว5144130122ทำแล้ว 29/06/2558193716362
120. อบต.บ่อพันขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว5208124108ทำแล้ว 30/06/25585754545453
121. อบต.บัวคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7368368368ทำแล้ว 25/06/255879101010
122. อบต.บัวแดง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว7114114114ทำแล้ว 19/06/255846383838
123. อบต.บ้านเขือง (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7143124150ทำแล้ว 22/06/2558449222221
124. อบต.บ้านแจ้ง (อาจสามารถ)ทำแล้ว7259264264ทำแล้ว 30/06/25581612121211
125. อบต.บ้านดู่ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6174174174ทำแล้ว 24/06/255853303030
126. อบต.บ้านฝาง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว831110287ทำแล้ว 12/06/255822104717070
127. อบต.บึงเกลือ (เสลภูมิ)ทำแล้ว8150186142ทำแล้ว 22/06/255891616161
128. อบต.บึงงาม (หนองพอก)ทำแล้ว7251209205ทำแล้ว 22/06/255850171717
129. อบต.บึงงาม (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6167170170ทำแล้ว 15/06/255835111111
130. อบต.บึงนคร (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5146152152ทำแล้ว 18/05/255822212119
131. อบต.ปาฝา (จังหาร)ทำแล้ว6159111100ทำแล้ว 16/06/2558739191818
132. อบต.ป่าสังข์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6222204204ทำแล้ว 10/09/25582218383837
133. อบต.ผาน้ำย้อย (หนองพอก)ทำแล้ว7101266266ทำแล้ว 17/06/255863404039
134. อบต.พนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6136136135ทำแล้ว 11/06/25581927222220
135. อบต.พรมสวรรค์ (โพนทอง)ทำแล้ว6271210210ทำแล้ว 25/06/2558160383837
136. อบต.พระเจ้า (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7188163150ทำแล้ว 12/06/2559129999
137. อบต.พระธาตุ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7582630ทำแล้ว 08/06/255846211312
138. อบต.พลับพลา (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7242197316ทำแล้ว 14/05/255840433
139. อบต.โพธิ์ทอง (เสลภูมิ)ทำแล้ว5131131112ทำแล้ว 22/06/2558159252523
140. อบต.โพธิ์ศรี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว8184191191ทำแล้ว 04/06/255869232222
141. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว5108108108ทำแล้ว 16/03/255830232323
142. อบต.โพธิ์สัย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว61479479ทำแล้ว 10/06/255835262626
143. อบต.โพธิ์ใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว62329442ทำแล้ว 29/06/255827105767675
144. อบต.ไพศาล (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6126140127ทำแล้ว 22/06/255850262420
145. อบต.ภูเขาทอง (หนองพอก)ทำแล้ว7230234234ทำแล้ว 16/06/255812219199
146. อบต.ภูเงิน (เสลภูมิ)ทำแล้ว8167240229ทำแล้ว 24/06/25584484333026
147. อบต.ม่วงลาด (จังหาร)ทำแล้ว61359873ทำแล้ว 18/06/255869373737
148. อบต.มะบ้า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6161122103ทำแล้ว 12/06/255819151515
149. อบต.เมืองทอง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว615988ทำแล้ว 19/05/255821619343
150. อบต.เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว792203203ทำแล้ว 10/06/255946109909090
151. อบต.เมืองน้อย (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6123113108ทำแล้ว 16/06/2558972636357
152. อบต.เมืองเปลือย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว7135109107ทำแล้ว 23/06/25581141297
153. อบต.ยางคำ (โพนทราย)ทำแล้ว6148149149ทำแล้ว 29/06/2558148868480
154. อบต.ยางใหญ่ (จังหาร)ทำแล้ว6158323323ทำแล้ว 09/06/2558552222
155. อบต.รอบเมือง (หนองพอก)ทำแล้ว41164797ทำแล้ว 18/06/255876615861
156. อบต.รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6211211211ทำแล้ว 18/05/2558210646462
157. อบต.ราชธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5168108108ทำแล้ว 02/06/255862484847
158. อบต.วังสามัคคี (โพนทอง)ทำแล้ว8189277283ทำแล้ว 14/05/2558356565656
159. อบต.วารีสวัสดิ์ (พนมไพร)ทำแล้ว6211167144ทำแล้ว 26/06/255861484848
160. อบต.ศรีโคตร (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6128151129ทำแล้ว 26/06/255856121212
161. อบต.ศรีวิลัย (เสลภูมิ)ทำแล้ว6167167167ทำแล้ว 12/06/25581187412827
162. อบต.ศรีสว่าง (โพนทราย)ทำแล้ว7170171171ทำแล้ว 12/06/255849145134134122
163. อบต.สระแก้ว (พนมไพร)ทำแล้ว6236220195ทำแล้ว 12/06/25589109777777
164. อบต.สระคู (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6132132132ทำแล้ว 03/04/2558891313028
165. อบต.สระนกแก้ว (โพนทอง)ทำแล้ว7264264114ทำแล้ว 30/06/255815776
166. อบต.สระบัว (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว611110434ทำแล้ว 19/06/255871595959
167. อบต.สวนจิก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว8228235235ทำแล้ว 09/06/255850222222
168. อบต.สว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว7125133133ทำแล้ว 12/05/255822102646462
169. อบต.สะอาด (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว616033ทำแล้ว 11/06/25581903503222
170. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว71559595ทำแล้ว 19/05/2558111592522
171. อบต.สาวแห (หนองฮี)ทำแล้ว71019098ทำแล้ว 15/06/25581096787878
172. อบต.สิงห์โคก (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7150129129ทำแล้ว 02/06/25581782272726
173. อบต.แสนชาติ (จังหาร)ทำแล้ว5156142145ทำแล้ว 14/05/2558253343434
174. อบต.แสนสุข (พนมไพร)ทำแล้ว6449456456ทำแล้ว 29/06/2558168138137127
175. อบต.หนองแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7217294294ทำแล้ว 29/06/25581115333333
176. อบต.หนองขาม (อาจสามารถ)ทำแล้ว6196122111ทำแล้ว 17/06/255810106797052
177. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (หนองพอก)ทำแล้ว6457402400ทำแล้ว 30/06/255892737363
178. อบต.หนองแคน (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5170155135ทำแล้ว 19/06/2558170171212
179. อบต.หนองตาไก้ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6113173132ทำแล้ว 26/05/255853414037
180. อบต.หนองทัพไทย (พนมไพร)ทำแล้ว6269126169ทำแล้ว 12/06/255886575757
181. อบต.หนองบัว (อาจสามารถ)ทำแล้ว6636363ทำแล้ว 29/06/255817777
182. อบต.หนองไผ่ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6292293293ทำแล้ว 30/06/2558141422
183. อบต.หนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว512010636ทำแล้ว 16/06/2558129262626
184. อบต.หนองพอก (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6122126108ทำแล้ว 19/05/2558491646462
185. อบต.หนองแวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6102103102ทำแล้ว 23/06/255814105858579
186. อบต.หนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว5270270270ทำแล้ว 18/05/2558815811
187. อบต.หนองแวงควง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6385277246ทำแล้ว 12/06/25582573343429
188. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อาจสามารถ)ทำแล้ว6211211211ทำแล้ว 02/06/255824132633125
189. อบต.หนองใหญ่ (โพนทอง)ทำแล้ว7349133417ทำแล้ว 18/06/2558208545251
190. อบต.หนองใหญ่ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6131119117ทำแล้ว 22/06/255846371513
191. อบต.หน่อม (อาจสามารถ)ทำแล้ว836510996ทำแล้ว 29/05/255849168136136135
192. อบต.หมูม้น (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6108118118ทำแล้ว 16/05/255924422
193. อบต.ห้วยหินลาด (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว5133115114ทำแล้ว 25/06/25583862272626
194. อบต.หัวช้าง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6248124116ทำแล้ว 08/06/255893474441
195. อบต.หัวโทน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6300300300ทำแล้ว 25/06/25581545333333
196. อบต.เหนือเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7741741741ทำแล้ว 10/06/255874171717
197. อบต.เหล่า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว51679746ทำแล้ว 19/06/255875141413
198. อบต.เหล่าน้อย (เสลภูมิ)ทำแล้ว5122198341ทำแล้ว 12/06/2558667515151
199. อบต.เหล่าหลวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว14174287202ทำแล้ว 25/06/2558182686867
200. อบต.โหรา (อาจสามารถ)ทำแล้ว6237200183ทำแล้ว 29/06/255816126707070
201. อบต.อาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6197201200ทำแล้ว 29/06/2558456444443
202. อบต.อีง่อง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6267267267ทำแล้ว 14/05/255834988
203. อบต.อุ่มเม่า (โพนทอง)ทำแล้ว51275454ทำแล้ว 11/06/255848474744
รวม 203 อปท.2031,28541,23136,35034,9052032,88316,6178,9918,3778,129
ข้อมูล ณ 07/08/2563